Domů     České Budějovice: Město krále Přemysla
České Budějovice: Město krále Přemysla
od 16.3.2021
1

Není mnoho sídel, které se mohou pochlubit takovým počtem architektonických památek ve svém historickém centru. Královské město České Budějovice takové je, a to i přesto, že v řada zdejších pamětihodností v dávné minulosti podlehla ničivému požáru.

Na místě staré osady jménem Budivojovice se v roce 1265 zalíbilo samotnému králi Přemyslu Otakaru II. a rozhodl se zde založit město. Nutno ovšem přiznat, že ho k tomu nevedla jen krása zdejší přírody.

V Jižních Čechách dosud chyběla náležitá základna královské moci a navíc bylo třeba trochu ukázat pyšnému konkurenčnímu rodu Rožmberků, kdo je v českých zemích pánem.

Nicméně Budějovice, které svůj přídomek České získaly až v průběhu husitských válek, se postupně vypracovaly až na významné správní a kulturní středisko širokého regionu.

Sláva v ohni neshořela

Za staletí zažívaly České Budějovice období rozkvětu i časy tragédií a úpadku. Za zmíněných husitských válek se městu nedařilo, protože frekventované obchodní cesty, které se tu sbíhaly, byly v ohrožení a méně využívané.

V průběhu 16. století naopak význam města na soutoku Malše a Vltavy vzrůstal, jak se začalo dařit těžbě stříbra, pivovarnictví nebo rozvíjejícímu se obchodu se solí.

O století později přinesla třicetiletá válka další těžké časy a navíc roku 1641 při děsivém požáru lehly dvě třetiny města popelem. Ale zase se dokázaly zvednout a od té doby už jejich význam jen vzrůstal.

Dnes jsou České Budějovice se svými 94 tisíci obyvateli sedmým nejlidnatějším českým městem. My se do něj ale vypravíme ne proto, že je správní a kulturní metropolí Jihočeského kraje. Nachází se v něm totiž také množství úchvatných památek.

Ostatně jeho historické centrum je už od roku 1980 městskou památkovou rezervací.

Radnice. FOTO: Hans Lemuet - CC BY-SA 3.0
Radnice. FOTO: Hans Lemuet – CC BY-SA 3.0

Čtverec mnoha jmen

Místem, které zaujme návštěvníky města už při plánování cesty na mapě, je velkolepé náměstí Přemysla Otakara II. O primát nejrozlehlejšího čtvercového náměstí se přetahuje se stejnojmenným prostranstvím ve Vysokém Mýtě.

To je sice o kousek větší, ale to budějovické se zato více blíží půdorysu dokonalého čtverce, protože jeho strany měří 132 a 137 metrů. Náměstí je obklopeno 48 historickými domy a jméno zakladatele města v historii zdaleka neneslo vždycky.

Postupně se mu dostávalo pojmenování po nejrůznějších historických osobnostech od císaře Františka Josefa přes Jana Žižku až po Tomáše Garrigua Masaryka, náměstím Přemysla Otakara II. je až od roku 1991. Ještě v polovině minulého století tudy projížděly tramvaje, dnes je plocha náměstí vyhrazena pěším a auta mají vymezený prostor po jeho obvodu.

Samson sídlí na radnici

Dominantou náměstí je bezesporu monumentální Samsonova kašna v jeho středu, jedna z největších v republice. Barokní památka byla dokončena v roce 1727, v dobách, kdy prudký rozmach města spojený s rostoucím počtem obyvatel začal komplikovat zásobování vodou.

Městská rada proto rozhodla o vybudování kašny, z níž měla být voda čerpaná z Vltavy rozváděna do okolních ulic.

Jako zásobník vody byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž, z niž vedlo ke kašně na svou dobu nebývale technicky řešené potrubí pod hladinou Vltavy.

Dnes by projektanti nejspíš kašnu na náměstí vymysleli strohou a jednoduchou a vyvedli by ji z betonu. Na počátku 18. století se však úkolu chopili významní umělci.

Kamenický mistr vytesal mušli k zachycování vody přímo v kamenolomu za městem, odkud se ji nakonec s obtížemi podařilo dopravit na místo. K ní pak přibyly čtyři ozdobné vázy a okolní kamenné sloupky.

Sochař Josef Dietrich se pak postaral o plastiku Samsona krotícího lva, o chrliče vody a o sochy čtyř atlantů podpírajících kašnu.

Kašna sloužila svému účelu dlouho a fungovala i v zimních obdobích, kdy ale bylo nutné ji přikrývat, aby rozváděná voda nezamrzala. Dnes, po rekonstrukci z roku 1990, už originální vzácná sochařská díla na kašně nenajdeme, byla nahrazena přesnými kopiemi.

Samson je uložen v bezpečí a prohlédnout si ho můžeme v přízemí českobudějovické radnice.

Pozor, kam večer šlapete

Zatímco Samsonova kašna je monumentální a nepřehlédnutelná, jednu zajímavost na náměstí bychom snadno mohli minout bez povšimnutí. V jeho jihovýchodní části vystupuje z pravidelné keramické dlažby nenápadný oblý kámen s vyrytým křížkem.

Právě na tomto místě prý kdysi stával popravčí špalek, na němž bylo v roce 1478 sťato deset podezřelých z vraždy zdejšího rychtáře.

Takzvaný bludný kámen podle legendy způsobuje, že pokud ho někdo překročí po deváté hodině večerní, ztratí směr a bude až do rána bezcílně bloudit ulicemi.

Před deseti lety se skupince mladíků podařilo bludný kámen vykopat, ale byli záhy dopadeni a kámen se opět vrátil na své místo. Jen je od té doby pro jistotu zabetonovaný.

Samsonova Kaška na Náměstí Přemysla Otakara II. FOTO: Norbert Aepli - CC BY 2.5
Samsonova Kaška na Náměstí Přemysla Otakara II. FOTO: Norbert Aepli – CC BY 2.5

Katedrála opět září

Se severovýchodního rohu náměstí už můžeme spatřit další z dominant města – katedrálu svatého Mikuláše. Stavět se začala hned po založení města, i když měšťanské domy v okolí samozřejmě rostly rychleji.

Vysvěcení hlavního oltáře se raně gotický chrám dočkal až po třech desetiletích od položení základního kamene, kompletně dokončen však ani v té době ještě nebyl.

Když pak byl na sklonku 18. století chrám povýšen na biskupskou katedrálu, byl upraven jeho interiér a své místo zaujal také vzácný hlavní oltář svatého Mikuláše z Myry.

Barokní zlacená kazatelna sem tehdy byla převezena ze zrušeného pražského kostela Panny Marie. Chrám se dnes skví v kráse, která za uplynulá staletí nebyla vždy samozřejmostí.

Vděčí za to rekonstrukci dokončené v roce 2013, v jejímž rámci bylo nejen zrestaurováno vnitřní vybavení, ale interiér dostal také nové podlahy z bílého a červeného mramoru.

Zvon na zlaté cestě

Už od druhé poloviny 16. století se nad katedrálou vypíná Černá věž. Byla vybudována jako strážní hláska a zvonice, ale měla také do daleka dávat okázale najevo bohatství města.

Nepříliš stabilní podloží si vyžádalo založit stavbu na dubových pilotech, ale 72 metrů vysoká věž od té doby stojí pevně. Ostatně její stěny mají u základů tloušťku přes tři metry.

Černá věž má devět pater – prvních pět vybudovaných v gotickém slohu, od patra šestého už vyhlíží spíše renesančně. Z Černé věže se nad městem rozléhá zvuk sedmi zvonů.

Nejstaršímu se říká Stříbrný a ulit byl v roce 1630, nejmladší Budvar naopak pochází až z roku 1995. Nejzajímavější osud má nicméně zvon Bumerin z roku 1723. Původně patřil nedalekému městu Rudolfov, ale po sporech obou měst a jasné převaze mocnějších Budějovic byl v Rudolfově zrušen kostel a místní občané svůj milovaný zvon raději zakopali do země, než aby o něj přišli.

Objeven byl až o mnoho let později v nedaleké obci Lišov a nakonec se do Budějovic přece jen dostal, i když prý Budějovičtí za něj museli Lišovským vyplatit tolik dukátů, že pokryly cestu z Budějovic až do Lišova.

Město proměněné v pevnost

Jako správné královské město se kdysi Budějovice pyšnily i mocným opevněním. První hradební okruh byl vysoký až sedm metrů a tvořila ho zeď silná 1,6 metru.

V průběhu staletí přibývaly další hradby, pevnůstky, bašty a věže a v 17. století už bychom mohli město směle nazvat barokní pevností. Většina opevnění se do dnešních časů nedochovala kromě úseku hradeb na západní straně města.

Stále však stojí například sedmnáctimetrová čtyřpatrová Rabenštejnská věž ze 14. století, kdysi přístupná pouze po žebříku z 1. patra.

Tuto krkolomnou cestu dnes už naštěstí absolvovat nemusíme, chceme-li si prohlédnout zdejší výstavu brnění a historických zbraní.

Při návštěvě Českých Budějovic bychom neměli minout ani pozoruhodné mariánské sousoší postavené v roce 1716 jako poděkování Panně Marii za ochranu města před morovou nákazou. Zobrazuje Pannu Marii Budějovickou obklopenou sochami patronů města a dalších světců.

Původně bylo pro sousoší vybráno místo před městskou branou v hlavním prostoru Mariánského náměstí, což na něm snadno poznáme, protože je komponováno ne jako socha, kterou můžeme obcházet kolem dokola, ale spíš jako oltář určený pouze k pohledům zepředu.

Své původní místo však už sousoší dnes nezaujímá.

Po roce 1948 bylo rozebráno a veřejnosti se mohlo představit až po roce 1989. Značně poškozené sochy, které stejně jako Samsona vytvořil Josef Dietrich, byly ovšem nahrazeny replikami, a sousoší dnes stojí na poněkud jiném místě než původně.

Foto: Creative Commons, úvodní foto: Katedrála sv. Mikuláše, Vit Vit – CC BY-SA 4.0.

Foto: Creative Commons
reklama
Související články
Trochu stranou turistických tras leží atraktivní památka, která připomíná slavné dějiny dolování nerostných surovin a drahých kovů ve Slavkovském lese. Štoly, kamenné síně i podzemní jezírka dotvářejí tajuplnou atmosféru cínového dolu, při níž můžete obdivovat zručnost a píli našich předků. Oblast Slavkovského lesa leží v západních Čechách přibližně mezi městy Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary a
Nejvíce turistů tradičně touží navštívit Prahu, ale přitom stačí mnohdy ujet jen pár desítek kilometrů na kteroukoliv stranu a stejně nevšední zážitky dokážou poskytnout i nejrůznější místa Středočeského kraje. A to beze zbytku platí i pro zážitky kulinářské. Střední Čechy mohou nabídnout gastronomická překvapení takřka na každém kroku. Vydejme se tedy společně alespoň za některými z nich. Poznej
Nová expozice v rodném domě Antonína Dvořáka přivítala první návštěvníky ve zkušebním provozu.  Rodný dům světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka v Nelahozevsi má za sebou první týden zkušebního provozu. Jeho součástí je nová expozice, která návštěvníkům umožňuje vcítit se do jedenáctiletého Dvořáka. Ukazuje také, co formovalo skladatelovy hudební začátky, a přibližuje prostředí, ve kter
Jejich stavení, dvorky a návsi zná snad každý Čech, který někdy oddechoval na gauči u televize po vánočním nášupu. České pohádky jsou u nás jedním z nejoblíbenějších filmových žánrů. Snad pro svou nevinnost a šťastný konec. Aby jim filmaři vdechli opravdového pohádkového ducha, vydávají se pro záběry do středočeských skanzenů už celá desetiletí. Střední Čechy mají hned 4 takzvaná muzea v přírodě a
Šlechtický rod Beaufort-Spontinů po sobě v Bečově zanechal ještě nejednu významnou stopu. Jednou z nich je i unikátní botanická zahrada, jedna z největších na našem území. Na místě zbouraného pivovaru vzniklo v roce 1870 malé zahradnictví, kolem něj se v podhradí rozvíjel park a zahrada rostla i v dalších letech, nejvíce v období po vzniku Československé republiky po roce 1918. Vrchnostenský
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Černý kašel: Probuzený zabiják!
epochaplus.cz
Černý kašel: Probuzený zabiják!
Kašel může být suchý, vlhký, dráždivý, akutní či chronický, to všechno se dá ve většině případů zvládnout. Dokud tedy nepřidáme přívlastek černý, protože pak už jde do tuhého… Začne to jako běžné nachlazení, k horečce či zimnici se však brzy přidají prudké záchvaty kašle. Opakují se znovu a znovu a hned tak se jich nezbavíte.
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus