Domů     Klášter Teplá: Historie v moderním hávu
Klášter Teplá: Historie v moderním hávu
od 1.11.2021
1

Na počátku dlouhé a slavné historie kláštera Teplá nestál zbožný mnich nebo velebný kněz, ale jeden mladý šlechtic, syn královského číšníka, který po rodinné tragédii našel nový smysl života.

Před jinochem jménem Hroznata z Ovence se ve druhé polovině 12. století rýsovala docela slušná budoucnost. Jeho otec působil jako číšník samotné královny Judity, manželky Vladislava II. Nadějný mladík se docela brzy také oženil a měl i syna.

Nebylo mu však dáno užívat si šťastného života. Jeho syn záhy zemřel a krátce nato opustila tento svět i Hroznatova žena. Mladý šlechtic si v tu chvíli usmyslel, že zcela změní svůj život a zasvětí ho Bohu.

Příliš obtížná křížová výprava

A hned na začátku se rozhodl pro zvlášť obtížnou věc. Přihlásil se totiž v roce 1188 na křížovou výpravu do Svaté země. Až na shromaždišti na mořském břehu nedaleko Říma si uvědomil, že nejspíš trochu přecenil své síly.

Zalekl se obtíží nadcházející cesty a odhodlal se požádat samotného papeže o dovolení účast na výpravě odříct. Svatý otec Celestýn III. mu toto povolení udělil, ovšem pod jednou podmínkou: Vrátí se zpět do Čech a založí premonstrátský klášter.

Naleznete zde největší klášterní knihovnu.
Naleznete zde největší klášterní knihovnu.

Pod ochranou samotného papeže

Protože pro premonstráty je typický rozjímavý způsob života a jsou v něm neradi rušeni, vybral Hroznata pro budoucí klášter odlehlé místo přibližně dva kilometry od tehdejší osady Teplá.

Do budování se vrhl naplno, takže klášter brzy opravdu stál a na Hroznatovu výzvu se do něj přišli usadit řeholníci z pražského Strahova.

U příležitosti další křížové výpravy se pak Hroznata vypravil znovu do Říma a u papeže se mu podařilo získat pro klášter některá cenná privilegia jako příslib papežské ochrany, právo opatů na příslušné insignie a také možnost udělovat odpustky přicházejícím poutníkům.

Z rukou samotného Celestýna III. přijal řeholní roucho premonstrátů, a stal se tak členem svého vlastního kláštera.

S únosci se nevyjednává

Život bohabojného muže bohužel neměl šťastný konec. Hroznata byl v létě roku 1217 přepaden německými loupeživými rytíři, kteří za něj od kláštera požadovali vysoké výkupné. To zásadový muž odmítl a odolal i trýznění hladem, žízní a zimou.

Útrapám v zajetí na hradě Kynšperku podlehl a posléze byl pohřben přímo před hlavním oltářem tepelského klášterního kostela.

Původní místo, kde byl pohřben, už dnes označuje pouze kámen s nápisem zasazený v dlažbě a Hroznatovy ostatky jsou uchovány v relikviáři, uloženém na oltáři z bílého mramoru v Hroznatově kapli v klášterním kostele Zvěstování Páně.

Ten se začal stavět ještě za Hroznatova života a o významu kláštera svědčí i to, že vysvěcení kostela se zúčastnil i sám král Václav I. Románsko-gotická stavba je dlouhá 62 metrů, dosahuje patnáctimetrové výšky a je dnes považována nejen za cennou ukázku tohoto stavebního slohu, ale především za nejstarší památku svého druhu na českém území.

Mor, požáry a války

Klášter ovšem ani po tragickém skonu svého zakladatele nepřestal existovat, přestože ho v následujících staletích čekala kromě klidných časů i období útrap a nebezpečí.

Celkem třikrát ve své historii takřka do základů vyhořel, naposled v roce 1611. Několikrát se stal obětí drancování, krátký odpočinek si mohl dopřát za panování Karla IV., který tu rád pobýval, ale potom už bychom v historických kronikách nacházeli až příliš mnoho zmínek o morových ranách či útocích nájezdníků.

Po skončení ničivé třicetileté války se premonstráti mohli konečně trochu volněji nadechnout a hned se pustili do velkých stavebních projektů.

Byl povolán architekt Kryštof Dientzhenhofer, jeden z vrcholných barokních stavitelů, a ten klášteru v letech 1690 až 1724 vtiskl dnešní podobu.

Původní lesk se konečně vrací

Klášter pak nenápadně dospěl až do 20. století, kdy na něj čekaly další kruté rány osudu.

Ty přišly především s druhou světovou válkou, kdy nacisté nejen že donutili část řeholníků narukovat do armády, ale především zabavili klášterní majetek a v areálu zřídili porodnici pro německé svobodné matky v rámci nechvalně známého projektu Lebensborn.

Když pak v roce 1945 Teplou konečně obsadila americká vojska, mohlo se zdát, že klášter má to nejhorší za sebou. Jenže už v roce 1950 byl klášter podobně jako mnoho dalších uzavřen a následující tři desetiletí sloužil jako kasárna.

To se samozřejmě muselo podepsat na stavu této výjimečné památky. Teprve v roce 1990 získali premonstráti svůj majetek zpátky, i když po příchodu museli nešťastně hledět na pokročilou devastaci kdysi nádherných staveb.

Naštěstí od té doby prošel klášter Teplá rekonstrukcemi, které mu vrátily velkou část původního lesku a slávy. Období návratu lepších časů bylo zakončeno v roce 2008 prohlášením kláštera za národní kulturní památku.

Taková knihovna se jen tak nevidí

Klášter i dnes obývají řeholníci, kteří považují za své poslání práci s lidmi, a tak působí i jako kněží v okolních farnostech. Jejich každodenní modlitby v klášteře jsou přístupné poutníkům, každou neděli se v klášterním kostele Zvěstování Páně koná mše.

Klášter se ale přizpůsobil moderní době a nabízí kromě turistických prohlídkových tras i mnohé další zajímavé zážitky. Pokud chceme poznat vnitřní prostory kláštera, můžeme se zúčastnit prohlídky s průvodcem.

Ta nás zavede třeba do velkého i malého muzejního sálu s exponáty vztahujícími se k historii kláštera.

Jsou tu k vidění portréty všech dosavadních opatů a můžeme navštívit čítárnu, nahlédnout do pracovny knihovníka, a především obdivovat klášterní knihovnu, která je se svými sto tisíci svazky druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.

Pokud se právě nekonají bohoslužby, zavede turisty prohlídka také do klášterního kostela.

Hudba s modrým nádechem

Vynechat ovšem nesmíme především unikátní Modrý sál, s rozlohou 360 čtverečních metrů největší a nejreprezentativnější prostor barokního konventu, vyzdobený freskami významného barokního umělce Maura Fuchse.

Sál slouží především jako koncertní síň s kapacitou až 150 diváků, ale díky pódiu a příslušnému ozvučení se může podle přání proměnit třeba i v konferenční místnost či přednáškový sál. Jako zázemí Modrého sálu dnes slouží opatská jídelna.

Tajemné a lákavé podzemí

Speciální prohlídka je pak zaměřena na život v klášteře. Díky ní poznáme barokní obytné prostory včetně křížové chodby, učebny, jídelny nebo kapitulní síně. Můžeme porovnat celu řeholníka s částí opatského bytu a klášter projdeme opravdu podrobně.

Vždyť nás průvodce zavede i do suterénních prostor, sloužících kdysi jako skladiště potravin, kde zaujme zřejmě nejvíc barokní sladovna, pokrytá černým asfaltovým nátěrem.

Vstoupit ale můžeme ještě o patro níž, tam, kde vedou až šest metrů vysoké barokní štoly připomínající kamenné bludiště. Kanalizační a drenážní systém kláštera je unikátní svým rozsahem zpřístupnění. Prohlídky nezapomínají ani na děti.

Pro ty je ve sklepení připravena zábavná hra Výprava za klášterním pokladem.

Dospělí pak spíše ocení stálou expozici archeologických nálezů nebo populární Vodní svět – představení mlýnských technologií pomocí interaktivních modelů, poháněných vodou, včetně Francisovy turbíny z roku 1929.

Ulovte si klášterní rybu!

Klášter se dokonale přizpůsobil současné době. Součástí areálu je i hotel s 65 pokoji, jehož hosté se mohou v klášterním rybníce pokusit ulovit rybu, kterou jim pak ochotně připraví v klášterní kuchyni.

O moderním pojetí klášterního života svědčí i devítijamkové golfové hřiště, které začíná hned za klášterní zdí. Denně od 6 do 21 hodin je také volně přístupný klášterní anglický park, který rozhodně stojí za prohlídku.

Zdejší venkovní prostory byly až do barokní přestavby pouze užitkovou zahrádkou s bylinkami a zeleninou, později už ale byla zahrada částečně přístupná veřejnosti. Dnešní podoba parku pochází z počátku 20. století.

Na říčce Teplé vznikl rybník a rozsáhlý krajinářský park je dnes pýchou celého areálu, v němž najdeme v něm třeba Lurdskou jeskyňku nebo naopak zcela moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016.

Relikviář svatého Maura

Jen sotva dvacet kilometrů dělí klášter Teplá od Bečova nad Teplou, kde se na místním zámku skrývá jeden z nejvzácnějších pokladů na našem území.

Relikviář svatého Maura, skříňka na ostatky svatých, je totiž považován hned po korunovačních klenotech za druhou nejvýznamnější památku tohoto druhu v republice.

Má obdélníkový půdorys o délce 140 centimetrů a je zdobena dvanácti reliéfy, čtrnácti soškami z pozlaceného stříbra, drahými kameny i polodrahokamy.

Relikviář byl zhotoven na počátku 13. století a na léta vlastně upadl v zapomnění, než byl v roce 1985 ve značně poškozeném stavu objeven pod podlahou kaple bečovského hradu.

Dlouhých jedenáct let pak trvaly náročné restaurátorské práce, při nichž bylo mimo jiné původní nevratně poškozené dubové jádro nahrazeno ořechovým.

Vzácný relikviář nevyčíslitelné hodnoty, nejvýznamnější románská klenotnická památka na českém území, je dnes vystaven ve speciální trezorové místnosti na zámku Bečov.

Foto: Shutterstock

Foto:
reklama
Související články
Jedním z mála dochovaných pevnostních objektů v Olomouci je Korunní pevnůstka ležící vlastně v samém centru města. Budována byla od roku 1754 na území bývalé obce Závodí před středověkými městskými hradbami a tvoří ji několik objektů postavených v průběhu 18. i 19. století. Pevnost obklopuje mohutný zemní val určený k rozmístění děl, jehož podpěrná cihlová zeď dosahuje výška 4,7 metru. Těch děl
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. Historie kolínské židovské komunity Kolínský židovský klenot, Jeruzalém na Labi, představuje ojedinělý soubor židovských památek, bývalá židovská čtvrť právem náleží k nejcennějším
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na rožnovské straně kopce a druhou na straně fr
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu, i když čerpadla v jeho sklepeních jsou připomínkou, že voda t
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní, museli stavitelé Červené Lhoty n
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Když vás straší fóbie
panidomu.cz
Když vás straší fóbie
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
epochaplus.cz
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové,
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).