Domů     Klášter Teplá: Historie v moderním hávu
Klášter Teplá: Historie v moderním hávu
od 1.11.2021
1

Na počátku dlouhé a slavné historie kláštera Teplá nestál zbožný mnich nebo velebný kněz, ale jeden mladý šlechtic, syn královského číšníka, který po rodinné tragédii našel nový smysl života.

Před jinochem jménem Hroznata z Ovence se ve druhé polovině 12. století rýsovala docela slušná budoucnost. Jeho otec působil jako číšník samotné královny Judity, manželky Vladislava II. Nadějný mladík se docela brzy také oženil a měl i syna.

Nebylo mu však dáno užívat si šťastného života. Jeho syn záhy zemřel a krátce nato opustila tento svět i Hroznatova žena. Mladý šlechtic si v tu chvíli usmyslel, že zcela změní svůj život a zasvětí ho Bohu.

Příliš obtížná křížová výprava

A hned na začátku se rozhodl pro zvlášť obtížnou věc. Přihlásil se totiž v roce 1188 na křížovou výpravu do Svaté země. Až na shromaždišti na mořském břehu nedaleko Říma si uvědomil, že nejspíš trochu přecenil své síly.

Zalekl se obtíží nadcházející cesty a odhodlal se požádat samotného papeže o dovolení účast na výpravě odříct. Svatý otec Celestýn III. mu toto povolení udělil, ovšem pod jednou podmínkou: Vrátí se zpět do Čech a založí premonstrátský klášter.

Naleznete zde největší klášterní knihovnu.
Naleznete zde největší klášterní knihovnu.

Pod ochranou samotného papeže

Protože pro premonstráty je typický rozjímavý způsob života a jsou v něm neradi rušeni, vybral Hroznata pro budoucí klášter odlehlé místo přibližně dva kilometry od tehdejší osady Teplá.

Do budování se vrhl naplno, takže klášter brzy opravdu stál a na Hroznatovu výzvu se do něj přišli usadit řeholníci z pražského Strahova.

U příležitosti další křížové výpravy se pak Hroznata vypravil znovu do Říma a u papeže se mu podařilo získat pro klášter některá cenná privilegia jako příslib papežské ochrany, právo opatů na příslušné insignie a také možnost udělovat odpustky přicházejícím poutníkům.

Z rukou samotného Celestýna III. přijal řeholní roucho premonstrátů, a stal se tak členem svého vlastního kláštera.

S únosci se nevyjednává

Život bohabojného muže bohužel neměl šťastný konec. Hroznata byl v létě roku 1217 přepaden německými loupeživými rytíři, kteří za něj od kláštera požadovali vysoké výkupné. To zásadový muž odmítl a odolal i trýznění hladem, žízní a zimou.

Útrapám v zajetí na hradě Kynšperku podlehl a posléze byl pohřben přímo před hlavním oltářem tepelského klášterního kostela.

Původní místo, kde byl pohřben, už dnes označuje pouze kámen s nápisem zasazený v dlažbě a Hroznatovy ostatky jsou uchovány v relikviáři, uloženém na oltáři z bílého mramoru v Hroznatově kapli v klášterním kostele Zvěstování Páně.

Ten se začal stavět ještě za Hroznatova života a o významu kláštera svědčí i to, že vysvěcení kostela se zúčastnil i sám král Václav I. Románsko-gotická stavba je dlouhá 62 metrů, dosahuje patnáctimetrové výšky a je dnes považována nejen za cennou ukázku tohoto stavebního slohu, ale především za nejstarší památku svého druhu na českém území.

Mor, požáry a války

Klášter ovšem ani po tragickém skonu svého zakladatele nepřestal existovat, přestože ho v následujících staletích čekala kromě klidných časů i období útrap a nebezpečí.

Celkem třikrát ve své historii takřka do základů vyhořel, naposled v roce 1611. Několikrát se stal obětí drancování, krátký odpočinek si mohl dopřát za panování Karla IV., který tu rád pobýval, ale potom už bychom v historických kronikách nacházeli až příliš mnoho zmínek o morových ranách či útocích nájezdníků.

Po skončení ničivé třicetileté války se premonstráti mohli konečně trochu volněji nadechnout a hned se pustili do velkých stavebních projektů.

Byl povolán architekt Kryštof Dientzhenhofer, jeden z vrcholných barokních stavitelů, a ten klášteru v letech 1690 až 1724 vtiskl dnešní podobu.

Původní lesk se konečně vrací

Klášter pak nenápadně dospěl až do 20. století, kdy na něj čekaly další kruté rány osudu.

Ty přišly především s druhou světovou válkou, kdy nacisté nejen že donutili část řeholníků narukovat do armády, ale především zabavili klášterní majetek a v areálu zřídili porodnici pro německé svobodné matky v rámci nechvalně známého projektu Lebensborn.

Když pak v roce 1945 Teplou konečně obsadila americká vojska, mohlo se zdát, že klášter má to nejhorší za sebou. Jenže už v roce 1950 byl klášter podobně jako mnoho dalších uzavřen a následující tři desetiletí sloužil jako kasárna.

To se samozřejmě muselo podepsat na stavu této výjimečné památky. Teprve v roce 1990 získali premonstráti svůj majetek zpátky, i když po příchodu museli nešťastně hledět na pokročilou devastaci kdysi nádherných staveb.

Naštěstí od té doby prošel klášter Teplá rekonstrukcemi, které mu vrátily velkou část původního lesku a slávy. Období návratu lepších časů bylo zakončeno v roce 2008 prohlášením kláštera za národní kulturní památku.

Taková knihovna se jen tak nevidí

Klášter i dnes obývají řeholníci, kteří považují za své poslání práci s lidmi, a tak působí i jako kněží v okolních farnostech. Jejich každodenní modlitby v klášteře jsou přístupné poutníkům, každou neděli se v klášterním kostele Zvěstování Páně koná mše.

Klášter se ale přizpůsobil moderní době a nabízí kromě turistických prohlídkových tras i mnohé další zajímavé zážitky. Pokud chceme poznat vnitřní prostory kláštera, můžeme se zúčastnit prohlídky s průvodcem.

Ta nás zavede třeba do velkého i malého muzejního sálu s exponáty vztahujícími se k historii kláštera.

Jsou tu k vidění portréty všech dosavadních opatů a můžeme navštívit čítárnu, nahlédnout do pracovny knihovníka, a především obdivovat klášterní knihovnu, která je se svými sto tisíci svazky druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.

Pokud se právě nekonají bohoslužby, zavede turisty prohlídka také do klášterního kostela.

Hudba s modrým nádechem

Vynechat ovšem nesmíme především unikátní Modrý sál, s rozlohou 360 čtverečních metrů největší a nejreprezentativnější prostor barokního konventu, vyzdobený freskami významného barokního umělce Maura Fuchse.

Sál slouží především jako koncertní síň s kapacitou až 150 diváků, ale díky pódiu a příslušnému ozvučení se může podle přání proměnit třeba i v konferenční místnost či přednáškový sál. Jako zázemí Modrého sálu dnes slouží opatská jídelna.

Tajemné a lákavé podzemí

Speciální prohlídka je pak zaměřena na život v klášteře. Díky ní poznáme barokní obytné prostory včetně křížové chodby, učebny, jídelny nebo kapitulní síně. Můžeme porovnat celu řeholníka s částí opatského bytu a klášter projdeme opravdu podrobně.

Vždyť nás průvodce zavede i do suterénních prostor, sloužících kdysi jako skladiště potravin, kde zaujme zřejmě nejvíc barokní sladovna, pokrytá černým asfaltovým nátěrem.

Vstoupit ale můžeme ještě o patro níž, tam, kde vedou až šest metrů vysoké barokní štoly připomínající kamenné bludiště. Kanalizační a drenážní systém kláštera je unikátní svým rozsahem zpřístupnění. Prohlídky nezapomínají ani na děti.

Pro ty je ve sklepení připravena zábavná hra Výprava za klášterním pokladem.

Dospělí pak spíše ocení stálou expozici archeologických nálezů nebo populární Vodní svět – představení mlýnských technologií pomocí interaktivních modelů, poháněných vodou, včetně Francisovy turbíny z roku 1929.

Ulovte si klášterní rybu!

Klášter se dokonale přizpůsobil současné době. Součástí areálu je i hotel s 65 pokoji, jehož hosté se mohou v klášterním rybníce pokusit ulovit rybu, kterou jim pak ochotně připraví v klášterní kuchyni.

O moderním pojetí klášterního života svědčí i devítijamkové golfové hřiště, které začíná hned za klášterní zdí. Denně od 6 do 21 hodin je také volně přístupný klášterní anglický park, který rozhodně stojí za prohlídku.

Zdejší venkovní prostory byly až do barokní přestavby pouze užitkovou zahrádkou s bylinkami a zeleninou, později už ale byla zahrada částečně přístupná veřejnosti. Dnešní podoba parku pochází z počátku 20. století.

Na říčce Teplé vznikl rybník a rozsáhlý krajinářský park je dnes pýchou celého areálu, v němž najdeme v něm třeba Lurdskou jeskyňku nebo naopak zcela moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016.

Relikviář svatého Maura

Jen sotva dvacet kilometrů dělí klášter Teplá od Bečova nad Teplou, kde se na místním zámku skrývá jeden z nejvzácnějších pokladů na našem území.

Relikviář svatého Maura, skříňka na ostatky svatých, je totiž považován hned po korunovačních klenotech za druhou nejvýznamnější památku tohoto druhu v republice.

Má obdélníkový půdorys o délce 140 centimetrů a je zdobena dvanácti reliéfy, čtrnácti soškami z pozlaceného stříbra, drahými kameny i polodrahokamy.

Relikviář byl zhotoven na počátku 13. století a na léta vlastně upadl v zapomnění, než byl v roce 1985 ve značně poškozeném stavu objeven pod podlahou kaple bečovského hradu.

Dlouhých jedenáct let pak trvaly náročné restaurátorské práce, při nichž bylo mimo jiné původní nevratně poškozené dubové jádro nahrazeno ořechovým.

Vzácný relikviář nevyčíslitelné hodnoty, nejvýznamnější románská klenotnická památka na českém území, je dnes vystaven ve speciální trezorové místnosti na zámku Bečov.

Foto: Shutterstock

Foto:
reklama
Související články
Nejstarší hrad Českého ráje pochází už z druhé poloviny 13. století a prožil mnoho slavných dob, jenže o jeho osudu rozhodl požár z roku 1550, po němž z pyšného hradu zůstaly jen hradby, jedna věž a torzo kamenného paláce. Rod Valdštejnů sice zříceninu nadále vlastnil, ale využívali ji spíš poutníci a poustevníci. Jen občas v areálu něco přibylo, jako třeba v roce 1722 kaple svatého Jana Nepomu
Na počátku byl sen jednoho malého kluka o tom, že až vyroste, postaví kostel. Opravdu to dokázal a jeho odkaz po staletí slouží všem příchozím poutníkům, kteří třeba o malém Tobiášovi nikdy předtím neslyšeli. Hora Matky Boží u obce Dolní Hedeč sice není nejvyšším vrcholem Hanušovické vrchoviny, tu výsadu si drží o více než 200 metrů vyšší hora Jeřáb, ale přesto je zdálky viditelnou dominantou šir
Nejen Ještěd, nejen Trosky. Liberecký kraj nabízí nepřeberné množství kulturních památek, ale míst, kde se budete mít skvěle s dětmi. Zde je naše další záplava tipů na výlety. Památka na slony Zhruba kilometr od malebné obce Jítrava na úpatí vrchu Vysoká je možné spatřit nápadně bílé skály se zaoblenými tvary připomínající slony. Jedná se o pískovcové skály, které dosahují výšky až 20 metrů.
Zámek s dlouhou historií, kterému se někdy přezdívá také Žerotínský, dnes přicházejí obdivovat turisté. A když odcházejí, spousta z nich může říci, že dnes měla na hlavě klobouk. Jak vznikl název města Nový Jičín, o tom nemáme úplně přesné údaje. Podle pověsti bylo pojmenováno po udatné dívce Jitce, která se pro záchranu malého chlapce neváhala pustit do boje s medvědem. Na místě jejího odvážného
Pro věřící v naší republice není mnoho míst, která by byla stejně významná jako poutní areál ve Velehradě. Lidé sem přicházejí už po staletí a Velehradu se v minulosti dostalo nejedno uznání i od papežů. Přestože lidová tradice řadí vznik obce Velehrad až kamsi do období Velkomoravské říše na přelomu 9. a 10. století, spolehlivé historické záznamy o takovém stáří nemáme. Osada Veligrad se připomí
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
epochalnisvet.cz
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
Jako jedno z prvních vás připraví o schopnost se dorozumět, posléze také o orientační smysl, a nakonec o vlastní „já“. Ačkoli účinný lék stále neexistuje, vědci nepřestávají pátrat   Což
Domácí pasta na terase
iluxus.cz
Domácí pasta na terase
Terasa U Prince disponuje jedním z 15. nejkrásnějších výhledů na celém světě. Pražský klenot na Staroměstském náměstí prolíná historii s novodobou gastronomií. Díky vyhřívání a zastřešení terasy je zd
Aby dobře kynulo
panidomu.cz
Aby dobře kynulo
Existuje spousta prostředků, které kynutí pomohou či nakypří těsto. Někdy jsme ovšem na rozpacích, jaký vybrat. Použít můžeme prášek do pečiva, jedlou sodu, vinný kámen nebo droždí, a to jak sušené, tak čerstvé. Droždí Potřebujeme je do všech kynutých těst. V těch nám různé kypřicí prášky moc nepomohou. Droždí totiž zachovává v kynutých těstech šťavnatost a jemnost,
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
enigmaplus.cz
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
Na světě jich najdeme stovky, hoří na povrchu i pod ním, mnohdy už tisíce let. Většinou je pohání podzemní uhlí, plyny či ropa, ale ne všude je to tak jednoduché. Pro některé věčné ohně nemá vysvětlen
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
nasehvezdy.cz
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
Herečke ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lucie Zedníčková (54) v posledních třech letech tvořila pár se sympatickým zvukařem a osvětlovačem Miroslavem Ollém. K nám do redakce se ovšem dostaly i
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
epochaplus.cz
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
21stoleti.cz
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
O pavoučím hedvábí, což je proteinové vlákno z výměšků pavouků rodu Argiope a Nephila, se jako o materiálu budoucnosti hovoří již dlouho. Zhotovení textilie z něj je však extrémně nákladné a zdlouhavé
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
skutecnepribehy.cz
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
Pořád jsem si to nechtěla připustit a jakoukoli pomoc odmítala, ale teď už nemohu dál. Moje nezlomná hrdost se mi málem vymstila. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že se dokážu o sebe postarat. Celý život jsem na tom poctivě pracovala. Nikdy jsem nelenošila. Dovedla jsem se postarat o domácnost, pět dětí, manžela i hospodářství. Jeden čas jsem měla u sebe
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Skončila zase sama?
nasehvezdy.cz
Skončila zase sama?
Rusovlasá herečka ze seriálu Dobré zprávy Natálie Halouzková (22) strávila několik posledních týdnů na Srí Lance. Cestovala tam sama, nejspíš to brala jako velkou výzvu. Těžko ale říct, jaký to měl