Domů     7 největších lákadel kraje horkých pramenů
7 největších lákadel kraje horkých pramenů
od 8.1.2020
1

S Karlovými Vary se asi každému okamžitě spojí lázně a minerální prameny, lákadel je tu ale daleko více! Čekají tu na vás zlaté kopule chrámů, pravé egyptské mumie či prastará císařská pevnost, která je jedinou svého druhu u nás. Vypravte se s Epochou na cestách za poklady Karlovarského kraje.

Mlýnská kolonáda: Nejkrásnější ze všech

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’31″N, 12°52’55″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/mlynska-kolonada-0

Mnohými návštěvníky i odborníky bývá považována za nejkrásnější kolonádu u nás. Přitom vůbec nemusela vypadat tak, jak ji známe dnes. Chvíli po dokončení ji totiž chtěli někteří zastupitelé nechat strhnout a postavit místo ní stavbu z litinové konstrukce.

Nápad na zastřešení horkých pramenů v místech dnešní Mlýnské kolonády přišel již na konci 18. století. Dřevěná promenádní hala měla u návštěvníků takový úspěch, že se tehdejší Nový pramen stal brzy vyhledávanějším a oblíbenějším než ty ostatní. Logicky se tedy nabízelo nechat zastřešit všech pět blízkých pramenů.

Inspirována renesancí

Zastupitelé tedy ve čtyřicátých letech 19. století vyhlásili soutěž pro architekty, aby navrhli novou podobu velké kolonády. I když bylo soutěží nakonec několik, žádný z uchazečů nevyhrál. Po celých dvacet let nebylo jasné, jak bude kolonáda vypadat.

Nakonec byl do Varů pozván věhlasný pražský architekt Josef Zítek, který navrhl také podobu Národního divadla či Rudofina. Jeho vizi monumentální dvoupodlažní budovy s kopulemi ale stál nedostatek financí.

V roce 1870 proto její podobu přepracoval na přízemní sloupovou halu inspirovanou antikou a renesancí. Ještě téhož roku pak byla původní dřevěná stavba stržena a začalo se s budováním nové.

Práce trvaly celých deset let a obavy vyvolávaly i stále rostoucí náklady. Někteří zastupitelé dokonce tvrdili, že by bylo lepší stavbu strhnout a navrhnout konstrukci z kovu.

Zdroj pramenů

Když byla kolonáda nakonec v roce 1881 slavnostně otevřena, ani obyvatelé města nejásali. Podle nich se do města nehodila.

Dnes je ale Mlýnská kolonáda jedním z karlovarských symbolů a nově zpřístupněná terasa na střeše Zítkova pavilonu skýtá jeden z nejkrásnějších výhledů na centrum města. Nabízí však i jiný unikátní pohled, a to na zřídelní zlom skrytý za terasou.

Přírodní fenomén je volně vidět na jediném místě v celých Karlových Varech, protože je jinde zastavěný. Puklina, ze které prýští všechny karlovarské prameny, přitom vede téměř pod celým městem.

Turisty ale láká také impozantní vzhled celé stavby, která je podpírána 124 korintskými sloupy a vyzdobena 12 sochami, představujícími jednotlivé měsíce v roce.

Chrám sv. Petra a Pavla: Největší na západě

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’29″N, 12°52’30″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/pravoslavny-kostel-sv-petra-pavla-0

Pětice pozlacených kupolí, které se tyčí nad lázeňskými vilami, upoutají váš pohled už z daleka. Patří jednomu z největších pravoslavných chrámů na západ od hranic bývalých sovětských republik.

Vzorem pozoruhodné stavby se v roce 1893 stal byzantský chrám v Ostankinu nedaleko Moskvy a na jeho stavbu, v tehdy teprve vznikající výstavní čtvrti Westend, se složila řada zámožných lázeňských hostů a šlechty ze Srbska a Ruska.

Věže kostela ve tvaru řeckého kříže, postaveného podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní, pak v nejvyšším bodě sahají až do výšky čtyřiceti metrů.

Návštěva ruského cara

Pozoruhodný ale není chrám jen zvenku. Také uvnitř si můžete prohlédnout mnoho zajímavého. Bohatě zdobené stěny jsou plné soch, obrazů a reliéfů.

U schodiště proti Sadové ulici pak můžete najít bronzový reliéf od sochaře M. Hillera, který připomíná návštěvu ruského cara Petra I. v Karlových Varech.

Mezi nejcennější památky v interiéru patří dřevěný ikonostas s olejovými malbami světců od malíře Tjurina, který byl původně vyrobený pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. Svůj původní lesk pak chrám získal při nákladné rekonstrukci v roce 2013. Jen na opravu chrámových věží bylo použito na 60 tisíc plátků ryzího zlata.

Andělská hora: Trosky husitské pevnosti

Nachází se: v Andělská Hoře nedaleko Karlových Varů

GPS souřadnice: 50°12’21″N, 12°57’51″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/andelska-hora

Romantické městečko Andělská Hora bylo pod stejnojmenným gotickým hradem založeno již v 15. století pány z Plavna a již po celá staletí je oblíbeným cílem výletníků i karlovarských lázeňských hostů.

Hrad v dobách své slávy sehrál důležitou roli za husitských válek, tehdejší hradní pán a husitský vojevůdce Jakoubek z Vřešovic odtud vyrážel na vojenské výpady do širokého okolí. Za třicetileté války však byla pevnost dobyta a vypálena Švédy.

Osudovou ránu však hradu zasadil požár v roce 1718, který poničil i městečko pod ním. Pevnost pak zůstala neobývaná a postupně se změnila ve zříceninu.

Stopy slavného spisovatele

Ta se však stala znovu oblíbeným cílem poutníků, kteří si chtějí užít úchvatné výhledy na Doupovské skály. Mezi ně se zařadil i slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe, který zde roku 1786 oslavil své 37. narozeniny.

Mezi zajímavá místa v okolí zříceniny pak určitě patří unikátní barokní kostel Nejsvětější Trojice, postavený v letech 1692–1712 podle návrhu G. B. Alliprandiho. Jeho zvláštností je půdorys ve tvaru trojúhelníku.

Navštívit však můžete i chráněnou přírodní památku Olšová Vrata, která bývá také nazývána Šemnická skála. Mohutný skalní ostroh sopečného původu se vypíná vysoko nad údolím Ohře a kromě nádherné přírody se z jeho vrcholu nabízejí překrásné výhledy do okolí.

Zámek Kynžvart: Domov strážce pokladu

Nachází se: u Lázní Kynžvart nedaleko Chebu

GPS souřadnice: 50°0’16″N, 12°36’20″E

Web: www.zamek-kynzvart.cz

Pokud vás cesty zavedou to takzvaného lázeňského trojúhelníku, určitě nevynechejte příležitost navštívit luxusní sídlo mocného politika a ochránce habsburské monarchie Klemense Wenzela von Metternicha.

Dřívější renesanční tvrz z 16. století získal Metternich po bitvě na Bílé Hoře a nechal ji nákladně přestavět, na což mu mimo jiné půjčil peníze slavný bankéř Rothschild.

Částka to byla vskutku astronomická – tehdejších 900 tisíc zlatých by dnes dalo hodně přes miliardu korun. V zámku si můžete prohlédnout mnohé historické poklady, nejvíce jej ale proslavil pozoruhodný kabinet kuriozit. Metternich byl totiž také náruživý cestovatel a sběratel.

Mumie z Egypta

Až si prohlédnete zdobené zámecké interiéry, zbrojnici či nářadí posledního chebského kata, navštivte věhlasný Metternichův kabinet kuriozit, obsahující 4000 exponátů z celého světa.

Mezi nejzajímavější patří určitě pravé egyptské mumie, které Metternichovi daroval egyptský místokrál Muhmad Ali. V černém, zlatě zdobeném sarkofágu tu se zlatou maskou na tváři leží například 3500 let stará mumie strážce pokladu faraona Ken Amona.

Společnost mu pak dělá také mladší mumie egyptského kněze Pentahutra. Nejsou tu ale jen nabalzamované lidské ostatky, ve speciální skříňce si můžete prohlédnout také tři malé mumie nilských krokodýlů.

Chebský hrad: Jediný svého druhu

Hrad Cheb

Nachází se: v Chebu

GPS souřadnice: 50°4’51,74″N, 12°21’58,08″E

Web: www.hrad-cheb.cz

Z někdejší rozsáhlé hradní pevnosti se do dnešních dnů dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

I tak jde ale o unikátní ukázku říšské falce, tedy románského císařského sídla, na našem území. Jeho historie sahá hluboko, až do 12. století, kdy byla pevnost na místě někdejšího slovanského hradiska vybudována pro císaře Fridricha Barbarossu.

Chebský hrad se tak stal jedním z nejdůležitějších míst říše, kde pobývali také další císaři, Fridrich II. a Jindřich VI., a s nimi i výkvět tehdejšího německého rytířstva.

Temné dědictví

Císařské sídlo v Chebu však proslavila i daleko temnější historie. Na hradě totiž byli v roce 1634 povražděni bezbranní důstojníci, kteří patřili k doprovodu vévody Albrechta z Valdštejna. Šlechtic byl pak zabit o chvíli později v domě na chebském náměstí.

Důvodem pro masakr bylo obvinění ze zrady, Valdštejna totiž císař Ferdinand II. podezříval, že chce zběhnout ke Švédům. Jejich duchové podle pověstí od té doby straší v pevnosti.

Zajímavostí jsou také náhrobní kameny z původního slovanského pohřebiště, které si můžete prohlédnout na nádvoří hradu. Ostatky dávných obyvatel přitom odpočívají přímo pod pevností.

Výzkum totiž ukázal, že sloupy kaple totiž stojí přímo na původních slovanských hrobech.

Goethova vyhlídka: Pohled, který uchvátil princeznu

Goethova vyhlídka

Nachází se: v Karlových Varech

GPS souřadnice: 50°13’26,67″N, 12°54’11,71″E

Web: www.karlovyvary.cz/cs/rozhledna-goethova-vyhlidka

Když na Výšinu věčného mládí, jak se nazývá vrch tyčící se nad Karlovými Vary, vystoupala v roce 1887 princezna Stefanie, byla manželka rakouského následníka trůnu Rudolfa doslova uchvácena výhledem.

Procházku po okolí lázeňského města pak zakončila s tím, že na vrcholu kopce má být postavena rozhledna.

Tehdejší karlovarský starosta Eduard Knoll chtěl samozřejmě přání princezny splnit a podle návrhu vídeňských architektů nechal v roce 1888 vybudovat honosnou výletní restauraci, nad níž se tyčila 42 metrů vysoká vyhlídková věž.

Dlouhá řada jmen

Stavitelé rozhledny ji nejdříve pojmenovali Stefaniewarte na počest princezny, která si ji přála nechat postavit, ale za svou historii vystřídala vyhlídka celou řadu názvů.

Po vzniku Československa byla totiž přejmenována po spisovateli a malíři Adalbertu Stifterovi na Stifterovu rozhlednu. Po druhé světové válce ji však bylo třeba z politických důvodů přejmenovat a od roku 1945 tak nesla název Stalinova rozhledna.

Goethova vyhlídka se jí pak říká od roku 1957. Zpočátku oblíbený cíl lázeňských hostů začal po druhé světové válce chátrat a několikrát byl na dlouho uzavřen. Naposledy v roce 2006. Nyní se ale opravuje a přístupná by měla opět být od září letošního roku.

Hrad Ostroh: Oblíbený cíl mistrů slova

Nachází se: v Ostrohu nedaleko Chebu

GPS souřadnice: 50°7’54,74″N, 12°16’56,38″E

Web: www.frantiskovy-lazne.cz/hrad-ostroh-seeberg

Hrad Seeberg, který stojí na vysokém skalnatém ostrohu nad potokem, patří k nejstarším hradům v kraji. Byl totiž založen již okolo roku 1200 jako tvrz šlechty podřízené císařskému sídlu v Chebu.

I přesto, že byl za třicetileté války dobyt a vypálen švédským vojskem, vydržel až do dnešních dnů. Musel být ale mnohokrát opravován poté, co dlouhou dobu chátral opuštěný. Po připojení k Čechám věnoval Karel IV. hrad roku 1349 městu Cheb. Dnes patří Seeberg Františkovým Lázním.

Slavní hosté

Romantický hrad v blízkosti lázeňských měst přitahoval také řadu slavných návštěvníků, mezi nimi Ostroh navštívili třeba básník J. W. Goethe nebo Božena Němcová. K nejcennějším, dodnes dochovaným částem tvrze patří románská čapí věž a gotický jižní palác.

Uvnitř hradu si pak můžete prohlédnout zdobené interiéry s nábytkem z 19. století. K vidění je však i dobové oblečení či černá kuchyně s původním nádobím. Do života chebských venkovanů před dvěma staletími pak můžete nahlédnout v malém muzejním skanzenu.

Najdete tu třeba nejstarší roubenou barokní sýpku z roku 1714 a kolnu s výstavou zemědělských strojů a nářadí.

Jiří Mareček

Co nesmíte minout při návštěvě Karlovarska?

Lanová dráha Diana – V době svého slavnostního otevření v roce 1912 byla lanová dráha Diana v Karlových Varech nejdelší lanovkou v Rakousko-Uhersku. Je dlouhá 417 metrů a během cesty dosáhne převýšení přes sto padesát výškových metrů.

Spojuje celkem tři stanice, dolní nástupní stanici Stará louka, prostřední Jelení skok a horní jménem Diana. Tam můžete navštívit rozhlednu tyčící se do výšky 25 metrů.

Pokud máte dobré nohy, můžete vystoupat na její ochoz po 150 schodech, můžete ale také využít pohodlného výtahu.

Skalky skřítků – Na okraji Doupovských hor si můžete prohlédnout unikátní seskupení několika desítek zvláštních dutin ve skalách. Jsou hluboké od několika desítek centimetrů až k přibližně pěti metrům a nejširší má průměr okolo metru.

Chodbičky na první pohled vypadají, jako by je vyhloubili nějací skřítkové či trpaslíci, což samozřejmě vedlo k mnoha pověstem o jejich vzniku. Odborníci se ale domnívají, že je tu mohly zanechat kmeny pravěkých stromů, které překryl sopečný popel.

Většina se ale přiklání k tomu, že dutiny vyhloubila přirozená eroze hornin. Skalky jsou chráněné jako národní přírodní památka.

Foto: Wikipedia
Štítky:
reklama
Související články
Některé hrady jsou dnes už jen hromadami kamení, jiné ani v rozvalinách neztratily svou atmosféru a úctyhodnost. Přesně takový je Krašov, jehož kouzlo nevyprchalo ani téměř po tisíci letech od jeho založení. Málokterý český hrad se může pochlubit tak dlouhou historií jako Krašov, vypínající se na skalním ostrohu nad řekou Berounkou. Založil ho už někdy kolem roku 1232 rod Hroznatovců a měl nejen
Zámek ve Veltrusích bývá označován za jedno z vrcholných barokních děl na našem území. Možná si při prohlídce této úžasné stavby a okolního parku ani neuvědomíme, že celý areál vlastně stojí na ostrově. Na počátku 18. století začal nápadně vzrůstat vliv rodu Chotků, příslušníků staré české rytířské šlechty. Zvláště Václav Antonín Chotek, císařský komoří a postupně hejtman hned několika krajů, poz
25.5.2023
Už přes sto třicet let tvoří dominantu našeho hlavního města. Petřínská rozhledna měla několikrát namále, ale nezlikvidoval ji požár ani nacistická okupace, a tak se stále pyšně vypíná nad Prahou a láká další a další návštěvníky k rozhledu, jaký nemá obdoby. Když se Francouzi v 80. letech 19. století připravovali na pořádání své Světové výstavy v Paříži, toužili světu pořádně vytřít zrak a předvé
Projedeme-li třebíčskou ulicí U Větrníku, už zdálky uvidíme důvod jejího pojmenování. Na mírném návrší se tu vypíná stavba, kterou bychom očekávali spíš v Holandsku, domovině větrných mlýnů. Ale tenhle větrný mlýn je místní a má dlouhou historii. Na počátku 19. století bychom v Třebíči našli mnoho řemeslníků, ale docela velkou část z nich tvořili koželuhové. Poptávka po jejich produktech stále ro
Památkově chráněných objektů od gotiky po baroko bychom v Kutné Hoře našli na tři stovky. Jeden si zaslouží ale přece jen ještě o něco větší pozornost. Chrám svaté Barbory patří k nejcennějším architektonickým dílům v Čechách a snad každý Čech ho už podle siluety okamžitě pozná. Kutná Hora byla od svého počátku spojena s těžbou stříbra. Byla dokonce tak významná, že ve středověku zajišťovala celo
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tají herečka Anežka Rusevová partnera?
nasehvezdy.cz
Tají herečka Anežka Rusevová partnera?
Proslýchá se, že se ANEŽKA RUSEVOVÁ (36) bláznivě zamilovala. Jejím vyvoleným má být ale ženáč! Není žádným tajemstvím, že Anežka Rusevová (36) před časem opravdu rapidně zhubla. Sama herečka se pak
Pečené plněné brambory s brynzou
tisicereceptu.cz
Pečené plněné brambory s brynzou
Jednoduchý recept si vás získá kombinací chutí brambor, brynzy nebo tvarohu a vypečené slaniny. Potřebujete 1 kg velkých brambor 200 g brynzy 100 g slaniny 100 g bílého jogurtu 50 g tvrdého
Strašidelný osud Marie Bartošové: Spolkly ji tunely pod Brnem?
epochalnisvet.cz
Strašidelný osud Marie Bartošové: Spolkly ji tunely pod Brnem?
Brno jako druhé největší české město ukrývá samozřejmě spoustu pozoruhodných a tajemných míst. Mnoho z nich souvisí s údajnou spletí podzemních chodeb a starých katakomb, které se pod povrchem mají na
Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví?
21stoleti.cz
Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví?
Tým vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnil výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví – jeho cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopra
Jako mravenci! Nejrušnější křižovatku světa najdeme v tokijské čtvrti Šibuja
epochaplus.cz
Jako mravenci! Nejrušnější křižovatku světa najdeme v tokijské čtvrti Šibuja
Lidé netrpělivě čekají a hypnotizují červeného panáčka. Najednou cvakne zelená a široké prostranství se zaplní. Nikdo do sebe nenaráží, všichni si uctivě uhýbají a působí to jako organizovaný chaos. P
Roman Vojtek (51): Jeho život jsou vzlety a pády
nasehvezdy.cz
Roman Vojtek (51): Jeho život jsou vzlety a pády
Lámal ženám srdce. Daniela Šinkorová (50) se po rozchodu s ním oblékala jen do černé a pila, v šoku byla i první manželka, tu opustil ze dne na den krátce před porodem. Cesta vsetínského rodáka k d
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Digestoř vyčistí vzduch
panidomu.cz
Digestoř vyčistí vzduch
Dnes už se staly nepostradatelnou součástí domácnosti, zejména v městských bytech, ale službu udělají i v domech a na chalupách. Odsají páru, ale i vůni různých jídel, která by se jinak šířila po celém bytě. A vyrábějí se stále nové a dokonalejší. Jenže na trhu je jich tolik, že není snadné se v nabídce zorientovat. Takže pokud
Dvě nové vůně u Issey Miyake
iluxus.cz
Dvě nové vůně u Issey Miyake
L'Eau d'Issey Pivoine a l'Eau d'Issey pour Homme Vétiver vyprávějí příběh této vonné legendy s lyričností, která je pro Issey Miyakeho typická. Příběh o tom, co se stane, když se voda, čistá a ryzí es
Záhada Ostrova prince Edvarda: Kde měla kotviště fantomová plachetnice?
enigmaplus.cz
Záhada Ostrova prince Edvarda: Kde měla kotviště fantomová plachetnice?
Hlavním městem kanadského Ostrova prince Edvarda je Charlottetown. Právě jeho obyvatelé poprvé spatřili na oceánu přízračnou loď s hořícími plachtami a stěžni. Fantomová loď se zjevovala znovu a znovu
Co jsem si navařila, to si musím sníst!
skutecnepribehy.cz
Co jsem si navařila, to si musím sníst!
Své děti jsem vychovala dobře, byly to hodné a slušné dcery. Nevím, po kom se nevydařil můj jediný vnuk? Asi jsem ho rozmazlila! Když chodil vnuk Pepíček na základní školu, dostala se dcera do problémů. S manželem se doma hádali a vypadalo to na rozvod. Nechtěla jsem, aby v tom můj vnuk vyrůstal, a tak jsem si ho vzala k sobě.
FESTIVAL NÁRODŮ PODYJÍ.
epochanacestach.cz
FESTIVAL NÁRODŮ PODYJÍ.
Pilířem sobotního programu je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik dosídlených v oblasti Podyjí, provázená celodenním programem, na kterém se vystřídá kolem tuctu hudebních a tanečních skupin a to nejlepší ze současné české indies produkce. Nedílnou součástí sobotního programu je také položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti v Pohořelicích, Drasenhofenu a Poysdorfu za účasti zástupců města,