Domů     Tiwanaku: Kdy a jak vznikl přístav bez vody?
Tiwanaku: Kdy a jak vznikl přístav bez vody?
od 8.12.2021
1

Město Tiwanaku, jež patří mezi nejvýznamnější sídla předkolumbovské Bolívie, sloužilo původně jako přístav. Podivné však je, že nikde v jeho blízkosti voda není. Nejbližší vodní nádrž, jezero Titicaca, je vzdálené přibližně 20 kilometrů.

Aby voda dosahovala až k městu, musela by hladina jezera být o dobrých 30 metrů výše, než je nyní.

Stáří města je odhadována na přibližně 2200 let a leží v nadmořské výšce 3850 metrů na okraji rozsáhlé náhorní plošiny Altiplano. Je nejvýše položeným městem celé předkolumbovské Ameriky.

Pohled z družice
Pohled z družice

Místo, kam ročně míří tisíce turistů, se nachází zhruba sedmdesát kilometrů od města La Paz, správního střediska celé oblasti a nynějšího sídla bolivijské vlády. Kdysi bylo Tiwanaku královským městem, odkud mocní panovníci vládli rozsáhlé říši.

Podle odhadu archeologů a dalších odborníků zde v minulosti mohlo žít až 50 000 obyvatel. Ovšem není jasné, k jakému etniku lidé, kteří město postavili, patřili. Jejich království však mělo vskutku úctyhodnou rozlohu.

Patřily do něj části území dnešní Bolívie, Argentiny, severní Chile a zasahovalo i do jižního Peru.

Po zániku tohoto království osídlili okolí bývalého města předkové Inků, kteří na troskách dávné říše vybudovali vlastní mocnou civilizaci. Malé město má dnes okolo 6000 stálých obyvatel.

Kámen vozily rákosové čluny

Většina domů, chrámů či paláců v Tiwanaku byla postavena z pískovce, případně z andezitu, magmatické horniny vznikající při sopečné činnosti nad tzv. subdukčními zónami, kde se jedna litosférická sopka zasouvá pod druhou.

Je tedy typická zvláště pro oblast pohoří And, ale andezity se nacházejí i jinde po světě, například v okolí hory Fudži v Japonsku či známé sopky Krakatoa v Indonésii.

Ráz místní krajiny je typický.
Ráz místní krajiny je typický.

Kamenný lom se nachází několik kilometrů odtud. Stavební materiál se z lomu do hlavního města převážel po jezeře. Vědci se domnívají, že k jeho přepravě patrně sloužily rákosové vory, vyztužené balzovým dřevem.

Podobné čluny dodnes zdejší indiáni vyrábějí z listů rostliny, které se v místním jazyce říká totora, česky pak skřípinec (Schoenoplectus).

Je to poměrně rozšířená rostlina z čeledi šáchorovitých a na její zástupce skřípinec jezerní či Tabernaemontanův narazíme i u nás. Indiáni z tohoto rákosu vyrábějí kromě člunů i jednoduchá obydlí, nebo dokonce celé umělé plovoucí ostrovy.

237 let před Kristem

Starověcí stavitelé převáželi na vorech náklad andezitových kvádrů pravděpodobně přes Tiquinskou úžinu až do samotného přístavu.

Zde pak sloužily k výstavbě nádherných chrámů, soch a dalších monumentů.

Archeolog bolivijského původu, Carlos Ponce Sanginés, který výzkumu Tiwanaku zasvětil velkou část života, zjistil pomocí radiokarbonové metody datování, že stáří nejstarších nalezených artefaktů organického původu odpovídá přibližně roku 237 před naším letopočtem.

Arthur Poznansky
Arthur Poznansky

Jedním z prvních badatelů, který se zříceninami dávného města zabýval, byl člověk mnoha profesí a rodilý Vídeňan Arthur Poznansky, lodní navigátor, spisovatel a člen městské rady v La Paz.

Ten přišel v roce 1945 s poněkud kontroverzní teorií o době vzniku města. Podle postavení hvězd na obloze vypočítal, že starodávný přístav byl údajně postaven již před 15 000 lety.

Odpovídá tomu prý poloha zdejšího chrámu Kalasasaya, který je orientován směrem k jižní hvězdné obloze. Jeho odvážnou teorii následně upřesnil současný americký archeoastronom Neil Steede.

Ten na základě studia satelitních snímků došel k závěru, že Tiwanaku bylo postaveno před 12 000 lety.

Jih jezera a Tiwanaku na mapě.
Jih jezera a Tiwanaku na mapě.

Pokud by se výpočty obou badatelů zakládaly na pravdě, byl by jezerní přístav nejstarším městem na světě. Většina současné vědecké obce však jejich výzkum a jeho závěry odmítá jako nepodložené báchorky.

Nejranější archeologické nálezy zdejšího zemědělského osídlení pocházejí z období 1500 let před naším letopočtem.

Součástí města je chrámový komplex Pumapunku. Někdy se uvádí i název Puma Puncu či jeho další obměny. Volný český překlad zní Lví brána nebo také Brána pumy.

Ruiny chrámu leží na rozlehlé plošině obdélníkového tvaru asi 500 metrů od Tiwanaku. Podle legendy Inků se jedná o místo, kde byl stvořen svět.

Původní podoba chrámu vzala už dávno zasvé. Na jeho zkáze se nepodepsaly pouze nepříznivé klimatické podmínky, ale především člověk. Řádění španělských uchvatitelů, kteří na nově vydobytých územích hlásali křesťanskou víru, pohřbilo v suti sochy dávných bohů.

Řada perfektně opracovaných kamenů skončila v základech nově vznikajících španělských vesnic a část z nich byla použita i na stavbu nově vznikající železnice.

Ne všechny kamenné velikány ale byli španělští vandalové schopni odvézt. Dodnes tak v bývalém chrámu stojí řada monolitů. Největší z nich má rozměry 8,7 x 5,1 x 1,1 metru. Tyto mnohatunové kvádry jsou vytesány z vulkanické horniny dioritu a žuly.

Při prvním pohledu na kamenné monolity překvapí, že dokonalé opracování připomíná zpracování moderními technologiemi. Bloky vynikají přesně řezanými pravými úhly. Nad precizností starých kameníků zůstává rozum stát i dnešním stavitelům.

Žula je velmi tvrdá hornina, přesto jsou kamenné kvádry vyřezány s takovou přesností, že to stěží dokáže moderní laser.

V kvádrech jsou navíc vyvrtány přesné kruhové otvory, které vypadají, jako by byly vytvořeny pomocí mechanických nástrojů.

Některé kameny dokonce budí dojem, že jsou vyrobeny sériově. Mnohým badatelům vrtá hlavou, jak je možné, že dokonale opracované kamenné bloky vytvořili lidé s primitivními nástroji, kteří podle všeho ani neznali písmo.

Stavitelé velkolepého města totiž po sobě nezanechali žádné písemné záznamy. První písemná zmínky o ruinách velkolepého města nedaleko jezera Titicaca pochází až od španělského kronikáře a conquistadora Pedra Cieza de León.

Autor čtyřdílného spisu Kronika Peru zjevně propadl kouzlu mistrovství dávných stavitelů. Mimo jiné se zmiňuje také o legendě, kterou si vyprávěli místní indiáni. Podle jejich pověsti celé město vzniklo za jedinou noc.

Zručnost původních obyvatel města a tajuplné pověsti o jeho vzniku nahrávají nejrůznějším spekulacím o původu staveb.

Jezero Titicaca
Jezero Titicaca

Zájem moderních archeologů i příznivců senzačních teorií, z nichž někteří hovoří dokonce o mimozemšťanech, probouzejí především kvádry připomínající tvar písmene H. Stále totiž není jasné, k čemu takto zvláštně upravené kamenné bloky sloužily.

Archeologové se domnívají, že mohly být součástí nějakého speciálního uzavíracího systému.

Kde se vzaly stromy?

Další záhadou je, jak se žulové kvádry na plošinu vůbec dostaly. Žula se těží nedaleko jezera Titicaca, několik desítek kilometrů do města. Jenže obyvatelé předkolumbovské Ameriky neznali kolo.

Nemohli sem proto stavební materiál dopravit například na povozech tažených koňmi.

Archeologové předpokládají, že kamenné bloky byly na místo dopraveny pomocí válení na dřevěných kládách, avšak tato teorie má jeden podstatný háček – v nadmořské výšce, přesahující 3000 metrů, totiž nerostou stromy.

Pozoruhodné také je, že staří stavitelé spojovali části monolitů kovovými svorkami. Ty jsou vyrobeny z neobvyklé slitiny s převažujícím obsahem mědi. Mimo ni se ve slitině podařilo vystopovat asi 2 % arzenu a také malý podíl železa, křemíku a niklu. Otázky však zatím zůstávají nezodpovězené.

Mapa Tiwanaku s jezerem Titicaca
Mapa Tiwanaku s jezerem Titicaca

K významným památkám, které se ve městě alespoň částečně dochovaly, patří chrám Kalasasaya. Jednotlivé části stavby, která měří stovky metrů, jsou orientovány ke všem světovým stranám.

Obvodové zdi z načervenalého pískovce obklopují plošinu, na níž se nacházejí dvě sochy.

V severním rohu plošiny stojí Sluneční brána – monolit vytvořený z andezitu o hmotnosti 10 tun a výšky 3 metrů. V průčelí brány je vytesána tvář boha Virakoči, jehož podoba zdobí celou vrchní třetinu monumentu. Právě tento bůh byl považován za stvořitele světa.

Protipól Sluneční bráně vytváří na druhé straně Měsíční brána.

Mezi ukázky stavitelského mistrovství původních indiánských obyvatel patří i třístupňová pyramida Akapana, která patrně představuje symbol posvátné hory. Obdiv vzbuzuje i polozapuštěný chrám, který zabírá rozlohu 26 x 28 metrů.

Obvodové stěny tohoto chrámu jsou zdobeny desítkami hlav a v jeho blízkosti se nacházejí dvě stély. Jedna z nich znázorňuje vousatého muže.

Někteří badatelé se domnívají, že jde o příslušníka odlišného etnika, než k jakému příslušejí původní indiáni, ale důkazy pro toto tvrzení zatím stále chybějí.

Brambory přišly od jezera

Jezero Titicaca, u něhož se Tiwanaku nachází, je největším přírodním jezerem Jižní Ameriky. Současně se jedná o jedno z nejvýše položených jezer na světě. Leží na náhorní plošině pohoří And, jehož největší vrcholky šplhají až do sedmitisícových výšek.

Jezero tektonického původu leží v nadmořské výšce 3812 metrů a zasahuje na území dvou státních útvarů – Bolívie a Peru. Jeho celková rozloha zabírá 8562 kilometrů čtverečních.

V nejširším místě měří 65 kilometrů, na délku má v průměru 204 kilometrů a jeho průměrná hloubka je 107 metrů.

Do jezera se vlévá více než pětadvacet řek a na jeho vodní hladině lze nalézt desítky ostrovů včetně obydlených plovoucích rákosových ostrovů, které si postavili původní domorodí obyvatelé, živící se převážně rybolovem.

Lidé na březích pěstují převážně brambory, kukuřici a ječmen. Brambory zde nejspíš sklízeli již obyvatelé Tiwanaku. Okolí jezera je totiž považováno za jejich původní pravlast.

Proč město zaniklo?

Příčinou zániku města mohla být změna klimatu. Podnebí zdejší vysokohorské oblasti se patrně změnilo kolem roku 1000. V současnosti připomíná náhorní plošina Altiplano, která tvoří mezník západních a východních And, spíše vyprahlou pustinu.

Kvetoucí Tiwanaku, kde žily desetitisíce lidí, mohlo existovat pouze za předpokladu, že nedaleké jezero fungovalo jako zásobárna ryb. Okolí jezera zavlažovalo velké množství srážek, které hladinu zvedaly až o desítky metrů výše, než je dnes.

Foto: PX FUEL, Shutterstock, Unsplash

Foto:
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
16.4.2024
Tato olomoucká zajímavost nemá dlouhou historii jako gotické nebo barokní památky, ale za prohlídku určitě také stojí. Vodopád na skále v Bezručových sadech vysoký osm metrů vznikl až v roce 1965 u příležitosti květinové výstavy Flora Olomouc a měl tehdy být jen reklamou na kvalitu vodních čerpadel. Voda v něm cirkuluje v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž, celkový objem vody dos
15.4.2024
Technická památka Vodojemy Žlutý kopec se 21. března za přítomnosti zástupců města slavnostně naplno otevřela veřejnosti. Investice města 150 milionů korun zpřístupnila tři podzemní nádrže a také veřejný park na povrchu. TIC BRNO, který bude vodojemy nadále provozovat, připravil spolu s partnery na první víkend 22.–24. března bohatý vizuální program. Poté je budete moci navštívit vždy od středy do
10.4.2024
Dost možná jste zaslechli v rámci bájí o exotickém moravském východě zkazku, kterak Moraváci prakticky neustále popíjejí, ba co víc, nutí k tomu neustále všechny okolo, zejména pak návštěvníky regionu. Již okřídlený vtip je, že Valach má promile v krvi až tehdy, když dva dny nic nepije. Také není pravidlem, a jen občas se na veselicích stane, že se praktikuje (zřejmě z nedostatečných zásob jedno
6.4.2024
Spolek Cesta Česka srdečně zve na osmý ročník Poutě Českého Anděla. Celodenní akce s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ se uskuteční v sobotu 18. května 2024. Akce je určena široké veřejnosti, je vhodná i pro rodiny s dětmi, a každoročně se jí účastní několik stovek lidí z celé republiky. Pouť bude zahájena v 10 hod ve Ctiněvsi pod kostelem, odkud se účastníci vydají na horu Říp a zpět. V ob
3.4.2024
Pivovarnictví má v Plzni dlouhou tradici. První piva se zde začala vařit ihned po založení města v roce 1295. Český král tehdy udělil plzeňským měšťanským domům právo várečné. Privilegium vaření piva, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho vlastním domě. Svrchně kvašená piva však měla velmi proměnlivou kvalitu. Výtky ohledně jejich nevalné úrovně došly tak daleko, že v r
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
epochaplus.cz
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude