Návštěva zámku v Doksech se vyplatí dvakrát
Návštěva zámku v Doksech se vyplatí dvakrát

Značného významu dosáhly Doksy ve druhé polovině 16. století, kdy se staly centrem tzv. dokského panství, které vzniklo rozdělením bezdězského panství v roce 1553. Když jeho majitel Mikuláš Zajíc z Házmburku panství prodal v roce 1558 Kateřině z Hungerkoštu, manželce Adama Berky z Dubé, zdálo se, že Berkové rozšíří své rozsáhlé državy v severních Čechách.

Ovšem nestalo se tak, neboť smrt byla rychlejší a ovdovělá Kateřina odkázala svůj majetek rovným dílem svým dětem. Tím se v roce 1566 dostalo dokské panství do držení Jana z Vartenberka a vidina scelených berkovských držav se rozplynula.

A byl to právě Jan z Vartenberka, šikovný a prozíravý hospodář, který položil základy dnešního zámku, když „…buduje tu uprostřed skromných domů měšťanských stavení panské s dvorcem – základ pozdějšího zámeckého střediska v Doksech.

“ (Zdeněk Kalista. Město mezi horami. Liberec : Severočeské nakl. 1969, s. 56).

Prodej držav

Jan z Vartenberka postupně od svých sourozenců vykoupil jednotlivé državy, panství rozšířil a scelil a v roce 1588 jej od císaře Rudolfa II. odkoupil. Královské, byť od časů Václava IV. zastavované zboží, se tak stalo majetkem Jana z Vartenberka a Doksy se staly poddanským městečkem.

V roce 1595 se bezdězské panství vrací zpět Berkům, neboť Barbora z Lobkovic, vdova po Janu z Vartenberka, vstoupila ve stav manželský s Václavem Berkou z Dubé. Ten v roce 1619 vystavuje listinu, v níž potvrzuje Dokeským stará privilegia a rozšiřuje o další.

Za to požaduje mimo jiné povinnost měšťanů pomáhat při stavbě zámku a dvora v Doksech.

Starý zámek v Doksech

Zde může dojít k záměně s domem, který pravděpodobně nechal stavět otec Václava Berky, Adam (1558-1566) a který byl označován jako „starý zámek v Doksích“, později zván Berkův dům, v němž sídlila Barbora z Lobkovic, manželka Jana z Vartenberka.

Tento dům byl postupně přeměněn v hostinec, v němž musel šenkýř čepovat pivo z panského pivovaru. Berkův dům, zájezdní hostinec, byl zbourán v roce 1927 a na jeho místě byla postavena dnešní budova pošty.

Tuto domněnku podporuje i zápis v městské dokské knize ze 2. poloviny 16. století, kde se mluví o domě paní Barbory z Lobkovic v jedné řadě s jinými dokskými domy – tedy nikoli jako o význačném panském stavení.

Z výše uvedeného budeme považovat za zakladatele dokského zámku Jana z Vartenberka a dobu založení zámku konec 16. století.

Uprchnout ze země

Václav Berka z Dubé se však ze svého rozsáhlého panství netěšil dlouho, neboť jako jeden z čelných představitelů českého stavovského odboje v letech 1618-1620 musel po nešťastné bitvě na Bílé hoře uprchnout ze země.

Jeho zkonfiskovaný majetek koupil za babku Albrecht z Valdštejna a včlenil jej do svého frýdlantského vévodství. Po Albrechtově násilné smrti v únoru 1634 bylo ohromné Valdštejnovo panství rozděleno mezi jeho vrahy.

Doksko připadlo irskému plukovníkovi Walteru Buttlerovi. V roce 1638 panství přešlo díky sňatku Anny Marie z Donína, vdovy po W. Buttlerovi, do rukou Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, pána velice krutého.

Aby vykoupila jeho hříchy před tváří boží, nechala jeho druhá manželka Marie Františka z Vrtby založit v roce 1669 tzv. panský špitál, dnešní Památník K. H. Máchy.

Valdštejnové získali Doksy opět v roce 1680 a až do roku 1945 byli jejich držiteli.

Za jejich působení zámek zaznamenal několik rozsáhlých přestaveb (barokní ve druhé polovině 18. století, druhá spojená s modernizací interiéru (centrálním topení, vodovod a zavedení elektřiny na počátku dvacátého století), neboť si ho vybrali za své sídlo.

Konfiskace

Po druhé světové válce přešel zámek konfiskací do rukou státu. Po krátkém působení vojenského výzkumného střediska byly od roku 1962 rozsáhlé zámecké prostory dány k dispozici střední odborné škole a učilišti.

Kromě tříd byl v renesančním křídle zřízen internát pro žáky. Z tohoto důvodu nebyl zámek nikdy veřejnosti přístupný. V roce 2012 byla škola zrušena a o zámek začalo usilovat město Doksy. V září 2013 poprvé mohla zámek během Dne otevřených dveří navštívit veřejnost.

V roce 2014 se park o rozloze 4 ha zpřístupnil veřejnosti.

Zámek je od roku 1958 kulturní památkou. Od roku 2015 je zámek ve vlastnictví města Doksy a po nákladné rekonstrukci zde nyní sídlí příspěvková organizace KulturaDoksy.cz, Turistické informační centrum s výstavní galerií, městská knihovna a muzeum Čtyřlístek.

Třeskoprsky

Možná totiž nevíte, že Třeskoprsky jsou ve skutečnosti Doksy, rybník Blaťák Máchovo jezero a hrad Bezzub majestátní Bezděz. Hrdinové tohoto slavného dětského komiksu, Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa totiž také bydlí na zámku :-).

Proč zrovna tady? Pan Jaroslav Němeček, autor Čtyřlístku, má totiž nedaleko chalupu.

Od června 2020 je v zámku zpřístupněn i prohlídkový okruh věnovaný rodu Valdštejnů, který je ozvláštněn multimediálními prvky. Najdete zde tříplátnové kino, velké dotykové obrazovky, tablety, foto stěnu či multimediální kreslící plátno.

Hotel Port

Ideálním zázemím pro objevování krás Máchova jezera je hotel Port ležící k malebném lesoparku přímo na jeho břehu. Jenom pozor, ranní či podvečerní pohledy na vodní hladinu z hotelové terasy, v kombinaci s dobrým jídlem a pitím jsou opravdu návykové.

reklama

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Advent v Národním zemědělském muzeu: Zve na živý zvířecí betlém i připomenutí vánočních zvyků

Advent v Národním zemědělském muzeu: Zve na živý zvířecí betlém i připomenutí vánočních zvyků

Za karlovarským porcelánem a sklem

Za karlovarským porcelánem a sklem

Výstava „Cesta je trnitá“ v Městském muzeu v Hořicích propojí tvorbu dvou významných současných umělkyň

Výstava „Cesta je trnitá“ v Městském muzeu v Hořicích propojí tvorbu dvou významných současných umělkyň

Ašský výběžek: Kraj rozhleden

Ašský výběžek: Kraj rozhleden

Zlín má zámek a zoo v jednom

Zlín má zámek a zoo v jednom

Krásy jižní Anglie: Vydejte se po královských cestách i k moři

Krásy jižní Anglie: Vydejte se po královských cestách i k moři

Nenechte si ujít další zajímavé články