Domů     Chrám svaté Barbory: Katedrála patronky horníků
Chrám svaté Barbory: Katedrála patronky horníků
od 17.5.2023
1

Památkově chráněných objektů od gotiky po baroko bychom v Kutné Hoře našli na tři stovky. Jeden si zaslouží ale přece jen ještě o něco větší pozornost.

Chrám svaté Barbory patří k nejcennějším architektonickým dílům v Čechách a snad každý Čech ho už podle siluety okamžitě pozná.

Kutná Hora byla od svého počátku spojena s těžbou stříbra. Byla dokonce tak významná, že ve středověku zajišťovala celou třetinu produkce stříbra v Evropě.

Hornická osada na vyvýšenině nad řekou Vrchlice tu vznikla někdy ve 13. století, Kutná Hora získala právo razit stříbrné Pražské groše a v roce 1318 se dočkala povýšení na město.

Bohatství kutnohorských dolů se stalo na dlouhou dobu základem královské moci v Čechách, takže panovníci z rodu Lucemburků si města náležitě považovali.

O významu Kutné Hory svědčí i to, že v roce 1409 tu král Václav IV., které v Kutné Hoře často a rád pobýval, podepsal slavný Dekret kutnohorský o rozdělení pravomocí na pražské univerzitě.

Místní varhany
Místní varhany

Záchrana od svaté mučednice

Podle pověsti kdysi tři kutnohorští havíři uvízli v závalu a bez naděje na záchranu se modlili k patronce horníků, svaté Barboře. Ta se jim opravdu zjevila a ukázala jim cestu z dolu.

Jeden z nich pak vyřezal Barbořinu podobiznu a umístil ji v lese, další a další havíři místo před sfáráním navštěvovali a postavili zde dřevěnou kapličku.

A právě na jejím místě pak začal vznikat monumentální chrám, který je dominantou Kutné Hory do dnešních dnů. Proč se vlastně svatá Barbora stala patronkou horníků?

Tato mučednice ze starověké Nikomédie, města ležícího v dnešním Turecku, byla pronásledována pro svou víru. Na útěku se před ní milosrdně otevřela skalní puklina a skryla ji před očima pronásledovatelů.

Barbora byla nakonec stejně dopadena a popravena, ale její odkaz nezmizel a Barbora se stala jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, ochránců před neštěstími a nemocemi. Je patronkou nejen horníků, ale i dalších těžkých a nebezpečných povolání.

Netradiční hornická výzdoba

Historické prameny jsou oproti pověsti poněkud přesnější, a tak víme, že se stavbou chrámu se začalo v roce 1388. Kutnohorští měšťané měli tenkrát ambice svou stavbou konkurovat i pražské katedrále svatého Víta.

Ostatně jejich chrám je jednou z pouhých čtyř staveb katedrálního typu na českém území.

Svou stavbou chtěli také nenápadně poukázat na to, že se necítí být v područí mocného sedleckého kláštera, a tak svůj chrám začali budovat v prostoru za městskými hradbami, který už pod duchovní správu kláštera nepatřil. Proto také je výzdoba tak unikátní.

Je totiž z velké části spíše světská, protože zásluhy na vzniku chrámu nemá církev, ale občané. A protože je chrám zasvěcen svaté Barboře, jeho výzdoba tomu tematicky odpovídá.

Nikde jinde bychom nenašli třeba fresky s báňskými náměty včetně vyobrazení práce s rumpálem.

Chrám z méně tradičního úhlu
Chrám z méně tradičního úhlu

Chrám, kde se kráčí po trilobitech

Aby byl chrám opravdu architektonickým zázrakem, to měla zajistit firma stavitele pražské katedrály Petra Parléře. Ten do Kutné Hory vyslal svého syna Jana, který se postaral o nejstarší část stavby s obvodovými kaplemi podle francouzských vzorů.

Pískovec, z něhož je chrám postaven, je sice oproti jiným stavebním materiálům měkčí, zato je ale výjimečný tím, že se v něm nacházejí trilobiti. Ty můžeme dodnes vidět v původních pískovcových podlahách v postranních kaplích či u vchodu do chrámu.

Už čtyři roky po započetí stavby bylo vysvěceno 15 oltářů a ke každému ustanoven zvláštní kněz. Původně měl být chrám mnohem větší, ale postavit se dalo jen to, co dovolovaly příjmy zdejších stříbrných dolů. A ty v průběhu staletí notně kolísaly.

Proto to také dlouho vypadalo, že se chrám definitivně nedostaví, ostatně za husitských válek si užil své a skončil jako vydrancovaná ruina zbavená veškeré výzdoby a všech dosud shromážděných uměleckých děl.

To nejlepší z několika století

Na přelomu 15. as 16. století získal chrám svaté Barbory dalšího významného architekta. Stal se jím stavitel, sochař a kameník Matěj Rejsek, autor Prašné brány v Praze a důstojný pokračovatel parléřovské tradice.

Významnou stopu tu zanechal také stavitel a specialista na originální klenby Benedikt Ried, mimo jiné tvůrce Vladislavského sálu na Pražském hradě. Přesto původní pojetí nezůstalo tak úplně zachováno.

Po velkém požáru v 17. století tehdejší jezuitští majitelé provedli barokní úpravy včetně zcela nového krovu. Ani to ale ještě nestanovilo konečnou podobu chrámu.

Přišel totiž konec 19. století a nadšení puristé, jejichž snahou bylo zrekonstruovat stavbu do původní podoby. Z těch dob také pochází neogotické průčelí a pracně vybudovaný barokní krov byl nahrazen novým, vycházejícím z gotických předloh.

Smělá stavba nakonec dosahuje délky 70 metrů a čtyřicetimetrové šířky, ke stropu hlavní lodi musíme vzhlédnout do výšky třiceti metrů. A se začátkem 20. století získal chrám pár štědrých mecenášů, kteří se postarali o nová vitrážová okna.

Na jejich výrobu nenajali nikoho menšího než pražského výtvarníka Františka Urbana, proslulého jeho výzdobou oken chrámu sv. Ludmily v Praze nebo arciděkanského chrámu v Plzni.

Oltář uvnitř katedrály, která je zapsána na seznamu UNESCO.
Oltář uvnitř katedrály, která je zapsána na seznamu UNESCO.

Na lavicích se sedí už tři sta let

Protože se chrám svaté Barbory stavěl tolik století, najdeme v něm ukázky stavitelství a umění mnoha generací. Dominantou hlavní lodi je renesanční kazatelna s barokním obložením. Barokní je také mnoho částí výzdoby, které po sobě zanechali jezuité.

Nejcennější památkou chrámu je ale gotická socha Madonny z roku 1380, která tu stojí už od založení chrámu.

Návštěvníky zaujmou zdobené pilíře stavitele Matěje Rejska nebo kopie původního gotického vyřezávaného dřevěného oltáře s výjevem poslední večeře a postavami svatých. Nechybí na něm ani svatá Barbora.

Kamenná kazatelna od kameníka Leopolda pochází z roku 1560, vyřezávané lavice pak z konce 17. století. Stejně stará je pak i slavná socha havíře s kahanem a v kožené zástěře.

Když hraje čtyři tisíce píšťal

V jednotlivých kaplích se dochovaly nejen vzácné barokní oltáře z konce 17. století, ale také ještě o dvě století starší pozdně gotické malby.

Nejbohatší je v tomto ohledu Smíškovská kaple pojmenovaná po kutnohorském šlechtici, který byl svého času ředitelem stavby chrámu. Za povšimnutí stojí také barokní malba pojmenovaná Vidění sv.

Ignáce zraněného v bitvě u Pamplony z roku 1746, kterou najdeme v severní chrámové lodi, nebo malby z roku 1463 v jižní lodi přezdívané Mincířská. Výjevy tu znázorňují práce při ražbě pražského groše.

Zapomenout nesmíme ani na varhany – monumentální nástroj složený z téměř 4000 píšťal. A v tradici dobové výzdoby se pokračuje až do dnešních dnů.

V roce 2014 například obohatila chrám nová vitráž s motivem svaté Anežky v jižní lodi chrámu, zhotovená technikou vypalované malby na skle.

Nezapomeňte se rozhlédnout kolem

Při své návštěvě Kutné Hory si můžeme užít i okolí chrámu svaté Barbory. Otevírá se od něj totiž krásný výhled na údolí pod bývalým městským opevněním. Je odtud vidět například královské sídlo Vlašský dvůr či věž kostela sv.

Jakuba, ale za příznivého počasí je možné dohlédnout až k sedleckému klášteru nebo na zámek Kačina. Významu chrámu sv. Barbory si povšimli i ve světě.

Je proto spolu s ještě o něco starší katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Foto: Shutterstock
Předchozí článek
Další článek
reklama
Související články
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu, i když čerpadla v jeho sklepeních jsou připomínkou, že voda t
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní, museli stavitelé Červené Lhoty n
Jen pár set metrů nám postačí, abychom se od Chlumku kolem kaple sv. Jana Nepomuckého přesunuli ke zřícenině hradu Košumberk. Dnešní zřícenina pochází z druhé poloviny 13. století, bývala pyšným gotickým hradem a dokonce byla doplněna o renesanční zámek. Košumberk je pustý od konce 18. století a dnes si při jeho návštěvě můžeme projít nejen pozůstatky zdí paláce, torzo čtvercové věže a zbytky op
Výjimečná stavba, to je zámek Ploskovice. Založen byl na počátku 18. století hraběnkou Annou Marií Františkou Toskánskou, která osobně dohlížela na stavbu a po jejím dokončení spálila veškeré účty, aby se nikdo nedozvěděl, kolik luxusní sídlo vlastně stálo. Zámek se později stal i letním sídlem císaře Ferdinanda I. Zámek obklopuje osmihektarový park s vodní nádrží a barokním glorietem. Při proh
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Manžel Rybové nevyznává lásku?
nasehvezdy.cz
Manžel Rybové nevyznává lásku?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Ulice Linda Rybová (48) už mnoho let tvoří pár s hercem ze seriálu Specialisté Davidem Prachařem (65). Za všechny společné roky se ale tak moc nespekulovalo o krizi jak
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
enigmaplus.cz
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
Tajemná kamenná stavba je jednou z nejznámějších turistických atrakcí Británie. Návštěvníků se líbí tajuplná atmosféra místa, jehož účel ani okolnosti vzniku dodnes nebyly objasněny. Co o podivuhodné
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
historyplus.cz
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred. Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. Zato
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
21stoleti.cz
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
Sociálními sítěmi se jako lavina šíří nový gastronomický „trend“. V jeho rámci lidé bez odborného vzdělání radí Američanům, aby konzumovali syrové kravské mléko. Údajně by totiž právě takto měli získa
Topinky tak akorát
panidomu.cz
Topinky tak akorát
Když zbude doma chleba, a stává se to často, není nic snazšího, než udělat topinky. Někdo dává přednost toustům, ale to je jedno, pravidla jsou skoro stejná. Udělat topinky přece není žádný problém, řeknete si. A už se těšíte, jak si na nich pochutnáte třeba s česnekem nebo k tataráku či s nějakou pomazánkou. Jenže
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
skutecnepribehy.cz
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
Příběh mé sestry je smutný. Ale je to ohromná bojovnice. Když se jedná o dítě, dokáže se s osudem pořádně poprat. Lidský život píše romány, někdy bohužel smutné a kruté. Takový je příběh mé sestry. Bývala to krásná holka, plná života, rozesmátá, kluci ze širokého okolí do ní byli zbláznění. Kolem osmnáctého roku to s ní začalo jít z kopce. Nejhorší
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
iluxus.cz
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
Když se magazín Top Class spojil s ateliérem Chronoshop, bylo jasné, že se chystá něco výjimečného. Výsledkem byla nezapomenutelná večeře, která přilákala skutečně zajímavé hosty. Hlavní hvězdou večer
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
tisicereceptu.cz
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
Suroviny 25 g másla 350 g zeleného chřestu 3 šalotky 2 hrsti špenátu 2 stroužky česneku 700 ml zeleninového vývaru sůl 3 plátky chleba 4 vejce olivový olej Postup Máslo a olej rozehř
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
epochalnisvet.cz
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
Na palubě ruské vlajkové lodi Suvorov vládne veselí. „Ať žije car!“ připíjejí si důstojníci. Panovníkovy narozeniny se přece musejí oslavit i na moři. Zrovna když je zábava v nejlepším, však přijde obávaná zpráva: Japonské válečné lodě jsou na dohled…   Bylo by to krásné překvapení pro cara – rozdrtit Japonce, s nimiž se už několik měsíců
Studená letní polévka
nejsemsama.cz
Studená letní polévka
Suroviny: 250 ml jahodového džusu 250 ml vody 160 g cukru 500 g jahod 200 g bílého jogurtu špetka skořice Na ozdobu: 8 jahod lístky máty 100 ml smetany ke šlehání Postup: V rendlíku zahřejte jahodový džus se 150 ml vody, přidejte špetku skořice a cukr a pomalu zahřívejte. Jakmile se směs začne vařit, stáhněte
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
epochaplus.cz
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
K únosům dochází dnes se zvýšenou intenzitou po celém světě. Hlavně co se týče dětí. Někdy trvá i deset let, než jsou objeveny. To může potvrdit Tanya Kachová z USA, jež byla v zajetí deset let, nebo Fusako Sanová z Japonska. Ta mohla devět let jen sledovat televizi a nesměla se hnout se z domu.