Domů     Stráží děsivý hrad Houska bránu do pekla?
Stráží děsivý hrad Houska bránu do pekla?
od 10.6.2019
1

Mnozí ho považují za nejtajuplnější stavbu na českém území. S hradem Houska je spjato velké množství záhad. Asi nejvíc otázek vzbuzuje legenda, podle které se pod ním nachází průrva vedoucí až do samotného pekla. Opravdu bránou procházely démonické bytosti?

Už sama historie hradu je podivuhodná. Mezi odborníky na dějiny neexistuje jednoznačná shoda v tom, jak dlouho zde vlastně Houska stojí.

„Když jsem přišel na Housku, oficiálně platilo, že hrad postavili Ronovci (páni z Dubé), tedy že s největší pravděpodobností jde o manský (šlechtický) hrad.

Posléze již historici datovali vznik hradu k Přemyslu Otakarovi II. (1233–1278) a psalo se, že souběžně s Bezdězem stavěl i Housku. No a dnes platí, že Houska tu byla již dříve,“ říká kastelán hradu Miroslav Konopásek.

Podle pověsti místo založil kníže Pšovanů Slavibor v roce 878 pro svého syna Houseka.

Jak stará tedy stavba je? „Na Housce je nejkrásnější to, že vám nikdo uspokojivě nevysvětlí, proč tu stojí. Postavit hrad, to nikdy nebylo zadarmo. Na podobné akce si kolikrát panovník i půjčoval,“ dodává Konopásek.

Podivná stavba

Už poloha hradu je totiž poněkud zarážející. Houska, nacházející se 47 kilometrů severně od Prahy, je postavena na pískovcové skále.

Podle historiků je přitom záhadou, proč stojí právě zde. V minulosti totiž toto místo nebylo nikterak strategicky výhodné. Nevedla tudy žádná obchodní stezka a zdejší obyvatelé postrádali zdroj vody.

Zato obranu, tu měl hrad skvělou. Jenže i s ní je to trochu problematické. Houska je totiž postavena tak, že působí spíše jako vězeňská pevnost, z níž se kdosi, nebo cosi nikdy nesmí dostat.

Nasvědčuje tomu zejména někdejší soustava vnitřních věží, které se však do dnešních dob nedochovaly, a mnohé naznačují i děsivé pověsti, které jsou s místem spjaté.

V temné průrvě zešílel!

Slavný zápis vážící se k Housce pochází od českého kronikáře Václava Hájka z Libočan (úmrtí 1553): „ … Léta 878: … nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skály, v kteréžto díře množství rozličných duchuov obývalo …

a někdy rozličných hovad tvářností proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi.“

Co je tato průrva zač? Podle dobové pověsti jde o bránu do pekla.

Kdysi sem prý měli místní spustit mladíka, odsouzeného ke krutému trestu, který zde prý spatřil tak děsivé věci, že z toho zešílel. A tajuplná díra prý existuje dodnes. Lidem se ji totiž nepodařilo zasypat.

Kde ale tento vchod do samotných pekel je? Dodnes není jisté, zda jsou pověsti vážící se k Housce založeny na pravdě. Jisté však je, že toto místo je obestřeno až podivuhodně velkým množstvím tajuplných legend.

V okolí hradu se údajně od nepaměti zjevuje jakýsi černý mnich – vysoká postava v černém plášti s kápí, která nemá obličej. Má jít o jakéhosi strážce brány do podsvětí.

Děsivé zkazky

Jedna z legend na Housce se týká rovněž známého českého spisovatele Karla Hynka Máchy (1810–1836), který měl při jedné návštěvě Housky nahlédnout do budoucnosti.

Obecně se však má za to, že jde jen o pouhý moderní mýtus, který vznikl více než sto let po básníkově smrti.

Je to podobně i s celým příběhem o peklu, jež má hrad ukrývat? Nebo ho při své návštěvě tohoto sídla někdo může náhodou objevit?

Paranormálních jevů, odehrávajících se na hradě, je celá řada. V noci se zde procházejí neviditelné postavy, lidé pociťují podivné mrazení, především v hradní kapli, jakoby je někdo sledoval.

Jedním ze stálých, přízračných obyvatel hradu má být mnich bez tváře, hlídající vchod do pekla.

Ten prý se zjevuje jako varování každému, kdo by chtěl na hradě přespat. Řada návštěvníků si stěžuje na silnou negativní energii, vyvolávající nepříjemné pocity, dokonce i nevolnosti. Takové pocity zde zažívali ostatně už naši předkové.

Podle historických záznamů dokonce vozkové odmítali vozit na hrad zásoby a vyhýbali se mu i pocestní obchodníci.

Mohly zde opravdu řádit zrůdy?

Také vůbec nejstarší pověsti o Housce hovoří o tom, že ve středověku se tady ve skále otevřela díra, ze které místní obyvatelé cítili sirný zápach. Po nějaké době z otvoru začnou vyletovat divní tvorové – lidská hlava, tělo zvířete. Drží v rukou luky, ale tětivou od sebe, tedy opačně, než by se mělo.

Tito tvorové pak mají lidem škodit v hospodářství, na polích i v okolních domech. Lidé se pokouší zasypat průrvu kamením, ale jelikož se zdá bezedná, nakonec postaví nad toto místo hrad – Housku.

Může na tom být něco pravdy? Podle geologů se vyskytují v okolí hradu vysoké koncentrace radonu, sirných plynů a metanu, což mohlo za určitých okolností způsobovat i mutace a znetvoření dětí.

Ty pak byly odsouzeny žít stranou od obydlí, lidé se jich štítili i báli. Samozřejmě, takové znetvořené bytosti byly trnem v oku i inkvizici, která na ně mohla pořádat hony.

Navíc mohlo docházet k šíření těchto mutací i genetickou cestou. Možné je i to, že měli jakousi svou kolonii v podzemní jeskyni, odkud je svědkové viděli vylézat.

Mohly tyto skutečnosti položit skutečný základ k pověstem o pekelných bytostech, vylézajících ze země?

Čaroděj na hradě

Jedna z pověstí vypráví o podivném čaroději, který se usadil na Housce někdy v 17. století. Byl to prý velitel bandy švédských vojáků, kteří hrad obsadili, jménem Oront.

Ten prý se právě na Housce spolčil s ďáblem a dostal od něj kouzelnou černou slípku.

S její pomocí získal nesmrtelnost, ale musel ji nosit stále při sobě. Se svými kumpány sužoval celé okolí hradu, přepadával pocestné i stavení místních poddaných. Těm už došla trpělivost.

Domluvili se mezi sebou myslivci, kteří měli zbraně, a vydali se za místní vědmou. Ta očarovala jejich pušky a skupina se vydala časně ráno na cestu k hradu. Skryli se v jednom domě poblíž a vyvolávali Orontovo jméno.

Když se rozespalý čaroděj vyklonil z okna, zasáhlo jej hned několik kulí z jejich pušek. Protože neměl u sebe po ránu svoji čarovnou slípku, byl namístě mrtev. Od té chvíle bloudí jeho duch po hradě a shání se po své slepici, aby jej vrátila k životu.

Co dělali na hradě nacisté

Nejen lidové legendy, ale i objevy v posledních letech utvrzují záhadology v tom, že podzemí hradu je daleko složitější, než by se mohlo zdát.

Za druhé světové války hrad obsadili nacisté a je známo, že jevili velký zájem o všechny paranormální a mystické jevy.

Protože hrad je založen na pískovcovém podloží, je celkem snadné v něm hloubit chodby a podzemní místnosti. A to se také za okupace hradu dělo. Nacisté vyhloubili celou řadu nových chodeb a podzemních prostor.

V jedné z nich byl umístěn hradní generátor, v ostatních byla různá skladiště. Podle záhadologů je však pod hradem celá řada dalších, neobjevených prostor.

Nedávno byla objevena jedna zazděná místnost, našly se i schody, vedoucí do pozemí, které náhle končí ve skále. Jedna z průzkumných skupin objevila i umělou skálu uzavírající jednu z podzemních chodeb.

Aby byla maskovaná, vyhloubili do ní stavitelé umělé rýhy krumpáčem. Traduje se, že v dosud skrytých prostorách by mohly být ukryt nacistické archivy a dokonce i jakýsi poklad z naloupených cenností.

Technika zde stávkuje

Podivné situace zde zažívají lidé s nahrávacími zařízeními, filmaři a fotografové. Jejich technika zde selhává, fotografie i filmy jsou často rozmazané, objevují se na nich podivné stíny. Podivné zážitky popisuje i jeden z televizních štábů, který zde v noci natáčel.

Jejich kameraman se nemohl dostat z hradního záchodu, protože mu v tom bránila jakási průhledná stěna, která se sice pod tlakem ruky prohnula, ale nepovolila. Náhle však zmizela stejně, jako se objevila.

Když se vrátil zpět do místnosti, kde nechal zapnutou kameru, zjistil, že na stále běžící kameře není žádný záznam, ani obrazový, ani zvukový, přesto, že zařízení bylo evidentně v pořádku.

Jakmile se totiž rozednělo, kamera opět začala normálně snímat. Podobné zážitky hlásí i řada turistů, kteří se pokoušeli v hradních prostorách fotografovat. Jejich aparáty začaly náhle stávkovat a místo snímků se objevovala jen černá plocha.

Nejvíce poruch techniky se odehrává právě v hradní kapli, která by měla chránit onu pověstnou bránu do pekla.

Foto: Wikipedia
Štítky:
reklama
Související články
11.7.2024
„Nic než tmářství kacířů,“ rozčiluje se roku 1404 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka, když se doslechne o podivných pověstech, které se vážou k hoře Blaník ve středních Čechách. Ale on už ty čarodějné rejdy jednou provždy zatrhne! Jak se rozhodne, tak také udělá. „Zakažte lidem stoupat na tu horu,“ klade na srdce pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka (asi 1376–1411) farářům z okolí
18.6.2024
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do světa živých? Drsnou šumavskou krajinou se nese kvílející
28.5.2024
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou 19. století a jménem Pavla Papír
21.5.2024
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se o to však jeho manž
1.5.2024
Míst, kde proudí takzvaná bílá léčivá energie, je v naší zemi mnoho. Ať už příběhům o pozitivních energetických zónách věříte nebo ne, alespoň si uděláte hezký den a navštívíte zajímavé místo. Pokud patříte k těm, kteří naslouchají přírodě a chcete objevit něco víc než architektonické památky, něco, co nespatříte očima, nechte se vést a místo samo vám odhalí něco ze svého tajemství. Vyzkoušej
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Smažená zmrzlina
nejsemsama.cz
Smažená zmrzlina
Příprava je trochu složitá, ale tato delikatesa ohromí každou návštěvu. Ingredience na 4 porce: Piškotový plát: ● 6 vajec „M“ ● 160 g krupicového cukru ● 80 ml rostlinného oleje ● 160 g hladké mouky ● zmrzlina (vanilková) Vanilková omáčka: ● 1 l smetany ● 100 g cukru ● 8 žloutků ● 2 vanilkové lusky Na ozdobu: ● vejce na obalení ● plátky mandlí na obalení ● rostlinný olej ke
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
enigmaplus.cz
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
Zajímavým objektem, o kterém si mnozí mysleli, že pochází z doby, kdy na Zemi ještě žili dinosauři, je takzvané Londýnské kladivo. Tento artefakt byl nalezen ve 30. letech 20. století v USA, konkrétně
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
21stoleti.cz
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
Jeden rok večerního sledování televize, jedna cesta letadlem z východního na západní pobřeží USA nebo 3 dny strávené v Atlantě. Všemi těmito činnosti do sebe průměrný Severoameričan dostane dávku 0,1
Kuskus s avokádem
tisicereceptu.cz
Kuskus s avokádem
Voňavé dobroty z Maroka, Tuniska, Turecka i z Bulharska. Mezi oblíbené pokrmy patří i kuskus na různé způsoby. Ingredience na 4 porce 300 g kuskusu 350 ml vroucího kuřecího vývaru 2 avokáda 1
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
iluxus.cz
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
Rezidence Arden Road, nejnovější počin holešovického studia archicraft, přináší unikátní pohled do světa prominentního bydlení. Projekt zasazený do vyhlášené rezidenční čtvrti Pasadena představuje dům
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
panidomu.cz
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
Mléko má v kosmetické péči pradávnou tradici. Používala ho prý Kleopatra, Napoleonova manželka Josefína i císařovna Sisi. Proč je tedy nenapodobit. * Regenerační koupel Mléčný tuk působí mimořádně blahodárně na pleť, nejspíš proto, že se zčásti podobá našemu vlastnímu kožnímu tuku. Nejdřív ji zvláční a uvolní napětí suché kůže, pak na ní kyselina mléčná pomůže
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
nasehvezdy.cz
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
Konec manželství herce Václava Upíra Krejčí (68) a jeho manželky Kateřiny nebyl vůbec poklidný. Dodnes se táhnou spory o majetkové vyrovnání. Nemohou se dohodnout zejména na luxusním domě v pražských
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
historyplus.cz
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
Muž se zakrváceným nožem prchá od místa, kde byl právě ubodán král Václav III. Stráže mají jasno, a dotyčného na místě zabijí. Zahodili tak ale příležitost dozvědět se, proč se domnělý pachatel vlastně činu dopustil…   Celé město již spí, jen krčma se otřásá v základech. „Na zdraví krále!“ zvolá pijan, a než si obsah
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
epochaplus.cz
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 13 bilionů tolik sarančat tvořilo hejno, které v roce 1874 napadlo americké státy Iowa Minnesota, Kansas a Texas. Jejich celková váha činila téměř 30 milionů tun. 750 000 000 tun tolik
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
skutecnepribehy.cz
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
Než jsem otěhotněla, rozhodli jsme se s přítelem, že si zaletíme na romantický prodloužený víkend do Paříže. Tedy s prohlídkami památek, nákupy, romantickými snídaněmi v kavárnách. S vínem i vybraným jídlem. Byla jsem natěšená jako blecha a nemohla se dočkat, až konečně uvidím Louvre, katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž. Nikdy jsem totiž v hlavním městě Francie nebyla, ale toužila jsem po tom
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
epochalnisvet.cz
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
Kam se na něj hrabou všichni ti zazobaní basketbalisté, fotbalisté, hokejisté či golfisté. Oproti římskému vozatajovi to jsou jen chudí příbuzní. Gaius Appuleius Diocles si už v době starověku vydělá za svou kariéru tolik, že ho dosud nikdo nepřekonal a stále je hodnocen jako nejbohatší sportovec historie.   Jedním z center zábavy je ve starém