Domů     Doupě hazardu, sídlo papeže, středověký ráj… Znáte evropské ministáty?
Doupě hazardu, sídlo papeže, středověký ráj… Znáte evropské ministáty?
od 11.12.2019
1

Na mapě je sotva najdeme, mají ale nesmírný význam. Každý z nich je něčím unikátní. Vypravte se na vzrušující a inspirativní cestu po nejmenších státech Evropy!

Vatikán – Papežský stát

Hlavní město: Citta del Vaticano

Rozloha: 0,44 km2

Počet obyvatel: 842

Jazyk: italština, latina

Vznik: 1929

Vatikán je nejmenší stát v Evropě, který se ukrývá uprostřed Říma, hlavního města Itálie. Jedná se o církevní stát, kterému vládne papež. Vlastní území zahrnuje několik významných památek, jako je bazilika sv.

Petra, Svatopetrské náměstí, Apoštolský palác nebo Vatikánská muzea. Součástí Apoštolského paláce je i známá Sixtinská kaple s obrovskou malbou Posledního soudu geniálního umělce Michelangela.

Historie: Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, který znamená v překladu Pahorek věštců.

Za prvopočátek církevního státu lze považovat výstavbu křesťanské svatyně u hrobu svatého Petra, který zde dal postavit ve 4. století císař Konstantin. Hlavním sídlem papežů se ale stal až v roce 1378, kdy se sem papežové vrátili z vyhnanství v Avignonu.

Samotný stát vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsali kardinál Pietro Gasparri a tehdejší předseda vlády Benito Mussolini.

Zajímavosti:

Jedním ze symbolů Vatikánu je Švýcarská garda – vojenská jednotka Svatého stolce, která zodpovídá za osobní bezpečí papeže. Jejich barevné uniformy navrhl sám Michelangelo.

Vatikán má poměrně vysokou kriminalitu (asi 20x vyšší než ostatní území Itálie).

Má vlastní banku, a dokonce i bankomat s instrukcemi v latině.

Vatikán má vlastní malé nádraží, sloužící k přepravě nákladů.

Vlastní jednu z nejbohatších světových uměleckých sbírek.

Vatikán vlastní svůj rozměrný teleskop, který se nachází ve Spojených státech.

Monako – město hazardu

Hlavní město: Monaco-Ville

Rozloha: 2,04 km2

Počet obyvatel: 36 950

Jazyk: francouzština, italština, monacký dialekt

Vznik: 1419

Monacké knížectví se nachází na středomořském pobřeží francouzské Riviéry, na tzv. Azurovém pobřeží.  Proslavilo se především jako město plné kasin a jako vyhledávaný daňový ráj. Ne vždy ale oplývalo bohatstvím.

K velkému zlomu došlo v roce 1848, kdy přišlo o 95 % svého území a potýkalo se s těžkou ekonomickou situací. Monacký kníže Karel III. (1818–1889) se tehdy rozhodl situaci řešit a v roce 1856 vybudoval přímořské lázně s kasinem.

K rozkvětu Monaka přispěl i německý kancléř Otto von Bismarck (1815-1898), který nechal v tehdejším Německu zavřít všechna kasina, a Monako tak získalo monopol na hazard. Místo natolik zbohatlo, že se kníže rozhodl oprostit místní obyvatele od daní.

Historie: První zmínky o Monaku se datují už do 5. stol. př. n. l., kdy byla v těchto místech založena fénická obchodní stanice. Zlomový byl rok 1215, když zde Janované založili pevnost, která měla chránit jejich sklady.

V roce 1292 se ale na místo dostal janovský šlechtic Francois Grimaldi (†1309) vyhnaný z Janova, který se svými kumpány všechny místní pozabíjel.

Od té doby rod Grimaldiů pronásleduje monacká kletba, která spočívá v tom, že žádný z rodu nemá zažít manželské štěstí.

Většina z nich se ale opravdu rozvedla nebo o své partery tragicky přišla, včetně knížete Rainiera III., jehož manželka, americká herečka Grace Kellyová, zemřela při autonehodě.

Zajímavosti:

Monako nemá vlastní armádu, pouze policii a gardu.

V kasinu mohou jako krupiéři pracovat pouze obyvatelé Monaka, ti ale zároveň nesmějí v kasinu hrát.

Oproštění od daní má svá pravidla – čistý trestní rejstřík, majetek přesahující několik set tisíc eur a vlastnictví nebo pronájem nemovitosti, v níž osoba stráví alespoň 3 měsíce.

Důležitou událostí je Velká cena Monaka, která se jezdí od roku 1929. V roce 1950 se okruh stal součástí mistrovství světa Formule 1.

San Marino – nejstarší republika na světě

Hlavní město: San Marino

Rozloha: 61,19 km2

Počet obyvatel: 32 471

Jazyk: italština

Vznik: 301

San Marino je malý jihoevropský stát, ze všech stran obklopený Itálií. Leží na hoře Monte Titano, jež má tři vrcholy, přičemž na každém z nich se tyčí jedna pevnost.

Malý státeček vyniká hlavně tím, že je nejstarší dodnes existující republikou na světě, přičemž výkonnou moc drží v rukou dva regenti z různých politických stran, kteří mají vzájemné právo veta.

Tento stát ještě donedávna patřil k těm ekonomicky nejstabilnějším, nyní se potýká s bankovní krizí.

Historie: Město bylo údajně založeno v roce 301 kameníkem jménem Marinus. Kvůli své poloze spadalo pod Římskou říši a v roce 1253 se stalo nezávislou republikou. O pár století později, konkrétně v roce 1797, sem dorazila napoleonská armáda.

Sám Napoleon (1769-1821) se rozhodl zemi garantovat samostatnost. Ostatní státy navázaly se San Marinem oficiální styky po Vídeňském kongresu v roce 1815.

Zajímavosti:

Nachází se zde mnoho muzeí. Oblíbené je Muzeum historických vozidel, kde jsou k vidění starodávné kousky i novodobé formule.

V čele země dosud stanulo více žen než kdekoli jinde na světě.

Jedná se o nejstarší nepřetržitě existující suverénní stát a nejstarší konstituční republiku.

Je zde více automobilů než lidí. Na tamních 33 tisíc obyvatel je registrováno 42 tisíc vozidel.

Sanmarinská ústava vznikla už v 16. století a je zakotvená v šesti knihách, psaných latinsky

Lichtenštejnsko – země kontrastů

Hlavní město: Vaduz

Rozloha: 160 km2

Počet obyvatel: 36 476

Jazyk: němčina

Vznik: 1806

Lichtenštejnsko patří mezi ty nejbohatší a nejluxusnější země na světě, na druhé straně je to země plná přírodních krás, jelikož leží na svazích Alp i v údolí řeky Rýna.

Jedná se konstituční monarchii, jejíž hlavou je lichtenštejnský kníže, který zastupuje stát v mezinárodních záležitostech. Za většinu politických záležitostí ale zodpovídá Švýcarsko.

Nejvíce tato země prosperuje z bankovního sektoru – finančnictví vytváří přibližně čtvrtinu hrubého domácí produktu. Zdejší bankovní domy zaměstnávají asi 1700 zaměstnanců.

Historie: Tato země dostala název od šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří své jméno odvozují od hradu Lichtenštejna v Dolních Rakousích. Lichtenštejnské knížectví bývalo v 6. století součástí Chursko-rétského vévodství.

Moderní Lichtenštejnsko vzniklo až na přelomu 17.–18. století, kdy rod Lichtenštejnů v roce 1719 jednotlivá panství sloučil a vyhlásil jejich samostatnost v rámci Svaté říše římské.

Poté, co toto impérium padlo, se v roce 1815 země začlenila do Německého spolku. Jako suverénní stát bylo uznáno v roce 1806. Specifické byly vztahy s Československem, jelikož veškerý majetek Lichtenštejnů byl na základě Benešových dekretů vyvlastněn. Mezi jejich pozemky patřily Lednice a Valtice, Břeclav nebo Šternberk.

Zajímavosti:

Je to jedna z mála zemí s nulovým státním dluhem.

Za 2. světové války museli Lichtenštejnové prodávat své umělecké dědictví včetně portrétu Ginevry de´Benci od Leonarda da Vinci.

Vzniká zde nejvíce zubních protéz na světě.

Má sjednocené zdanění se Švýcarskem.

Malta – ostrov plný historie

Hlavní město: Valetta

Rozloha: 316 km2

Počet obyvatel: 452 515

Jazyk: maltština, angličtina, italština

Vznik: 1964

Malta je hustě obydlený ostrov ve Středozemním moři, plný historických památek, ale také krásných pláží obklopených průzračným mořem. Na území ostrova se nacházejí záhadné prehistorické chrámy Tarxien, které se skládají ze čtyř megalitických staveb.

Tento komplex vznikl kolem roku 3500 př. n. l. a dodnes se nepodařilo zjistit, jak tehdejší obyvatelé dokázali tyto stavby postavit.

Historie: V průběhu dějin byla Malta v područí Féničanů, Kartága, Říma, Byzantské říše, nebo později Francouzů a Britů.

Zlomový rok pro tento ostrov nastal v roce 1530, kdy jej získal křesťanský vojenský řád johanitů (maltézských rytířů), kteří měli chránit Evropu před vpádem Osmanů. V roce 1798 ji obsadil Napoleon, ale již o dva roky později padla do područí Britů.

I v průběhu 2. světové války byla Malta důležitým strategický bodem, jelikož umožňovala britskému letectvu napadat zásobovací konvoje Afrikakorpsu (Německého afrického sboru).

Zajímavosti:

Malta má silně omezené zásoby sladké vody. Ta je dodávána potrubím ze Sicílie.

Malta si užívá více než 300 slunečných dní v roce.

Řekové založili dnešní Valletu, Féničané město Mdina.

Valletta drží titul nejopevněnějšího města světa.

Má nejvíce klášterů a největší počet mnichů a mnišek vzhledem k počtu obyvatel.

Andorra – přírodní skvost

Hlavní město: Andorra la Vella

Rozloha: 468 km2

Počet obyvatel: 77 281

Jazyk: katalánština, francouzština, španělština

Vznik: 1278

Andorra je knížectví ležící mezi Francií a Španělskem, které lemují hřebeny Pyrenejí. Do Andorry přijíždějí turisté (ročně až 15 milionů) hlavně kvůli lyžování a nakupování.

Krajina země se pyšní velkým množstvím tyrkysových jezer, malebnými údolími a horskými loukami, ale také středověkými románskými kostelíky a kamennými domky. Ve městě Les Escales zase vyvěrají horké termální prameny s vysokým obsahem síry.

Historie: První zmínky o této zemi existují už z doby vlády Karla Velikého, který ji osvobodil zpod nadvlády muslimských Maurů.

Samotný počátek knížectví se datuje do 13. století, kdy se o území přeli biskupové ze Seu d´Urgell a francouzská hrabata z Foix. V roce 1278 se jejich spor o nástupnictví vyřešil smlouvou, podle níž měli spravovat území společně.

Od té doby tak funguje diarchie (vláda dvou lidí). Dnes je to francouzský prezident a biskup z jedné ze španělských diecézí.

Zajímavosti:

Andorra nemá žádnou armádu, pouze vojenského náčelníka, kterým je francouzský prezident.

Neplatí se tu žádné přímé daně, ale pouze 4% daň z přidané hodnoty.

Hlavní město Andorra la Vella je nejvýše položené hlavní město Evropy.

Knížectví nedisponuje žádným letištěm ani železnicí.

Andorra nikdy neměla svou vlastní měnu.

Nemá ani vlastní poštovní služby.

Foto: Shutterstock
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
Od českých hranic je to jen co by kamenem dohodil a ostatně většina lidí na obou stranách hraniční čáry tu hranici nikdy tak úplně nepřijala za svou. Bratislava k nám prostě nikdy nepřestala patřit stejně jako my k ní. Návštěvníci, kteří do Bratislavy zavítají poprvé, možná budou trochu bezradní. Jak se v té široké nabídce památek, atrakcí a zážitků zorientovat, co vybrat a co třeba pro nedostate
První, co se nám obvykle vybaví, když se řekne Švýcarsko, je čokoláda a sýr, pak ještě hory, hodinky a banky. My dnes zůstaneme u těch prvních dvou. Čokoláda, jak ji známe a konzumujeme dnes, se ve Švýcarsku opravdu zrodila a mnozí podnikaví muži ji tady postupně vypiplali až do dnešní lahůdkové pochoutky, které sami Švýcaři zkonzumují 12 kilogramů ročně na osobu. Na své čokoládě jsou natolik záv
Kam vyrazit s těmi nejmenšími, aby si i ve sněhu užili spoustu zábavy? Skvělým tipem pro rodinný výlet je lyžařský areál Serfaus-Fiss-Ladis, nacházející se na náhorní plošině nad tyrolským údolím řeky Inn. Pohádková zima v Serfaus-Fiss-Ladis! Věřte nebo ne, ale překrásná oblast je nejslunnějším místem celého Tyrolska! Absolutním rájem je Bertina dětská zem ve Fissu, kde si děti pod dozorem
Jeden z alpských divů objevíte u lyžařského střediska Cervinia-Breuil, nalézajícího se pod úpatím hory Matterhorn v severozápadním italském údolí Valle d'Aosta. Ledová podívaná u Matterhornu Ledové jeskyně, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, dosahují téměř 4000 metrů nad mořem. Ze švýcarské strany k nim vyjedete lanovkou Piccolo Cervino, přičemž vystoupíte přímo u padesáti metrového tunelu
Když se k zemi začnou snášet první sněhové vločky, promění se horská oblast kolem Dachsteinu ve skutečný zimní ráj. Kromě četných možností sportovního vyžití zde na hosty čeká vřelé přijetí hostitelů a vynikající kuchyně. Region Schladming-Dachstein, který je součástí oblasti Ski amadé, nabízí deset lyžařských středisek a více než 230 km perfektně upravených sjezdovek v nadmořské výšce až 2700 m
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Košíčky s avokádovým krémem a lososem
panidomu.cz
Košíčky s avokádovým krémem a lososem
Tahle barevná dobrota nejen skvěle chutná, ale i krásně vypadá. Potřebujete 1 listové těsto 1 avokádo 1 stroužek česneku 50 g lučiny 1 lžičku citronové šťávy 1 lžíci olivového oleje 50 g uzeného lososa sůl, pepř pažitku Postup Listové těsto rozválejte na pomoučeném vále na tenkou placku, tu nařežte na čtverce a vtlačte je do
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Špičkoví vědci pomohou Česku s obnovitelnou energií
epochalnisvet.cz
Špičkoví vědci pomohou Česku s obnovitelnou energií
Na západ od nás megawatty, do budoucna dokonce gigawatty, a Česká republika se stále pohybuje pouze v řádech kilowatt. Převrátit tento deficit chce ambiciózní projekt, v jehož čele stojí VŠCHT. &n
Vyvedla svého Zajíce
nasehvezdy.cz
Vyvedla svého Zajíce
Ještě nedávno se mluvilo o velké krizi, někdo dokonce snad tipoval rozchod. Jenže ani jedno se nekoná. Herečka ze seriálu Comeback Dana Batulková (65) zazářila na premiéře filmu Franta Mimozemšťan spo
Kdy nastane správný čas na svatbu?
nasehvezdy.cz
Kdy nastane správný čas na svatbu?
Představitelka prodavačky Evy ze Zlaté labutě mění nečekaně plány! Její postavu čekají krušné časy, a navíc třetí série bude také tou závěrečnou. Proto není jisté, co bude Beáta Kaňoková (34) dělat.
Grand opening: Butikový villas-only resort BIJAL
iluxus.cz
Grand opening: Butikový villas-only resort BIJAL
Na turecké riviéře, nedaleko historického města Side, se letos v březnu po loňském soft openingu oficiálně otevírá villas-only resort BIJAL. Butikový koncept nabídne devatenáct vil ve středomořském
Zlínský kraj: Kraj švestkami a funkcionalismem protkaný
epochanacestach.cz
Zlínský kraj: Kraj švestkami a funkcionalismem protkaný
Východní Morava je rájem, jehož krásy vás omámí na první pohled. Lidové zvyklosti si zde totiž můžete vychutnat do poslední kapky. A to doslova. Ať už jste milovníky nadčasové architektury, tradiční módy anebo dáváte přednost turistice, zde si zaručeně přijde na své každé vaše „já“. Tekutý poklad Nejvýznamnějším plodem celého regionu je bezesporu švestka, neboli
Domácí piškotová roláda
tisicereceptu.cz
Domácí piškotová roláda
Než nanesete na těsto krém, potřete ho vrstvou malinového džemu. Roládu dotáhnete k dokonalosti čokoládovou polevou. Ingredience Na těsto 3 vejce 80 g krupicového cukru 1 lžíce kakaa 100 g
Proč si nechat pomoc při psaní práce na vysoké škole?
21stoleti.cz
Proč si nechat pomoc při psaní práce na vysoké škole?
Napsat závěrečnou práci na vysoké škole není jednoduché pro nikoho. Jde o desítky stránek odborných informací, které musíte podat ve velmi odborné, zajímavé a čtivé formě. To není vždy snadné. Můžete
25 let vězněná Blanche Monnier: Byla posedlá démonem?
enigmaplus.cz
25 let vězněná Blanche Monnier: Byla posedlá démonem?
Když policisté otevřou zamaskovaná dvířka, vyvalí se z temné místnosti neskutečný zápach. Rychle si proto k obličeji přiloží kapesníky a teprve pak vstoupí dovnitř. To, co spatří, jim vyrazí dech. Na
Můj deníček byl hlavně o lásce
skutecnepribehy.cz
Můj deníček byl hlavně o lásce
Čekala jsem na svého milého řadu let, až do listopadové revoluce. Doufala jsem, že přiletí prvním letadlem, kterým to půjde. Bylo nám patnáct, chodili jsme do prváku, ale znali jsme se už předtím ze základky a taky jsme bydleli jen kousek od sebe. Psala jsem si deníček, a když ho dnes čtu, pojednává prakticky jen o něm, o Alešovi.
Loupež v brazilské centrální bance: Dokonalý plán pilných zahradníků
epochaplus.cz
Loupež v brazilské centrální bance: Dokonalý plán pilných zahradníků
Jak rychle se dá nenápadně vyloupit banka, aby to vydalo kořist v hodnotě 70 milionů dolarů? Ti, kdo slyšeli o případu Centrální banky v brazilském městě Fortaleza, by možná odpověděli, že se to dá zvládnout za víkend. Práce na téhle loupeži bylo ale daleko víc. Fortaleza je třímilionové město na severovýchodním brazilském pobřeží, jedno ze sta největších