Domů     Prastarý hrad Přimda: Sídlo banditů i děsivého černého rytíře
Prastarý hrad Přimda: Sídlo banditů i děsivého černého rytíře
od 10.6.2019
1

Proslul jako sídlo nebezpečných lapků a také kvůli pokladům, které na něm měli ukrýt. Cestu k nim ale stráží obávaný černý rytíř a také přízrak bílé paní. Legend o hradě Přimda je celá řada, může ale na nich být i zrnko pravdy?

Když se český kníže Vladislav I. dozvěděl od jednoho z dvořanů, že jakýsi Němec si staví na české straně pohraničních hvozdů velký, kamenný hrad, panovník nad tím jen mávl rukou se slovy:

„Jen je nechte být.“ Vyslal ale své zvědy, kteří pozorně sledovali, jak stavba hradu pokračuje.

To už si i okolní šlechticové a kupci začali stěžovat, že nový hrad roste přímo na obchodní stezce do Horní Falce. Kníže se ale choval, jako by se ho to netýkalo.

Od svých špionů však věděl, že pevnost staví markrabě Děpolt II. z Vohburgu (1167–1190). Když byl pak hrad téměř dokončen, panovník k překvapení všech poručil, aby naložili na vozy sudy s medovinou a poslali je Děpoltovi.

Všichni nad tím kroutili hlavou, ovšem až do chvíle, kdy poznali, že jde jen o chytrou lest.

Jak kníže Vladislav k hradu přišel

I když rádci se divili, proč chce vladař uplácet drzého Němce, rozkazy stejně splnili. Brzy poté, co vozy s medovinou odjely, zformoval Vladislav silné vojsko a vyrazil také na cestu k hradu. Tam zrovna probíhaly bouřlivé oslavy.

Jednak kvůli dokončení stavby hradu a také se oslavovala slabost českého knížete, který si to nechal líbit. Děpolt dal vyvalit ze sklepů sudy s vínem a celá posádka se napájela i darovanou medovinou.

Ve chvíli, kdy byli všichni už zmořeni pitím, dorazilo k hradu nepozorovaně knížecí vojsko. Bez odporu prošli zbrojnoši otevřenou branou a obsadili hrad. Samotného Děpolta nechal Vladislav vysvléci donaha a potupou jej vyhnal za hranice.

Kníže tak získal zdarma zbrusu nový strážní hrad, který pak strážil zemské hranice. To ale není zdaleka jediný příběh, který popisuje okolnosti počátků této pevnosti. Ty další je popisují naprosto odlišně. Která z nich je pravdivější?

Legenda o veliké lásce

Zcela jiná legenda o založení hradu se odehrává v 11. století, kdy u dvora německého císaře Jindřicha sloužil mladý hrabě Albrecht z Oldenburku. Ten se zakoukal do císařovy dcery Eleny a ta jeho lásku opětovala. Mladý hrabě byl však chudý a sňatek s dcerou císaře tak nepřicházel v úvahu.

Albrecht se tedy rozhodl, že svou vyvolenou z císařského paláce unese. Nejdříve ale v hlubokých lesích našel příhodný vrch, na němž si dal vystavět nevelký hrad.

Zásobil jej pro případ dlouhého obléhání a poté se vydal v přestrojení na císařský dvůr. Z jeho komnat se mu pak zdárně podařilo uprchnout se svou milovanou Elenou. Jejich cílem byla samozřejmě hradní skrýš v hlubokých hvozdech.

Tam měli v klidu žít celých pět let. Ovšem až do chvíle, kdy císař zabloudil se svou družinou na lovu a náhodou narazil právě na jejich hrad. Poznal svou dceru i jejího únosce.

Nejprve chtěl Albrechta krutě potrestat, ale dcera jej tak úpěnlivě prosila za odpuštění, že se smiloval a oba milenci se s ním mohli vrátit na císařský dvůr. Hrad Přimda pak zůstal opuštěn.

Nejstarší pověst o hradu

Existuje však ještě jedna pověst. Podle ní hrad objevil na lovu v lesích český kníže Oldřich, vládnoucí kolem roku 1020. Pokud by to byla pravda, musel by být hrad daleko starší, než uvádějí všechny kroniky.

Oldřich prý pronásledoval jelena hvozdem, když tu se náhle ocitl před hradbami, porostlými mechem, šípkovými keři a břečťanem.

Sám si prosekal cestu dovnitř a spatřil pustý hrad, který jakoby náhle opustili všichni jeho obyvatelé. Na stolech i ve spížích byla spousta plesnivého jídla, v komnatách nábytek a ve skříních bylo staré, ale bohaté, oblečení.

Ve sklepích pak kníže objevil bohaté zásoby vína. Když jej ochutnal, zjistil, že stářím jen získalo na kvalitě.

Brzy zaslechl troubení rohů a k hradu dorazila jeho družina. Oldřich nakonec hrad daroval jednomu z členů své družiny, jménem Přím. Podle něj byl pak hrad pojmenován jako Přimda.

Hledání pravdy

Při pátrání po tom, jak to bylo s Přimdou ve skutečnosti, se můžeme podívat hned do několika slavných a starých kronik. O hradu se zmiňují kroniky Dalimilova, Hájkova i Kosmova.

Jako nejpravděpodobnější se pak jeví právě Kosmova verze, podle které Přimdu postavil v roce 1121 na českém území německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, který tím porušil všechny mezinárodní dohody.

Český kníže Vladislav I. si to ale nenechal líbit a nový hrad dobyl, aby z něj udělal jednu z nejvýznamnějších pohraničních pevností na bavorsko-českých hranicích. Přimda je také nejstarším kamenným hradem na našem území.

O tom, že jej stavěli Němci, svědčí i řada stavebních prvků, které můžeme vidět pouze v Bavorsku. Od počátku plnil hrad nejen funkci strážního hradu, ale i státního vězení.

Byl zde vězněn například přemyslovský kníže Soběslav II. a ve 13. století budoucí český král Přemysl Otakar II. Hrad ale v roce 1427 dobyli a zpustošili husité a oprav se dočkal až v 16. století, kdy jej vlastnili Švamberkové.

Nicméně ani ti na jeho údržbu neměli peníze a hrad zcela zpustl.

Přimda, sídlo loupežníků

Hrad měl ovšem také velice neklidnou historii, když se uvnitř jeho hradem střídala celá řada pánů a šlechticů.

Možná za to mohla jeho značná odlehlost, která sice komplikovala zásobování i údržbu, ale za to výborně posloužila jako úkryt před zákonem a panovníkovými vojáky.

V 15. století tak například hradu i celému panství vládl loupeživý rytíř z Rýzmburka. Za svého správce pevnosti pak dosadil známého násilníka Tista a od té chvíle nebylo v okolních lesích bezpečno.

Tlupy lupičů, pod Tistovým vedením přepadaly hlava nehlava bohaté i chudé a na hradě se hromadilo naloupené bohatství. Jak lapkům rostlo jejich sebevědomí, jejich nájezdy zasahovaly až na Berounsko.

Nakonec muselo zasáhnout až královské vojsko, které hradní ozbrojence zajalo, a brzy nato byli v Praze popraveni oběšením. Skrývá se někde v tajných chodbách pod hradem zlato, o které lapkové obrali bohaté kupce?

Hradní přízraky a strašidla

Pokud by se snad našel někdo, kdo by po něm pátral, měl by se mít na pozoru. Přimda je totiž podle mnohých svědectví místem, kde se zjevují přízraky.

Jedním z nich je duch hradní paní, manželky jednoho z šlechticů ze Švamberka, kteří hrad vlastnili v 15. a 16. století.

Měla krátce před porodem, a když se jí přitížilo, vydala se do lesa za starou čarodějnicí, aby jí pomohla. Cestou však dítě potratila, a to zemřelo. Nešťastná žena se obávala pomsty svého manžela a tak dítě zahrabala poblíž hradeb. Její duch dodnes bloudí hradní zříceninou a naříká nad ztraceným dítětem.

Dalším přízrakem hradu je černý rytíř.

To je prý duch jednoho z majitelů hradu, jistého Dětřicha Špačka z Kostelce, který jej měl v držení v letech 1289 – 1295. Ten se také řadil mezi chamtivce a loupežníky, dokonce vydrancoval klášter v německém Waldsassenu.

Tamější řeholníci jej prokleli a tak jeho duch bloudí v podobě černého rytíře zříceninami hradu a zjevuje se prý nejčastěji o půlnoci.

Foto: Wikipedia
reklama
Související články
28.5.2024
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou 19. století a jménem Pavla Papír
21.5.2024
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se o to však jeho manž
1.5.2024
Míst, kde proudí takzvaná bílá léčivá energie, je v naší zemi mnoho. Ať už příběhům o pozitivních energetických zónách věříte nebo ne, alespoň si uděláte hezký den a navštívíte zajímavé místo. Pokud patříte k těm, kteří naslouchají přírodě a chcete objevit něco víc než architektonické památky, něco, co nespatříte očima, nechte se vést a místo samo vám odhalí něco ze svého tajemství. Vyzkoušej
2.4.2024
Na louce jižně za obcí návštěvníka překvapí kamenný kruh, který jako by z oka vypadl megalitickým památníkům typické například pro anglický venkov. Kruh z 25 obřích kamenů o průměru 30 metrů tu v roce 2008 vytvořil místní stavbař Václav Jílek. Všechny žulové balvany pocházejí ze vzdálenosti maximálně 15 kilometrů od Holašovic a mají různou velikost, ten největší o hmotnosti 19 tun stojí samo
Jsou památky, které nás na místě, kde stojí, docela překvapí. Kdo by třeba uprostřed západočeských lázní čekal výstavný pravoslavný chrám v byzantském stylu? To, že západočeské lázně jsou už dlouho cílem hostů z Ruska, je všeobecně známo. Bylo tomu tak už v 19. století, kdy se sem ruští návštěvníci i pacienti jen hrnuli. V Mariánských Lázních se jim líbilo, ale postrádali důležitou věc: pravoslav
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
historyplus.cz
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
Panovník opouští zámek svého hostitele a slibuje si, že se zanedlouho vrátí. Byl tu přece tak spokojen! Až za pár týdnů přijede znovu, bude už mít na hlavě císařskou korunu… Italský rod Collaltů získal jméno podle panství Collalto v severní Itálii, ostatně jméno pochází z italského výrazu colle alto neboli vysoký kopec, popisující polohu hradů Collalto a
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
epochaplus.cz
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
Pěstuje alpinisimus, lyžuje, výborně plave, a to klidně i v ledové vodě, a hlavně s nesmírným potěšením řídí rychlá auta. Zkrátka má rád adrenalinovou zábavu. I takový je prezident Emil Hácha. I když většina lidí vnímá Emila Háchu (1872‒1945) jako starce v područí nacistického vůdce Adolfa Hitlera (1889–1945), v mládí byl nejenom schopným právníkem, ale
Sejdeme se za 20 let v květnu
skutecnepribehy.cz
Sejdeme se za 20 let v květnu
Byl máj, a tak jsem se k smrti zamilovala. Dokonce tak, že jsme s Martinem plánovali tajnou svatbu v okresním městě. Byl máj. Vidím to jako dnes: blížila jsem se k venkovskému nádraží v letních šatech. K vlaku vedla cesta vroubená rozkvetlými třešněmi. Vlak měl jen patnáct minut zpoždění, to byla taky dobrá zpráva. Když přisupěl, Martin mával z otevřeného okýnka a vesele volal:
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
panidomu.cz
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
Nejslušivějšího dojmu dosáhnete odstínem přirozeně vycházejícím z vašeho barevného typu, takže bude ladit s odstínem pleti a očí. U kombinovaných typů je pak zásadní určit, jestli má pleť studený nebo teplý odstín, a podle toho vybrat teplý nebo studený odstín barvy na vlasy. Jarní typ: Vhodné jsou jemné teplé barvy od medové, přes skořicovou až po
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
nasehvezdy.cz
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
Půvabná herečka ze seriálu ZOO Eva Burešová (30) na svého partnera, kuchaře a porotce MasterChef Česko Přemka Forejta (37), nedá dopustit. Dokonce se i smířila s tím, že pravidelně několikrát týdně od
Uklidňující barvy roku 2024
rezidenceonline.cz
Uklidňující barvy roku 2024
Každý rok předpovídají přední světoví výrobci nátěrových hmot nové trendy, ovlivňující módu i bydlení. Zvolené odstíny reflektují společenské a kulturní nálady, potřeby a touhy. Letos téměř všichni predikují uklidňující pastelové tóny. Pantone Color Institute, proslulý svým patentovaným systémem, vyhlásil barvou roku jemný, teplý a optimistický odstín Peach Fuzz, inspirovaný zralými broskvemi, který symbolizuje radost a
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
21stoleti.cz
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
Podle některých jde o slova Alberta Einsteina, podle jiných poprvé zazněla v předmluvě Carnegiovy knihy Jak získávat přátele a působit na lidi (1936). Tvrzení se nicméně posledních takřka 100 let opak
Jahodové řezy
tisicereceptu.cz
Jahodové řezy
Koláč můžete kombinovat s ovocem podle sezony. Bude chutnat s meruňkami, malinami i borůvkami. Na těsto 4 vejce 150 g másla 250 g hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva 130 g moučkového cukr
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
nejsemsama.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
enigmaplus.cz
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
Jihočeské město Český Krumlov je zcela jistě nepochybně silným turistickým lákadlem. Díky jeho bohaté historii zde najdeme i mnoho zajímavých místních legend a pověstí. Jedna z nich se vztahuje také i
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
epochalnisvet.cz
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
Ráno přijdete do koupelny, vyčistíte zuby a sáhnete na poličku pro svůj deodorant,…ale žádný tam není! Co teď? Pojďte s námi hledat jiný. Ovšem ne do obchodu, ale do historie!   Ocitli jste se v pravěku a během odpočinku v jeskyni si vás vyhlédl nějaký predátor! Teď opravdu na deodorant není čas, připravte se k
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
iluxus.cz
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
Lidi z Baru představují svou novinku – HOAX Coffee Liqueur. Řemeslný likér obsahuje výběrovou kávu z nejudržitelnější brazilské farmy. Co uděláte, když věc, kterou potřebujete, není k sehnání, nebo