Domů     Chrám svaté Barbory: Katedrála patronky horníků
Chrám svaté Barbory: Katedrála patronky horníků
od 17.5.2023
1

Památkově chráněných objektů od gotiky po baroko bychom v Kutné Hoře našli na tři stovky. Jeden si zaslouží ale přece jen ještě o něco větší pozornost.

Chrám svaté Barbory patří k nejcennějším architektonickým dílům v Čechách a snad každý Čech ho už podle siluety okamžitě pozná.

Kutná Hora byla od svého počátku spojena s těžbou stříbra. Byla dokonce tak významná, že ve středověku zajišťovala celou třetinu produkce stříbra v Evropě.

Hornická osada na vyvýšenině nad řekou Vrchlice tu vznikla někdy ve 13. století, Kutná Hora získala právo razit stříbrné Pražské groše a v roce 1318 se dočkala povýšení na město.

Bohatství kutnohorských dolů se stalo na dlouhou dobu základem královské moci v Čechách, takže panovníci z rodu Lucemburků si města náležitě považovali.

O významu Kutné Hory svědčí i to, že v roce 1409 tu král Václav IV., které v Kutné Hoře často a rád pobýval, podepsal slavný Dekret kutnohorský o rozdělení pravomocí na pražské univerzitě.

Místní varhany
Místní varhany

Záchrana od svaté mučednice

Podle pověsti kdysi tři kutnohorští havíři uvízli v závalu a bez naděje na záchranu se modlili k patronce horníků, svaté Barboře. Ta se jim opravdu zjevila a ukázala jim cestu z dolu.

Jeden z nich pak vyřezal Barbořinu podobiznu a umístil ji v lese, další a další havíři místo před sfáráním navštěvovali a postavili zde dřevěnou kapličku.

A právě na jejím místě pak začal vznikat monumentální chrám, který je dominantou Kutné Hory do dnešních dnů. Proč se vlastně svatá Barbora stala patronkou horníků?

Tato mučednice ze starověké Nikomédie, města ležícího v dnešním Turecku, byla pronásledována pro svou víru. Na útěku se před ní milosrdně otevřela skalní puklina a skryla ji před očima pronásledovatelů.

Barbora byla nakonec stejně dopadena a popravena, ale její odkaz nezmizel a Barbora se stala jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, ochránců před neštěstími a nemocemi. Je patronkou nejen horníků, ale i dalších těžkých a nebezpečných povolání.

Netradiční hornická výzdoba

Historické prameny jsou oproti pověsti poněkud přesnější, a tak víme, že se stavbou chrámu se začalo v roce 1388. Kutnohorští měšťané měli tenkrát ambice svou stavbou konkurovat i pražské katedrále svatého Víta.

Ostatně jejich chrám je jednou z pouhých čtyř staveb katedrálního typu na českém území.

Svou stavbou chtěli také nenápadně poukázat na to, že se necítí být v područí mocného sedleckého kláštera, a tak svůj chrám začali budovat v prostoru za městskými hradbami, který už pod duchovní správu kláštera nepatřil. Proto také je výzdoba tak unikátní.

Je totiž z velké části spíše světská, protože zásluhy na vzniku chrámu nemá církev, ale občané. A protože je chrám zasvěcen svaté Barboře, jeho výzdoba tomu tematicky odpovídá.

Nikde jinde bychom nenašli třeba fresky s báňskými náměty včetně vyobrazení práce s rumpálem.

Chrám z méně tradičního úhlu
Chrám z méně tradičního úhlu

Chrám, kde se kráčí po trilobitech

Aby byl chrám opravdu architektonickým zázrakem, to měla zajistit firma stavitele pražské katedrály Petra Parléře. Ten do Kutné Hory vyslal svého syna Jana, který se postaral o nejstarší část stavby s obvodovými kaplemi podle francouzských vzorů.

Pískovec, z něhož je chrám postaven, je sice oproti jiným stavebním materiálům měkčí, zato je ale výjimečný tím, že se v něm nacházejí trilobiti. Ty můžeme dodnes vidět v původních pískovcových podlahách v postranních kaplích či u vchodu do chrámu.

Už čtyři roky po započetí stavby bylo vysvěceno 15 oltářů a ke každému ustanoven zvláštní kněz. Původně měl být chrám mnohem větší, ale postavit se dalo jen to, co dovolovaly příjmy zdejších stříbrných dolů. A ty v průběhu staletí notně kolísaly.

Proto to také dlouho vypadalo, že se chrám definitivně nedostaví, ostatně za husitských válek si užil své a skončil jako vydrancovaná ruina zbavená veškeré výzdoby a všech dosud shromážděných uměleckých děl.

To nejlepší z několika století

Na přelomu 15. as 16. století získal chrám svaté Barbory dalšího významného architekta. Stal se jím stavitel, sochař a kameník Matěj Rejsek, autor Prašné brány v Praze a důstojný pokračovatel parléřovské tradice.

Významnou stopu tu zanechal také stavitel a specialista na originální klenby Benedikt Ried, mimo jiné tvůrce Vladislavského sálu na Pražském hradě. Přesto původní pojetí nezůstalo tak úplně zachováno.

Po velkém požáru v 17. století tehdejší jezuitští majitelé provedli barokní úpravy včetně zcela nového krovu. Ani to ale ještě nestanovilo konečnou podobu chrámu.

Přišel totiž konec 19. století a nadšení puristé, jejichž snahou bylo zrekonstruovat stavbu do původní podoby. Z těch dob také pochází neogotické průčelí a pracně vybudovaný barokní krov byl nahrazen novým, vycházejícím z gotických předloh.

Smělá stavba nakonec dosahuje délky 70 metrů a čtyřicetimetrové šířky, ke stropu hlavní lodi musíme vzhlédnout do výšky třiceti metrů. A se začátkem 20. století získal chrám pár štědrých mecenášů, kteří se postarali o nová vitrážová okna.

Na jejich výrobu nenajali nikoho menšího než pražského výtvarníka Františka Urbana, proslulého jeho výzdobou oken chrámu sv. Ludmily v Praze nebo arciděkanského chrámu v Plzni.

Oltář uvnitř katedrály, která je zapsána na seznamu UNESCO.
Oltář uvnitř katedrály, která je zapsána na seznamu UNESCO.

Na lavicích se sedí už tři sta let

Protože se chrám svaté Barbory stavěl tolik století, najdeme v něm ukázky stavitelství a umění mnoha generací. Dominantou hlavní lodi je renesanční kazatelna s barokním obložením. Barokní je také mnoho částí výzdoby, které po sobě zanechali jezuité.

Nejcennější památkou chrámu je ale gotická socha Madonny z roku 1380, která tu stojí už od založení chrámu.

Návštěvníky zaujmou zdobené pilíře stavitele Matěje Rejska nebo kopie původního gotického vyřezávaného dřevěného oltáře s výjevem poslední večeře a postavami svatých. Nechybí na něm ani svatá Barbora.

Kamenná kazatelna od kameníka Leopolda pochází z roku 1560, vyřezávané lavice pak z konce 17. století. Stejně stará je pak i slavná socha havíře s kahanem a v kožené zástěře.

Když hraje čtyři tisíce píšťal

V jednotlivých kaplích se dochovaly nejen vzácné barokní oltáře z konce 17. století, ale také ještě o dvě století starší pozdně gotické malby.

Nejbohatší je v tomto ohledu Smíškovská kaple pojmenovaná po kutnohorském šlechtici, který byl svého času ředitelem stavby chrámu. Za povšimnutí stojí také barokní malba pojmenovaná Vidění sv.

Ignáce zraněného v bitvě u Pamplony z roku 1746, kterou najdeme v severní chrámové lodi, nebo malby z roku 1463 v jižní lodi přezdívané Mincířská. Výjevy tu znázorňují práce při ražbě pražského groše.

Zapomenout nesmíme ani na varhany – monumentální nástroj složený z téměř 4000 píšťal. A v tradici dobové výzdoby se pokračuje až do dnešních dnů.

V roce 2014 například obohatila chrám nová vitráž s motivem svaté Anežky v jižní lodi chrámu, zhotovená technikou vypalované malby na skle.

Nezapomeňte se rozhlédnout kolem

Při své návštěvě Kutné Hory si můžeme užít i okolí chrámu svaté Barbory. Otevírá se od něj totiž krásný výhled na údolí pod bývalým městským opevněním. Je odtud vidět například královské sídlo Vlašský dvůr či věž kostela sv.

Jakuba, ale za příznivého počasí je možné dohlédnout až k sedleckému klášteru nebo na zámek Kačina. Významu chrámu sv. Barbory si povšimli i ve světě.

Je proto spolu s ještě o něco starší katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Foto: Shutterstock
Předchozí článek
Další článek
reklama
Související články
„Ta jižní Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem.“ Refrén známé lidové písně trefně vystihuje kraj, o kterém bude řeč na následujících stránkách. Jižní Morava je známá pro svoje výborné víno, tradiční hody, slunečné počasí a překrásnou přírodu s mnoha historickými památkami. Na jižní Moravě naleznete všechno, na co si jen vzpomenete. Brno je zlatá loď Bývalým hlavním městem Moravy je Brn
Je největší z deseti židovských obcí v České republice a její historie sahá více než tisíc let do minulosti. Od roku 1215 žili pražští židé v ghettu, které se nacházelo na území dnešního Josefova. Vedle Starého židovského hřbitova a několika dochovaných synagog, které slouží jako expozice Židovského muzea, jsou nejvýznamnějšími památkami na kdysi tajemné židovské město Staronová synagoga a přile
Město ve středních Čechách je dobře dostupné autem i vlakem a jeho návštěva vás určitě nezklame Tak například bývalá židovská čtvrť patří k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. V Kolíně se dochovala část židovského ghetta se synagogou a dva židovské hřbitovy. Starý, kde se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 2 700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, s 1 000 náhrobky.
Město s historií sahající do 12. století vzniklo na zemské stezce přes řeku Ohři. Od počátků bylo vnímáno jako významné kulturní a hospodářské středisko. Nebylo proto žádným překvapením, že o století později byla Kadaň panovníkem Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Samotné centrum dodnes představuje jednu z nejmalebnějších památkových zón u nás. Dominanty města Kadaň P
Když existuje Nový Jičín, musí existovat i starý. Obec Starý Jičín leží jen kousek jihozápadně od Nového Jičína a i ona se může pochlubit starou architektonickou památkou. Možná už na konci 12. století tu na místě původní dřevěné tvrze vznikl hrad, který měl za úkol chránit Jantarovou stezku vedoucí do Polska. Na počátku 14. století vlastnil hrad stejně jako ten v Novém Jičíně Vok z Kravař,
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inspirujte se našimi tipy a zařiďte si kuchyni snů
epochaplus.cz
Inspirujte se našimi tipy a zařiďte si kuchyni snů
Zařizujete si nové bydlení, nebo vám vaše stávající kuchyň připadá nemoderní a uvažujete o změně? Ať tak, či tak, mohou se vám hodit naše tipy, jak si zařídit moderní, a přitom praktickou kuchyni, o které možná zatím jen sníte. Kde jinde vařit, než v kuchyni? Většina z nás si doma vaří, peče, připravuje svačiny. Kde jinde tohle
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
nasehvezdy.cz
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
O fantastickém muži po jejím boku mluví herečka Zuzana Vejvodová (43) snad od chvíle, co se rozešla s otcem svého syna Pavlem Nečasem (57). Je však s podivem, že ho nikdy nikdo neviděl! Jejím part
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
skutecnepribehy.cz
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
Začalo to už na střední. Být věrné, to nebylo nic pro nás. Toužily jsme svést každého chlapa, kterého jsme viděly. Jen tak – soupeřily jsme spolu! S Hanou jsme se potkaly na střední škole, sedly jsme si vedle sebe. Měly jsme společnou zálibu. Lovit kluky. Na gymplu jich moc nebylo, ale v blízkosti byla naštěstí průmyslovka. Kluky
Tak dobré masky jste ještě neměli
iluxus.cz
Tak dobré masky jste ještě neměli
Anela, česká značka přírodní kosmetiky pro náročné zákazníky, uvádí na trh novou řadu pleťových masek pro hloubkovou hydrataci, regeneraci, výživu a zklidnění všech typů pleti. Během pár minut dokáží
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Delikátní zážitek u Breitlingu
epochalnisvet.cz
Delikátní zážitek u Breitlingu
Prestižní hodinářská značka Breitling je dalším z lifestylových výrobců, který své portfolio rozšiřuje o gastronomii. Po podniku v Londýně a korejském Soulu nyní otevřela svou první restauraci v souse
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
V období první světové války se naplnil osud řady lodí, ponorek nevyjímaje. Patřila k nim i SM UB-3 německého císařského námořnictva. Stále se však nepodařilo najít vrak této ponorky. Zmizela bez jedi
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
21stoleti.cz
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
Na nejmenším kontinentu světa se nachází závratné množství jedovatých tvorů, jako jsou pavouci, hadi, medúzy, chobotnice, mravenci či ptakopyskové. Proč jich tolik hostí právě Austrálie? „Austrálie
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Opravdu jsou jen kamarádi?
nasehvezdy.cz
Opravdu jsou jen kamarádi?
V pořadí jako třetí vypadl v letošním ročníku StarDance oblíbený zpěvák Richard Krajčo (46). Rozhodně ale s tancem skončit nechce a povídá se, že je to zejména kvůli krásné tanečnici Dominice Roškov