Domů     Krvavá minulost Čachtického hradu
Krvavá minulost Čachtického hradu
od 2.9.2019
1

Kdo by neznal pověsti o krvavé Čachtické paní? Její zálibou prý byla koupel v krvi panenských dívek, což jí mělo zajistit trvalou krásu a mládí. Pověst říká, že je dodnes zazděna ve věži a její duch se dodnes zjevuje v Čachtickém hradu. Jaká další tajemství tento děsivý hrad skrývá?

Mohou být pověsti o krutostech Alžběty Báthoryové založené na pravdě? Traduje se totiž, že na svých panstvích umučila na 300 dívek, některé pověsti hovoří až o 650, doloženo je však pouze 29 žen, které za nejasných okolností zemřely.

I tak je to ale dlouhý seznam obětí. O tom, že byla krutou vládkyní, tedy není žádných pochyb. Své služky byla schopna mučit a dokonce zabít i za malá pochybení. Při procesu se později prokázalo nejen její týrání dívek, ale i jejich zabíjení.

Mrtvoly dívek byly často bez pohřbu pohazovány v lesích a ponechány na pospas divé zvěři. Řada badatelů ovšem považuje za smyšlené legendy to, že se Báthoryová koupala v dívčí krvi. Nedochovala se totiž o tom žádná skutečná svědectví.

I když jsou pak Čachtice stále považovány za hlavní místo krvavých orgií Alžběty, ta se na hradě Čachtice zdržovala jen příležitostně a řádila i na svých dalších panstvích.

Své drastické metody a mučení dívek praktikovala i na sídlech v Šarváru, Léku, Keresztúru, Beckově, Füzéru či v Bratislavě.

Sídlo plné zmaru

Začněme ale od začátku. Čachtický hrad v Malých Karpatech byl vystavěn ve 13. století a patřil do linie strážních hradů, střežících západní hranice uherských zemí.

Byl několikrát dobýván, nejvíce jej poškodila v roce 1273 při obléhání vojska Přemysla Otakara II. Poslední ránu mu zasadil v roce 1708 František II. Rákoci, který jej po dobytí obsadil a hrad od té doby začal pustnout.

Sama Alžběta Báthoryová získala hrad v roce 1604, nicméně byl v té době jen velmi spoře zařízen, a v jeho chladných zdech se panstvo příliš nezdržovalo.

V prosinci roku 1610 pak dopadla na Alžbětu Báthoryovou konečně ruka spravedlnosti.

Zprávy o její krutosti a vraždách nevinných dívek se donesly až k uherskému královskému dvoru, a tak do Čachtic tehdy přijíždí sám uherský palatín Juraj Thurzo, kterého tam vyslal císař Matyáš II.

Čachtický hrad – pohled od Višňového
Čachtický hrad – pohled od Višňového

Co zjistilo vyšetřování?

Alžběta tehdy nebydlela na hradě, ale na zámečku v podhradí. Thurzova návštěva Alžbětu překvapila a palatín se zhrozil výjevy, které na zámku spatřil na vlastní oči. V jeho záznamech se objevuje děsivé svědectví.

„Když naši lidé a služebnictvo vešli do domu, našli tam mrtvou dívku, druhá vyčerpaná mučením a surově zbitá, už zemřela.

Kromě toho tam seděla další zmlácená žena a další, svázané, které si ta prokletá osoba schovávala pro jinou příležitost.“ Nastaly výslechy služebnictva i lidí z okolí hradu. Ti vypovídali, že paní si nechala přivážet ty nejkrásnější dívky ze širokého okolí.

Ve svých komnatách je pak mučila, bičovala kopřivami a topila je v ledové vodě. Svědčil i kastelán z jejího dalšího panství v Šarváru, který vypověděl, že jen tam vynesli z hradu za pobytů Alžběty služebníci na 175 mrtvých dívek.

Na všech obětech byly známky krutého mučení, některé z nich měly genitálie spálené žhavým železem.

Ideová rekonstrukce – jižní pohled
Ideová rekonstrukce – jižní pohled

Soud a rozdané tresty

I přes řadu děsivých svědectví se Thurzovi do zahájení řádného procesu s krvavou vražedkyní příliš nechtělo a dlouho jej odkládal. Šlo totiž o ženu s vysokým postavením a významnou šlechtičnu.

Scházel se s jejími dětmi a dalšími příbuznými a pokoušel se s nimi najit schůdné řešení. Nakonec došli k závěru, že ještě před začátkem vyšetřování musí být Alžběta zbavena svých majetků. Ty měly být rozděleny mezi její tři děti.

Alžběta sama měla být převezena do Čachtic, kde bude internována na hradě do konce života. Thurzo se všemožně snažil zachránit Alžbětu před katem a celou rodinu před potupou.

Zahájil proto nejdříve procesy s některými poddanými hraběnky, kteří jí měli v jejích krutostech pomáhat. Z jejich výpovědí před soudem však vyplynuly další zločiny Alžběty Báthoryové.

Nejvíce jí přitížilo svědectví Jána Ujváryho, přezdívaného Ficko, který podrobně popsal řadu jejích krutostí a udal i její pomocnice z řad nejbližších služek.

Dvě z nich, Helena Jó a Dorota Szentésová byly odsouzeny k upálení zaživa a Ficko přišel rukou kata o hlavu. Sama Alžběta byla zavřena do věže hradu Čachtice, a jídlo jí podávali jen malým otvorem.

Po čtyřech letech věznění krvavá šlechtična 21. srpna 1614 umírá. Měla být sice pohřbena na místním hřbitově, ale poddaní se proti tomu vzbouřili. Její tělo bylo tedy převezeno do Escedu, který byl sídelním městem rodu Báthoryů.

Upálení Heleny Jó a Doroty Szentésové
Upálení Heleny Jó a Doroty Szentésové

Nebezpečná a zdatná loupežnice

Řada pověstí, vážících se k Čachtickému hradu, hovoří i o nesmírných pokladech, skrývajících se v jeho podzemí. Ty mají pocházet z loupeživé činnosti krvavé hraběnky.

Ta prý byla velmi pozornou hostitelkou, která si na Čachtický hrad často zvala vysoce urozené panstvo z blízkého i dalekého okolí. Alžběta byla známá pro svou pohostinnost a zábavnost.

Na hosty čekalo nejen královské pohoštění, spousta dobrého jídla a pití, ale i nejrůznější rozmarné kratochvíle. Hosté od ní odjížděli ve svých kočárech navýsost spokojeni. Brzy po opuštění hradu je však dobrá nálada přešla.

V rokli pod hradem na ně čekala banda zbojníků, ve které byli prý i maskovaní muzikanti, kteří jim předtím vyhrávali na hradě. Milé hosty lupiči obrali o všechno a vysvlékli je donaha. Většinu lupu pak odevzdávali Alžbětě Báthoryové.

Ta tak na každé návštěvě pořádně vydělala. Naloupené poklady pak prý ukrývala na tajném místě v podzemních prostorách hradu.

Vstupní brána dnes
Vstupní brána dnes

Přízraky a zjevení

Jedním z nejznámějších je přízrak Alžběty Báthoryové v podobě bílé paní. Ta se prý zjevuje na hradbách a s děsivým kvílením pronásleduje noční návštěvníky. Jiní svědci hovoří o černé paní, přízraku, který má na svědomí jistý místní tovaryš.

Jedna z legend totiž praví, že tělo mrtvé hraběnky nebylo odvezeno z Čachtic, ale pohřbeno v místním kostele. Mrtvolu ale brzy ukradl snoubenec jedné z obětí, hrnčířský tovaryš Martin Šimonovič.

V pytli ji pak odnesl a hodil do jedné z propastí v okolí hradu. V tu chvíli také zaslechl děsivý smích samotného ďábla.

Od té doby se začal na hradě a v okolí zjevovat přízrak černě oděné ženy, prosíci, aby vyndali z cínové rakve v kostele kosti ženy, kterou tam dal tovaryš místo hraběnky.

V roce 1938 byla nařízena exhumace ostatků Alžběty Báthoryové z čachtického kostela, ale k překvapení všech nebyla nalezena ani její rakev a ani ostatky.

Erb se třemi dračími zuby
Erb se třemi dračími zuby

Tajemné podzemí

Zdá se, že pověsti o rozsáhlém systému podzemních chodeb a prostor pod čachtickým hradem nelhaly. Parta místních nadšenců odkrývá a čistí rok co rok podzemní chodby a přichází s dalšími objevy.

Na stopu ji přivedl jeden ze záznamů v čachtických kronikách, kde je popsán příběh jakéhosi pastýře, který vlezl do otvoru v blízké skále a chodba jej zavedla až pod hrad. V temnotách však zabloudil a na světlo se vyškrábal až druhý den.

Zažil prý tam takovou hrůzu, že se pomátl na rozumu. Otvor pak nechali místní raději zasypat kamením. Lovci záhad však otvor nedávno odkryli a od té chvíle postupují dále ve svém pátrání.

K nim se čas od času přidávají i lovci pokladů, pátrající po bohatství, které zde údajně Alžběta Báthoryová nechala ukrýt.

Lovci duchů na stopě

Jedna z posledních výprav, zkoumajících paranormální jevy, se na čachtický hrad vydala v roce 2016 a organizovala ji společnost Slovak Ghost Hunters. Její členové strávili na hradě celou noc a druhý den měli opravdu o čem vyprávět.

Měli s sebou nahrávací zařízení a pobývali zejména na místech, o nichž se tradovalo, že na nich probíhala ta nejkrutější mučení a vraždy mladých dívek.

Na nahraném videu jsou slyšet tajemné kroky, zaťukání na mikrofon a další projevy, naznačující, že v katakombách nebyli skutečně sami. Zkoumali i trosky hradní věře, ve které měla Báthoryová strávit poslední léta svého života.

Na těchto místech prý bylo slyšet dětský pláč. Další nahrávky zachycují nářek jakéhosi muže, což měl být podle pověsti duch dělníka, zasypaného při výkopech v podzemí. Nouzi neměli ani o viditelné přízraky. Několikrát zahlédli podivné mlžné postavy pohybující se chodbami hradu.

Podobné scény se na hradě děly zřejmě pravidelně.
Podobné scény se na hradě děly zřejmě pravidelně.

Procesí umučených panen

Za temných nocí se na však hradbách hradu prý zjevuje celé procesí panen umučených krutou Alžbětou. Jsou oblečeny v bílých řízách, pokrytých krvavými skvrnami. Za děsivých nářků a kvílení se vznášejí na různých místech zříceniny a čekají na své vysvobození.

Jejich duchové se objevují i v podzemních kobkách, kde byly dříve dívky vězněny. Jedné z dřívějších výprav lovců paranormálních aktivit se prý podařilo s jednou z nich navázat kontakt.

Prozradila jim, že nenajde pokoje, dokud nebudou nalezeny kosti Alžběty Báthoryové a spáleny na hranici. Pro lovce duchů je Čachtický hrad nejspíše nejpřitažlivější památkou na Slovensku a prozkoumat jeho tajemství se chystá řada dalších výprav.

Protože hrad Čachtice nebyl jediným místem krvavého řádění hraběnky Báthoryové, plánují prozkoumat nadpřirozené jevy i na jejích dalších sídlech. Podaří se jim odhalit jejich tajemství?

Foto: Wikipedia, about-bathory.blog.cz, MY Trenčín - Sme
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
16.10.2023
Na louce jižně za obcí návštěvníka překvapí kamenný kruh, který jako by z oka vypadl megalitickým památníkům typické například pro anglický venkov. Kruh z 25 obřích kamenů o průměru 30 metrů tu v roce 2008 vytvořil místní stavbař Václav Jílek. Všechny žulové balvany pocházejí ze vzdálenosti maximálně 15 kilometrů od Holašovic a mají různou velikost, ten největší o hmotnosti 19 tun stojí samo
Jsou památky, které nás na místě, kde stojí, docela překvapí. Kdo by třeba uprostřed západočeských lázní čekal výstavný pravoslavný chrám v byzantském stylu? To, že západočeské lázně jsou už dlouho cílem hostů z Ruska, je všeobecně známo. Bylo tomu tak už v 19. století, kdy se sem ruští návštěvníci i pacienti jen hrnuli. V Mariánských Lázních se jim líbilo, ale postrádali důležitou věc: pravoslav
25.8.2023
Fascinující svět optických klamů s více než 150 interaktivními a hlavně zábavnými exponáty. To vše si můžete užít v největším muzeu trikových iluzí v Praze. A věřte, že perfektní zábavu si tu užije opravdu každý bez rozdílu věku. Vydejte se za jedinečným zážitkem do nejzábavnějšího českého muzea. Pořídíte si fakt legrační fotky a videa. “Je to svět neskutečných optických klamů, kde se stane
8.8.2023
Letní archeologický výzkum v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu přinesl, stejně jako loni, zajímavé objevy. „V takzvané Bezejmenné chodbě byly nalezeny nástroje – štípaná industrie z rohovce. Jejich stáří se nyní bude zkoumat. Jednou z teorií je, že jsou dokonce z mladšího paleolitu. V téže chodbě se také našly dva úlomky z břidlice s plastickou rytinou postav. Je to naprostý unikát a archeo
8.6.2023
Jen o pár kilometrů od Krašova nás uprostřed lesů zaujme vypínající se věž zříceniny hradu Libštejn. Byl založen ve 14. století a svého času býval také proslulým vězením. Pro obléhání však neměl ideální umístění, protože sice stál na vysokém kopci, ale několik ještě vyšších bylo poblíž, takže odtud mohlo nepřátelské dělostřelectvo pálit ostošest. V období vrcholného středověku se hrad skládal z 
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inspirujte se našimi tipy a zařiďte si kuchyni snů
epochaplus.cz
Inspirujte se našimi tipy a zařiďte si kuchyni snů
Zařizujete si nové bydlení, nebo vám vaše stávající kuchyň připadá nemoderní a uvažujete o změně? Ať tak, či tak, mohou se vám hodit naše tipy, jak si zařídit moderní, a přitom praktickou kuchyni, o které možná zatím jen sníte. Kde jinde vařit, než v kuchyni? Většina z nás si doma vaří, peče, připravuje svačiny. Kde jinde tohle
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
nasehvezdy.cz
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
O fantastickém muži po jejím boku mluví herečka Zuzana Vejvodová (43) snad od chvíle, co se rozešla s otcem svého syna Pavlem Nečasem (57). Je však s podivem, že ho nikdy nikdo neviděl! Jejím part
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
skutecnepribehy.cz
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
Začalo to už na střední. Být věrné, to nebylo nic pro nás. Toužily jsme svést každého chlapa, kterého jsme viděly. Jen tak – soupeřily jsme spolu! S Hanou jsme se potkaly na střední škole, sedly jsme si vedle sebe. Měly jsme společnou zálibu. Lovit kluky. Na gymplu jich moc nebylo, ale v blízkosti byla naštěstí průmyslovka. Kluky
Tak dobré masky jste ještě neměli
iluxus.cz
Tak dobré masky jste ještě neměli
Anela, česká značka přírodní kosmetiky pro náročné zákazníky, uvádí na trh novou řadu pleťových masek pro hloubkovou hydrataci, regeneraci, výživu a zklidnění všech typů pleti. Během pár minut dokáží
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Delikátní zážitek u Breitlingu
epochalnisvet.cz
Delikátní zážitek u Breitlingu
Prestižní hodinářská značka Breitling je dalším z lifestylových výrobců, který své portfolio rozšiřuje o gastronomii. Po podniku v Londýně a korejském Soulu nyní otevřela svou první restauraci v souse
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
V období první světové války se naplnil osud řady lodí, ponorek nevyjímaje. Patřila k nim i SM UB-3 německého císařského námořnictva. Stále se však nepodařilo najít vrak této ponorky. Zmizela bez jedi
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
21stoleti.cz
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
Na nejmenším kontinentu světa se nachází závratné množství jedovatých tvorů, jako jsou pavouci, hadi, medúzy, chobotnice, mravenci či ptakopyskové. Proč jich tolik hostí právě Austrálie? „Austrálie
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Opravdu jsou jen kamarádi?
nasehvezdy.cz
Opravdu jsou jen kamarádi?
V pořadí jako třetí vypadl v letošním ročníku StarDance oblíbený zpěvák Richard Krajčo (46). Rozhodně ale s tancem skončit nechce a povídá se, že je to zejména kvůli krásné tanečnici Dominice Roškov