Domů     Sídlo králů vysoko nad Vltavou
Sídlo králů vysoko nad Vltavou
od 12.5.2023
1

Jeho silueta patří k nejznámějším nejen mezi Čechy, ale i ve světě. Pražský hrad hrdě se tyčící nad Vltavou je symbolem české státnosti a snad každý z nás ho alespoň jednou v životě navštívil. Na jeho poznání ale jedna návštěva rozhodně stačit nebude.

Turisté, kteří se každý den vydávají vzhůru na Pražský hrad, nejspíš vůbec netuší, že kopec, na které se tato rozlehlá stavba vypíná, má také své historické jméno.

Jmenuje se Opyš a je jedním z původních devíti historických vrchů, na nichž naše hlavní město vznikalo. Skalnatý výběžek nad řekou lákal k osídlení už v pravěkých časech a archeologové tu zaznamenali nálezy keramiky z období před osmi tisíci lety.

Přesnější informace po sobě ovšem zanechali až Přemyslovci. Kníže Bořivoj, proslulý mimo jiné zakládáním kostelů v českých zemích, jeden takový zasvěcený Panně Marii nechal v 9. století vystavět právě na Opyši.

Kolem něj postupně vznikalo opevněné hradiště a přibývaly další a další stavby, o což se starali zde sídlící vládci v čele s Přemyslem Otakarem II., jedním z nejváženějších evropských panovníků své doby.

Pohled na nádvoří z věže katedrály
Pohled na nádvoří z věže katedrály

Práce na půl tisíciletí

Císař Karel IV. už přebíral hrad jako rozsáhlý komplex s výstavným královským palácem vybudovaným podle francouzských vzorů. Srdcem hradu se měla stát nová katedrála sv.

Víta, jejíž základní kámen pokládal mladý Karel IV. ještě jako následník trůnu v době, kdy vládl jeho otec Jan Lucemburský.

Sotva tenkrát mohl tušit, že stavba se dočká dokončení až po více než půl tisíciletí, v době, kdy už i samo království české bude minulostí a na hradě vystřídá feudálního panovníka volený prezident.

Dominantou hradu je svatovítská katedrála.
Dominantou hradu je svatovítská katedrála.

Královský dvůr se stěhuje

Na nějakou dobu čeští panovníci na hrad zanevřeli a za svou rezidenci si zvolili Králův dvůr v místě dnešního Obecního domu. Potom se ale do bezpečného a pohodlného hradu zase vrátili, jen jeho opevnění a komfort postupně ještě vylepšovali.

Zejména Vladislav Jagellonský byl v tomto ohledu velice aktivní a díky němu máme dnes třeba monumentální Vladislavský sál, největší světský klenutý prostor bez podpůrných sloupů v tehdejší Evropě.

Za svou trvalou hlavní rezidenci si Pražský hrad vybral i císař Rudolf II., což znamenalo nejen přesun celého dvora do Prahy, ale i další stavební rozmach komplexu. Rudolf II. byl ale zároveň posledním z panovníků, kteří byla na Pražském hradě doma.

Jeho následovníci už přijížděli jen na návštěvy, případně u příležitosti korunovace, a tak až po vzniku Československa se Pražský hrad proměnil opět v sídlo hlavy státu.

Hlavní brána a sousoší znázorňující souboj titánů.
Hlavní brána a sousoší znázorňující souboj titánů.

Sál nad hlavami koní

Přestože do areálu Pražského hradu můžeme vstoupit i od Prašného mostu či po Starých zámeckých schodech, tím hlavním vstupem zůstává takzvaná Brána Gigantů na Hradčanském náměstí.

Hned za ní se před námi otevře první nádvoří – ceremoniální prostor tradičně sloužící k uvítání významných státních návštěv.

Svou dnešní podobu získalo až v polovině 18. století a naše kroky po novodobější žulové dlažbě logicky vedou k Matyášově bráně, slavnostním portálu směrujícím návštěvníka na druhé nádvoří.

Své jméno dostala podle císaře Matyáše Habsburského, za jehož vlády byla na počátku 17. století dokončena, přestože největší zásluhu na jejím vzniku bychom měli spravedlivě připsat spíše Rudolfu II. Brána není jen obyčejným průchodem, skrývá v sobě také jak vstup do reprezentačních prostor hradu vpravo, tak vlevo monumentální Sloupovou síň, z níž se vchází do největšího slavnostního prostoru hradu – Španělského sálu o rozměrech 47 x 24 metrů a se štukovým stropem ve třináctimetrové výšce.

Své jméno dostal podle vzácných španělských koní, kteří se chovali ve stájích přímo pod ním. Rudolf II. sem umístil svou sochařskou sbírku, dnes známe Španělský sál především jako místo konání koncertů či státních slavnostních shromáždění.

Naše korunovační klenoty jsou umístěné zde, na Pražském hradě.
Naše korunovační klenoty jsou umístěné zde, na Pražském hradě.

Pokladnice hlídaná lvy

Vzhlédneme-li k obloze, můžeme spatřit nad střechou v jihozápadním rohu nádvoří vlát prezidentskou vlajku, která se vyvěšuje v době, kdy je hlava státu přítomna na hradě. Víceméně pravidelný obdélníkový tvar druhého nádvoří narušují dva objekty.

Uprostřed prostoru vévodí barokní Kohlova kašna, které se přezdívá také Lví. Její kamenná nádrž je totiž zdobena lvími hlavami a další trojice lvů podpírá kouli na samém vrcholku.

Na jižní straně pak vystupuje do prostoru nádvoří Kaple svatého Kříže z poloviny 18. století, dnes sloužící k uchovávání Svatovítského pokladu shromažďovaného od 11. století.

Vystavené předměty mají nejen neocenitelnou historickou a liturgickou hodnotu, ale také jsou dokladem neobyčejné umělecké a řemeslné zručnosti našich předků.

Největšími unikáty je třeba prapor svatého Jiří, meč svatého Václava nebo korouhev osobně zhotovená svatou Ludmilou.

Výhledy na hrad se pokocháte i z Petřína.
Výhledy na hrad se pokocháte i z Petřína.

Dominanta největšího nádvoří

Z druhého nádvoří se můžeme vydat dvěma cestami. Ta první směrem k Prašnému mostu nás zavede k barokní Jízdárně Pražského hradu, dnes jedné z nejvýznamnějších pražských výstavních síní.

Druhý průchod nás pak provede pod severním křídlem a první, co spatříme z třetího, hlavního a největšího nádvoří, bude zdobený portál katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Tu jsme si blíže představili v předminulé Epoše na cestách, tak alespoň připomeňme, že její stavba byla započata v roce 1344 a dokončena až roku 1929 u příležitosti tisícího výročí úmrtí svatého Václava.

Jižní věž katedrály je svou výškou 96,6 metru třetí nejvyšší kostelní věží na našem území.

Vladislavský sál, kde se konají např. inaugurace prezidenta.
Vladislavský sál, kde se konají např. inaugurace prezidenta.

Pod leskem zlaté pyramidy

Katedrála je samozřejmě dominantou nádvoří, ale my bychom si měli povšimnout i dalších zajímavých objektů.

Naši pozornost bezesporu upoutá osmnáctimetrový žulový obelisk, stojící na svém místě od roku 1928 a teprve na sklonku tisíciletí zakončený pozlacenou vrcholovou pyramidou.

Minout bychom neměli barokní budovu Starého proboštství či Starý královský palác, před nímž stojí Orlí kašna a v němž se skrývá již zmíněný unikátní Vladislavský sál.

Třetí nádvoří pak plynule přechází v Náměstí U Svatého Jiří, k němuž projdeme podél katedrály a na němž na první pohled nepřehlédneme baziliku sv. Jiří, jeden z nejstarších českých kostelů a pohřebiště Přemyslovců.

Bazilika svatého Jiří na Hradčanech
Bazilika svatého Jiří na Hradčanech

Legendy o zlatě a alchymii

Oficiálně má Pražský hrad také čtvrté nádvoří, které ale nečekejme v posloupnosti za třetím. Ve skutečnosti leží v těsné blízkosti vstupu do areálu, trochu stranou úplně vlevo, a velkou většinu jeho rozlohy tvoří zahrada na Baště.

Nádvoří tak většinou nebývá tak zaplněno turisty a slouží spíše k odpočinku. My však ve své procházce areálem pokračujeme dál.

Obejdeme-li katedrálu z druhé strany, ve Vikářské uličce čeká proslulá restaurace Vikárka, známá z příběhů Svatopluka Čecha o panu Broučkovi.

Zdejšímu vikářství udělil právo vařit pivo Karel IV. už v roce 1347. Náměstí U Svatého Jiří opustíme Jiřskou ulicí, z níž ovšem nesmíme zapomenout odbočit doleva do Zlaté uličky..

Zdejší miniaturní, pohádkově vyhlížející domy se od konce 16. století vestavovaly do výklenků v hradbách. Podle legend tu přebývali zlatníci či alchymisté, ve skutečnosti si zde ale příbytky zřejmě budovali chudí zaměstnanci hradu a císařští vojáci. Dnes mají domky nové pestřejší fasády a slouží převážně jako prodejny suvenýrů.

Zlatá ulička
Zlatá ulička

Po starých zámeckých schodech…

Uličkou se pak dostaneme až k Daliborce, proslulé věži postavené původně jako věznice a spojené s legendou o mladém šlechtici Daliborovi z Kozojed, který se v ní za dobu svého věznění naučil hrát na housle.

Hrad pak můžeme opustit třeba po Starých zámeckých schodech ze 17. století, které nás zavedou dolů na Malou Stranu a blízko ke stanici metra Malostranská. Schodiště je 230 metrů dlouhé a absolvovat budeme muset 121 schodů.

Možná nám přitom bude tiše znít v hlavě slavná píseň Po starých zámeckých schodech od Karla Hašlera, který má ostatně v horní části schodiště i svůj pomník.

Foto: Shutterstock
Lokalita:
reklama
Související články
Jedním z mála dochovaných pevnostních objektů v Olomouci je Korunní pevnůstka ležící vlastně v samém centru města. Budována byla od roku 1754 na území bývalé obce Závodí před středověkými městskými hradbami a tvoří ji několik objektů postavených v průběhu 18. i 19. století. Pevnost obklopuje mohutný zemní val určený k rozmístění děl, jehož podpěrná cihlová zeď dosahuje výška 4,7 metru. Těch děl
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. Historie kolínské židovské komunity Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu, i když čerpadla v jeho sklepeních jsou připomínkou, že voda t
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní, museli stavitelé Červené Lhoty n
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Artróza začíná ve čtyřiceti
panidomu.cz
Artróza začíná ve čtyřiceti
Nevěříte? Je to nemoc kloubů, která dokonale využívá náš životní styl. Proto už dnes není spojována se stářím, ale se středním věkem. Artróza je degenerativní onemocnění, které může trápit všechny klouby v těle. Projevuje se ztenčením či proděravěním kloubní chrupavky, což způsobuje tření nechráněných kostí a z toho vyplývající citelné bolesti. Postihuje až 17 % lidí do 45
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
enigmaplus.cz
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
S ostrovem Kréta je spojena pověst o přízracích skupiny statečných bojovníků za řeckou nezávislost, takzvaných Drosoulitů. Tato legenda se však čas od času zhmotní a místní lidé a turisté skutečně poz
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
skutecnepribehy.cz
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
Týdny mě mučila děsivá noční můra, útočily na mě dravé ryby a já jim unikala. Bála jsem se, že je to znamení, že se blíží strašné nebezpečí. Bylo to v době, kdy se mi narodila dvojčátka a já byla na mateřské. Kromě obrovského štěstí jsem tehdy prožívala i velký smutek, zemřela mi totiž maminka. Byla jsem smutná a vyčerpaná, což
16. ročník soutěže o prestižní značku Česká chuťovka!
epochalnisvet.cz
16. ročník soutěže o prestižní značku Česká chuťovka!
RADOST Z JÍDLA JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ STRAVOVACÍHO NÁVYKU České potravinářství je pod stále větším tlakem nejen veřejnosti, ale i byrokratických struktur, přičemž zejména to druhé výrobcům příliš nepomáhá. Pokud například průměrná spotřeba piva na obyvatele loni klesla dokonce na historické minimum, něco to asi signalizuje. Čeští potravináři nejsou vlivem nejrůznějších vnitropolitických i vnějších okolností v
Karamelové řezy
tisicereceptu.cz
Karamelové řezy
Koláč můžete připravit s různými druhy pudinku, podle chuti. Ingredience: na 1 plech Na těsto 4 vejce 300 g hladké mouky 3 lžíce kakaa 1 prášek do pečiva 100 ml oleje 100 ml kefíru 150
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
nejsemsama.cz
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
Milujete jahodové knedlíky, ale zdají se vám příliš pracné? Pak vyzkoušejte jednodušší recept. Potřebujete: ✿ 250 g polotučného tvarohu ✿ 1 vejce ✿ 20 g másla ✿ 50 g strouhanky ✿ 40 g dětské krupičky ✿ 1 lžíci moučkového cukru ✿ špetku soli Omáčka: ✿ 500 g jahod ✿ 1 lžíci třtinového cukru ✿ 2 lžíce 33% smetany ke šlehání 1. V míse promíchejte strouhanku, krupičku, cukr a
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
epochaplus.cz
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
Harvey Weinstein, někdejší mocný filmový producent, se snaží zvrátit své odsouzení za znásilnění a sexuální obtěžování. Jeho šance na očištění jsou však mizivé. Skandál, který začal v roce 2017, odhalil dekády zneužívání moci, kdy Weinstein nutil herečky k sexuálním službám výměnou za kariérní příležitosti. Navzdory pokusům vše zamést pod koberec a dohodám s oběťmi byl
Posezení v kontextu se současnými trendy
rezidenceonline.cz
Posezení v kontextu se současnými trendy
V segmentu bydlení se projevují modifikace související nejen s proměnami architektury, ale rovněž s vývojem technologií. Průběžné aktualizace nabídky pak zasahují jak do materiálové, tak do barevné škály nábytkového portfolia a interiérových doplňků, a to včetně sedacích prvků. K zásadním trendům rozhodně patří multifunkčnost a flexibilita, umožňující přizpůsobit sestavy proměnlivým potřebám v průběhu dne s
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
nasehvezdy.cz
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
Ani několik měsíců po smrti Matthewa Perryho (†54) ze seriálu Přátelé není jasné, co přesně se osudnou noc stalo. Herec zemřel ve svém domě v Los Angeles, kde se utopil ve vířivce. Toxikologický rozb
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
21stoleti.cz
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
Tuto notoricky známou anekdotu slyšel už někdy každý: Američané měli v 60. letech utratit miliony dolarů za vývoj pera schopného psát ve vesmíru, zatímco Sověti použili tužku. Vesmírné pero skutečně e
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
iluxus.cz
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
Nespavost a nekvalitní spánek se staly charakteristickými rysy moderní éry. Zeptali jsme se tedy paní Ivany Gutové, majitelky oblíbeného showroomu LUXURY SLEEPING, na pár rad, jak docílit opravdu kval
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
historyplus.cz
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
Situace v obléhané Kandii je neúnosná. Demoralizované obránce trápí nemoci i nedostatek zásob. Francesco Morosini se rozhádá s Francouzi, kteří těžce zkoušenou pevnost záhy opouštějí. „Bez nich nemá další odpor smysl,“ napíše velitel krétského města do Benátek a vzdá se Turkům… Krétu na počátku 13. století ovládli Benátčané, když odtud vyhnali janovské piráty. Středomořský ostrov