Domů     Sázavský klášter: Na začátku byla poustevníkova jeskyně
Sázavský klášter: Na začátku byla poustevníkova jeskyně
od 30.4.2021
1

Unikátní komplex staveb z nejrůznějších historických dob a doklad proměny architektonických slohů. A také památné místo, odkud se svého času po českých zemích šířila tolik potřebná vzdělanost. Sázavský klášter na nás i dnes dýchne neopakovatelnou atmosférou.

Tam, kde se malebná řeka Sázava vine v půvabných meandrech středočeskou krajinou, se v roce 1009 v nevelké jeskyni usadil poustevník. Jmenoval se Prokop a nedlouho předtím opustil svůj světský i manželský život a zvolil si životní dráhu askety a zbožného muže.

Podle pověstí měl k tomu mnoho předpokladů. Z vybrané jeskyně ve skále nad Sázavou musel nejprve vyhnat tisíc démonů a nečistých sil se nezalekl ani později.

Pověst vypráví o tom, že do pluhu zapřáhl samotného ďábla a pomocí kříže ho donutil zorat jeho skromné políčko.

Víno z poustevníkovy studánky

Pověst o výjimečné osobnosti se rychle šířila a za Prokopem přicházeli další a další následovníci. Nad jeskyní společně vystavěli prostý dřevěný kostelík, který se také stal někdy kolem roku místem osudového setkání.

Během lovu sem totiž při pronásledování statného dvanácteráka zabloudil sám český kníže Oldřich. Jelena, který prý nalezl ochranu za poustevníkovými zády, sice toho dne neskolil, ale Prokop mu na přivítanou nabídl pohár vody ze své studánky.

Voda se v tu chvíli zázrakem změnila ve víno a Oldřich se tak přesvědčil o výjimečných schopnostech onoho zarostlého muže před sebou. Mocný a bohatý šlechtic se rozhodl podpořit Prokopův životní sen a pomoci mu založit v Sázavě benediktinský klášter.

Ten se začal stavět roku 1032 a od počátku byl výjimečný tím, že se snažil rozvíjet cyrilometodějskou tradici, stal se centrem slovanské vzdělanosti a především střediskem staroslověnské liturgie.

Zastání tu tradičně nacházeli chudí a nemocní a zdejší benediktini vytvořili řadu významných slovanských písemných památek. Po Prokopově smrti se však hodně změnilo.

Už v roce 1096 byli mniši ze Sázavy vyhnáni, jejich spisy byly zničeny a liturgie se změnila na latinskou. Ovšem areál se utěšeně rozrůstal.

Zejména opat Silvestr se jako vynikající hospodář v polovině 12. století zasloužil o rozmach kláštera a o vznik dalších budov v románském slohu.

Později přibývaly další části, i když styl se mezitím změnil na gotický, a zadostiučiněním pro příznivce polozapomenutého poustevníka bylo Prokopovo svatořečení v roce 1204.

FOTO: Pavel Vlach - CC BY-SA 4.0
FOTO: Pavel Vlach – CC BY-SA 4.0

Obraz, který umí mrkat

Areál kláštera je rozdělen do dvou částí. V té severní kdysi stávaly první zdejší stavby, v jižní pak od 11. století přibývaly budovy kostela, fary a hospodářských stavení.

Procházku komplexem kláštera můžeme využít také k prozkoumání některých dalších místních legend. Až spolu s průvodcem vstoupíte do zdejší kaple, zdržte se chvilku u obrazu svatého Prokopa.

Zdá se sice, že tvrdě spí, ale prý se občas stane, že na některého z nejtrpělivějších návštěvníků nenápadně mrkne. Pokud se vám to stane, máte velké štěstí, protože od té chvíle nad vámi Prokop bude držet ochrannou ruku.

Naopak dokladem divočejších okamžiků jsou podivné důlky na schodech do klášterní krypty. Zanechal je tu prý čert, který se sem po smrti svatého Prokopa pokusil vloudit.

Mniši ovšem dávali pozor a hnali ho svěcenou vodou tak zhurta, že se svými kopyty musel pořádně odrážet, aby si zachránil holý pekelný život. Pro prohlížení ďábelských stop ovšem musíme být opatrní.

Pokud bychom na schodech snad zakopli, mohlo by se stát, že do roka by nám na hlavě vyrašily malé čertovské růžky. Venku bychom pak měli zvlášť bedlivě obcházet dodnes dochovanou zvonici. Na třech jejích stranách je prý na jedné cihle vytesaná hvězda.

Kdo bude mít dobré oči a podaří se mu najít všechny tři, tomu se splní i to nejtajnější přání.

Kam se jen tak každý nedostane

Pokud dnes navštívíme Sázavský klášter, můžeme si vybrat ze dvou prohlídkových okruhů.

První, nazvaný Svatoprokopská Sázava, nás zavede do dob poustevníka Prokopa, a v jejím rámci navštívíme například kapitulní síň s gotickými freskami mariánského cyklu z 1. třetiny 14. století včetně unikátní Sázavské madony – výjevu z Kristova dětství, na němž matka vede za ruku a kárá malého Ježíše.

Prohlédneme si rovněž křížovou chodbu nebo refektář a samozřejmě také stálou expozici Staroslověnská Sázava. Jen do cenného kostela sv. Prokopa se ještě do konce letošního roků kvůli probíhající rekonstrukci nepodíváme.

Vybereme-li si druhý prohlídkový okruh, čeká nás především severní klášterní zahrada s odkrytými základy kostela sv. Kříže ve tvaru čtyřlístku.

A když budeme mít štěstí, podaří se nám si včas zarezervovat občasné speciální prohlídky, které výjimečně provedou zájemce místy, kam se jinak běžný návštěvník nedostane.

Patří mezi ně třeba klášterní sklepení, podkroví konventu nebo vyhlídka z neorenesanční zámecké věže. Klášter je i dnes významným poutním místem. Poutníci přicházejí na pravidelné bohoslužby. Jen místo v současnosti opravovaného kostela sv.

Prokopa musejí vzít ještě letos zavděk kostelem sv. Martina v Sázavě. Nejvíce poutníků se každoročně dostaví 4. července, ve výroční den svatořečení svatého Prokopa.

FOTO: Svajcr - CC BY-SA 3.0
FOTO: Svajcr – CC BY-SA 3.0

Zámek přece musí mít věž

Klášter za staletí své existence prožil období slávy i úpadku. Za husitských válek museli mniši své příbytky nedobrovolně opustit, zato v 17. století se tu hojně investovalo a areál se dočkal přestavby podle barokních měřítek.

V roce 1785 byl ale klášter zrušen a budovy čekala postupná proměna v novorenesanční zámek. Ta si ovšem vyžádala některé stavební úpravy, které tak úplně nerespektovaly jeho původní podobu.

Vzácné barokní fresky v křížové chodbě byly například zabíleny, volný prostor necitlivě rozdělily zděné příčky. Zato se nad střechami budovy konventu vztyčila nová neorenesanční věž, která měla narušit klášterní strohost a dodat areálu více zámeckou atmosféru.

Ještě před vypuknutím druhé světové války se benediktini pokusili vzkřísit zašlou slávu Sázavského kláštera. Odkoupili část zdejšího areálu, ale válečné období jim v jejich snahách nepřálo stejně jako následující roky.

V roce 1951 byl areál znárodněn a plánovaná obnova zahrnovala také odstranění některých nevhodných architektonických úprav a restaurování dobových gotických maleb. Hodně dobrého se tenkrát podařilo prosadit zdejšímu faráři Klementovi.

Od roku 1962 je klášter národní kulturní památkou a od té doby se tu také střídají archeologové a kunsthistorici. V tak rozsáhlém komplexu historických budov je stále co objevovat.

Poslední pokus navrátit klášteru jeho původní účel pochází z roku 2016, kdy se benediktinští mniši dočkali navrácení poloviny areálu v rámci církevních restitucí.

Vzhledem k tomu, že hrstka mnichů se o provoz kláštera nedokázala náležitě postarat, odkoupil na jaře roku 2018 jejich část stát. Záchrana této vzácné architektonické památky a důležité součásti naší historie je tak zase o něco blíž.

(Úvodní foto: Zdeněk Fiedler – CC BY-SA 3.0)

Foto:
reklama
Související články
Jedním z mála dochovaných pevnostních objektů v Olomouci je Korunní pevnůstka ležící vlastně v samém centru města. Budována byla od roku 1754 na území bývalé obce Závodí před středověkými městskými hradbami a tvoří ji několik objektů postavených v průběhu 18. i 19. století. Pevnost obklopuje mohutný zemní val určený k rozmístění děl, jehož podpěrná cihlová zeď dosahuje výška 4,7 metru. Těch děl
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. Historie kolínské židovské komunity Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu, i když čerpadla v jeho sklepeních jsou připomínkou, že voda t
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní, museli stavitelé Červené Lhoty n
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Artróza začíná ve čtyřiceti
panidomu.cz
Artróza začíná ve čtyřiceti
Nevěříte? Je to nemoc kloubů, která dokonale využívá náš životní styl. Proto už dnes není spojována se stářím, ale se středním věkem. Artróza je degenerativní onemocnění, které může trápit všechny klouby v těle. Projevuje se ztenčením či proděravěním kloubní chrupavky, což způsobuje tření nechráněných kostí a z toho vyplývající citelné bolesti. Postihuje až 17 % lidí do 45
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
enigmaplus.cz
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
S ostrovem Kréta je spojena pověst o přízracích skupiny statečných bojovníků za řeckou nezávislost, takzvaných Drosoulitů. Tato legenda se však čas od času zhmotní a místní lidé a turisté skutečně poz
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
skutecnepribehy.cz
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
Týdny mě mučila děsivá noční můra, útočily na mě dravé ryby a já jim unikala. Bála jsem se, že je to znamení, že se blíží strašné nebezpečí. Bylo to v době, kdy se mi narodila dvojčátka a já byla na mateřské. Kromě obrovského štěstí jsem tehdy prožívala i velký smutek, zemřela mi totiž maminka. Byla jsem smutná a vyčerpaná, což
16. ročník soutěže o prestižní značku Česká chuťovka!
epochalnisvet.cz
16. ročník soutěže o prestižní značku Česká chuťovka!
RADOST Z JÍDLA JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ STRAVOVACÍHO NÁVYKU České potravinářství je pod stále větším tlakem nejen veřejnosti, ale i byrokratických struktur, přičemž zejména to druhé výrobcům příliš nepomáhá. Pokud například průměrná spotřeba piva na obyvatele loni klesla dokonce na historické minimum, něco to asi signalizuje. Čeští potravináři nejsou vlivem nejrůznějších vnitropolitických i vnějších okolností v
Karamelové řezy
tisicereceptu.cz
Karamelové řezy
Koláč můžete připravit s různými druhy pudinku, podle chuti. Ingredience: na 1 plech Na těsto 4 vejce 300 g hladké mouky 3 lžíce kakaa 1 prášek do pečiva 100 ml oleje 100 ml kefíru 150
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
nejsemsama.cz
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
Milujete jahodové knedlíky, ale zdají se vám příliš pracné? Pak vyzkoušejte jednodušší recept. Potřebujete: ✿ 250 g polotučného tvarohu ✿ 1 vejce ✿ 20 g másla ✿ 50 g strouhanky ✿ 40 g dětské krupičky ✿ 1 lžíci moučkového cukru ✿ špetku soli Omáčka: ✿ 500 g jahod ✿ 1 lžíci třtinového cukru ✿ 2 lžíce 33% smetany ke šlehání 1. V míse promíchejte strouhanku, krupičku, cukr a
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
epochaplus.cz
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
Harvey Weinstein, někdejší mocný filmový producent, se snaží zvrátit své odsouzení za znásilnění a sexuální obtěžování. Jeho šance na očištění jsou však mizivé. Skandál, který začal v roce 2017, odhalil dekády zneužívání moci, kdy Weinstein nutil herečky k sexuálním službám výměnou za kariérní příležitosti. Navzdory pokusům vše zamést pod koberec a dohodám s oběťmi byl
Posezení v kontextu se současnými trendy
rezidenceonline.cz
Posezení v kontextu se současnými trendy
V segmentu bydlení se projevují modifikace související nejen s proměnami architektury, ale rovněž s vývojem technologií. Průběžné aktualizace nabídky pak zasahují jak do materiálové, tak do barevné škály nábytkového portfolia a interiérových doplňků, a to včetně sedacích prvků. K zásadním trendům rozhodně patří multifunkčnost a flexibilita, umožňující přizpůsobit sestavy proměnlivým potřebám v průběhu dne s
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
nasehvezdy.cz
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
Ani několik měsíců po smrti Matthewa Perryho (†54) ze seriálu Přátelé není jasné, co přesně se osudnou noc stalo. Herec zemřel ve svém domě v Los Angeles, kde se utopil ve vířivce. Toxikologický rozb
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
21stoleti.cz
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
Tuto notoricky známou anekdotu slyšel už někdy každý: Američané měli v 60. letech utratit miliony dolarů za vývoj pera schopného psát ve vesmíru, zatímco Sověti použili tužku. Vesmírné pero skutečně e
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
iluxus.cz
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
Nespavost a nekvalitní spánek se staly charakteristickými rysy moderní éry. Zeptali jsme se tedy paní Ivany Gutové, majitelky oblíbeného showroomu LUXURY SLEEPING, na pár rad, jak docílit opravdu kval
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
historyplus.cz
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
Situace v obléhané Kandii je neúnosná. Demoralizované obránce trápí nemoci i nedostatek zásob. Francesco Morosini se rozhádá s Francouzi, kteří těžce zkoušenou pevnost záhy opouštějí. „Bez nich nemá další odpor smysl,“ napíše velitel krétského města do Benátek a vzdá se Turkům… Krétu na počátku 13. století ovládli Benátčané, když odtud vyhnali janovské piráty. Středomořský ostrov