Domů     Doupě hazardu, sídlo papeže, středověký ráj… Znáte evropské ministáty?
Doupě hazardu, sídlo papeže, středověký ráj… Znáte evropské ministáty?
od 11.12.2019
1

Na mapě je sotva najdeme, mají ale nesmírný význam. Každý z nich je něčím unikátní. Vypravte se na vzrušující a inspirativní cestu po nejmenších státech Evropy!

Vatikán – Papežský stát

Hlavní město: Citta del Vaticano

Rozloha: 0,44 km2

Počet obyvatel: 842

Jazyk: italština, latina

Vznik: 1929

Vatikán je nejmenší stát v Evropě, který se ukrývá uprostřed Říma, hlavního města Itálie. Jedná se o církevní stát, kterému vládne papež. Vlastní území zahrnuje několik významných památek, jako je bazilika sv.

Petra, Svatopetrské náměstí, Apoštolský palác nebo Vatikánská muzea. Součástí Apoštolského paláce je i známá Sixtinská kaple s obrovskou malbou Posledního soudu geniálního umělce Michelangela.

Historie: Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, který znamená v překladu Pahorek věštců.

Za prvopočátek církevního státu lze považovat výstavbu křesťanské svatyně u hrobu svatého Petra, který zde dal postavit ve 4. století císař Konstantin. Hlavním sídlem papežů se ale stal až v roce 1378, kdy se sem papežové vrátili z vyhnanství v Avignonu.

Samotný stát vznikl roku 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsali kardinál Pietro Gasparri a tehdejší předseda vlády Benito Mussolini.

Zajímavosti:

Jedním ze symbolů Vatikánu je Švýcarská garda – vojenská jednotka Svatého stolce, která zodpovídá za osobní bezpečí papeže. Jejich barevné uniformy navrhl sám Michelangelo.

Vatikán má poměrně vysokou kriminalitu (asi 20x vyšší než ostatní území Itálie).

Má vlastní banku, a dokonce i bankomat s instrukcemi v latině.

Vatikán má vlastní malé nádraží, sloužící k přepravě nákladů.

Vlastní jednu z nejbohatších světových uměleckých sbírek.

Vatikán vlastní svůj rozměrný teleskop, který se nachází ve Spojených státech.

Monako – město hazardu

Hlavní město: Monaco-Ville

Rozloha: 2,04 km2

Počet obyvatel: 36 950

Jazyk: francouzština, italština, monacký dialekt

Vznik: 1419

Monacké knížectví se nachází na středomořském pobřeží francouzské Riviéry, na tzv. Azurovém pobřeží.  Proslavilo se především jako město plné kasin a jako vyhledávaný daňový ráj. Ne vždy ale oplývalo bohatstvím.

K velkému zlomu došlo v roce 1848, kdy přišlo o 95 % svého území a potýkalo se s těžkou ekonomickou situací. Monacký kníže Karel III. (1818–1889) se tehdy rozhodl situaci řešit a v roce 1856 vybudoval přímořské lázně s kasinem.

K rozkvětu Monaka přispěl i německý kancléř Otto von Bismarck (1815-1898), který nechal v tehdejším Německu zavřít všechna kasina, a Monako tak získalo monopol na hazard. Místo natolik zbohatlo, že se kníže rozhodl oprostit místní obyvatele od daní.

Historie: První zmínky o Monaku se datují už do 5. stol. př. n. l., kdy byla v těchto místech založena fénická obchodní stanice. Zlomový byl rok 1215, když zde Janované založili pevnost, která měla chránit jejich sklady.

V roce 1292 se ale na místo dostal janovský šlechtic Francois Grimaldi (†1309) vyhnaný z Janova, který se svými kumpány všechny místní pozabíjel.

Od té doby rod Grimaldiů pronásleduje monacká kletba, která spočívá v tom, že žádný z rodu nemá zažít manželské štěstí.

Většina z nich se ale opravdu rozvedla nebo o své partery tragicky přišla, včetně knížete Rainiera III., jehož manželka, americká herečka Grace Kellyová, zemřela při autonehodě.

Zajímavosti:

Monako nemá vlastní armádu, pouze policii a gardu.

V kasinu mohou jako krupiéři pracovat pouze obyvatelé Monaka, ti ale zároveň nesmějí v kasinu hrát.

Oproštění od daní má svá pravidla – čistý trestní rejstřík, majetek přesahující několik set tisíc eur a vlastnictví nebo pronájem nemovitosti, v níž osoba stráví alespoň 3 měsíce.

Důležitou událostí je Velká cena Monaka, která se jezdí od roku 1929. V roce 1950 se okruh stal součástí mistrovství světa Formule 1.

San Marino – nejstarší republika na světě

Hlavní město: San Marino

Rozloha: 61,19 km2

Počet obyvatel: 32 471

Jazyk: italština

Vznik: 301

San Marino je malý jihoevropský stát, ze všech stran obklopený Itálií. Leží na hoře Monte Titano, jež má tři vrcholy, přičemž na každém z nich se tyčí jedna pevnost.

Malý státeček vyniká hlavně tím, že je nejstarší dodnes existující republikou na světě, přičemž výkonnou moc drží v rukou dva regenti z různých politických stran, kteří mají vzájemné právo veta.

Tento stát ještě donedávna patřil k těm ekonomicky nejstabilnějším, nyní se potýká s bankovní krizí.

Historie: Město bylo údajně založeno v roce 301 kameníkem jménem Marinus. Kvůli své poloze spadalo pod Římskou říši a v roce 1253 se stalo nezávislou republikou. O pár století později, konkrétně v roce 1797, sem dorazila napoleonská armáda.

Sám Napoleon (1769-1821) se rozhodl zemi garantovat samostatnost. Ostatní státy navázaly se San Marinem oficiální styky po Vídeňském kongresu v roce 1815.

Zajímavosti:

Nachází se zde mnoho muzeí. Oblíbené je Muzeum historických vozidel, kde jsou k vidění starodávné kousky i novodobé formule.

V čele země dosud stanulo více žen než kdekoli jinde na světě.

Jedná se o nejstarší nepřetržitě existující suverénní stát a nejstarší konstituční republiku.

Je zde více automobilů než lidí. Na tamních 33 tisíc obyvatel je registrováno 42 tisíc vozidel.

Sanmarinská ústava vznikla už v 16. století a je zakotvená v šesti knihách, psaných latinsky

Lichtenštejnsko – země kontrastů

Hlavní město: Vaduz

Rozloha: 160 km2

Počet obyvatel: 36 476

Jazyk: němčina

Vznik: 1806

Lichtenštejnsko patří mezi ty nejbohatší a nejluxusnější země na světě, na druhé straně je to země plná přírodních krás, jelikož leží na svazích Alp i v údolí řeky Rýna.

Jedná se konstituční monarchii, jejíž hlavou je lichtenštejnský kníže, který zastupuje stát v mezinárodních záležitostech. Za většinu politických záležitostí ale zodpovídá Švýcarsko.

Nejvíce tato země prosperuje z bankovního sektoru – finančnictví vytváří přibližně čtvrtinu hrubého domácí produktu. Zdejší bankovní domy zaměstnávají asi 1700 zaměstnanců.

Historie: Tato země dostala název od šlechtického rodu Lichtenštejnů, kteří své jméno odvozují od hradu Lichtenštejna v Dolních Rakousích. Lichtenštejnské knížectví bývalo v 6. století součástí Chursko-rétského vévodství.

Moderní Lichtenštejnsko vzniklo až na přelomu 17.–18. století, kdy rod Lichtenštejnů v roce 1719 jednotlivá panství sloučil a vyhlásil jejich samostatnost v rámci Svaté říše římské.

Poté, co toto impérium padlo, se v roce 1815 země začlenila do Německého spolku. Jako suverénní stát bylo uznáno v roce 1806. Specifické byly vztahy s Československem, jelikož veškerý majetek Lichtenštejnů byl na základě Benešových dekretů vyvlastněn. Mezi jejich pozemky patřily Lednice a Valtice, Břeclav nebo Šternberk.

Zajímavosti:

Je to jedna z mála zemí s nulovým státním dluhem.

Za 2. světové války museli Lichtenštejnové prodávat své umělecké dědictví včetně portrétu Ginevry de´Benci od Leonarda da Vinci.

Vzniká zde nejvíce zubních protéz na světě.

Má sjednocené zdanění se Švýcarskem.

Malta – ostrov plný historie

Hlavní město: Valetta

Rozloha: 316 km2

Počet obyvatel: 452 515

Jazyk: maltština, angličtina, italština

Vznik: 1964

Malta je hustě obydlený ostrov ve Středozemním moři, plný historických památek, ale také krásných pláží obklopených průzračným mořem. Na území ostrova se nacházejí záhadné prehistorické chrámy Tarxien, které se skládají ze čtyř megalitických staveb.

Tento komplex vznikl kolem roku 3500 př. n. l. a dodnes se nepodařilo zjistit, jak tehdejší obyvatelé dokázali tyto stavby postavit.

Historie: V průběhu dějin byla Malta v područí Féničanů, Kartága, Říma, Byzantské říše, nebo později Francouzů a Britů.

Zlomový rok pro tento ostrov nastal v roce 1530, kdy jej získal křesťanský vojenský řád johanitů (maltézských rytířů), kteří měli chránit Evropu před vpádem Osmanů. V roce 1798 ji obsadil Napoleon, ale již o dva roky později padla do područí Britů.

I v průběhu 2. světové války byla Malta důležitým strategický bodem, jelikož umožňovala britskému letectvu napadat zásobovací konvoje Afrikakorpsu (Německého afrického sboru).

Zajímavosti:

Malta má silně omezené zásoby sladké vody. Ta je dodávána potrubím ze Sicílie.

Malta si užívá více než 300 slunečných dní v roce.

Řekové založili dnešní Valletu, Féničané město Mdina.

Valletta drží titul nejopevněnějšího města světa.

Má nejvíce klášterů a největší počet mnichů a mnišek vzhledem k počtu obyvatel.

Andorra – přírodní skvost

Hlavní město: Andorra la Vella

Rozloha: 468 km2

Počet obyvatel: 77 281

Jazyk: katalánština, francouzština, španělština

Vznik: 1278

Andorra je knížectví ležící mezi Francií a Španělskem, které lemují hřebeny Pyrenejí. Do Andorry přijíždějí turisté (ročně až 15 milionů) hlavně kvůli lyžování a nakupování.

Krajina země se pyšní velkým množstvím tyrkysových jezer, malebnými údolími a horskými loukami, ale také středověkými románskými kostelíky a kamennými domky. Ve městě Les Escales zase vyvěrají horké termální prameny s vysokým obsahem síry.

Historie: První zmínky o této zemi existují už z doby vlády Karla Velikého, který ji osvobodil zpod nadvlády muslimských Maurů.

Samotný počátek knížectví se datuje do 13. století, kdy se o území přeli biskupové ze Seu d´Urgell a francouzská hrabata z Foix. V roce 1278 se jejich spor o nástupnictví vyřešil smlouvou, podle níž měli spravovat území společně.

Od té doby tak funguje diarchie (vláda dvou lidí). Dnes je to francouzský prezident a biskup z jedné ze španělských diecézí.

Zajímavosti:

Andorra nemá žádnou armádu, pouze vojenského náčelníka, kterým je francouzský prezident.

Neplatí se tu žádné přímé daně, ale pouze 4% daň z přidané hodnoty.

Hlavní město Andorra la Vella je nejvýše položené hlavní město Evropy.

Knížectví nedisponuje žádným letištěm ani železnicí.

Andorra nikdy neměla svou vlastní měnu.

Nemá ani vlastní poštovní služby.

Foto: Shutterstock
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
Květen je měsíc lásky, ale také období, kdy se turistická sezóna teprve rozjíždí, zároveň jsou však už i evropská letoviska zalitá sluncem a příjemné teploty lákají k procházkám a objevování nových míst. To vše přímo vybízí k romantické dovolené. Ať už k moři, než se pláže zaplní a teploty vystoupají bůhví kam, nebo do termálních lázní či za poznáváním jiných kultur – zejména páry často vyrážejí
Přední příčky podle kvality ubytování a stravy obsadily v hodnocení Čechů středomořské destinace, mnohem barvitější je kategorie okolí hotelu. V celkovém hodnocení, tedy při zohlednění všech klienty recenzovaných parametrů, jasně vede Turecko a Řecko . Na první a druhé příčce se umístily resorty v Beleku a Side, městech na jihu Turecka od sebe vzdálených jen asi 40 kilometrů. S bezpočtem staroř
Dovolená v Rakousku láká na hory, jezera, bohatou historii i moderní kulturu. Co si nenechat ujít? Vyrazit můžete do méně známých míst i turisticky velmi oblíbených lokalit, tak si pojďme pár z nich představit. Jestli vás to táhne na jihozápad Rakouska, pak jsou cíle vaší dovolené jasné. Vydejte se do Salzburgu přes Linz. Poznáte nejen krásná města a úchvatné památky, ale navštívíte i jedinečno
V létě či v zimě, s dětmi nebo starými rodiči, hlavní město Slovenska je zábavou pro všechny Chcete svým dětem vyčarovat úsměv na tváři? Připravte jim výlet plný zábavy, přírody a pochoutek, při kterém se něco nového dozví. To vše na jednom místě – v Bratislavě. Železná studienka Vychutnajte si poznávaní Nejlepší
Pokud už všechny české wellness hotely znáte, vyrazte objevovat naše sousední nebo méně vzdálené země, které jsou lázeňským rájem. Hotel Wirlerhof Rakousko Dát si krátkou túru po hřebenech se zbytky sněhu nebo cyklo výlet v údolí, večer si jít zaplavat a celý další den za odměnu strávit ve spa. Dát si masáž, a prohřát
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tají herečka Anežka Rusevová partnera?
nasehvezdy.cz
Tají herečka Anežka Rusevová partnera?
Proslýchá se, že se ANEŽKA RUSEVOVÁ (36) bláznivě zamilovala. Jejím vyvoleným má být ale ženáč! Není žádným tajemstvím, že Anežka Rusevová (36) před časem opravdu rapidně zhubla. Sama herečka se pak
Pečené plněné brambory s brynzou
tisicereceptu.cz
Pečené plněné brambory s brynzou
Jednoduchý recept si vás získá kombinací chutí brambor, brynzy nebo tvarohu a vypečené slaniny. Potřebujete 1 kg velkých brambor 200 g brynzy 100 g slaniny 100 g bílého jogurtu 50 g tvrdého
Strašidelný osud Marie Bartošové: Spolkly ji tunely pod Brnem?
epochalnisvet.cz
Strašidelný osud Marie Bartošové: Spolkly ji tunely pod Brnem?
Brno jako druhé největší české město ukrývá samozřejmě spoustu pozoruhodných a tajemných míst. Mnoho z nich souvisí s údajnou spletí podzemních chodeb a starých katakomb, které se pod povrchem mají na
Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví?
21stoleti.cz
Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví?
Tým vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnil výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví – jeho cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopra
Jako mravenci! Nejrušnější křižovatku světa najdeme v tokijské čtvrti Šibuja
epochaplus.cz
Jako mravenci! Nejrušnější křižovatku světa najdeme v tokijské čtvrti Šibuja
Lidé netrpělivě čekají a hypnotizují červeného panáčka. Najednou cvakne zelená a široké prostranství se zaplní. Nikdo do sebe nenaráží, všichni si uctivě uhýbají a působí to jako organizovaný chaos. P
Roman Vojtek (51): Jeho život jsou vzlety a pády
nasehvezdy.cz
Roman Vojtek (51): Jeho život jsou vzlety a pády
Lámal ženám srdce. Daniela Šinkorová (50) se po rozchodu s ním oblékala jen do černé a pila, v šoku byla i první manželka, tu opustil ze dne na den krátce před porodem. Cesta vsetínského rodáka k d
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Digestoř vyčistí vzduch
panidomu.cz
Digestoř vyčistí vzduch
Dnes už se staly nepostradatelnou součástí domácnosti, zejména v městských bytech, ale službu udělají i v domech a na chalupách. Odsají páru, ale i vůni různých jídel, která by se jinak šířila po celém bytě. A vyrábějí se stále nové a dokonalejší. Jenže na trhu je jich tolik, že není snadné se v nabídce zorientovat. Takže pokud
Dvě nové vůně u Issey Miyake
iluxus.cz
Dvě nové vůně u Issey Miyake
L'Eau d'Issey Pivoine a l'Eau d'Issey pour Homme Vétiver vyprávějí příběh této vonné legendy s lyričností, která je pro Issey Miyakeho typická. Příběh o tom, co se stane, když se voda, čistá a ryzí es
Záhada Ostrova prince Edvarda: Kde měla kotviště fantomová plachetnice?
enigmaplus.cz
Záhada Ostrova prince Edvarda: Kde měla kotviště fantomová plachetnice?
Hlavním městem kanadského Ostrova prince Edvarda je Charlottetown. Právě jeho obyvatelé poprvé spatřili na oceánu přízračnou loď s hořícími plachtami a stěžni. Fantomová loď se zjevovala znovu a znovu
Co jsem si navařila, to si musím sníst!
skutecnepribehy.cz
Co jsem si navařila, to si musím sníst!
Své děti jsem vychovala dobře, byly to hodné a slušné dcery. Nevím, po kom se nevydařil můj jediný vnuk? Asi jsem ho rozmazlila! Když chodil vnuk Pepíček na základní školu, dostala se dcera do problémů. S manželem se doma hádali a vypadalo to na rozvod. Nechtěla jsem, aby v tom můj vnuk vyrůstal, a tak jsem si ho vzala k sobě.
FESTIVAL NÁRODŮ PODYJÍ.
epochanacestach.cz
FESTIVAL NÁRODŮ PODYJÍ.
Pilířem sobotního programu je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik dosídlených v oblasti Podyjí, provázená celodenním programem, na kterém se vystřídá kolem tuctu hudebních a tanečních skupin a to nejlepší ze současné české indies produkce. Nedílnou součástí sobotního programu je také položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti v Pohořelicích, Drasenhofenu a Poysdorfu za účasti zástupců města,