Domů     Překrásný zámek Ostrov nad Ohří
Překrásný zámek Ostrov nad Ohří
od 10.3.2021
1

Návštěvníka západočeského města Ostrov možná překvapí, jak rozsáhlý a architektonicky bohatý je komplex zdejšího zámeckého areálu. Leckdo možná zatouží vrátit se do těch dávno zašlých dob, kdy se sem vydávali obdivovatelé toužící spatřit osmý div světa.

Dlouho se historikové přeli o původ zámku v Ostrově nad Ohří. Byli si jisti tím, že na svém místě stál už v roce 1545 jako sídlo rodu Šliků. Ale co bylo předtím? Nedávné archeologické nálezy potvrdily, že předpoklad o původním gotickém hradu byl správný.

Postavit ho zde nechal sám panovník Přemysl Otakar II. v 60. letech 13. století, tedy v době, kdy zakládal samo město Ostrov. To dostalo jméno podle svého umístění mezi říčkou Bystřicí a potokem Veseřice.

Pozůstatky původního hradu obdélníkového půdorysu s nárožními věžemi a s přístupem po mostě přes Bystřici ovšem objeví už jenom ti hodně pečliví v podobě základového zdiva v suterénu dnešního zámku.

Když Versailles bledne závistí

Původní hrad Šlikové přebudovali na renesanční zámek někdy na přelomu 15. a 16. století a položili tak základ budoucího zámeckého komplexu. Ten totiž dnes tvoří hned několik památek z různých historických dob.

Ve staveniště se okolí zámku proměnilo v době, kdy se sem nedlouho po počátku 17. století nastěhoval nový majitel, císařský plukovník vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský.

Právě on se zasloužil o budování rozlehlé zámecké zahrady, které bylo předurčeno se zanedlouho stát jedním z nejproslulejších architektonických parků v Čechách.

Už od založení zahrady se v ní prolínaly vlivy renesančních, manýristických a raně barokních italských vzorů. Tvůrci si dali záležet také na zkrocení vodního živlu. Krajinu tak oživily vodní plochy s bohatou sochařskou výzdobou a nezbytnými vodotrysky.

Vévoda, který založení zahrady obětoval tehdy astronomickou sumu 60 tisíc říšských tolarů, po sobě toužil zanechat dílo srovnatelné s věhlasem francouzských Versailles. A zřejmě se mu to podařilo. Ve své době býval ostrovský park označován za osmý div světa.

Uplynulo pak půl druhého století a původní zahrada začala v souladu s dobovou módou pozvolna měnit v přírodně-krajinářský park. Ten byl více podobný skutečné přírodě, ale zase postrádal kouzlo původní promyšlené koncepce.

V té době zdejší prostor bohužel přišel o některé stavby a ani o vodní prvky se nikdo už příliš nestaral. Dnes se zámecká zahrada, především pak okolí letohrádku, začíná opět přibližovat své původní podobě včetně replik dvou původních bazénů.

Foto: Lubor Ferenc CC BY-SA 4.0
Foto: Lubor Ferenc CC BY-SA 4.0

Jeden zámek k pohodlí nestačí

Vévoda Julius Jindřich zatoužil také poněkud rozšířit původní šlikovské sídlo. Nejprve odkoupil sousední hospodářský dvorec zvaný Bílý dvůr, z něhož nechal vytvořit trojkřídlý Palác princů s honosným průčelím a čtverhrannými věžicemi na nárožích.

Původně byl stavebně propojen se zámkem, po požáru v roce 1795 bylo ale západní křídlo Paláce princů zbouráno. Obyvatelé zámku tak sice přišli o průchozí chodbu mezi palácem a zámkem, ale zato získali z nádvoří otevřený pohled do vzkvétajícího parku.

Na nádvoří dnes stojí zachovaná kamenná mísa fontány z druhé poloviny 17. století, poslední pozůstatek z bohaté výzdoby zámecké zahrady. Budovatelské nadšení přešlo i na Jindřichova syna Františka.

Byl to on, kdo zámeckou zahradu korunoval raně barokním letohrádkem, kterým nahradil původní dřevěný letohrádek svého otce. A na sklonku 17. století dospěl k názoru, že jeden zámek nestačí, a tak hned vedle započal se stavbou nového. Tomu se dnes podle svých zakladatelů říká Lauenburský.

Nádvoří se skleněnou čepicí

Ke konečné podobě areálu bylo v té době ale ještě přece jen docela daleko. Do velkorysé přestavby se pustil až arcivévoda Ferdinand IV. na sklonku 19. století.

Kromě toho, že se zrodilo nové zámecké křídlo a další prvky, se také konečně členěním i barevností sjednotily fasády různě starých objektů a v Ostrově se vyloupl oku lahodící komplex těšící odborníky i laiky.

A skočíme-li přes jedno století až do roku 2014, můžeme sledovat závěrečné okamžiky náročné a nákladné rekonstrukce, která také poněkud pozměnila podobu zámku.

Vše se samozřejmě dělo pod dohledem památkářů a archeologů, kterým se podařilo mimo jiné odkrýt cenné nástěnné malby, zmapovat původní vedení městských hradeb nebo objevit studnu se štoudví a koncem rumpálu.

Na pohled nejvýznamnější změnou je ale ambiciózní zastřešení nádvoří, díky kterému ve dvoře barokní památky vzniklo prakticky využitelné atrium.

Do knihovny nejen pro knihy

V zámku dnes našel své sídlo městský úřad, ale nemusíte do něj vcházet jenom za úředními záležitostmi.

Expozice v sala terreně vás provede historií rudného hornictví v krušnohorském regionu už od 15. století, v podkroví se zase představuje šlechtický rod Šliků a jeho doba.

Nechybějí ani opravdové vzácnosti, například národní kulturní památka – slavná šlikovská stříbrná pokladnice osázená 44 mincemi a medailemi vyraženými v různých českých mincovnách.

Jiné povahy ovšem možná víc zaujme třeba popravčí meč kata Mydláře, který se ovšem k Ostrovu vztahuje. V roce 1621 jím byl v Praze na Staroměstském náměstí sťat Jáchym Ondřej Šlik spolu s dalšími českými vůdci stavovského povstání.

Kromě městského úřadu sídlí dnes v zámku také knihovna, kterou si můžeme přijít prohlédnout i bez čtenářského průkazu.

Obdivovat tak můžeme třeba restaurované fresky nebo originální zdobené plochy kolem oken a je zajímavé využít také možnost nahlédnout do novodobé i historické kroniky města. Zdarma je přístupná i původní oranžerie, v současnosti proměněná ve výstavní síň.

Techničtí nadšenci nejspíš ocení, že bezdrátový internet je dostupný nejen v knihovně, ale i v celém zámeckém parku. V červnu loňského roku se v zastřešené dvoraně zámku otevřela také výstava představující slavný ostrovský porcelán.

Zdejší porcelánka Plus patřila v první polovině minulého století k nejlepším v celém Krušnohoří městu Ostrov se podařilo shromáždit unikátní kolekci sedmi stovek vzácných předmětů.

Foto: Wikimedia Commons, úvodní foto: Radek Miler - CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. Historie kolínské židovské komunity Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu, i když čerpadla v jeho sklepeních jsou připomínkou, že voda t
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní, museli stavitelé Červené Lhoty n
Jen pár set metrů nám postačí, abychom se od Chlumku kolem kaple sv. Jana Nepomuckého přesunuli ke zřícenině hradu Košumberk. Dnešní zřícenina pochází z druhé poloviny 13. století, bývala pyšným gotickým hradem a dokonce byla doplněna o renesanční zámek. Košumberk je pustý od konce 18. století a dnes si při jeho návštěvě můžeme projít nejen pozůstatky zdí paláce, torzo čtvercové věže a zbytky op
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
historyplus.cz
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
Panovník opouští zámek svého hostitele a slibuje si, že se zanedlouho vrátí. Byl tu přece tak spokojen! Až za pár týdnů přijede znovu, bude už mít na hlavě císařskou korunu… Italský rod Collaltů získal jméno podle panství Collalto v severní Itálii, ostatně jméno pochází z italského výrazu colle alto neboli vysoký kopec, popisující polohu hradů Collalto a
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
epochaplus.cz
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
Pěstuje alpinisimus, lyžuje, výborně plave, a to klidně i v ledové vodě, a hlavně s nesmírným potěšením řídí rychlá auta. Zkrátka má rád adrenalinovou zábavu. I takový je prezident Emil Hácha. I když většina lidí vnímá Emila Háchu (1872‒1945) jako starce v područí nacistického vůdce Adolfa Hitlera (1889–1945), v mládí byl nejenom schopným právníkem, ale
Sejdeme se za 20 let v květnu
skutecnepribehy.cz
Sejdeme se za 20 let v květnu
Byl máj, a tak jsem se k smrti zamilovala. Dokonce tak, že jsme s Martinem plánovali tajnou svatbu v okresním městě. Byl máj. Vidím to jako dnes: blížila jsem se k venkovskému nádraží v letních šatech. K vlaku vedla cesta vroubená rozkvetlými třešněmi. Vlak měl jen patnáct minut zpoždění, to byla taky dobrá zpráva. Když přisupěl, Martin mával z otevřeného okýnka a vesele volal:
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
panidomu.cz
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
Nejslušivějšího dojmu dosáhnete odstínem přirozeně vycházejícím z vašeho barevného typu, takže bude ladit s odstínem pleti a očí. U kombinovaných typů je pak zásadní určit, jestli má pleť studený nebo teplý odstín, a podle toho vybrat teplý nebo studený odstín barvy na vlasy. Jarní typ: Vhodné jsou jemné teplé barvy od medové, přes skořicovou až po
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
nasehvezdy.cz
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
Půvabná herečka ze seriálu ZOO Eva Burešová (30) na svého partnera, kuchaře a porotce MasterChef Česko Přemka Forejta (37), nedá dopustit. Dokonce se i smířila s tím, že pravidelně několikrát týdně od
Uklidňující barvy roku 2024
rezidenceonline.cz
Uklidňující barvy roku 2024
Každý rok předpovídají přední světoví výrobci nátěrových hmot nové trendy, ovlivňující módu i bydlení. Zvolené odstíny reflektují společenské a kulturní nálady, potřeby a touhy. Letos téměř všichni predikují uklidňující pastelové tóny. Pantone Color Institute, proslulý svým patentovaným systémem, vyhlásil barvou roku jemný, teplý a optimistický odstín Peach Fuzz, inspirovaný zralými broskvemi, který symbolizuje radost a
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
21stoleti.cz
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
Podle některých jde o slova Alberta Einsteina, podle jiných poprvé zazněla v předmluvě Carnegiovy knihy Jak získávat přátele a působit na lidi (1936). Tvrzení se nicméně posledních takřka 100 let opak
Jahodové řezy
tisicereceptu.cz
Jahodové řezy
Koláč můžete kombinovat s ovocem podle sezony. Bude chutnat s meruňkami, malinami i borůvkami. Na těsto 4 vejce 150 g másla 250 g hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva 130 g moučkového cukr
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
nejsemsama.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
enigmaplus.cz
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
Jihočeské město Český Krumlov je zcela jistě nepochybně silným turistickým lákadlem. Díky jeho bohaté historii zde najdeme i mnoho zajímavých místních legend a pověstí. Jedna z nich se vztahuje také i
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
epochalnisvet.cz
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
Ráno přijdete do koupelny, vyčistíte zuby a sáhnete na poličku pro svůj deodorant,…ale žádný tam není! Co teď? Pojďte s námi hledat jiný. Ovšem ne do obchodu, ale do historie!   Ocitli jste se v pravěku a během odpočinku v jeskyni si vás vyhlédl nějaký predátor! Teď opravdu na deodorant není čas, připravte se k
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
iluxus.cz
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
Lidi z Baru představují svou novinku – HOAX Coffee Liqueur. Řemeslný likér obsahuje výběrovou kávu z nejudržitelnější brazilské farmy. Co uděláte, když věc, kterou potřebujete, není k sehnání, nebo