Domů     Hrad Švihov: Nedobytný Popelčin ostrov
Hrad Švihov: Nedobytný Popelčin ostrov
od 17.8.2021
1

Takřka nedobytná pevnost obklopená důmyslnými vodními příkopy, které ji proměnily vlastně v umělý ostrov. Hrad Švihov nedaleko Klatov se může pochlubit slavnou historií a svou výjimečnost si zachoval až do dnešních dnů.

Původní tvrz z poloviny 14. století dostala definitivní podobu až o století později, kdy se vlády nad zdejším panstvím ujal královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších představitelů rodu Rýzmberků.

Ze Švihova vytvořil jednu z nejodolnějších pevností tehdejší doby. Hrad se dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí vystavěnou na baště obklopil hned dvěma vodními příkopy.

Ten vnitřní byl vyhlouben na místě dnešního nádvoří, vnější pak mezi dvěma pásy hradeb. Oba příkopy mohly být v případě nutnosti rychle naplněny vodou z nedaleké řeky Úhlavy.

Přišlo to vhod například v období třicetileté války, kdy Švihov bezvýsledně obléhala švédská vojska.

Návrat k zašlé slávě

Pověst nedobytné pevnosti se však stala Švihovu osudnou. Po válce císař Ferdinand III. dostal strach, že právě takové hrady by mohly poskytnout útočiště loupeživým hordám, ale především se mohou proměnit v bašty protihabsburského odporu.

Stejně jako řadu jiných hradů nařídil tenkrát srovnat Švihov se zemí. Rod Černínů, jemuž tehdy Švihov patřil, dělal všechno pro to, aby toto tvrdé rozhodnutí zvrátil. Do značné míry se mu to také i podařilo.

Hrad sice přišel o velkou část vnějšího opevnění a o vodní příkopy, ale k jeho demolici naštěstí nedošlo. Kdysi pyšná pevnost ovšem navždy ztratila svou slávu. Z obou paláců se staly sýpky a předhradí se na staletí proměnilo v obyčejný hospodářský dvůr.

To, že hrad přestal sloužit k bydlení, samozřejmě znamenalo, že nikdo nevěnoval příliš péče údržbě. Není divu, že už v roce 1926 je Švihov v oficiálních úředních dokumentech označován za zříceninu.

Po druhé světové válce byl hrad vyvlastněn, i když pro československý stát to žádné velké terno nebylo.

Památku převzal v dezolátním stavu, ale i v tehdejších dobách se naštěstí našly osvícené osobnosti, díky nimž se podařilo prosadit na tehdejší poměry nevídanou rekonstrukci. A tak v roce 1950 započaly práce na obnově hradu.

Švihov se konečně dočkal důstojného zastřešení, byly vyčištěny a restaurovány interiéry. Potíže ovšem restaurátorům činila skutečnost, že z původního vybavení se vlastně dochovalo jen velice málo.

Proto byla zvolena takzvaná náznaková instalace, která má návštěvnících dojem středověkého sídla alespoň připomenout.

Rozjímání nad vodní hladinou

Obnova hradu se vydařila. Ostatně ověřit si to můžeme třeba při sledování oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, která se tu v roce 1973 natáčela. Připomíná ji návštěvnický okruh nazvaný Za tajemstvím Popelčina střevíčku.

Expozice zaujímá čtyři podlaží Bílé bašty, do níž vede samostatný vchod z velkého hradního nádvoří. Na své si přijdou především děti, které si pod dohledem sovy Rozárky mohou vyzkoušet plnění různých úkolů a hádanek.

Prohlídkových tras na Švihově ovšem najdeme víc.

Ta základní nás seznámí s historií hradu, nechá nás nahlédnout do Červené bašty a provede nás nejen reprezentačními prostorami jako taneční sál nebo hodovní síň, ale také méně přístupnými částmi jako je zbrojnice nebo ložnice hradní paní.

Rozhodně stojí za prohlídku i hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie s freskou sv. Jiří bojujícího s drakem a se sbírkou gotických plastik. Kaple je v naší zemi ojedinělá zejména svým umístěním.

Založena byla na baště, vystupuje z opevnění a kdysi pod ní protékal hradní příkop.

Věž se skleněnou podlahou

Trochu jiné zážitky pak nabízí prohlídkový okruh s lakonickým, ale zdaleka ne vše vystihujícím názvem Kuchyně. Navštívíme hospodářské prostory, samozřejmě zmíněnou hradní černou kuchyni, ale také třeba strážnici, fraucimor nebo hejtmanskou kancelář.

Nezapomenutelná je také návštěva hradních sklepení, kde se skladovaly potraviny. Součástí prohlídky je i takzvaný chlebový sklep, kde uvidíme i potřeby pro výrobu a skladování pečiva. A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na věž s vyhlídkou na řeku Úhlavu.

Dozvíme se v ní například i zajímavosti o způsobu její výstavby. Pokud se chceme pokochat vyhlídkou z pětatřicetimetrové věže, musíme ovšem zdolat 98 krkolomných schodů.

Atrakcí věže je dnes také částečně prosklená část podlahy ve druhém patře, díky níž je možné spatřit nasvícenou klenbu prvního patra věže včetně dochovaných původních trámů. Švihov dnes už opět naplno žije.

Konají se tu totiž nejen obvyklé prohlídky, ale také řada kulturních akcí od šermířských vystoupení přes koncerty a výstavy až po divadelní představení.

Tyranova cesta do pekla

Stejně jako většina jiných středověkých hradů je i Švihov opředen mnoha pověstmi. Zpravidla v nich hraje velkou roli sám zakladatel Půta Švihovský a především jeho smutně proslulá krutost a bezohlednost.

Podle legendy si tyrana Půtu odnesl ďábel, i když důvody pro takový trest se uvádějí různé. Podle jedné z verzí nechal Půta zaživa upálit ve stodole řemeslníky, kteří pracovali na hradě, protože se mu nechtělo platit jim za odvedenou práci.

Podle druhé si cestu do pekla zasloužil tím, že dal v hradním sklepení zaživa zazdít mladou dívku, která přes jeho nesouhlas zatoužila po sňatku s chlapcem ze sousedního panství.

Protože jejich lásce tajně přála i Půtova manželka, rozhodl se hradní pán potrestat i ji. Když na ni ale chtěl vztáhnout ruku, zřítil se strop ložnice, dovnitř vpadl čert a vzniklým otvorem Půtu odnesl.

Dodnes je na tom místě ve stropě otvor, který se prý nikdy nikomu nepodařilo zazdít. Legenda s krutým koncem se váže také ke hradní kapli, kde si můžeme povšimnout zvláštního kamene vystupujícího z jinak rovné stěny.

Za Půtových dob žil prý na hradě mnich, který se vyznačoval neukojitelnou chutí k jídlu. Léta kradl pochoutky v hradní kuchyni i spižírně, než byl přistižen. Půta ho za trest nechal zazdít přímo v kapli.

Jenže neustálým přejídáním otylý mnich se do zdi celý nevešel, a tak je právě na místě jeho posledního odpočinku zeď nerovná. Říká se, že pokud návštěvník položí na toto místo prsty a vysloví své tajné přání, opravdu se mu splní.

Co nesmíte minout, když navštívíte vodní hrad Švihov?

1) Hrad Velhartice

Sotva třicet kilometrů dělí Švihov od další zajímavé památky na dosah od Klatov.

Hrad Velhartice na skále nad řekou Ostružnou vznikl už na konci 13. století a dnes tu můžeme obdivovat především gotický palác zvaný Rajský dům s pozdně renesančním křídlem, který s věží Putnou v předhradí spojuje unikátní kamenný most se čtyřmi lomenými oblouky.

V roce 2012 se konečně dočkal zprovoznění i hradní pivovar a prostor před areálem je věnován vznikajícímu souboru lidových staveb přenesených ze šumavského předhůří.

2) Hrad Rabí

Z Velhartic už je potom jen kousek východním směrem k památnému hradu Rabí, který se vypíná na skalnatém svahu nedaleko Sušice. Pochází z počátku 13. století a bývá považován za nejrozsáhlejší hradní komplex na našem území.

Kdosi spočítal, že obvod jeho hradeb a budov čítá dohromady tři kilometry. Dnes už je o trochu menší, protože zaniklo předsunuté předhradí, ale stále je nejnavštěvovanější památkou Plzeňského kraje.

Rabí je také místem, kde v roce 1421 při obléhání hradu husity přišel vojevůdce Jan Žižka o druhé oko – podle některých po přímém zásahu šípem, podle jiných vinou odštípnuté třísky.

Foto: Shutterstock

Foto:
reklama
Související články
Je toho hodně, co nás napadne při vyslovení jména Štramberk – bohatá historie, cenné architektonické památky, stále živé lidové tradice… V tomto malebném moravském městě je ale pořád možné objevovat něco nového a zajímavého. Historické jádro Štramberka je díky své bohaté historii i cenným památkám městskou památkovou rezervací. Tvoří ji měšťanské domy, obehnané hradbami v okolí svažitého náměstí.
Česká republika má několik míst, která se proslavila chovem koní. Naší specialitou je především starokladrubský kůň, a právě mnoho jeho zástupců našlo svůj domov ve Slatiňanech, v těsné blízkosti významného a hojně navštěvovaného zámku. Od chvíle, kdy na sklonku 13. století vznikla osada zvaná Slatiňany, se zdejší obec stále rozrůstala. Některý z potomků prvního doloženého majitele panství Franti
Jedním z mála dochovaných pevnostních objektů v Olomouci je Korunní pevnůstka ležící vlastně v samém centru města. Budována byla od roku 1754 na území bývalé obce Závodí před středověkými městskými hradbami a tvoří ji několik objektů postavených v průběhu 18. i 19. století. Pevnost obklopuje mohutný zemní val určený k rozmístění děl, jehož podpěrná cihlová zeď dosahuje výška 4,7 metru. Těch děl
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. Historie kolínské židovské komunity Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nadopujte se všemi béčky
nejsemsama.cz
Nadopujte se všemi béčky
Vitaminů skupiny B je celkem osm a všechny by se pro naše zdraví přetrhly. Pečují o kůži, vlasy, nervy i srdce. Ne vždy jich ale přijímáme tolik, kolik potřebujeme. Mrkneme se na zoubek těm nejdůležitějším z celé skupiny a pro začátek si můžeme říct, že i když máte jejich spotřebu pokrytou, stres, kouření, pití alkoholu nebo velkého množství kávy či čaje vedou
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
epochalnisvet.cz
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
Helena Duncan si jako malé děvče vyslouží přízvisko pekelná, neboť tvrdí, že umí mluvit s mrtvými. Od té doby své okolí zahrnuje jedním proroctvím budoucnosti za druhým a jako dospělá se díky tomu stane uznávanou čarodějnicí. Dnes však o jejích schopnostech mnozí pochybují, neboť je údajně doloženo, že při seancích podváděla. Je to pravda? Je
Archeologové u Kutné Hory odkryli osadu starou 7 000 let
21stoleti.cz
Archeologové u Kutné Hory odkryli osadu starou 7 000 let
Dosud neznámou neolitickou osadu u Kutné Hory objevili badatelé z Archeologického ústavu AV ČR. Unikátní je v tom, že v následujících tisíciletích na jejím místě nevznikla žádná jiná sídliště a díky t
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Španělské ptáčky
tisicereceptu.cz
Španělské ptáčky
Většina z nás omáčky miluje. Španělský ptáček patří mezi klasické recepty české kuchyně. Příprava není vůbec složitá. Suroviny 4 plátky z hovězí kýty (celkem asi 600 g) 2 natvrdo uvařená vejce
Union Glashütte opět partnerem závodu veteránů napříč Saskem
iluxus.cz
Union Glashütte opět partnerem závodu veteránů napříč Saskem
Jen málokomu se podaří dopřát si tak jedinečný zážitek s klasickými automobily, jakým je závod Sachsen Classic. V jeho rámci se v polovině srpna opět přesunou závodníci kultovní setinové rallye ze Cvi
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
epochaplus.cz
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro
Temný stín mě pronásledoval městem až domů
skutecnepribehy.cz
Temný stín mě pronásledoval městem až domů
Ten duch se na mě přilepil v parku u křížku a pronásledoval mě celou cestu, marně jsem před ním utíkala, zachránila mě až lávka přes potok. Stalo se to před několika lety, když jsem se vracela s manželem, již značně společensky upraveným, z večírku u jeho bratra. Švagrová nás přemlouvala, abychom přespali u nich. Já ale chtěla domů do své postele, a tak
Kadeřníkovi královy metresy prošlo i znásilnění
historyplus.cz
Kadeřníkovi královy metresy prošlo i znásilnění
Když králova metresa prochází uličkou dvořanů, ulpívají na ní desítky párů očí, které hodnotí každičký detail jejího vzhledu. Jen ať se dívají, má krásné šaty, líčení podle poslední módy, vzácný parfém, a hlavně vysoký účes, jehož tvorba zabrala celé hodiny. Jistý muž, který je nositelem starobylého a prestižního Řádu svatého Michala, dokončuje spis Chvála účesů
Kdy už si mě vezmeš Prachaři?
nasehvezdy.cz
Kdy už si mě vezmeš Prachaři?
Půvabná herečka ze seriálu Jedna rodina Sara Sandeva  (27) už tři roky tvoří pár se starším hercem Jakubem Prachařem (40). Možná je tak pomalu na čase vztah někam posunout. Nabízí se pochopitelně sv
Tajemství obrazu v proslulé galerii: Opravdu je na něm létající talíř?
enigmaplus.cz
Tajemství obrazu v proslulé galerii: Opravdu je na něm létající talíř?
Hledat důkazy existence UFO v proslulé florentské galerii Uffizi není zase tak bláhové, jak by to původně vypadalo. Záhadný obraz na vás čeká ve druhém patře galerijního objektu. Výtvarné dílo vzniklo