Domů     Naše památky UNESCO: Pojďte se projít tam, kde je historie stále živá
Naše památky UNESCO: Pojďte se projít tam, kde je historie stále živá
od 6.12.2022
1

Víte, že máme 14 míst, která jsou zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO? Poslední dvě přibyla v loňském roce.

1. Historické centrum Prahy

Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás.

Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem (dochovanou část bývalého Židovského města), Nové Město, Vyšehrad i jejich jednotlivé památky.

Všechny společně náleží k historicky i umělecky nejvýznamnějším v Evropě. Praha již od středověku platila za jedno z předních kulturních center křesťanské Evropy.

2. Historické centrum Českého Krumlova

Nad meandry řeky Vltavy v Jihočeském kraji se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky.

Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Je to skvělý příklad malého středoevropského středověkého města, jehož architektonické dědictví zůstává nedotčené díky poklidnému vývoji v průběhu více než pěti set let.

3. Historické centrum Telče

Město Telč se nachází 25 km jihozápadně od Jihlavy, v kraji Vysočina. Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce.

Prakticky je to původní královská vodní tvrz ze 13. století, která byla založena na křižovatce obchodních cest. Náměstí se pyšní unikátním nenarušeným komplexem historických domů v renesančním a barokním stylu.

Navštívit můžete také rozsáhlý renesanční zámecký komplex s půvabnou zahradou a parkem.

4. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Poutní kostel byl postaven na počest sv. Jana Nepomuckého v letech 1719 až 1727 nedaleko Žďáru nad Sázavou. Objekt se skládá z centrálního kostela obklopeného kruhovým klášterem.

Je to jedno z děl Jana Blažeje Santiniho-Aichela, významného českého architekta italského původu. Jeho originální styl, jímž se proslavil, spadá mezi novogotický a barokní, a bývá proto označován jako barokní gotika.

5. Historické centrum Kutné Hory

V roce 1995 bylo na seznam UNESCO připsáno nejen historické centrum Kutné Hory, ale spolu s ním také chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Tato mistrovská díla jsou součástí zachovalé středověké městské struktury.

Právem je Kutná Hora považována za pokladnici a klenot země, jehož bohatství stojí u samé kolébky rozmachu českého království. Královským městem s památkami symbolizujícími její význam a prosperitu se stala ve 14. století.

6. Lednicko-valtický areál

Jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví je se svými historickými objekty, zahradní architekturou a rybníky považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy.

Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, kazetový strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti či mramorové krby. Jedná se o dílo rodu Lichtenštejnů, vládnoucího během 17. až 20. století.

Lichtenštejnové si vzali za vzor barokní architekturu a upravili renesanční zámky Lednice a Valtice. Celou oblast přetvořili v duchu anglických romantických principů krajinné architektury do podoby krásného přírodního parku.

7. Zahrady a zámek v Kroměříži

Jsou pozoruhodně zachovalým příkladem evropské barokní knížecí rezidence a rekreačních zahrad s větším parkem, jenž odráží romantismus 19. století.

Soubor tvořený Arcibiskupským zámkem, sousední Podzámeckou zahradou a nedalekou Květnou zahradou najdete v historickém centru města ve Zlínském kraji. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny.

Za povšimnutí stojí stará knihovna i obrazárna, která uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století. Olomoučtí biskupové tady razili vlastní mince a kardinál Dietrichstein k tomuto účelu zřídil nedaleko zámku novou mincovnu.

Od roku 1614 se tu nejprve razily groše, tolary a dukáty a v 70. letech 17. století tu byla vyrobena i první zlatá medaile.

8. Vesnická rezervace Holašovice

Originální lidové stavby v historické vesnici Holašovice byly označeny za unikátní. Jedná se o téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek.

Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Slohu, ve kterém jsou postaveny, se říká „jihočeské lidové baroko“.

Vesnice leží asi 16 km západně od Českých Budějovic a 24 km severně od Českého Krumlova.

9. Zámek Litomyšl

Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné renesanční architektury. Styl arkádového zámku vyvinuli v Itálii a následně upravili v českých zemích.

Ve druhé polovině 16. století nechal zámek Litomyšl postavit Vratislav Nádherný z Pernštejna jako dar pro Marii Manrique de Lara.

Jedním z pokladů zámku je divadlo z roku 1797. Bedřich Smetana, slavný hudební skladatel, se narodil přímo na zámku, v rodině sládků, jako 11. dítě a první syn.

Otec nechal ze samé radosti vyvalit na zámecké nádvoří sudy piva, aby i chasa mohla vychutnat jeho radost. Svůj život spojila s městem také Magdalena Dobromila Rettigová.

10. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Byl postavený počátkem 18. století díky Václavu Renderovi v regionálním stylu známém coby „olomoucké baroko“. Vzorem mu byl – ostatně i jako jinde ve světě – sloup na Piazza Santa Maria Maggiore v Římě.

Dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří olomoucký monument až k posledním příkladům této módní vlny.

Ale svou výtvarnou koncepcí, bohatou výzdobou jemnými náboženskými sochami významného moravského umělce Ondřeje Zahnera i svými rozměry a výškou (35 m) se od všech podobných památek výrazně odlišuje. Stojí uprostřed historického centra Olomouce. Má vysokou symbolickou hodnotu.

11. Vila Tugendhat v Brně

Vilu Tugendhat navrhl jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Ludwig Mies van der Rohe na zakázku Grety a Fritze Tugendhatových, členů bohatých průmyslových rodin z Brna, v letech 1929 až 1930. Vila je průkopnickou prací moderní rezidenční architektury 20. století.

Zahrada byla také součástí architektonického návrhu.V roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali do švýcarského St. Gallen. Během války byl dům zabaven gestapem a při osvobozování Brna poničen.

Provedené opravy a nevhodné úpravy se architektonické podstaty stavby naštěstí nedotkly. Dnes je přístupná veřejnosti jako muzeum.

12. Křesťanská bazilika sv. Prokopa a Židovská čtvrť v Třebíči

Pěší stezka propojuje tři historické památky a připomíná staletí dlouhé soužití křesťanské a židovské komunity. Bazilika sv.

Prokopa byla vybudována coby součást benediktinského kláštera v románském stylu s prvky gotiky a řadí se ke klenotům evropského stavitelství.

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů.

Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění kolem 3 000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.

Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO.

13. Krušnohoří

Přesněji je to Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří, který se na seznamu UNESCO objevil v roce 2019. Díky více než 800 letům téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina s unikátními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí horních měst.

Na české straně se jedná o hornické krajiny Jáchymov, Abertamy – Boží Dar – Horní Blatnou, Krupku, Mědník a Rudou věž smrti.

14. Krajina pro chov koní v Kladrubech

Není to jen věhlasný hřebčín, ale celá krajina pro chov koní v Kladrubech, která byla v roce 2019 připsaná na seznam UNESCO. Zahrnuje i okolní pastviny včetně uměle zbudovaných vodních kanálů a cest lemovaných alejemi.

Hřebčín po staletí slouží k chovu tzv. starokladrubských běloušů, kteří představují celosvětově unikátní podobu barokního koně, který se nevyskytuje v žádném dalším hřebčíně světa.

Foto: unesco-czech.cz; Shutterstock, Zdroj: unesco-czech.cz; invia.cz
Lokalita:
reklama
Související články
Na počátku byl sen jednoho malého kluka o tom, že až vyroste, postaví kostel. Opravdu to dokázal a jeho odkaz po staletí slouží všem příchozím poutníkům, kteří třeba o malém Tobiášovi nikdy předtím neslyšeli. Hora Matky Boží u obce Dolní Hedeč sice není nejvyšším vrcholem Hanušovické vrchoviny, tu výsadu si drží o více než 200 metrů vyšší hora Jeřáb, ale přesto je zdálky viditelnou dominantou šir
Nejen Ještěd, nejen Trosky. Liberecký kraj nabízí nepřeberné množství kulturních památek, ale míst, kde se budete mít skvěle s dětmi. Zde je naše další záplava tipů na výlety. Památka na slony Zhruba kilometr od malebné obce Jítrava na úpatí vrchu Vysoká je možné spatřit nápadně bílé skály se zaoblenými tvary připomínající slony. Jedná se o pískovcové skály, které dosahují výšky až 20 metrů.
Zámek s dlouhou historií, kterému se někdy přezdívá také Žerotínský, dnes přicházejí obdivovat turisté. A když odcházejí, spousta z nich může říci, že dnes měla na hlavě klobouk. Jak vznikl název města Nový Jičín, o tom nemáme úplně přesné údaje. Podle pověsti bylo pojmenováno po udatné dívce Jitce, která se pro záchranu malého chlapce neváhala pustit do boje s medvědem. Na místě jejího odvážného
Pro věřící v naší republice není mnoho míst, která by byla stejně významná jako poutní areál ve Velehradě. Lidé sem přicházejí už po staletí a Velehradu se v minulosti dostalo nejedno uznání i od papežů. Přestože lidová tradice řadí vznik obce Velehrad až kamsi do období Velkomoravské říše na přelomu 9. a 10. století, spolehlivé historické záznamy o takovém stáří nemáme. Osada Veligrad se připomí
Malebná lokalita, v níž po staletí pobývaly významné šlechtické rody, nabízí nejen jejich hojně opečovávaný odkaz v podobě historických památek… Jihočeský kraj, to jsou především rybníky, nedotčená příroda a technické stavby, které oslní svou monumentálností a nadčasovostí. Město s dlouhou historií České Budějovice leží na soutoku řek Vltavy a Malše. O jeho založení se v roce 1265 zasloužil krá
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
epochaplus.cz
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu.
Do Ulice pro milence?
nasehvezdy.cz
Do Ulice pro milence?
Po šesti letech se herečka vrátila do seriálu Ulice, který ji kdysi proslavil. Prý míří zpátky zcela zištně. Povídá se, že Anně Fixové (39) došly peníze a potřebuje vydělávat. O větší role totiž ne
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Hroutí se jí nadobro vztah?
nasehvezdy.cz
Hroutí se jí nadobro vztah?
JITKA SCHNEIDEROVÁ (50) to má údajně s partnerem LUKÁŠEM PITTEREM (43) hodně nahnuté. Objevil se v jejich vztahu nečekaně někdo třetí? V seriálu Ulice se jí daří. Jitka Schneiderová (50) tam září, co
Takový vztah jsem nikdy nezažila
skutecnepribehy.cz
Takový vztah jsem nikdy nezažila
Dostala jsem se do nečekané situace. Když jsem podědila psa, chtělo se mi plakat. Netušila jsem, jaké štěstí mě v podobě chlupatého tvora ještě na stará kolena potká! Na stará kolena jsem si pořídila přítele. No, to je možná trochu nadnesené. Byl to soused. Ale trávili jsme spolu veškerý volný čas, jezdili na výlety, a dokonce i na
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
enigmaplus.cz
Žije v Austrálii podivná rasa Sloních lidí?
Dvojice rybářů pozvedne petrolejovou lucernu. Je noc a oni právě loví na jezeře Narrabeen nedaleko Sydney. Když se tmou zničehonic rozlehne hlasité šplouchání, rozsvítí světlo. To, co spatří, jim vezm
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
epochanacestach.cz
Grafitový důl Český Krumlov: Za doprovodu skutečných horníků
O grafitu víme, že se používá k výrobě tužek, ale naši dávní předkové ho znali především jako přísadu do keramiky. Proto také na Českokrumlovsku kvalitní grafit těžili už Keltové a po nich se v tom pokračovalo i v dalších staletích. Posledním z otevřených dolů byl v 70. letech minulého století Městský vrch spojený překopem s nedalekým dolem Lazec. A právě v těchto
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je