Domů     Do Kutné Hory za magickými uličkami i ohromující gotikou
Do Kutné Hory za magickými uličkami i ohromující gotikou
od 8.1.2020
1

Říkalo se jí stříbrná pokladnice Českého království a bohatství, které tu proudilo, je patrné dodnes. Ohromný gotický chrám sv. Barbory pamatuje doby, kdy i kutnohorský řezník mohl díky penězům dosáhnout na šlechtický titul.

Vydejte se do středověkých uliček za tajemstvím, které se skrývá ve stříbrných dolech.

Trojici stříbrných prutů, jen tak trčících mezi kameny ze země, objevil mnich Antonín z nedalekého kláštera v Sedlci. Aby je ukryl před někým nepovolaným, přikryl je raději svojí kutnou. Právě kvůli tomu se městu, které tu pak vyrostlo, říká Kutná Hora.

Alespoň tak praví legenda. Daleko více než s kutnou má ale Kutná Hora společného s kutáním, tedy dolováním stříbra. Díky zdejšímu bohatství se toto město mohlo kdysi měřit i s Prahou a na zdejším panství se doslova přepisovaly dějiny Evropy.

Stopy po období velikosti a bohatství uchvacují svou krásou návštěvníky města dodnes, a není tedy divu, že je Kutná Hora zapsána na seznam světových památek.

V roce 1815
V roce 1815

Bohatství ležící v trávě

Představte si, že se v okolních kopcích procházíte před nějakými tisíci lety. V té době by byla velká šance, že byste jen tak mezi kameny mohli skutečně objevit valouny stříbra či stopy stříbrné rudy.

Už v 10. století proto mohl rod Slavníkovců na hradišti v Malíně razit stříbrné denáry. Díky ložiskům stříbra byl v sousedním Sedlci také založen první český cisterciácký klášter, obývaný mnichy, kteří se zabývali právě hornictvím.

Na konci 13. století tu pak vypukla pravá „stříbrná horečka“. Štěstí a bohatství sem přišly hledat tisíce lidí zblízka i daleka.

Zřejmě v té době vznikla na kopci nad říčkou Vrchlice osada jménem Mons Cuthna a už v roce 1291 měla také vlastní soud a královský horní úřad.

Dekret kutnohorský
Dekret kutnohorský

Šťastná třináctka

Opravdový začátek zdejšího rozmachu pak můžeme přičíst králi Václavu II., jeho nový horní zákon z roku 1300 totiž zavedl jednotnou minci, a její ražbu přenesl právě do Kutné Hory. Třináctka se tak ukázala číslem pro město a zemi velmi šťastným.

Ve městě byla postavena nová mincovna, pojmenovaná Vlašský dvůr podle italských právníků a bankéřů z Florencie, kteří tu dohlíželi na finanční reformu i počátek ražby pražských grošů. Italům se totiž tehdy říkalo Vlachové.

Bohatství sem o několik let později přilákalo vojska Albrechta I., obyvatelé a horníci ale město dokázali narychlo opevnit a obléhání se ubránili.

Oficiálně pak byla Kutná Hora povýšena na město v roce 1318 a bohatství zdejších dolů, zejména pak šachty jménem Osel, se stalo základem královské moci v Čechách.

Není divu, že pak král Karel IV. i jeho syn Václav IV. se města zastávali v různých sporech a dávali si záležet, aby vzkvétalo. Ve druhé polovině 14. století tu byl postaven třeba kostel sv. Jakuba a také šest dalších. K tomu byla vybudována také radnice a město dostalo hradby se šesti branami.

Těžba a úprava stříbrné rudy v Kutné Hoře. Knižní malba z 90. let 15. století.
Těžba a úprava stříbrné rudy v Kutné Hoře. Knižní malba z 90. let 15. století.

Patronka Barbora

Nově vzniklé hornické bratrstvo se pak zasadilo o stavbu nového a vskutku pompézního chrámu, který měl mimo jiné symbolizovat i osamostatnění Kutné Hory od církevní správy cisterciáků v sousedním Sedlci.

Za městskou hradbou na pozemcích pražské kapituly se tedy v roce 1388 začalo se stavbou chrámu sv. Barbory, která je patronkou horníků.

Pustila se do toho věhlasná huť stavitele Svatovítského chrámu Petra Parléře, a to pravděpodobně pod vedením jeho syna Jana, který se inspiroval podobou francouzských katedrál.

Jak byly jejich plány impozantní, ukazuje už jen to, že chrám měl mít podle původních plánů dvojnásobnou délku, než má nyní! Pak ale přišly boje s husity a práce na stavbě musely být přerušeny.

Šedesát let pak zůstal chrám, který i dnes může konkurovat pražské katedrále sv. Víta, nedokončený.

Boj kalichu a kříže

Příchod temných časů napověděl už vražedný nájezd horníků z Kutné Hory do nedalekého Malína v roce 1413, kde pobili vesničany kvůli tomu, že jim bránili v těžbě. O pár let později se už v ulicích města rozhořely národnostní a náboženské spory.

Kutnohorští Němci se samozřejmě přiklonili na stranu katolického císaře Zikmunda. Kališníci město vydrancovali a Kutnohorští na oplátku naházeli do šachet dolů na dva tisíce přívrženců husitů.

Město nakonec i tak podlehlo a Táborští tu vládli až do bitvy u Lipan. Zlá doba nepřála obchodu ani dolování, a tak moc a věhlas Kutné Hory upadaly. V mincovně se razily jen špatné haléře a obchod v Čechách přešel na míšeňské groše.

Když pak byl sjednán mír, byl právě na Vlašském dvoře v roce 1444 zvolen hejtmanem pozdější král Jiří z Poděbrad, který se snažil královské mincovně vrátit její věhlas a lesk.

Palác Vlašský dvůr, mincovní dílna
Palác Vlašský dvůr, mincovní dílna

Mincovna sídlem krále

Kamenná tvrz a zároveň mincovna Vlašský dvůr hostila krále už za dob Václava IV., který tady třeba v roce 1409 podepsal důležitý Dekret kutnohorský, jenž dodal moci českým učencům na pražské univerzitě.

V královské audienční síni dvora byl také zvolen českým králem Vladislav Jagellonský. Ten zůstal Kutné Hoře vděčný a díky novým technologickým objevům začaly doly opět přinášet větší výnosy.

V té době ve městě navíc sídlili italští biskupové, kteří světili kněze. Svým významem se stříbrné město mohlo rovnat i Praze.

Zdejší bohatství je dodnes patrné třeba v příběhu Kamenného domu, který si nechal ve městě postavit kutnohorský řezník Prokop Kroupa poté, co byl v roce 1499 povýšen do šlechtického stavu. Tato gotická památka je jedinečná i v evropském měřítku.

Zaoceánské stříbro

Pak se ale štěstí začalo od Kutné Hory pomalu odvracet. V 16. století začaly výnosy dolů opět klesat a zastaveny byly i práce na chrámu sv. Barbory, který byl jen provizorně dokončen.

Ranou pro měšťany byla i porážka ve stavovských povstáních a také konec ražby pražských grošů v roce 1550. Úpadek jen nabral na síle, když se do Evropy začalo vozit stříbro z Jižní Ameriky, a jeho hodnota proto prudce poklesla.

V roce 1621 pak byl jako jeden z 27 pánů v Praze popraven kutnohorský primátor Jan Šultys z Felsdorfu kvůli účasti na stavovském povstání a jeho hlava pak byla přes sto let pověšená na městské bráně.

Město také zasáhla epidemie moru a počet jeho obyvatel se snížil o celou čtvrtinu. Část panství nakonec připadla jezuitům, kteří nedaleko chrámu sv. Barbory začali budovat velkolepou kolej podle návrhu významného italského architekta Giovanniho Orsiho.

I ta ale zůstala nedokončená. Rok 1726 pak znamenal úplné zastavení těžby stříbra v Kutné Hoře.

Kutnohorský důl
Kutnohorský důl

Vzhůru do dolů

Ochutnat život středověkých horníků ale můžete v Kutné Hoře i dnes! Zdejší muzeum stříbra vás provede nejen celým procesem, od těžby stříbrné rudy až po vyražení mince, ale umožní vám vstoupit i do úzké skalní štoly stříbrného dolu.

Na cestu do 250 metrů dlouhé středověké štoly si ale musíte zapůjčit pravé hornické vybavení. Budete vybaveni svítilnou, helmou i hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí. Prohlédnout si ale můžete i mincovní dílny ve Vlašském dvoře.

Po cestách křivolakými uličkami města vás ale bezpochyby uchvátí pohled na majestátní chrám sv. Barbory obklopený parkem, který přímo vybízí k chvilce spočinutí a odpočinku.

Jiří Mareček

Co nesmíte minout při návštěvě Kutné Hory?

Sedlecký klášter – Z nejstaršího cisterciáckého kláštera u nás se po vypálení husity dochoval alespoň pozoruhodný kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.

V Sedlci kousek od centra města byl kostel vystavěn mezi lety 1282–1320 a několikrát byl poničen během husitských válek.

Po roce 1700 pak byl přestavěn na katedrálu ve stylu barokní gotiky legendárním architektem a stavitelem Janem Blažejem Santinim, kterému v té době bylo pouhých dvacet pět let.

Pozoruhodná jsou například vřetenová schodiště, která do chrámu instaloval, a také klenby v hlavní lodi kostela.

Kostnice Sedlec – Unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory je vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky celkem 40 000 lidí, kteří zahynuli při morových epidemiích nebo se stali oběťmi husitských válek.

O dnešní podobu hřbitovní kaple, která byla postavena na konci 14. století, se při barokních úpravách areálu postaral také slavný architekt J. B. Santini, a to na počátku 18. století.

Pohled návštěvníka pak určitě upoutá masivní lustr zdobený lidskými kostmi, jenž je dílem řezbáře z České Skalice Františka Rinta, stejně jako kříž, kalichy či erb rodu Schwarzenbergů. Řezbář zde také zanechal svůj podpis vyskládaný z kostí.

Kostel sv. Jakuba – Tento chrám, pocházející z první poloviny 14. století, je nejstarším z kutnohorských kostelů. Tři staletí se pak kostelu přezdívalo Vysoký, podle jeho výrazné věže dosahující výšky 85 metrů.

Původně však měl mít kostel věže hned dvě, nestabilní podloží ji ale nedovolilo nakonec postavit.

Chrám si nechali za své peníze postavit zdejší důlní podnikatelé a členové mincovních cechů a jeho stavba byla dokončena až kolem roku 1420. Krátce poté však byl vypleněn a zapálen husity a další čtyři desetiletí čekal na opravu.

Foto: Wikimedia, Archiv, Shutterstock
Štítky:
reklama
Související články
Bývalá středověká tvrz Hrádek stála na svém místě už na počátku 14. století, ale zřejmě je ještě mnohem starší. Dnes v unikátní historické budově sídlí České muzeum stříbra, kde se dozvíme mnohé nejen o těžbě vzácného kovu, ale můžeme si prohlédnout i vzorky rud nebo expozici o ražbě zdejších stříbrných mincí. Prohlídkový okruh Cesta stříbra nás zavede i do repliky dolu, kde uvidíme i těžní str
Příroda je krásná sama o sobě, ale když má někdo cit, dokáže ji ještě vylepšit. Zámecký park v Průhonicích u Prahy je toho nejlepším důkazem. Tady by se příroda mohla od člověka učit, jak se to má dělat. Obec Průhonice u Prahy sice leží oficiálně už ve Středočeském kraji, i když doslova jen o pár metrů, ale přesto vyhlášený Průhonický park můžeme směle přiřadit k hlavnímu městu. Prestižní organiz
Vydejte se za tajemnem do bohem zapomenutého kraje. V Osoblaze, městečku u polských hranic, objevíte zákoutí židovského hřbitova, který patří k nejcennějším židovským hřbitovům u nás. V Krnově zas narazíte na jedinou činnou synagogu v Moravskoslezském kraji, kde si sami hebrejsky podepíšete svitek Tóry a seznámíte se s příběhem o slavném likéru. Za židovským tajemstvím do Osoblahy Židovs
30.4.2023
Sluneční paprsky svítí do světnic, ve kterých se v doprovodu notné dávky nostalgie přenesete do časů dávno minulých a připomenete si staré lidové tradice, řemesla a jak se vlastně žilo na vsi. Leckde se konají jarmarky či vyhlášené národopisné programy a jiné akce. Přerov nad Labem Naplánujte si výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech sedmi chalup můžete přihlížet scénká
Navštivte Hodonín u Kunštátu, kde leží památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě.  Památník slouží jak memento obětí holokaustu Romů a Sintů – nachází se na autentickém místě, přibližně 50 km na severozápad od Brna. V letech 1942-1943 tady existoval tzv. cikánský tábor. Před transportem do koncentračního tábora Auschwitz II- Birkena zde byly nuceně koncentrovány celé rodiny Romů z Čech a Morav
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Certina zahalila své DS Action Diver do černé barvy
iluxus.cz
Certina zahalila své DS Action Diver do černé barvy
Hodinky DS Action Diver od značky Certina se vynořují z temných hlubin oceánu a jsou nyní k dostání v černém provedení. Jako pravé potápěčské hodinky mají voděodolnost 300 metrů a jsou ideálně vybaven
Další dárky pro Agátu za statisíce!
nasehvezdy.cz
Další dárky pro Agátu za statisíce!
Mediální magnát Jaromír Soukup (54) na své partnerce, modelce Agátě Hanychové (54), rozhodně nešetří. K narozeninám jí koupil dárek, který si rozhodně jen tak někdo dovolit nemůže. Tentokrát ji potě
Smetanové brambory se sýrem
tisicereceptu.cz
Smetanové brambory se sýrem
Potřebujete uvařit snadný oběd do jedné hodiny? Vsaďte na netradičně zapečené brambory zjemněné poctivou smetanou. Ingredience 500 g brambor 100 ml smetany 30% 150 ml plnotučného mléka 1 lžíc
Zatracený bolševník: Co vám dokáže 5metrový postrach udělat?
epochaplus.cz
Zatracený bolševník: Co vám dokáže 5metrový postrach udělat?
Ten tlustý dutý stonek k tomu přímo vybízel. Partička dětí si právě vyrábí provizorní píšťalky. Kamaráda pak z legrace sešlehají velkými listy. O hodinu později sedí na pohotovosti vyděšená skupina ma
Nový lék účinný v boji proti nádorům na mozku
21stoleti.cz
Nový lék účinný v boji proti nádorům na mozku
Glioblastomy jsou nejčastější a nejagresivnější primární mozkové nádory, které typicky postihují dospělé mezi 45 a 75 lety, navíc mají velmi špatnou prognózu. Naději na změnu přináší nový lék, který ú
Za návrat do života vděčí Milan Šteindler exotické ženě!
nasehvezdy.cz
Za návrat do života vděčí Milan Šteindler exotické ženě!
Do povědomí diváků se herec Milan Šteindler (66) zapsal jako bavič, který si nebere servítky a humor rozdává na potkání. Soukromý život herce se ale bezstarostné komedii rozhodně nepodobá. Dlouhé r
Nedala jsem na řeči kamarádek
skutecnepribehy.cz
Nedala jsem na řeči kamarádek
Když jsem poznala Dana, byla jsem už nějakou dobu sama a jeho zájem mi lichotil. Vlastnil kavárničku a já si u něj ráda poseděla. V ždy jsem měla pocit, že spolu lehce flirtujeme, ale brala jsem to dost na lehkou váhu, protože byl o pár let mladší než já. Brzdila jsem se, přece jen, co by tomu řekli lidi, říkala
Prsten z Atlantidy: Jediný pozůstatek bájné civilizace?
epochalnisvet.cz
Prsten z Atlantidy: Jediný pozůstatek bájné civilizace?
V roce 1860 objeví francouzský egyptolog Marquis d’Agrain v Údolí králů v Egyptě záhadný prsten, který do této kultury vůbec nezapadá. Podle legendy jej tam zanechal kněz z legendární Atlantidy. Jasno
Vysavač na okna je skvělý pomocník
panidomu.cz
Vysavač na okna je skvělý pomocník
Asi není mnoho lidí, kteří by řekli, že mytí oken je jejich vášeň. A většina stále hledá způsob, jak si tuhle protivnou činnost zjednodušit. Zkoušejí různé postupy, všelijaké mycí prostředky, které slibují lesk jako blesk, i hadříky, které zaručují lesk beze šmouh a také bez chemie. V poslední době se na trh dostal přístroj, který
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
České muzeum stříbra
epochanacestach.cz
České muzeum stříbra
Bývalá středověká tvrz Hrádek stála na svém místě už na počátku 14. století, ale zřejmě je ještě mnohem starší. Dnes v unikátní historické budově sídlí České muzeum stříbra, kde se dozvíme mnohé nejen o těžbě vzácného kovu, ale můžeme si prohlédnout i vzorky rud nebo expozici o ražbě zdejších stříbrných mincí. Prohlídkový okruh Cesta stříbra nás
Tajemství skotské hrobky Maeshowe: Ukrývá poklad nevyčíslitelné hodnoty?
enigmaplus.cz
Tajemství skotské hrobky Maeshowe: Ukrývá poklad nevyčíslitelné hodnoty?
Na skotském souostroví Orkneje se nachází tajemná hrobka z mladší doby kamenné zvaná Maeshowe. Údajně byla postavena tak, aby její vchod za soumraku zimního slunovratu zachytával paprsky zapadajícího