Domů     Skrývají skály pod Českým Šternberkem truhly zlata?
Skrývají skály pod Českým Šternberkem truhly zlata?
od 9.12.2022
1

Zachovalý hrad na vysokém ostrohu nad Sázavou skrývá podle pověstí hned tři pohádkové poklady. A to není všechno. Má tu dokonce být brána do jiných světů! Vede k ní prý tajemná podzemní chodba, kterou lze projít jen se znalostí správné šifry.

Cinkot dukátů se rozléhá hradní komnatou. V mihotavé záři louče se rýsuje postava muže, shrbeného nad truhlou s penězi. Občas se bázlivě ohlédne za sebe. V tu chvíli světlo odhalí jeho tvář, v níž se zračí strach. Snad ho nikdo nevidí!

„Ještě by mě obrali o zlaťáčky,“ šeptá si pro sebe. Kdo je tento člověk? Zloděj? Ale kdepak! To jen někdejší hradní pán z Českého Šternberka počítá zisk z prodeje vzdáleného panství.

Rytíř byl pro svou hamižnost známý široko daleko a na svou lakotu také doplatil. Část jeho bohatství má být ukrytá na hradě dodnes, podaří se jej někomu objevit?

Ztracený poklad

To, co hradní pán v truhle přepočítával, bylo celých sto tisíc zlatých, které utržil za prodej jednoho ze svých statků. Pečlivě uschovanou a železem pobytou truhlu jistilo navíc sedmero zámků, ani to ale nezajistilo šlechtici klidný spánek.

Když jednoho dne musel odcestovat do Vídně, svěřil svému purkrabímu Hynkovi nejen správu panství, ale také část svého pokladu. Nechtělo se mu totiž na hradě nechat celé jmění, a tak jej rozdělil na dvě poloviny.

Jednu si vzal s sebou na cestu a druhou svěřil purkrabímu. Ten se ale tak obával, že by zlato mohlo najít služebnictvo, že se jej rozhodl tajně ukrýt. Za jedné noci přendal poklad do pytle a ten vložil do kovové skříňky.

Skřínku pak odnesl z komnaty neznámo kam. Naneštěstí jej při vyjížďce po panství ranila mrtvice a zakrátko zemřel. Tajemství ukrytého pokladu si tak vzal s sebou do hrobu.

Když se to po návratu dozvěděl hradní pán, nechal prohledat každý kout hradu, překopat zahradu a prohlédnout i dno Sázavy. Po pokladu však nebylo ani stopy. A tak oněch 50 tisíc zlatých prý stále čeká v nějakém dobře utajeném úkrytu na svého nálezce.

Sídlo Šternberků

Tolik vypráví stará pověst o jednom z nejkrásnějších českých hradů, vypínajících se nad řekou Sázavou.

Hrad založený již roku 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců, leží necelých patnáct kilometrů od Vlašimi a dodnes patří jeho potomkům, rodu Šternberků, k němuž náleží i současný majitel hradu Zdeněk Šternberk.

V roce 1467 hrad dobyl Jiří z Poděbrad a stavba byla téměř rozbořena. Když jej později dostali Šternberkové zpět, hrad obnovili a rozšířili jeho opevnění.

Další úpravy proběhly v 17. a 18. století v barokním stylu, a tak hradní interiéry dnes připomínají spíše zámek. Legend svázaných s Českým Šternberkem je celá řada a nejčastěji se vážou k pokladům, ukrytým v jeho prostorách nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

Kdysi byl prý Šternberk spojen podzemní chodbou s nedalekým Divišovem. Té se říkalo Čertova pec, protože si v ní prý pekl brambory čert, vypuzený sv. Prokopem ze Sázavského kláštera.

Záhadná puklina ve skále

Další pověst svázaná s Českým Šternberkem se týká pokladu, ukrytého ve skále u hradu, který hlídá čert. Ve skále se odjakživa nacházela puklina, o které se tvrdilo, že vede k ukrytému pokladu. Jednou, uprostřed léta, šel kolem jedem místní sedlák.

Náhle přišla prudká bouře a on si vzpomněl na onu puklinu, tak se v ní před bouří schoval. Bouřlivé počasí se dlouho nelepšilo, a tak sedlák ve skalní puklině usnul.

Letěl kolem čert, a když si všiml spícího sedláka, považoval jej za hříšného zloděje pokladů, popadl jej a odnesl do pekla. V tu chvíli se ozvala ohromná rána a puklina ve skále se zavřela.

Když se sedlák dlouho nevracel, vyslala jeho žena čeledína, aby se po něm podíval. Ten došel až ke skále a tam si všiml, že z ní čouhá kus kabátu, který patřil sedlákovi. Vedle něj byl vidět v kameni otisk kopyta.

Hned věděl, že sedlák padl za oběť čertu a smutnou novinu také sdělil ubohé vdově. Puklina ve skále se však prý otvírá vždy na Velký pátek a sypou se z ní do řeky Sázavy zlaté dukáty. Zlato lze v Sázavě při troše štěstí opravdu najít i dnes.

Ostatně byla nazývána také Zlatá řeka. Není samozřejmě ve formě dukátů, ale v podobě zlatých šupinek. Na řece a v jejím okolí bylo zlato těženo po celá staletí, nejznámější zlaté doly byly v okolí Jílového.

Bohatství zasypané uhlím

O tom, že na pověstech o ukrytém bohatství na Českém Šternberku může být něco pravdy, vypovídá zvláštní objev jednoho skutečného pokladu.

Týká se babičky majitele hradu Zdeňka ze Šternberka, která kdysi sbírala stříbrné flakony a miniatury, pocházející většinou z 18. století.

Svou sbírku měla uloženou na zámku Jemniště, ovšem až do chvíle, kdy Šternberky kvůli podporování Čechů za války Němci vystěhovali. Šlechtický rod se snažil zachránit, co se dalo, a narychlo ze zámku odvážel nejrůznější cennosti.

Na cestu se tak vydala i bedna s miniaturami. Stěhováci ji přivezli na hrad a uložili ji v místnosti pod současným bytem kaplana.

Když pak byl zámek znárodněn, byly do hradu navezeny brikety na topení a hromada uhlí zasypala nejen staré harampádí, ale také onu truhlu se stříbrem. Zdeňkův otec směl tehdy dělat na svém hradě průvodce, o bedně s cennostmi pod uhlím ale neměl ani ponětí.

Vše upadlo v zapomnění. Až v roce 1971 se začalo s vyklízením skladu uhlí a bedýnka s pokladem opět spatřila světlo světa. Stříbrnou sbírku si dodnes můžete na hradě prohlédnout, jsou však v jeho zdech ukryté ještě nějaké další poklady?

Tajemství podzemí

K jednomu z nich by mohla vést také dlouhá spojovací chodba do nedalekého barokního kláštera augustiniánů, říká se jí poněkud zvláštně Abecední chodba. Možná proto, že musíte znát správné pořadí písmen, abyste jí mohli projít až k ukrytému pokladu.

Má to být jakási složitá šifra, kterou sestavil olomoucký stavitel a také vášnivý kabalista Matyáš Wagner. Aby to nebylo tak jednoduché, ony magické znaky mají být ukryty na různých místech hradu.

Je také možné, že během oprav a přestaveb byly mnohé znaky zničeny a tak může být cesta k pokladu navždy ztracena. A co tento poklad tvoří? Má to být 12 zlatých nebo stříbrných soch apoštolů, které dodnes čekají na svého objevitele.

Hledači paranormálních jevů však tvrdí, že znaky nevedou k žádnému pokladu, ale k bráně do paralelních světů.

Ta na Šternberku je prý podle všech známek pouze jednosměrná, tedy vede od nás do jiného světa, a nacházet by se měla nejspíše v hodovním sále. Právě v něm zaznamenal lovci duchů silné paranormální aktivity, včetně neznámého silového pole.

Kdyby byla obousměrná, musely by sem touto branou nutně vstupovat i bytosti z jiného světa, což nebylo na hradě nikdy zaznamenáno.

Záhadná chodba

Že na hradě opravdu nějaká dosud neprozkoumaná podzemní chodba je, potvrdil i badatel a odborník na podzemí Karel Pokorný, ten v jednom ze svých rozhovorů uvedl: „Když jsme přišli na hrad Český Šternberk, byla tam taková moc hodná a ochotná paní kastelánka.

Ptali jsme se jí na podzemí a ona říkala, ano, je tady sklepení, ale nic v něm nenajdete, tam nic není. Když jsme tam vlezli, prošli jsme tři kóje s bramborami – a pak najednou chodba.

Úplně typická, průřezem, i tím, že u vstupu byla škvíra v podlaze, propad do druhého patra sklepení.“

Do takových míst je ale velmi obtížné se dostat a správcové památek nechtějí, aby informace o podzemí byly volně přístupné. Vypravit se tam je nebezpečné a podzemní průchody byly navíc na různých památkách několikrát využity i bandami zlodějů.

Hrad má jediného ducha

Vzhledem k tomu, že hrad vlastnil stále jeden jediný šlechtický rod Šternberků a jak říká sám majitel zámku, samí slušní lidé, nestraší na něm jako na jednom z mála hradů téměř žádná strašidla, duchové či přízraky.

Jedinou výjimkou je duch Norberta ze Šternberka, jehož obraz je na hradě vystaven. Stejný obraz visí i na bechyňském zámku. Norbert byl majitelem jak bechyňského panství, tak šternberského a také vlastnil hrad Kumburk.

Staré kroniky ani pověsti se nikde nezmiňují o tom, co Norbert provedl, ale jeho duch, bloudící hradními chodbami je jediným strašidlem, které můžete na Šternberku potkat.

Foto: Wikipedia
reklama
Související články
18.6.2024
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do světa živých? Drsnou šumavskou krajinou se nese kvílející
28.5.2024
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou 19. století a jménem Pavla Papír
21.5.2024
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se o to však jeho manž
1.5.2024
Míst, kde proudí takzvaná bílá léčivá energie, je v naší zemi mnoho. Ať už příběhům o pozitivních energetických zónách věříte nebo ne, alespoň si uděláte hezký den a navštívíte zajímavé místo. Pokud patříte k těm, kteří naslouchají přírodě a chcete objevit něco víc než architektonické památky, něco, co nespatříte očima, nechte se vést a místo samo vám odhalí něco ze svého tajemství. Vyzkoušej
2.4.2024
Na louce jižně za obcí návštěvníka překvapí kamenný kruh, který jako by z oka vypadl megalitickým památníkům typické například pro anglický venkov. Kruh z 25 obřích kamenů o průměru 30 metrů tu v roce 2008 vytvořil místní stavbař Václav Jílek. Všechny žulové balvany pocházejí ze vzdálenosti maximálně 15 kilometrů od Holašovic a mají různou velikost, ten největší o hmotnosti 19 tun stojí samo
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Poznala Baroňová toho pravého?
nasehvezdy.cz
Poznala Baroňová toho pravého?
V nekonečné Ulici má po svém boku milujícího manžela a tři potomky. Ve skutečnosti ale představitelka Ivy Klímové takové štěstí v osobním životě nemá. Hana Baroňová (39) oslaví v listopadu jubileum
Poslední cinkání dědových klíčů
skutecnepribehy.cz
Poslední cinkání dědových klíčů
Dětství jsem strávila u prarodičů. Když děda ležel v nemocnici v kómatu, zažila jsem něco, co si nedokážu rozumově vysvětlit. S dědečkem Václavem jsme měli opravdu nádherný vztah. Byl spíš jako můj táta, kterého jsem nikdy nepoznala. Odmala jsme s bratrem a mamkou žili u prarodičů. Strávila jsem tam krásné dětství. Milovaný dědeček K bytovce, kde jsme žili, patřila rozlehlá zahrádka. Děda na
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
nejsemsama.cz
Zářivá perla Jadranu – Chorvatsko
Mnoho českých turistů každoročně vybírá pro letní dovolenou Chorvatsko. Která místa tu jsou ta nejlepší, a vyplatí se proto o nich přemýšlet? Dalmácie Naprostou většinu pláží v Dalmácii pokrývají drobné kamínky a pláže poměrně rychle klesají pod vodní hladinu. Příjemné okamžiky určitě strávíte na pláži Zlatni rat, která se nachází v Brači. Pozoruhodné je, že
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
enigmaplus.cz
Děsivý Bullebak: Mohl existovat fantom amsterdamských kanálů?
Délka vodních kanálů v nizozemském Amsterdamu přesahuje sto kilometrů. Většina z nich je navíc splavná lodí. Klene se nad nimi přes jeden tisíc mostů. Když se z nich zadíváte na temnou vodu kanálů-gra
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
panidomu.cz
7 důvodů, proč se vám nedaří hubnout
Snažíte se, odpíráte si kdejaké jídlo, vyzkoušeli už jste snad všechny diety, které existují, a výsledky se ne a ne dostavit. A tak marně přemýšlíte, proč zrovna vaše váha se ani nehne. Důvodů může být celá řada. Tady je sedm nejčastějších: * Jíte málo Abyste nepřibírali, nesmíte hladovět, vždycky byste se měli cítit plní energie.
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
historyplus.cz
Jogaila: Otevřel mu křest bránu k moci?
Mladý litevský kníže se žení, aby posílil vztahy své země se sousedním mocným Polskem. Až bude o půl století později ležet na smrtelné posteli, bude jméno jeho rodu znát celá Evropa. Litevské velkoknížectví existuje už osm desítek let, když se vlády ujímá dynastie Gediminovců, odvozující svůj původ od knížete Gediminase (asi 1275–1341). Ten položí základy
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
21stoleti.cz
Pokrok v léčbě rakoviny plic na obzoru
V České republice je každoročně diagnostikováno více než 6 000 pacientů s rakovinou plic, více než 5 000 jich na zhoubný karcinom plic každý rok zemře. Tento typ rakoviny má relativně nízkou úspěšnost
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
epochalnisvet.cz
Mnoho druhů českých rostlin z přírody mizí, ale šíří se teplomilné a nepůvodní druhy
Tým botaniků odhalil významné změny v rozšíření druhů české květeny. Jejich studie analyzovala ústup i šíření jednotlivých druhů flóry na českém území od roku 1960. Nová studie vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou a Vídeňskou univerzitou a byla publikována v mezinárodním odborném časopise Biological Conservation.
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
iluxus.cz
Fiesta Gin z Garage22 se zařadil mezi nejlepší na světě
Pražská palírna Garage22 funguje teprve čtvrtým rokem, přesto se na nápojovou scénu už stihla zapsat výrazným písmem. A to nejen na tu českou. Letošní novinka z produkce holešovické destilerie je již
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
epochaplus.cz
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se
Libanonský tabbouleh
tisicereceptu.cz
Libanonský tabbouleh
Můžete si připravit i netradiční variantu, kdy místo bulguru použijete kuskus nebo quinou. Suroviny 150 g bulguru 4 rajčata 1 okurka 1 červená cibule 2 jarní cibulky 1 a ½ svazku hladkolist