7 ohromujících evropských knihoven 
7 ohromujících evropských knihoven 

Knihovny jako pokladnice vědění samy o sobě budí úctu a obdiv nejen kvůli spisům a knihám, ale také svojí ojedinělou architekturou. V průběhu dějin je mnohdy pustošily války i požáry. Jak vypadají nejkrásnější evropské knihovny dnes?

Joanina

Kde: Univerzita v Coimbře, Portugalsko

Historie: Tato pozoruhodná portugalská knihovna se nachází přibližně 40 km od hlavního města Lisabonu a je součástí Univerzity v Coimbře. Budovu postavenou v barokním stylu navrhl architekt Gaspar Ferreira v roce 1717 za vlády krále Jana V. Portugalského.

Jelikož byl tento panovník velkým milovníkem umění, kultury a vědy, uvolnil obrovské jmění na její rozšíření. Tyto finance putovaly ze zlata nalezeného v Brazílii.

Všechny písemnosti střeží netopýři, kteří v zimě spí za policemi knihovny a v létě v nedalekém sadu. V noci se živí hmyzem, který by mohl vzácné výtisky poškodit. Doposud se nepodařilo zjistit, kdy se netopýři v knihovně usídlili, podle knihovníků uvnitř pobývají přinejmenším od 19. století.

Vzhled: Stavba se skládá ze tří velkých místností, oddělených zdobenými oblouky a malovanými stropy, na kterých se podíleli velcí portugalští umělci. Průchody dekorují erby jednotlivých fakult, vyrobených z exotického dřeva přivezeného z Brazílie.

Police jsou vyrobené výhradně z dubu, jehož aroma působí jako přirozený repelent proti nejrůznějším škůdcům.

Co se v ní nachází: Knihovna je domovem pro více než 250 000 knih, především z oblasti medicíny, geografie, filozofie nebo teologie. Některé z nich jsou ručně psané, jiné tištěné. Všechny knihy pocházejí z období od 15.

do 19. století.

Sainte-Geneviéve

Kde: Paříž, Francie

Historie: Knihovna je součástí stejnojmenného kláštera, který vznikl už v 6. století. Zmínky o klášterní knihovně potvrdil až rukopis z 12. století. Velkým mezníkem se stala Velká francouzská revoluce, kdy byl klášter zrušen a roku 1790 se stal národním majetkem.

V roce 1992 byla prohlášena za historickou památku.

Vzhled: Svoji nynější podobu knihovna získala mezi lety 1843–1850 díky architektovi Henrimu Labrousteovi, který při stavbě poprvé použil železo jako stavební materiál. Společně se železnou střechou celá budova připomíná železniční stanice té doby.

Co se v ní nachází: Sbírku knih obstaralo opatství sv. Jenovéfy, jedno z největších a nejstarších opatství v Paříži. Knihovna ukrývá zhruba 1,5 milionu děl, které se dělí na staré a vzácné knihy, na díla vydaná po roce 1811 a Nordickou knihovnu, obsahující spisy skandinávských zemí.

Sbírka se rozšiřovala i během Napoleonova válečného tažení Evropou. V tu dobu disponovala 110 000 knihami a rukopisy.

Stiftsbibliothek

Kde: Admont Abbey, Rakousko

Historie: Knihovna je součástí benediktinského kláštera, situovaného v alpském údolí řeky Enže (Enns). Je nejstarším a zároveň jediným dosud fungujícím klášterem ve Štýrsku a obsahuje největší klášterní knihovnu na světě.

Nejstarší rukopis pochází z opatství svatého Petra v Salcburku.

Vzhled: Budovu projektoval a postavil v roce 1776 architekt Joseph Hueber. Na délku měří 70 metrů, široká je 14 metrů a 13 metrů vysoká. Její půdorys tvoří elipsy a kružnice. Nachází se zde fresky Bartolomea Altomonteho, zobrazující etapy lidského poznání, vědění až do Božího zjevení.

Zajímavé jsou také řezby z lipového dřeva, které vytvořil sochař Josef Stammel. Obzvláště nápadná je skupina postav v nadživotní velikosti: Smrti, Soudu, Nebe a Pekla.

Co se v ní nachází: Sbírka obsahuje velké množství přírodovědeckých a uměleckých spisů. Samotná knihovna uchovává téměř 70 000 svazků, opatství celkově téměř 200 000. Knihy jsou natřeny bílou barvou, aby vše odpovídalo dekorativnímu schématu.

Klementinum

Kde: Praha, Česká republika

Historie: Rozsahem patří knihovna mezi největší a zároveň nejstarší veřejné knihovny vůbec. Je hodnocena jako nejhezčí na světě. Vznikla v roce 1722 pro účely jezuitské univerzity, která vznikla už v roce 1556 na podnět krále Ferdinanda I. Habsburského.

Veřejnou a univerzitní knihovnou se stala v roce 1777 na podnět Marie Terezie. Po vzniku Československé republiky v roce 1919 se součástí knihovny stal také Československý ústav bibliografický a roku 1924 došlo k založení Slovanské knihovny.

Díky Klementinu máme k dispozici nejstarší údaje o počasí v Praze, které se zde začaly zaznamenávat od roku 1775.

Vzhled: Už u vchodu do knihovny visí na stěně obraz císaře Josefa II., který sem dal přivézt zabavené knižní sbírky ze zrušených klášterů. Nejkrásnější je sál dekorovaný nádhernými stropními freskami od Jana Hiebla, znázorňujícími alegorické motivy vzdělání a postavy jezuitských svědků, patronů univerzity a významných představitelů tohoto řádu.

Jeho střed zdobí sbírka geografických a astronomických globusů.

Co se v ní nachází: Je zde uloženo 20 000 svazků cizojazyčné teologické literatury, celkově se zde nachází 7 000 000 titulů. Knihy mají nabílené hřbety a červené značky už od dob jezuitů. Nejstaršími dokumenty jsou řecké papyry z 1.

století n. l. Výjimečným exemplářem je Kodex vyšehradský. Jeho hodnota se odhaduje na miliardu korun.

Convento de Mafra

Kde: Mafra, Portugalsko

Historie: Patří mezi nejvýznamnější osvětové knihovny v Evropě. Klášter v Mafře byl postaven v italském novoklasicistním slohu na příkaz krále Jana V. Portugalského, který tento monumentální komplex slíbil vystavět, pokud mu jeho žena Marie Anna Rakouská dá potomky – což se stalo narozením jejich dcery Barbory.

Palác zahrnuje baziliku, klášter a také knihovnu, kterou vystavěl Manuel Caetano de Sousa.

Papež Benedikt XV. umožnil této knihovně chránit Rejstřík zakázaných knih a zakázal jejich exkomunikaci. „Kdokoli by se pokusil jakýmkoli způsobem vzít, odstranit nebo půjčovat knihy, musel by se dovolit přímo portugalského krále. “

Vzhled: Budova má na délku 88 metrů, široká je 9,5 metru a 13 metrů vysoká. Podlaha je krytá růžovým, šedým a bílým mramorem. Její celkový design zachovává jako hlavní bílou barvu.

Co se v ní nachází: Obsahuje více než 36 000 svazků vázaných v kůži. Za zmínku stojí několik vzácných děl, například slavná Norimberská kronika, několik Biblí nebo první encyklopedie, známá jako Diderot ed D´Alembert.

Je výjimečná svým čistým, elegantním bílým designem. V jižní části se nachází náboženská literatura, v jejím centru zakázané knihy, filozofie a anatomie a v severní části hlavně knihy týkající se architektury, práva a hudby.

Knihovna Metten

Kde: Metten, Německo

Historie: Nedaleko řeky Dunaje se nachází jedna z nejkrásnějších rokokových knihoven, která je součástí benediktinského kláštera, založeného zde v roce 766. Podle legendy se zde setkal císař Karel Veliký s poustevníkem Uttem z Mettenu a na základě tohoto setkání se dostalo poustevníkovi cti vybudovat klášter na darovaném pozemku.

Samotnou knihovnu nechal postavit v letech 1722–1726 opata Roman II. Märkl.

Mezi nejcennější majetek knihovny patří Mettener Antiphonary, sbírka hudebních rukopisů z 15. století.

Vzhled: Knihovna vyniká hlavně svou výzdobou, respektive sochami rakouského sochaře Franze Josefa Ignaze Holzingera, který zde vyobrazil křesťanské hrdiny. Mezi nimi se nachází i Tomáš Akvinský. Ručně malovaný strop s postavami akademických vědců a filozofů dostal na starost jihotyrolský umělec Innozenz Waräthim.

Co se v ní nachází: V současné době je v knihovně uloženo přibližně 200 000 knih z odvětví teologie, filozofie a historie. Navštívit ji lze pouze jako součást prohlídky kláštera.

Trinity College Library

Kde: Dublin, Irsko

Historie: Knihovnu založila v roce 1592 královna Alžběta I. na místě augustiniánského kláštera. Zásadním se stal rok 1801, kdy knihovna získala zákonné právo na všechny první výtisky, které vyjdou nejen na území Irska, ale i celého Spojeného království.

Nejzajímavější částí knihovny je tzv. Dlouhá síň, postavená v 18. století, která se musela o celý kilometr rozšířit tak, aby se sem vešly další výtisky každé knihy, publikované v Irsku nebo Spojeném království.

Vzhled: Knihovna vyniká svými luxusními mramorovými bustami velkých filozofů a spisovatelů. Nachází se jich zde 14 a pocházejí od sochaře Petra Scheemakerse. Budova se vyznačuje impozantní půlkruhovou čítárnou, zastřešenou mohutnou kopulí.

Co se v ní nachází: Je stálým domovem Book of Kells, což jsou vzácné, bohatě iluminované rukopisy evangelií Nového zákona z 9. století, které se do knihovny dostaly v roce 1661. Ve fondu se nachází asi 6 milionů exemplářů, jedním z nejcennějších je i kopie irské Deklarace nezávislosti.

reklama

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Advent v Národním zemědělském muzeu: Zve na živý zvířecí betlém i připomenutí vánočních zvyků

Advent v Národním zemědělském muzeu: Zve na živý zvířecí betlém i připomenutí vánočních zvyků

Za karlovarským porcelánem a sklem

Za karlovarským porcelánem a sklem

Výstava „Cesta je trnitá“ v Městském muzeu v Hořicích propojí tvorbu dvou významných současných umělkyň

Výstava „Cesta je trnitá“ v Městském muzeu v Hořicích propojí tvorbu dvou významných současných umělkyň

Ašský výběžek: Kraj rozhleden

Ašský výběžek: Kraj rozhleden

Zlín má zámek a zoo v jednom

Zlín má zámek a zoo v jednom

Krásy jižní Anglie: Vydejte se po královských cestách i k moři

Krásy jižní Anglie: Vydejte se po královských cestách i k moři

Nenechte si ujít další zajímavé články