Domů     Mikronésie: Starobylé ruiny uprostřed Tichého oceánu
Mikronésie: Starobylé ruiny uprostřed Tichého oceánu
od 19.2.2020
1

Starobylé ruiny dávno opuštěného města uprostřed Tichého oceánu připomínají, jak málo toho víme o dějinách. V zapadlém koutě Mikronésie se na 92 umělých ostrůvcích a pod mořskou hladinou nalézá další div světa.

Teoreticky by totiž žádná ze zdejších staveb neměla existovat! O možném způsobu jejich výstavby existují jen hypotézy. Nevíme, kdo tajemné město postavil, ani proč. I o době jeho vzniku pouze spekulujeme. Proč se jeho část nalézá pod vodou?

Podzemí pod ostrůvky a mořská hlubina prý skrývají mnohé záhady. Vítejte v nepochopitelném Nan Madolu!

Temnou vodou se občas mihne několik rybek, které nezúčastněně proplouvají kolem tří českých potápěčů. Oči zmíněné trojice hledají pozůstatky potopeného města.

I když se průzkumníci záhy rozdělují a pečlivě prozkoumávají prostor před sebou, jejich snaha je dlouho marná. Plynou nekonečné minuty a vzduch v potápěčských lahvích již začíná docházet. Náhle se před nimi z tmavých vod vynořuje ještě tmavší silueta.

„Sloup!“ uvědomuje si jeden z nich – JIŘÍ SKUPIEN (*1955) – a mávne na ostatní. Sloup obrostlý korály je vysoký asi čtyři metry. Ční z mořského dna jako připomínka dávno ztracených dob.

Nan Madol se rozkládá na 92 umělých ostrůvcích.
Nan Madol se rozkládá na 92 umělých ostrůvcích.

CO ČEŠI OBJEVILI?

Vzápětí následuje pohled na celé sloupořadí! Češi zde postupně nalézají úplnou „ulici“. Vyprávění o podmořské části Nan Madolu tedy nejsou smyšlená.

Tento objev si zapisuje česká výprava v roce 2002 při svém potápění nedaleko mikronéského ostrova Pohnpei (leží asi 3800 km jihovýchodně od jižního Japonska – pozn. red.). Podmořské sloupy nachází Češi v moři za ostrůvkem Nan Dowas. Proč se potápí právě zde?

U pobřeží ostrova je totiž vidět stará zeď, mizící kamsi do moře. Právě zde možná stojí většina podmořských staveb, které jsou údajně součástí ruin starověkého kamenného města Nan Madolu.

Tomu se říká „Benátky Pacifiku“ – kromě mnoha staveb na umělých ostrovech totiž leží některé jeho stavby i pod vodou.

Některé čedičové balvany váží dokonce až několik tun. Jak je dávní stavitelé dokázali přemístit?
Některé čedičové balvany váží dokonce až několik tun. Jak je dávní stavitelé dokázali přemístit?

HÁDANKA NEJEN PODMOŘSKÁ

Ano, čtete dobře – na umělých ostrovech! Průzkumníci proto pokračují v hledání na mnoha někým navršených ostrůvcích. I tady však nalézají mnohá překvapení a otázky.

Proč někdo postavil ohromné hradby a domy z několikatunových čedičových kamenů v tak zapadlé oblasti, kde se nic podobného nenalézá? Nedává to příliš smysl.

Vždyť domorodci na okolních ostrovech Mikronésie odjakživa staví pouze primitivní chýše se střechou z palmového listí… Zdaleka tedy ne tak složité stavby, jako jsou ty v Nan Madolu!

NEPOCHOPITELNÉ MONUMENTY

Staré černé zdi, vysoké až jedenáct metrů a silné až tři metry, se zdvihají z bujné zeleně. Neleží však na pevnině ostrova, ale uprostřed moře!

Pro každou stavbu byl v moři vybudován umělý obdélníkový ostrůvek ohraničený dlouhými čedičovými balvany a vyplněný korálovou drtí.

Proč přišli dávní stavitelé s šíleným nápadem pracně stavět umělé ostrůvky v moři, když je všude okolo plno přirozených korálových ostrůvků? Vždyť jinde jen stačilo vymýtit na břehu palmy!

Zdá se, že je musela vystavět civilizace, které příliš nezáleželo na lidských silách.

Nepochopitelné ruiny se tyčí nad okolní vegetací jako dávný otazník…
Nepochopitelné ruiny se tyčí nad okolní vegetací jako dávný otazník…

TECHNIKA JE ZAPOTŘEBÍ

K takto rozsáhlým stavbám (především k vybudování umělých ostrovů – pozn. red.) je totiž potřeba minimálně několik tisíc pracovníků!

Vše nasvědčuje tomu, že zde dříve nebyl takový nedostatek lidí jako dnes a že zdejší stavitelé navíc využívali kvalitní techniku.

Podobně jako u pyramid je i při stavbě Nan Madolu k přemístění velkého množství balvanů vážících pět až padesát tun a jejich vyzdvižení potřeba obrovského úsilí a umu. Vždyť obrovské zdi jsou postaveny z 250 milionů tun kamenů!

KDYŽ NE MAGIE, TAK CO? ČLUNY?

Jak tedy mohli tehdejší stavitelé těžké kameny přemístit? Podle legend místních obyvatel jim pomohla magie. Prý pomocí „určitých zvuků a tónů“ bohové přiměli čedičové sloupy, aby letěly vzduchem jako ptáci a pak dosedly na určené místo.

Na magii dnes těžko vsadíme, ale vědecké vysvětlení, že kameny byly převáženy po vodě na bambusových vorech také neobstojí!

Při natáčení dokumentárního fi lmu o Nan Madolu pro televizní kanál Discovery Channel v roce 1995 selhávají při rekonstrukci všechny pokusy o převoz bloků těžších než jedna tuna.

Uvnitř staveb se leckde objevují dutiny nebo dosud neprozkoumané prostory. Co skrývají?
Uvnitř staveb se leckde objevují dutiny nebo dosud neprozkoumané prostory. Co skrývají?

JAKO NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ?

A otázky nekončí. Jak mohli dávní stavitelé obrovské kameny zdvihnout a usadit na místo?

Výstavba nanmadolských hrobek, domů a zdí se snad dá vysvětlit jen použitím tažných lan a znalostí mechanických principů, podobných těm, které navrhl český inženýr a experimentální archeolog PAVEL PAVEL (*1957).

V 80. letech 20. století je zkouší na Velikonočním ostrově (leží 3600 km západně od Chile – pozn. red.), kde spolu s dalšími přemisťuje sochy moai.

Avšak stavbu samotných nanmadolských umělých ostrovů a přepravu několikatunových čedičových bloků takto vysvětlíme jen velmi těžko!

Jediným logickým řešením je, že stavitelé znali lodě s vysokou nosností, které byly schopné převážet těžké kamenné bloky na vzdálenost několika kilometrů. Anebo letadla?

Ve chvíli, kdy tuto možnost připustíme, se naše naučená představa o možnostech starověku (nebo středověku?) rozpadne v prach…

ZÁSAH Z VESMÍRU?

Znali dávní budovatelé Nan Madolu vyspělejší technologie, než které ovládáme dnes my? Příznivcem této teorie je například švýcarský záhadolog ERICH VON DÄNIKEN (*1935), který stavbu Nan Madolu připisuje mimozemšťanům. Proč zastává tento názor?

Kvůli neznámým způsobům použitým při stavbě, starým pověstem domorodců o létajících bozích a nalezeným záhadným obřím kostem. Ty jsou podle Dänikena indiciemi, že tajemné „Benátky Mikronésie“ jsou vystavěny pomocí mimozemského zásahu.

Neměli bychom se však držet spíše při zemi? Za vším záhadným nemusí stát přece návštěvníci z hvězd.

Právě záhadné podzemní prostory a údajné kosti obrů hledá v Nan Madolu česká výprava v roce 2002. I v tzv. Dänikenově studni…
Právě záhadné podzemní prostory a údajné kosti obrů hledá v Nan Madolu česká výprava v roce 2002. I v tzv. Dänikenově studni…

STAVITELÉ JSOU NEZNÁMÍ

Faktem zůstává, že skutečné stáří komplexu nikdo nezná. A i když to archeologové neradi přiznávají, dodnes netušíme, kdo Nan Madol vlastně postavil. Mohli to být lidé zcela jiného etnika, než jaké dnes žije na okolních ostrůvcích?

Je to možné, vždyť podle svědectví domorodců jsou prý na ostrůvcích Nan Madolu občas nalézány kosti obřích lidí!

„Před pár lety našel můj přítel v džungli přiléhající ke zříceninám lidskou stehenní kost,“ tvrdí domorodý průvodce WALTER RINGLEN. „Ležela mezi balvany a byla třikrát větší než kost běžného člověka.“

DÁVNÍ OBŘI A TAJEMNÉ CHODBY

Pokud je informace o nálezu kosti pravdivá, mohou být velké kosti indicií, že v Nan Madolu kdysi žili (a snad ho i postavili) lidé neznámé obří rasy. Kdo byli tito „obři“ a odkud přišli?

Zajímavé je, že mýty o obřích lidech se vinou napříč celou lidskou historií. Navíc jsou kosti „obrů“ nalezeny i na jiných místech světa. Tím však záhady Nan Madolu nekončí!

Kromě jiných staveb se zde nachází i mohutné kamenné hrobky a podzemní chodby, které údajně spojují jednotlivé stavby na ostrůvcích. Jiné chodby mají vést z ostrůvků do podmořských jeskyní a domů.

KDE JSOU OBŘÍ KOSTI?

Kde má být většina obřích koster ze zdejších hrobek? Ty odtud prý odvezli Japonci těsně před druhou světovou válkou, kdy byl ostrov dočasně v jejich správě.

Nemohly by být ale v rozvalinách Nan Madolu dodnes ještě nějaké další kosti dávných obyvatel „obří rasy“? Povídá se také, že některé hrobky jsou dodnes uzavřeny a zapečetěny. Je to pravda? Domorodci jsou o tom přesvědčeni. „Marně jsme však po nich pátrali.

Vsoukali jsme se snad do všech otvorů v polozřícených zdech i do vstupů podzemních chodeb,“říká o nadějném pátrání vedoucí české expedice IVAN MACKERLE (*1942).

Češi pod vedením Ivana Mackerleho skutečně nachází skryté podzemní prostory, avšak bohužel žádné kosti ani pozůstatky po dávné civilizaci.
Češi pod vedením Ivana Mackerleho skutečně nachází skryté podzemní prostory, avšak bohužel žádné kosti ani pozůstatky po dávné civilizaci.

MARNÉ PÁTRÁNÍ

Syn vedoucího výpravy DANIEL MACKERLE (*1962) se protahuje po břiše uzoulinkým, do půlky zatopeným tunelem, jehož vchod byl původně zakryt těžkými kameny, ale nakonec naráží na kolmou kamennou stěnu.

Je pevně zasazena v okolní vyzdívce a nedá se s ní nic dělat. „Všude, kde máme podezření, že by se za zdí, či těžkým kamenným poklopem mohla skrývat neobjevená komnata či tajná chodba, jsme použili malou kamerovou sondu.

Pomocí prutu jsme ji zasouvali štěrbinami mezi kameny, jak to jen nejdále šlo. Na obrazovce se však žádné rakve ani kostry neobjevovaly,“říká Ivan Mackerle. Česká expedice bohužel nalézá jen několik dutých prostor za kamennými bloky a několik chodeb.

OCHRÁNCI DÁVNÝCH TAJEMSTVÍ?

Domorodci dodnes věří, že ve zříceninách kamenného města straší a že duchové hlídají pozemní i podmořské stavby Nan Madolu. Zejména v noci tu prý dochází k podivným jevům. Proto se místní po setmění do ruin neodvažují. Navíc je pro ně toto území posvátné.

Většinu podivných vyprávění je možno považovat pouze za báchorky pověrčivých lidí, avšak možná ne všechna! Zajímavé je, že i renomovaný turistický průvodce Lonely Planet se o údajném strašení zmiňuje.

V noci se prý občas z hrobek Nan Madolu ozývají naříkavé zvuky. Prý se zde objevují záhadné svítící koule. Jedná se snad o jakousi tajemnou formu energie? Česká výprava však nic takového nevidí ani neslyší, i když v ruinách přespává.

Vytvořila Nan Madol dávno zaniklá civilizace z kontinentu Mu? Vždyť podle dnešních rekonstrukcí nemohlo být toto město postaveno pouze primitivní technikou!
Vytvořila Nan Madol dávno zaniklá civilizace z kontinentu Mu? Vždyť podle dnešních rekonstrukcí nemohlo být toto město postaveno pouze primitivní technikou!

VIDĚT ZNAMENÁ ZEMŘÍT?

Domorodý průvodce Walter Ringlen tvrdí, že se zde skutečně nalézá rozsáhlé podmořské město. Jeho dědeček ho prý spatřil na vlastní oči!

Ve 20. letech minulého století při rybaření zasahuje harpunou želvu, která ho prý stahuje dolů k mořskému dnu. Údajně vidí kamenné domy, ulice a sloupy, obrostlé korály a mušlemi.

Když se opět vynořuje na hladinu, teče mu z nosu, očí a uší krev a není schopen mluvit. Teprve za týden se mu vrací řeč. Sotva však stačí popsat, co pod hladinou spatřil, umírá. Domorodci jsou proto přesvědčeni, že město je prokleté.

Jaké je racionální vysvětlení pro smrt Walterova dědečka? Příliš rychlá změna tlaku, na kterou není jeho organismus připraven. Takže žádná záhada?

ŠOKUJÍCÍ OBJEV JAPONCŮ

Zpráva německého spisovatele a cestovatele HERBERTA RITTLINGERA (1909 – 1978) pocházející z roku 1939 však uvádí podobnou šokující skutečnost. Pod mořskou hladinou u ostrůvků Nan Madolu prý japonští vojenští potápěči nacházejí celé ulice kamenných domů.

Údajně zde též nalézají v mnoha legendách popisovaný „dům mrtvých“. Ten má být hlavní budovou ztraceného podmořského města. Zcela nečekaný objev však prý Japonce čeká uvnitř: platinové rakve s obřími kostrami dávných králů!

Potápěči prý některé rakve rozbíjejí a velmi drahou platinu odváží pryč. Je to pouze výmysl? Pak je zarážející, že v té době je prý mezi vývozními artikly z Pohnpei také mnoho platiny.

OVLÁDALI VYSPĚLOU TECHNOLOGII?

Jednoho dne se však prý z podmořské loupežné výpravy dva japonští potápěči nevracejí. Od té doby se údajně nikdo do podmořského města již nevydává.

Japonci prý kosti údajných králů odváží do města Hirošimy, na něž v roce 1945 svrhávají Američané atomovou bombu. Kosti jsou při výbuchu zničeny. Jako by se znova naplnila smůla, kterou údajně Nan Madol přináší…

Pokud se tento příběh zakládá na pravdě, svědčí to nejen o existenci dávné rasy obřích lidí (nebo snad někoho jiného – pozn. red.), ale možná o něčem podstatnějším:

Pokud totiž dávní stavitelé Nan Madolu uměli nashromáždit a dokonale zpracovat vzácnou platinu, dokazuje to, že jejich technologie zpracování kovů musela být na vysoké úrovni. Ani dnes platinou neplýtváme na tak velké výrobky, jako jsou rakve!

NA STOPĚ POTOPENÉHO KONTINENTU

Domorodci na Pohnpei jsou přesvědčeni, že záhadní obři byli obyvateli prastarého kontinentu Mu, který se před 12 000 lety potopil při katastrofě do Tichého oceánu! Světadíl Mu se má údajně rozkládat od dnešní Mikronésie po Velikonoční ostrov.

Kdysi zde prý žijí představitelé vyspělé civilizace, kteří dokážou létat. Jen domorodá pohádka? Tato hypotéza je pouze jedním z možných řešení, které může vysvětlovat záhady Nan Madolu a některé zarážející souvislosti s Velikonočním ostrovem.

Ty se týkají jak podivuhodného stavitelského umění dávné vyspělé kultury, tak neznámého původu dávných stavitelů. Nan Madol – prastaré město ztracené v moři – stále střeží svá tajemství!

Možná nás jednoho dne přivede k řešení otázky, která vrtá hlavou mnohým lidem: Co když se dějiny odehrály jinak, než si myslíme?

Petr Brzokoupil

Foto: Archiv, Wikimedia Commons
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
23.2.2024
Jihočeské rybníky jsou pojmem, který asi zná každý turista. Na některou ze zdejších vodních plopch narazíme takřka na každíém krokuj, Některé z rybníků mají ale delší historii a zaslouží si etaké výjimečnou pozornost. Třeba ten, který ve svém názvu zahrnuje celý Svět. Kariéra naší rybníkářské legendy Jakuba Krčína z Jelčan začala nenápadně. Do školy chodil v Kolíně, tedy docela daleko od míst, kd
20.2.2024
Dolomit je usazená hornina vzniklá vysrážením mořské vody a jeskyně s dolomitovou výzdobou nejsou právě obvyklé. Ty u obce Bozkov v Libereckém kraji známe od roku 1947, kdy byla objevena první dutina po odstřelu vápence v místním lomu. Jedinečnou výzdobu tu tvoří krápníky klasické, ale také unikátní vláknité a keříčkovité. Doplňují je křemenné římsy vystupující ze stěn, voda s rozpuštěnými horni
8.2.2024
Obec Nové Hamry, ležící v západním Krušnohoří, je turisty vyhledávaná nejen v letních měsících, ale i v zimě, kdy si tu na své přijdou právě běžkaři. Pravidelně upravované tratě se napojují na Krušnohorskou magistrálu nebo běžecké terény v sousedním Německu. Stezky, vedoucí zasněženými lesy i pláněmi, jsou značeny uceleným systémem značení lyžařských tras Klubu českých turistů. [caption id=
26.1.2024
Pokud máte rádi výzvy v podobě zdolávání převýšení, jsou v Orlických horách k dispozici kratší běžecké okruhy, který se na hlavní hřebenové trasy napojují. Ta nejoblíbenější vede rovnou přes nejvyšší vrchol Orlických hor – Velkou Deštnou. Trať je dlouhá 22 km a začíná ostrým 2,5 km dlouhým stoupáním přímo z obce. Síly můžete ušetřit, pokud se na Studený vrch necháte vyvést lanovkou. Trasa pokrač
18.1.2024
Na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice stál od roku 1880 výstavný novorenesanční palác U Turků. Na počátku 21. století už ale přestal vyhovovat požadavkům nových majitelů, a když se podařilo prosadit nezařazení domu mezi památkově chráněné objekty, nic nebránilo jeho zbourání. Dnes si na Václavském náměstí můžeme ověřit, zda je nově vzniklá moderní stavba rovnocennou náhradou. Devítipatr
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Kosmetika s prebiotiky a probiotiky dokáže divy
iluxus.cz
Kosmetika s prebiotiky a probiotiky dokáže divy
Kosmetické receptury prošly v posledních letech velkými proměnami. „Ženy i muži stojí ve frontách na dlouhověkost. Přejí si krásnou, pevnou, živou pleť do co nejvyššího věku,“ říká Ing. Jitka Poláková
Záhada Thoor Ballylee: Jaké přízraky obývají slavný věžový dům?
enigmaplus.cz
Záhada Thoor Ballylee: Jaké přízraky obývají slavný věžový dům?
Poblíž města Gort v irském hrabství Galway se nachází známá stavba takzvaného věžového domu. Jedná se o historický objekt z patnáctého století, z anglo-normanského období. Ze stejné epochy však patrn
Stali se z nich nepřátelé?
nasehvezdy.cz
Stali se z nich nepřátelé?
Současný stav herečky a zpěvačky Dagmar Patrasové (67) mnohé znepokojuje. Své k jejímu životu už mnohokrát řekl také herec Jiří Krampol (85). Mimo jiné uvedl, že má nejspíš alkoholovou demenci a že
Rozmary počasí: Kde naměříte −93,2 stupňů Celsia?
epochaplus.cz
Rozmary počasí: Kde naměříte −93,2 stupňů Celsia?
Teplota padá k – 50 °C a děti se radují. Nemusí do školy! Kdo chce večer zajet autem na nákup, nechá ho raději celý den nastartované. Pohřby se v tomto období snaží odkládat – vykopat hrob posledně trvalo 3 dny. Vítejte s ruském Ojmjakonu, jediném obydleném místě, kde teplota klesá i pod – 70 °C,
Bitcoin nebo zlato?
21stoleti.cz
Bitcoin nebo zlato?
O Bitcoinu se často mluví jako o zlatu nové generace. Pojďme se blíž podívat na to, co má Bitcoin se zlatem společného a v čem se naopak zásadně liší. Společné charakteristiky Jak Bitcoin, tak zlato
Zlínský kraj: Kraj švestkami a funkcionalismem protkaný
epochanacestach.cz
Zlínský kraj: Kraj švestkami a funkcionalismem protkaný
Východní Morava je rájem, jehož krásy vás omámí na první pohled. Lidové zvyklosti si zde totiž můžete vychutnat do poslední kapky. A to doslova. Ať už jste milovníky nadčasové architektury, tradiční módy anebo dáváte přednost turistice, zde si zaručeně přijde na své každé vaše „já“. Tekutý poklad Nejvýznamnějším plodem celého regionu je bezesporu švestka, neboli
Osvěžující zeleninový salát
tisicereceptu.cz
Osvěžující zeleninový salát
Lehký zeleninový salát vám jistě přijde vhod, navíc jej vykouzlíte pouze během necelé půlhodinky. Ingredience 1 květák 2 rajčata 1 červená cibule salátová okurka malé mozarellky 150 ml bílé
Koi kapři a ti další
panidomu.cz
Koi kapři a ti další
Přemýšlíte o zahradním jezírku a chtěli byste v něm mít i nějaké ryby? Módní jsou koi kapři, ale v pohodě můžete chovat i jiné druhy. Co ještě můžete ve svém jezírku mít? Zahrada, která žije… To je dnešní trend, a je to tak dobře. Návrat k přirozeným zahradám, ve kterých mají své místo a domov nejrůznější živočichové,
Je jen otázkou času, než vymění partnera?
nasehvezdy.cz
Je jen otázkou času, než vymění partnera?
Kráska ze seriálu Policie Hvar dostává spoustu nabídek na rande. Zatím je Alžběta Ferencová (32) nevyužívá, ale podle mnohých je to možná jen otázka času. Slovenská herečka má sice přítele, rappera
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Čeští výrobci jsou mezi hráči online automatů velmi oblíbení
epochalnisvet.cz
Čeští výrobci jsou mezi hráči online automatů velmi oblíbení
Svět hazardu si většinou podvědomě umisťujeme do míst jako Monte Carlo nebo Las Vegas. S tím, jak se hráči hazardních her přesouvají do online prostředí, ztrácí tato představa reálný smysl. Svoje vlas
Mohla ta kniha v poličce ovlivnit naše sny?
skutecnepribehy.cz
Mohla ta kniha v poličce ovlivnit naše sny?
Když moje žena četla tu tajemnou knihu, každou noc se budila ve stejnou dobu a s výkřikem. Pak jsem začal mít problémy i já! Ozval se výkřik! Už několik nocí po sobě mě manželka budila uprostřed noci. Rozsvítil jsem malou stolní lampu. Manželka se vsedě předklonila ke svým nohám a obličej utopila v dlaních. Viditelně se třásla po celém těle. „Zase