Domů     7 největších lákadel kraje horkých pramenů
7 největších lákadel kraje horkých pramenů
od 8.1.2020
1

S Karlovými Vary se asi každému okamžitě spojí lázně a minerální prameny, lákadel je tu ale daleko více! Čekají tu na vás zlaté kopule chrámů, pravé egyptské mumie či prastará císařská pevnost, která je jedinou svého druhu u nás. Vypravte se s Epochou na cestách za poklady Karlovarského kraje.

Mlýnská kolonáda: Nejkrásnější ze všech

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’31″N, 12°52’55″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/mlynska-kolonada-0

Mnohými návštěvníky i odborníky bývá považována za nejkrásnější kolonádu u nás. Přitom vůbec nemusela vypadat tak, jak ji známe dnes. Chvíli po dokončení ji totiž chtěli někteří zastupitelé nechat strhnout a postavit místo ní stavbu z litinové konstrukce.

Nápad na zastřešení horkých pramenů v místech dnešní Mlýnské kolonády přišel již na konci 18. století. Dřevěná promenádní hala měla u návštěvníků takový úspěch, že se tehdejší Nový pramen stal brzy vyhledávanějším a oblíbenějším než ty ostatní. Logicky se tedy nabízelo nechat zastřešit všech pět blízkých pramenů.

Inspirována renesancí

Zastupitelé tedy ve čtyřicátých letech 19. století vyhlásili soutěž pro architekty, aby navrhli novou podobu velké kolonády. I když bylo soutěží nakonec několik, žádný z uchazečů nevyhrál. Po celých dvacet let nebylo jasné, jak bude kolonáda vypadat.

Nakonec byl do Varů pozván věhlasný pražský architekt Josef Zítek, který navrhl také podobu Národního divadla či Rudofina. Jeho vizi monumentální dvoupodlažní budovy s kopulemi ale stál nedostatek financí.

V roce 1870 proto její podobu přepracoval na přízemní sloupovou halu inspirovanou antikou a renesancí. Ještě téhož roku pak byla původní dřevěná stavba stržena a začalo se s budováním nové.

Práce trvaly celých deset let a obavy vyvolávaly i stále rostoucí náklady. Někteří zastupitelé dokonce tvrdili, že by bylo lepší stavbu strhnout a navrhnout konstrukci z kovu.

Zdroj pramenů

Když byla kolonáda nakonec v roce 1881 slavnostně otevřena, ani obyvatelé města nejásali. Podle nich se do města nehodila.

Dnes je ale Mlýnská kolonáda jedním z karlovarských symbolů a nově zpřístupněná terasa na střeše Zítkova pavilonu skýtá jeden z nejkrásnějších výhledů na centrum města. Nabízí však i jiný unikátní pohled, a to na zřídelní zlom skrytý za terasou.

Přírodní fenomén je volně vidět na jediném místě v celých Karlových Varech, protože je jinde zastavěný. Puklina, ze které prýští všechny karlovarské prameny, přitom vede téměř pod celým městem.

Turisty ale láká také impozantní vzhled celé stavby, která je podpírána 124 korintskými sloupy a vyzdobena 12 sochami, představujícími jednotlivé měsíce v roce.

Chrám sv. Petra a Pavla: Největší na západě

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’29″N, 12°52’30″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/pravoslavny-kostel-sv-petra-pavla-0

Pětice pozlacených kupolí, které se tyčí nad lázeňskými vilami, upoutají váš pohled už z daleka. Patří jednomu z největších pravoslavných chrámů na západ od hranic bývalých sovětských republik.

Vzorem pozoruhodné stavby se v roce 1893 stal byzantský chrám v Ostankinu nedaleko Moskvy a na jeho stavbu, v tehdy teprve vznikající výstavní čtvrti Westend, se složila řada zámožných lázeňských hostů a šlechty ze Srbska a Ruska.

Věže kostela ve tvaru řeckého kříže, postaveného podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní, pak v nejvyšším bodě sahají až do výšky čtyřiceti metrů.

Návštěva ruského cara

Pozoruhodný ale není chrám jen zvenku. Také uvnitř si můžete prohlédnout mnoho zajímavého. Bohatě zdobené stěny jsou plné soch, obrazů a reliéfů.

U schodiště proti Sadové ulici pak můžete najít bronzový reliéf od sochaře M. Hillera, který připomíná návštěvu ruského cara Petra I. v Karlových Varech.

Mezi nejcennější památky v interiéru patří dřevěný ikonostas s olejovými malbami světců od malíře Tjurina, který byl původně vyrobený pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Svůj původní lesk pak chrám získal při nákladné rekonstrukci v roce 2013. Jen na opravu chrámových věží bylo použito na 60 tisíc plátků ryzího zlata.

Andělská hora: Trosky husitské pevnosti

Nachází se: v Andělská Hoře nedaleko Karlových Varů

GPS souřadnice: 50°12’21″N, 12°57’51″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/andelska-hora

Romantické městečko Andělská Hora bylo pod stejnojmenným gotickým hradem založeno již v 15. století pány z Plavna a již po celá staletí je oblíbeným cílem výletníků i karlovarských lázeňských hostů.

Hrad v dobách své slávy sehrál důležitou roli za husitských válek, tehdejší hradní pán a husitský vojevůdce Jakoubek z Vřešovic odtud vyrážel na vojenské výpady do širokého okolí. Za třicetileté války však byla pevnost dobyta a vypálena Švédy.

Osudovou ránu však hradu zasadil požár v roce 1718, který poničil i městečko pod ním. Pevnost pak zůstala neobývaná a postupně se změnila ve zříceninu.

Stopy slavného spisovatele

Ta se však stala znovu oblíbeným cílem poutníků, kteří si chtějí užít úchvatné výhledy na Doupovské skály. Mezi ně se zařadil i slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe, který zde roku 1786 oslavil své 37. narozeniny.

Mezi zajímavá místa v okolí zříceniny pak určitě patří unikátní barokní kostel Nejsvětější Trojice, postavený v letech 1692–1712 podle návrhu G. B. Alliprandiho. Jeho zvláštností je půdorys ve tvaru trojúhelníku.

Navštívit však můžete i chráněnou přírodní památku Olšová Vrata, která bývá také nazývána Šemnická skála. Mohutný skalní ostroh sopečného původu se vypíná vysoko nad údolím Ohře a kromě nádherné přírody se z jeho vrcholu nabízejí překrásné výhledy do okolí.

Zámek Kynžvart: Domov strážce pokladu

Nachází se: u Lázní Kynžvart nedaleko Chebu

GPS souřadnice: 50°0’16″N, 12°36’20″E

Web: www.zamek-kynzvart.cz

Pokud vás cesty zavedou to takzvaného lázeňského trojúhelníku, určitě nevynechejte příležitost navštívit luxusní sídlo mocného politika a ochránce habsburské monarchie Klemense Wenzela von Metternicha.

Dřívější renesanční tvrz z 16. století získal Metternich po bitvě na Bílé Hoře a nechal ji nákladně přestavět, na což mu mimo jiné půjčil peníze slavný bankéř Rothschild.

Částka to byla vskutku astronomická – tehdejších 900 tisíc zlatých by dnes dalo hodně přes miliardu korun. V zámku si můžete prohlédnout mnohé historické poklady, nejvíce jej ale proslavil pozoruhodný kabinet kuriozit. Metternich byl totiž také náruživý cestovatel a sběratel.

Mumie z Egypta

Až si prohlédnete zdobené zámecké interiéry, zbrojnici či nářadí posledního chebského kata, navštivte věhlasný Metternichův kabinet kuriozit, obsahující 4000 exponátů z celého světa.

Mezi nejzajímavější patří určitě pravé egyptské mumie, které Metternichovi daroval egyptský místokrál Muhmad Ali. V černém, zlatě zdobeném sarkofágu tu se zlatou maskou na tváři leží například 3500 let stará mumie strážce pokladu faraona Ken Amona.

Společnost mu pak dělá také mladší mumie egyptského kněze Pentahutra. Nejsou tu ale jen nabalzamované lidské ostatky, ve speciální skříňce si můžete prohlédnout také tři malé mumie nilských krokodýlů.

Chebský hrad: Jediný svého druhu

Hrad Cheb

Nachází se: v Chebu

GPS souřadnice: 50°4’51,74″N, 12°21’58,08″E

Web: www.hrad-cheb.cz

Z někdejší rozsáhlé hradní pevnosti se do dnešních dnů dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

I tak jde ale o unikátní ukázku říšské falce, tedy románského císařského sídla, na našem území. Jeho historie sahá hluboko, až do 12. století, kdy byla pevnost na místě někdejšího slovanského hradiska vybudována pro císaře Fridricha Barbarossu.

Chebský hrad se tak stal jedním z nejdůležitějších míst říše, kde pobývali také další císaři, Fridrich II. a Jindřich VI., a s nimi i výkvět tehdejšího německého rytířstva.

Temné dědictví

Císařské sídlo v Chebu však proslavila i daleko temnější historie. Na hradě totiž byli v roce 1634 povražděni bezbranní důstojníci, kteří patřili k doprovodu vévody Albrechta z Valdštejna. Šlechtic byl pak zabit o chvíli později v domě na chebském náměstí.

Důvodem pro masakr bylo obvinění ze zrady, Valdštejna totiž císař Ferdinand II. podezříval, že chce zběhnout ke Švédům. Jejich duchové podle pověstí od té doby straší v pevnosti.

Zajímavostí jsou také náhrobní kameny z původního slovanského pohřebiště, které si můžete prohlédnout na nádvoří hradu. Ostatky dávných obyvatel přitom odpočívají přímo pod pevností.

Výzkum totiž ukázal, že sloupy kaple totiž stojí přímo na původních slovanských hrobech.

Goethova vyhlídka: Pohled, který uchvátil princeznu

Goethova vyhlídka

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’26,67″N, 12°54’11,71″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/rozhledna-goethova-vyhlidka

Když na Výšinu věčného mládí, jak se nazývá vrch tyčící se nad Karlovými Vary, vystoupala v roce 1887 princezna Stefanie, byla manželka rakouského následníka trůnu Rudolfa doslova uchvácena výhledem.

Procházku po okolí lázeňského města pak zakončila s tím, že na vrcholu kopce má být postavena rozhledna.

Tehdejší karlovarský starosta Eduard Knoll chtěl samozřejmě přání princezny splnit a podle návrhu vídeňských architektů nechal v roce 1888 vybudovat honosnou výletní restauraci, nad níž se tyčila 42 metrů vysoká vyhlídková věž.

Dlouhá řada jmen

Stavitelé rozhledny ji nejdříve pojmenovali Stefaniewarte na počest princezny, která si ji přála nechat postavit, ale za svou historii vystřídala vyhlídka celou řadu názvů.

Po vzniku Československa byla totiž přejmenována po spisovateli a malíři Adalbertu Stifterovi na Stifterovu rozhlednu. Po druhé světové válce ji však bylo třeba z politických důvodů přejmenovat a od roku 1945 tak nesla název Stalinova rozhledna.

Goethova vyhlídka se jí pak říká od roku 1957. Zpočátku oblíbený cíl lázeňských hostů začal po druhé světové válce chátrat a několikrát byl na dlouho uzavřen. Naposledy v roce 2006. Nyní se ale opravuje a přístupná by měla opět být od září letošního roku.

Hrad Ostroh: Oblíbený cíl mistrů slova

Nachází se: v Ostrohu nedaleko Chebu

GPS souřadnice: 50°7’54,74″N, 12°16’56,38″E

Web: www.frantiskovy-lazne.cz/hrad-ostroh-seeberg

Hrad Seeberg, který stojí na vysokém skalnatém ostrohu nad potokem, patří k nejstarším hradům v kraji. Byl totiž založen již okolo roku 1200 jako tvrz šlechty podřízené císařskému sídlu v Chebu.

I přesto, že byl za třicetileté války dobyt a vypálen švédským vojskem, vydržel až do dnešních dnů. Musel být ale mnohokrát opravován poté, co dlouhou dobu chátral opuštěný. Po připojení k Čechám věnoval Karel IV. hrad roku 1349 městu Cheb. Dnes patří Seeberg Františkovým Lázním.

Slavní hosté

Romantický hrad v blízkosti lázeňských měst přitahoval také řadu slavných návštěvníků, mezi nimi Ostroh navštívili třeba básník J. W. Goethe nebo Božena Němcová. K nejcennějším, dodnes dochovaným částem tvrze patří románská čapí věž a gotický jižní palác.

Uvnitř hradu si pak můžete prohlédnout zdobené interiéry s nábytkem z 19. století. K vidění je však i dobové oblečení či černá kuchyně s původním nádobím. Do života chebských venkovanů před dvěma staletími pak můžete nahlédnout v malém muzejním skanzenu.

Najdete tu třeba nejstarší roubenou barokní sýpku z roku 1714 a kolnu s výstavou zemědělských strojů a nářadí.

Jiří Mareček

Co nesmíte minout při návštěvě Karlovarska?

Lanová dráha Diana – V době svého slavnostního otevření v roce 1912 byla lanová dráha Diana v Karlových Varech nejdelší lanovkou v Rakousko-Uhersku. Je dlouhá 417 metrů a během cesty dosáhne převýšení přes sto padesát výškových metrů.

Spojuje celkem tři stanice, dolní nástupní stanici Stará louka, prostřední Jelení skok a horní jménem Diana. Tam můžete navštívit rozhlednu tyčící se do výšky 25 metrů.

Pokud máte dobré nohy, můžete vystoupat na její ochoz po 150 schodech, můžete ale také využít pohodlného výtahu.

Skalky skřítků – Na okraji Doupovských hor si můžete prohlédnout unikátní seskupení několika desítek zvláštních dutin ve skalách. Jsou hluboké od několika desítek centimetrů až k přibližně pěti metrům a nejširší má průměr okolo metru.

Chodbičky na první pohled vypadají, jako by je vyhloubili nějací skřítkové či trpaslíci, což samozřejmě vedlo k mnoha pověstem o jejich vzniku. Odborníci se ale domnívají, že je tu mohly zanechat kmeny pravěkých stromů, které překryl sopečný popel.

Většina se ale přiklání k tomu, že dutiny vyhloubila přirozená eroze hornin. Skalky jsou chráněné jako národní přírodní památka.

Foto: Wikipedia
Štítky:
reklama
Související články
Chrám na křižovatce pozitivní energie... Stavba gotického chrámu nikdy nebyla dokončena, přesto působí monumentálně a patří k nejvzácnějším památkám. A navíc stojí na místě, které svou pozitivní energií dokáže léčit. Když se český rytíř Plichta ze Žerotína v roce 1316 rozhodl v Panenském Týnci vybudovat gotický chrám, rozhodně netušil, že jeho stavba zůstane navěky nedokončena. Nejprve na místě
„Ta jižní Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem.“ Refrén známé lidové písně trefně vystihuje kraj, o kterém bude řeč na následujících stránkách. Jižní Morava je známá pro svoje výborné víno, tradiční hody, slunečné počasí a překrásnou přírodu s mnoha historickými památkami. Na jižní Moravě naleznete všechno, na co si jen vzpomenete. Brno je zlatá loď Bývalým hlavním městem Moravy je Brn
Je největší z deseti židovských obcí v České republice a její historie sahá více než tisíc let do minulosti. Od roku 1215 žili pražští židé v ghettu, které se nacházelo na území dnešního Josefova. Vedle Starého židovského hřbitova a několika dochovaných synagog, které slouží jako expozice Židovského muzea, jsou nejvýznamnějšími památkami na kdysi tajemné židovské město Staronová synagoga a přile
Město ve středních Čechách je dobře dostupné autem i vlakem a jeho návštěva vás určitě nezklame Tak například bývalá židovská čtvrť patří k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. V Kolíně se dochovala část židovského ghetta se synagogou a dva židovské hřbitovy. Starý, kde se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 2 700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, s 1 000 náhrobky.
Město s historií sahající do 12. století vzniklo na zemské stezce přes řeku Ohři. Od počátků bylo vnímáno jako významné kulturní a hospodářské středisko. Nebylo proto žádným překvapením, že o století později byla Kadaň panovníkem Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Samotné centrum dodnes představuje jednu z nejmalebnějších památkových zón u nás. Dominanty města Kadaň P
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Ožije blboun nejapný v rukou vědců?
epochalnisvet.cz
Ožije blboun nejapný v rukou vědců?
Nejdřív je, pak dlouho není a teď by zase mohl být. Dronte mauricijský je jedním ze zvířat, které v současnosti už můžete vídat jen na stránkách odborných publikací. Patří totiž do kategorie „vyhynulá
Užívám si s mojí první láskou
skutecnepribehy.cz
Užívám si s mojí první láskou
Byla jsem dvacet let sama a neměla jsem už v plánu hledat další chlapy. Osud ale chtěl něco jiného. A já potkala Jardu, dávnou lásku. Když mi bylo necelých padesát let, stala jsem se babičkou na plný úvazek a zároveň přišla o manžela. Časem jsem si zvykla na to, že lásku už prožívám jen skrz
Voňavý dárek na poslední chvíli
iluxus.cz
Voňavý dárek na poslední chvíli
Pokud na poslední chvíli potřebujete ještě jeden malý vánoční dárek, vyhledejte českou značku přírodní kosmetiky Candy Soap. Nebudete mít vůbec žádnou práci, vše vám přijde již zabalené a opatřené jme
Solné království v Berchtesgadenu
epochanacestach.cz
Solné království v Berchtesgadenu
Město v jihovýchodním koutě Horního Bavorska stojí kousek od Salzburgu a nachází se v něm obrovský solný důl, v němž probíhá těžba už od roku 1517. Děti si zde mohou vyzkoušet jízdu důlním vláčkem, který je zaveze do 650 metrů dlouhého tunelu končícího v působivé „Solné katedrále“. Úchvatnou podívanou vám také poskytne plavba po zrcadlovém
Milenec je boháč?
nasehvezdy.cz
Milenec je boháč?
Vdova Ivana Gottová (47) si měla najít nového partnera. Takové spekulace se šíří českým showbyznysem. Říká se, že její známost pochází ze zahraničí, kam se hodlá brzy přestěhovat. Někdo dokonce tv
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Mystické, magické jmelí: Tuto pověst má již od dob druidů
enigmaplus.cz
Mystické, magické jmelí: Tuto pověst má již od dob druidů
Jmelí jako neobvyklá, magická rostlina je opředena množstvím zvyků a pověr. V historických dobách plnilo různé funkce, například v období druidů se stalo přímo jejich posvátnou bylinou. Obzvláště posv
Falešný krb s pravou romantickou atmosférou
panidomu.cz
Falešný krb s pravou romantickou atmosférou
Líbí se vám krb, ale z jakéhokoli důvodu si nemůžete pořídit ten klasický? Existují „náhražky“, které vám ho mohou v interiéru nahradit nebo alespoň přiblížit. Jako bytový doplněk nemá krb konkurenci, žádným jiným vybavením nevykouzlíte tak podmanivou atmosféru. A nemusíte být smutní, když bydlíte v panelovém nebo činžovním domě, že vám je krb zapovězen. Není!
Dějiny a geny královny Viktorie
21stoleti.cz
Dějiny a geny královny Viktorie
Ačkoli je nejznámějším představitelem hemofiliků mezi panovnickými rody ruský carevič Alexej, pravým původcem této dědičné poruchy byla jeho prababička britská královna Viktorie. Kde se nemoc v rod
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
epochaplus.cz
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
Rozbouřený Tichý oceán si hraje s kontejnerovou lodí Ever Laurel. Déšť buší do trapézových plechů přepravních boxů. A pak se několik vln vyhoupne až k nákladu a část ho vezme sebou. Jaké zboží padne za oběť vodního živlu? Žáby, želvy, bobři a kachničky…   Naštěstí jde jen o hračky. Je 10. ledna 1992. Podivuhodná cesta,
Touha po dítěti ničí jejich lásku?
nasehvezdy.cz
Touha po dítěti ničí jejich lásku?
V soutěži StarDance se zdá, že mají Marek (35) a Eva (30) Adamczykovi dokonalé manželství. Jenže za zavřenými dveřmi u nich doma je teď prý dost dusno! Herec ze seriálu Kukačky se totiž vyslovil s