Domů     Mikronésie: Starobylé ruiny uprostřed Tichého oceánu
Mikronésie: Starobylé ruiny uprostřed Tichého oceánu
od 19.2.2020
1

Starobylé ruiny dávno opuštěného města uprostřed Tichého oceánu připomínají, jak málo toho víme o dějinách. V zapadlém koutě Mikronésie se na 92 umělých ostrůvcích a pod mořskou hladinou nalézá další div světa.

Teoreticky by totiž žádná ze zdejších staveb neměla existovat! O možném způsobu jejich výstavby existují jen hypotézy. Nevíme, kdo tajemné město postavil, ani proč. I o době jeho vzniku pouze spekulujeme. Proč se jeho část nalézá pod vodou?

Podzemí pod ostrůvky a mořská hlubina prý skrývají mnohé záhady. Vítejte v nepochopitelném Nan Madolu!

Temnou vodou se občas mihne několik rybek, které nezúčastněně proplouvají kolem tří českých potápěčů. Oči zmíněné trojice hledají pozůstatky potopeného města.

I když se průzkumníci záhy rozdělují a pečlivě prozkoumávají prostor před sebou, jejich snaha je dlouho marná. Plynou nekonečné minuty a vzduch v potápěčských lahvích již začíná docházet. Náhle se před nimi z tmavých vod vynořuje ještě tmavší silueta.

„Sloup!“ uvědomuje si jeden z nich – JIŘÍ SKUPIEN (*1955) – a mávne na ostatní. Sloup obrostlý korály je vysoký asi čtyři metry. Ční z mořského dna jako připomínka dávno ztracených dob.

Nan Madol se rozkládá na 92 umělých ostrůvcích.
Nan Madol se rozkládá na 92 umělých ostrůvcích.

CO ČEŠI OBJEVILI?

Vzápětí následuje pohled na celé sloupořadí! Češi zde postupně nalézají úplnou „ulici“. Vyprávění o podmořské části Nan Madolu tedy nejsou smyšlená.

Tento objev si zapisuje česká výprava v roce 2002 při svém potápění nedaleko mikronéského ostrova Pohnpei (leží asi 3800 km jihovýchodně od jižního Japonska – pozn. red.). Podmořské sloupy nachází Češi v moři za ostrůvkem Nan Dowas. Proč se potápí právě zde?

U pobřeží ostrova je totiž vidět stará zeď, mizící kamsi do moře. Právě zde možná stojí většina podmořských staveb, které jsou údajně součástí ruin starověkého kamenného města Nan Madolu.

Tomu se říká „Benátky Pacifiku“ – kromě mnoha staveb na umělých ostrovech totiž leží některé jeho stavby i pod vodou.

Některé čedičové balvany váží dokonce až několik tun. Jak je dávní stavitelé dokázali přemístit?
Některé čedičové balvany váží dokonce až několik tun. Jak je dávní stavitelé dokázali přemístit?

HÁDANKA NEJEN PODMOŘSKÁ

Ano, čtete dobře – na umělých ostrovech! Průzkumníci proto pokračují v hledání na mnoha někým navršených ostrůvcích. I tady však nalézají mnohá překvapení a otázky.

Proč někdo postavil ohromné hradby a domy z několikatunových čedičových kamenů v tak zapadlé oblasti, kde se nic podobného nenalézá? Nedává to příliš smysl.

Vždyť domorodci na okolních ostrovech Mikronésie odjakživa staví pouze primitivní chýše se střechou z palmového listí… Zdaleka tedy ne tak složité stavby, jako jsou ty v Nan Madolu!

NEPOCHOPITELNÉ MONUMENTY

Staré černé zdi, vysoké až jedenáct metrů a silné až tři metry, se zdvihají z bujné zeleně. Neleží však na pevnině ostrova, ale uprostřed moře!

Pro každou stavbu byl v moři vybudován umělý obdélníkový ostrůvek ohraničený dlouhými čedičovými balvany a vyplněný korálovou drtí.

Proč přišli dávní stavitelé s šíleným nápadem pracně stavět umělé ostrůvky v moři, když je všude okolo plno přirozených korálových ostrůvků? Vždyť jinde jen stačilo vymýtit na břehu palmy!

Zdá se, že je musela vystavět civilizace, které příliš nezáleželo na lidských silách.

Nepochopitelné ruiny se tyčí nad okolní vegetací jako dávný otazník…
Nepochopitelné ruiny se tyčí nad okolní vegetací jako dávný otazník…

TECHNIKA JE ZAPOTŘEBÍ

K takto rozsáhlým stavbám (především k vybudování umělých ostrovů – pozn. red.) je totiž potřeba minimálně několik tisíc pracovníků!

Vše nasvědčuje tomu, že zde dříve nebyl takový nedostatek lidí jako dnes a že zdejší stavitelé navíc využívali kvalitní techniku.

Podobně jako u pyramid je i při stavbě Nan Madolu k přemístění velkého množství balvanů vážících pět až padesát tun a jejich vyzdvižení potřeba obrovského úsilí a umu. Vždyť obrovské zdi jsou postaveny z 250 milionů tun kamenů!

KDYŽ NE MAGIE, TAK CO? ČLUNY?

Jak tedy mohli tehdejší stavitelé těžké kameny přemístit? Podle legend místních obyvatel jim pomohla magie. Prý pomocí „určitých zvuků a tónů“ bohové přiměli čedičové sloupy, aby letěly vzduchem jako ptáci a pak dosedly na určené místo.

Na magii dnes těžko vsadíme, ale vědecké vysvětlení, že kameny byly převáženy po vodě na bambusových vorech také neobstojí!

Při natáčení dokumentárního fi lmu o Nan Madolu pro televizní kanál Discovery Channel v roce 1995 selhávají při rekonstrukci všechny pokusy o převoz bloků těžších než jedna tuna.

Uvnitř staveb se leckde objevují dutiny nebo dosud neprozkoumané prostory. Co skrývají?
Uvnitř staveb se leckde objevují dutiny nebo dosud neprozkoumané prostory. Co skrývají?

JAKO NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ?

A otázky nekončí. Jak mohli dávní stavitelé obrovské kameny zdvihnout a usadit na místo?

Výstavba nanmadolských hrobek, domů a zdí se snad dá vysvětlit jen použitím tažných lan a znalostí mechanických principů, podobných těm, které navrhl český inženýr a experimentální archeolog PAVEL PAVEL (*1957).

V 80. letech 20. století je zkouší na Velikonočním ostrově (leží 3600 km západně od Chile – pozn. red.), kde spolu s dalšími přemisťuje sochy moai.

Avšak stavbu samotných nanmadolských umělých ostrovů a přepravu několikatunových čedičových bloků takto vysvětlíme jen velmi těžko!

Jediným logickým řešením je, že stavitelé znali lodě s vysokou nosností, které byly schopné převážet těžké kamenné bloky na vzdálenost několika kilometrů. Anebo letadla?

Ve chvíli, kdy tuto možnost připustíme, se naše naučená představa o možnostech starověku (nebo středověku?) rozpadne v prach…

ZÁSAH Z VESMÍRU?

Znali dávní budovatelé Nan Madolu vyspělejší technologie, než které ovládáme dnes my? Příznivcem této teorie je například švýcarský záhadolog ERICH VON DÄNIKEN (*1935), který stavbu Nan Madolu připisuje mimozemšťanům. Proč zastává tento názor?

Kvůli neznámým způsobům použitým při stavbě, starým pověstem domorodců o létajících bozích a nalezeným záhadným obřím kostem. Ty jsou podle Dänikena indiciemi, že tajemné „Benátky Mikronésie“ jsou vystavěny pomocí mimozemského zásahu.

Neměli bychom se však držet spíše při zemi? Za vším záhadným nemusí stát přece návštěvníci z hvězd.

Právě záhadné podzemní prostory a údajné kosti obrů hledá v Nan Madolu česká výprava v roce 2002. I v tzv. Dänikenově studni…
Právě záhadné podzemní prostory a údajné kosti obrů hledá v Nan Madolu česká výprava v roce 2002. I v tzv. Dänikenově studni…

STAVITELÉ JSOU NEZNÁMÍ

Faktem zůstává, že skutečné stáří komplexu nikdo nezná. A i když to archeologové neradi přiznávají, dodnes netušíme, kdo Nan Madol vlastně postavil. Mohli to být lidé zcela jiného etnika, než jaké dnes žije na okolních ostrůvcích?

Je to možné, vždyť podle svědectví domorodců jsou prý na ostrůvcích Nan Madolu občas nalézány kosti obřích lidí!

„Před pár lety našel můj přítel v džungli přiléhající ke zříceninám lidskou stehenní kost,“ tvrdí domorodý průvodce WALTER RINGLEN. „Ležela mezi balvany a byla třikrát větší než kost běžného člověka.“

DÁVNÍ OBŘI A TAJEMNÉ CHODBY

Pokud je informace o nálezu kosti pravdivá, mohou být velké kosti indicií, že v Nan Madolu kdysi žili (a snad ho i postavili) lidé neznámé obří rasy. Kdo byli tito „obři“ a odkud přišli?

Zajímavé je, že mýty o obřích lidech se vinou napříč celou lidskou historií. Navíc jsou kosti „obrů“ nalezeny i na jiných místech světa. Tím však záhady Nan Madolu nekončí!

Kromě jiných staveb se zde nachází i mohutné kamenné hrobky a podzemní chodby, které údajně spojují jednotlivé stavby na ostrůvcích. Jiné chodby mají vést z ostrůvků do podmořských jeskyní a domů.

KDE JSOU OBŘÍ KOSTI?

Kde má být většina obřích koster ze zdejších hrobek? Ty odtud prý odvezli Japonci těsně před druhou světovou válkou, kdy byl ostrov dočasně v jejich správě.

Nemohly by být ale v rozvalinách Nan Madolu dodnes ještě nějaké další kosti dávných obyvatel „obří rasy“? Povídá se také, že některé hrobky jsou dodnes uzavřeny a zapečetěny. Je to pravda? Domorodci jsou o tom přesvědčeni. „Marně jsme však po nich pátrali.

Vsoukali jsme se snad do všech otvorů v polozřícených zdech i do vstupů podzemních chodeb,“říká o nadějném pátrání vedoucí české expedice IVAN MACKERLE (*1942).

Češi pod vedením Ivana Mackerleho skutečně nachází skryté podzemní prostory, avšak bohužel žádné kosti ani pozůstatky po dávné civilizaci.
Češi pod vedením Ivana Mackerleho skutečně nachází skryté podzemní prostory, avšak bohužel žádné kosti ani pozůstatky po dávné civilizaci.

MARNÉ PÁTRÁNÍ

Syn vedoucího výpravy DANIEL MACKERLE (*1962) se protahuje po břiše uzoulinkým, do půlky zatopeným tunelem, jehož vchod byl původně zakryt těžkými kameny, ale nakonec naráží na kolmou kamennou stěnu.

Je pevně zasazena v okolní vyzdívce a nedá se s ní nic dělat. „Všude, kde máme podezření, že by se za zdí, či těžkým kamenným poklopem mohla skrývat neobjevená komnata či tajná chodba, jsme použili malou kamerovou sondu.

Pomocí prutu jsme ji zasouvali štěrbinami mezi kameny, jak to jen nejdále šlo. Na obrazovce se však žádné rakve ani kostry neobjevovaly,“říká Ivan Mackerle. Česká expedice bohužel nalézá jen několik dutých prostor za kamennými bloky a několik chodeb.

OCHRÁNCI DÁVNÝCH TAJEMSTVÍ?

Domorodci dodnes věří, že ve zříceninách kamenného města straší a že duchové hlídají pozemní i podmořské stavby Nan Madolu. Zejména v noci tu prý dochází k podivným jevům. Proto se místní po setmění do ruin neodvažují. Navíc je pro ně toto území posvátné.

Většinu podivných vyprávění je možno považovat pouze za báchorky pověrčivých lidí, avšak možná ne všechna! Zajímavé je, že i renomovaný turistický průvodce Lonely Planet se o údajném strašení zmiňuje.

V noci se prý občas z hrobek Nan Madolu ozývají naříkavé zvuky. Prý se zde objevují záhadné svítící koule. Jedná se snad o jakousi tajemnou formu energie? Česká výprava však nic takového nevidí ani neslyší, i když v ruinách přespává.

Vytvořila Nan Madol dávno zaniklá civilizace z kontinentu Mu? Vždyť podle dnešních rekonstrukcí nemohlo být toto město postaveno pouze primitivní technikou!
Vytvořila Nan Madol dávno zaniklá civilizace z kontinentu Mu? Vždyť podle dnešních rekonstrukcí nemohlo být toto město postaveno pouze primitivní technikou!

VIDĚT ZNAMENÁ ZEMŘÍT?

Domorodý průvodce Walter Ringlen tvrdí, že se zde skutečně nalézá rozsáhlé podmořské město. Jeho dědeček ho prý spatřil na vlastní oči!

Ve 20. letech minulého století při rybaření zasahuje harpunou želvu, která ho prý stahuje dolů k mořskému dnu. Údajně vidí kamenné domy, ulice a sloupy, obrostlé korály a mušlemi.

Když se opět vynořuje na hladinu, teče mu z nosu, očí a uší krev a není schopen mluvit. Teprve za týden se mu vrací řeč. Sotva však stačí popsat, co pod hladinou spatřil, umírá. Domorodci jsou proto přesvědčeni, že město je prokleté.

Jaké je racionální vysvětlení pro smrt Walterova dědečka? Příliš rychlá změna tlaku, na kterou není jeho organismus připraven. Takže žádná záhada?

ŠOKUJÍCÍ OBJEV JAPONCŮ

Zpráva německého spisovatele a cestovatele HERBERTA RITTLINGERA (1909 – 1978) pocházející z roku 1939 však uvádí podobnou šokující skutečnost. Pod mořskou hladinou u ostrůvků Nan Madolu prý japonští vojenští potápěči nacházejí celé ulice kamenných domů.

Údajně zde též nalézají v mnoha legendách popisovaný „dům mrtvých“. Ten má být hlavní budovou ztraceného podmořského města. Zcela nečekaný objev však prý Japonce čeká uvnitř: platinové rakve s obřími kostrami dávných králů!

Potápěči prý některé rakve rozbíjejí a velmi drahou platinu odváží pryč. Je to pouze výmysl? Pak je zarážející, že v té době je prý mezi vývozními artikly z Pohnpei také mnoho platiny.

OVLÁDALI VYSPĚLOU TECHNOLOGII?

Jednoho dne se však prý z podmořské loupežné výpravy dva japonští potápěči nevracejí. Od té doby se údajně nikdo do podmořského města již nevydává.

Japonci prý kosti údajných králů odváží do města Hirošimy, na něž v roce 1945 svrhávají Američané atomovou bombu. Kosti jsou při výbuchu zničeny. Jako by se znova naplnila smůla, kterou údajně Nan Madol přináší…

Pokud se tento příběh zakládá na pravdě, svědčí to nejen o existenci dávné rasy obřích lidí (nebo snad někoho jiného – pozn. red.), ale možná o něčem podstatnějším:

Pokud totiž dávní stavitelé Nan Madolu uměli nashromáždit a dokonale zpracovat vzácnou platinu, dokazuje to, že jejich technologie zpracování kovů musela být na vysoké úrovni. Ani dnes platinou neplýtváme na tak velké výrobky, jako jsou rakve!

NA STOPĚ POTOPENÉHO KONTINENTU

Domorodci na Pohnpei jsou přesvědčeni, že záhadní obři byli obyvateli prastarého kontinentu Mu, který se před 12 000 lety potopil při katastrofě do Tichého oceánu! Světadíl Mu se má údajně rozkládat od dnešní Mikronésie po Velikonoční ostrov.

Kdysi zde prý žijí představitelé vyspělé civilizace, kteří dokážou létat. Jen domorodá pohádka? Tato hypotéza je pouze jedním z možných řešení, které může vysvětlovat záhady Nan Madolu a některé zarážející souvislosti s Velikonočním ostrovem.

Ty se týkají jak podivuhodného stavitelského umění dávné vyspělé kultury, tak neznámého původu dávných stavitelů. Nan Madol – prastaré město ztracené v moři – stále střeží svá tajemství!

Možná nás jednoho dne přivede k řešení otázky, která vrtá hlavou mnohým lidem: Co když se dějiny odehrály jinak, než si myslíme?

Petr Brzokoupil

Foto: Archiv, Wikimedia Commons
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
Pro věřící v naší republice není mnoho míst, která by byla stejně významná jako poutní areál ve Velehradě. Lidé sem přicházejí už po staletí a Velehradu se v minulosti dostalo nejedno uznání i od papežů. Přestože lidová tradice řadí vznik obce Velehrad až kamsi do období Velkomoravské říše na přelomu 9. a 10. století, spolehlivé historické záznamy o takovém stáří nemáme. Osada Veligrad se připomí
9.9.2023
Naše země se může pochlubit spoustou jedinečných památek i přírodních krás. Vyznáte se v nich dobře? Cestujete rádi nejen do zahraničí, ale i po naší vlasti? Podrobte své znalosti zábavnému testu! 1 Které české město se mohlo pochlubit prvním městským elektrickým osvětlením? Uvedeno do provozu bylo v roce 1888. a) Jindřichův Hradec b) Plzeň c) Hodonín 2 Největším náměstím Česk
8.9.2023
Ve Fryštátě, který je dnes centrální historickou částí města Karviná, na knížecím zámku údajně kdysi sídlil mocný a velice bohatý hrabě. Na svých pozemcích vykopal mnoho jam, ze kterých pak těžil uhlí, a tak ještě více zbohatl... V sousedním fryštátském zámku Ráj žil baron, který by si pro tolar nechal vrtat koleno. Nebyl zlý, avšak toužil po větším bohatství, a tak stále pokukoval po penězích pa
5.9.2023
Ne každé město bychom byli schopni na fotografii rozpoznat podle jeho radnice. U Ostravy tenhle problém mít nemůžeme. Zdejší nová radnice je nezaměnitelná a její věž nemá mezi českými radničními budovami konkurenci. Historické budovy jsou krásné a cenné, ale potřebám moderní společnosti už někdy přestanou vyhovovat. Tak tomu bylo s ostravskou Starou radnicí na dnešním Masarykově náměstí, která by
24.8.2023
Jen zhruba čtvrt kilometru od parkoviště u hradu Svojkov nám stačí, abychom se dostali do romantického údolí pod Svojkovskými skalami, kterému se říká Modlivý důl. Je dlouhé 550 metrů. Kdysi se jmenovalo Smolný důl podle uhlířů, kteří tu sídlili a kromě výroby dřevěného uhlí se věnovali i vaření kolomazi. K údolí se váže řada pověstí, třeba ta o smrti rytíře Jaroslava ze Svojkova a jeho vyvolené
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
epochaplus.cz
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu.
Do Ulice pro milence?
nasehvezdy.cz
Do Ulice pro milence?
Po šesti letech se herečka vrátila do seriálu Ulice, který ji kdysi proslavil. Prý míří zpátky zcela zištně. Povídá se, že Anně Fixové (39) došly peníze a potřebuje vydělávat. O větší role totiž ne
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Hroutí se jí nadobro vztah?
nasehvezdy.cz
Hroutí se jí nadobro vztah?
JITKA SCHNEIDEROVÁ (50) to má údajně s partnerem LUKÁŠEM PITTEREM (43) hodně nahnuté. Objevil se v jejich vztahu nečekaně někdo třetí? V seriálu Ulice se jí daří. Jitka Schneiderová (50) tam září, co
Takový vztah jsem nikdy nezažila
skutecnepribehy.cz
Takový vztah jsem nikdy nezažila
Dostala jsem se do nečekané situace. Když jsem podědila psa, chtělo se mi plakat. Netušila jsem, jaké štěstí mě v podobě chlupatého tvora ještě na stará kolena potká! Na stará kolena jsem si pořídila přítele. No, to je možná trochu nadnesené. Byl to soused. Ale trávili jsme spolu veškerý volný čas, jezdili na výlety, a dokonce i na
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
enigmaplus.cz
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
Dvojice rybářů pozvedne petrolejovou lucernu. Je noc a oni právě loví na jezeře Narrabeen nedaleko Sydney. Když se tmou zničehonic rozlehne hlasité šplouchání, rozsvítí světlo. To, co spatří, jim vezm
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je