Domů     Planina Nazca: Jaký byl účel podivuhodných obrazců?
Planina Nazca: Jaký byl účel podivuhodných obrazců?
od 29.10.2021
1

Jen málokdo nikdy neslyšel o fascinujících obřích obrazcích, pokrývajících náhorní planinu Nazca v jihoamerickém Peru. Prakticky od svého nálezu vzbuzují spoustu otázek.

Na některé již odpovědi známe, ovšem důvod, proč je dávní indiáni vytvořili, je stále záhadou. S jakými teoriemi, vysvětlujícími vznik těchto unikátních linií, vědci a jiní badatelé přišli?

Planina Nazca je pouštní oblastí o rozloze asi 500 km2, rozprostírající se cca 360 km jihovýchodně od Limy, hlavního města dnešního Peru.

Jako o původních obyvatelích velké části jihoamerického kontinentu se nejčastěji hovoří o Incích, kteří zde vytvořili největší říši předkolumbovské éry.

Nutno ovšem podotknout, že Incká říše byla pouze vrcholem, a zároveň také koncem staroperuánských indiánských kultur.

Již před ní bylo území Střední a Jižní Ameriky osídleno jinými, neméně vyspělými kulturami, mezi nimi i kulturou Nazca, která dala vzniknout obřím obrazcům ve stejnojmenné oblasti. Tyto velké motivy na zemském povrchu se nazývají geoglyfy.

Kolibřík
Kolibřík

Tajemné geoglyfy obřích rozměrů

Na pouštní ploše jich vzniklo více než 1000. Zdejší geoglyfy lze rozdělit na obrazce zvířat, která mají nějaký vztah k vodě nebo zemědělství, na obrazce dalších objektů, jako jsou stromy či ruce, a na geometrické linie dlouhé i několik stovek metrů, jež tvoří trojúhelníky, čtyřúhelníky, spirály a další tvary.

Táhnou se přes kopce i údolí. Přesně změřený obrazec ptáka má například na délku úctyhodných 280 metrů. Nejstarší geoglyfy, které vznikly asi 500 let př. n. l., jsou spirály, jež mají s největší pravděpodobností symbolizovat tornáda.

Nejmladší, z období 350 až 550 let n. l., jsou pak geometrické linie – přímky, šípy či trojúhelníky, které na řadě míst přetínají kresby zvířat.

Velryba, kolibřík i pavouk

Největší pozornosti běžných turistů, kteří náhorní plošinu navštěvují, se těší kresby zvířat. Většina jich má vazbu na vodu, která byla pro obyvatele Nazcy velmi důležitá. Kosatka představovala mocnou bohyni oceánu. Pavouk byl zase pro indiány symbolem deště.

Šlo o konkrétní druh pavouka z rodu roztočovců (Ricinulei), který obývá amazonský prales a v reálu měří asi jen 2 centimetry.

Opice pak byla symbolem životem kypící Amazonie. Znázorněna byla také lama, která byla pro indiány důležitým zdrojem masa, mléka a vlny. Velké zastoupení měli také ptáci, mezi obrazci byli identifikováni například pelikán, kondor či kolibřík.

Pavouk
Pavouk

Odkud znali exotické ptactvo?

Před nedávným časem ovšem přišel mezinárodní tým vědců s tvrzením, že podrobil 16 ptačích obrazců podrobnému srovnání s druhy ptáků, jež měly reprezentovat, a narazil na výrazné odlišnosti.

Například populárního kolibříka překlasifikovali na drozda, který byl ovšem pro danou lokalitu exotickým ptákem, stejně jako třeba pelikán.

Z toho usoudili, že je místní lidé museli odněkud znát, a že tudíž vyráželi do vzdálených oblastí, pravděpodobně za výměnným obchodem. Vysvětlením, proč Nazcové znázorňovali tolik ptáků, by mohlo být to, že je považovali za posly bohů. Když přiletěli, vnímali to tito indiáni tak, že si bohové žádají oběti.

Je Astronaut mimozemšťan?

Vedle geoglyfů jsou zde k vidění také petroglyfy, tedy obrazce znázorňující lidské postavy. Jsou patrně starší než geoglyfy, což vědci odhadují na základě způsobu jejich provedení, a táhnou se po svazích i skalách pampy.

Proč zde leží obrazce viditelné jen ze vzduchu, když tehdejší lidé létat nedokázali?
Proč zde leží obrazce viditelné jen ze vzduchu, když tehdejší lidé létat nedokázali?

Petroglyfy zobrazují šamany se svatozáří či blesky kolem hlavy. Jeden drží v ruce bič a má na rameni nějakého tvora, nejspíše sovu. Ovšem nejznámějším petroglyfem je figura přezdívaná Astronaut.

Říká se jí tak proto, že vypadá, jako by měla na hlavě helmu od skafandru. Měří 30 metrů na výšku a dle některých badatelů znázorňuje mimozemského návštěvníka Země.

S tím ovšem nesouhlasí český geodet a astronom doc. Ing. Jaroslav Klokočník, Dr.Sc., který se studiem Astronauta podrobně zabýval. Na skutečnou totožnost této figury ho ovšem až po návratu z první výpravy do Peru přivedla jeho dcera.

Při prohlídce videozáznamu z místa si totiž všimla ryby u Astronautovy nohy. Když se pak Klokočník opět vydal do Nazcy, všiml si, že figura třímá v ruce rybářskou síť, ve které má rybu. Pilot helikoptéry prý dokonce zahlédl ryby dvě.

Zvyky místních obyvatel jsou pro nás zábavné.
Zvyky místních obyvatel jsou pro nás zábavné.

Jak obrazce vznikly?

Protože jsou obrazce viditelné jen z výšky, vědci dlouhou dobu bádali, proč je vlastně lidé kultury Nazca tvořili. Vzniklo několik více či méně pravděpodobných hypotéz.

Nicméně samotné vytvoření těchto geoglyfů až tak náročné nebylo. Planinu Nazca pokrývá tmavý vulkanický materiál. Ovšem po odklizení 10 až 20 cm tmavé vrchní vrstvy dojde k odkrytí světlejší vápencové vrstvy půdy.

Ač na délku mohou mít některé linie až 1,1 km, na šířku jich většina měří pouze okolo 30 cm. Některé však výjimečně dosahují v jednotlivých pasážích i šestinásobku.

Proklatě dobří zeměměřiči

Podle české archeoložky a spisovatelky Evy Farfánové Barriosové, která žila v Peru téměř 30 let a účastnila se řady archeologických výprav do Nazcy, měli tvůrci obrazců dostatečné topografické znalosti k jejich tvorbě.

Ke značení využívali kůly v jisté vzdálenosti od sebe, oblouky byly na vytvoření sice obtížnější, ale tam jejich tvůrci využívali provazy uvázané ke kolíku.

Svérázná krajina...
Svérázná krajina…

Nazcové si nejprve udělali nákres na tkaninu, aby následně každou vzdálenost z plánu přenesli na provázek, a pak ji násobili. Základní jednotkou byla zřejmě délka 130 cm.

Tu získali indiáni tak, že změřili délku provázku uchopeného mezi prsty, konkrétně palec a ukazováček, a středem vnitřní strany lokte. Její dvojnásobek činil délku paže a délka dvou paží dala právě onu základní vzdálenost.

Kde se vzali Nazcové?

Dnes se má za to, že nejstarší obyvatelé Jižní Ameriky osídlili tento kontinent zhruba před 15 000 až 8000 lety. Do Nového světa se dostali z Asie přes Beringovu úžinu, která byla v té době s Amerikou spojena pevninským mostem.

Některé teorie, jež se opírají o nálezy opracovaných kamenných předmětů, nalezených v jeskyni Pichimachay v provincii Ayacucho, však tvrdí, že sem první lidé přišli již v období před 19 000 až 15 000 lety.

Šlo o lovce větší zvěře, kteří byli vybaveni oštěpy s kamennými hroty a byli zvyklí na intenzivní zimu. Jeden z hlavních proudů těchto nových obyvatel Ameriky směřoval horskými hřebeny And na jih, druhý podél pobřeží Atlantiku k řece Amazonce.

Ovšem nové populace mohly do Jižní Ameriky proniknou i odjinud, a to z oblasti Austrálie a Polynésie, případně i z Afriky. To se snažil dokázat například norský mořeplavec a dobrodruh Thor Heyerdahl.

Roku 1970 si nechal potomky indiánů od jezera Titicaca postavit katamarán z papyru. Pojmenoval ho Ra II. O rok dříve postavil první vor Ra v Africe. Plavidlo však nasáklo mořskou vodou a cestu nezvládlo.

Nové plavidlo nechal Thor Heyerdahl přepravit do starověkého marockého přístavu Sáfí.

Typická peruánská poušť, to je Nazca.
Typická peruánská poušť, to je Nazca.

Po 57 dnech doplula jeho sedmičlenná posádka dne 12. července 1970 na Barbados a urazila přitom přes 6000 km. Tím Heyerdal dokázal, že vzájemný kontakt mezi Středomořím a Latinskou Amerikou byl možný.

Zemědělství jako klíč ke vzniku vyspělých kultur

Důležitým mezníkem ve vývoji staroperuánských kultur se před 9000–8000 lety stal rozvoj zemědělství. Šlo o postupný jev, kdy se sběrači a lovci začali věnovat pěstování plodin.

V té době jich znali na 40, mezi nevýznamnější patřily brambory a sladké brambory (batáty), fazole či avokádo. Již také žvýkali listy keře koky, které jim pomáhaly překonat únavu i horskou nemoc a z nichž se později začal získávat kokain.

První opravdu vyspělá kultura na území Peru se objevila asi před 4000 lety v oblasti Chilcy. Její příslušníci si uměle zplošťovali lebky a tvořili první náboženská centra v podobě stupňovitých pyramid s chrámy i hromadná pohřebiště.

První civilizovanou říši pak vytvořila kultura usazená kolem města Chavínu, která uctívala jaguára. Její zástupci stavěli chrámy dvou barev, černé a bílé, a výrazně přispěli k rozvoji zemědělství tím, že začali budovat zavlažovací zařízení.

Po jejím rozpadu se v oblasti kolem Nazcy začaly prosazovat lokální kultury. Výjimku tvořila kultura Paracas, která se na jižním pobřeží Peru rozvíjela mezi lety 550 př. n. l. a 100 n. l.

Archeologové se dnes dokonce domnívají, že kultury Paracas a Nazca jsou součástí jedné nedílné tradice, která se v oblasti rozvíjela až do roku 700 n. l.

Místní hřbitov
Místní hřbitov

Kultura Paracas obývala stejnojmenný poloostrov na pobřeží Pacifiku a zanechala po sobě mnoho pohřebišť, a to jak ve formě nekropolí (podzemní místnosti), tak tzv. kaveren, což jsou podzemní hroby ve tvaru láhve od vína.

V nich se nacházelo několik mumií, pohřbených vsedě s končetinami přivázanými k trupu. Patrné jsou u nich deformace lebek stejně jako jejich trepanace, což znamená že do lebečních kostí byly udělány otvory.

Na sobě měly mumie honosný plášť zdobený motivem kolibříka, kondora, žraloka či mytických postav se zvířecím tělem. Byly vyvedeny v 90 barevných odstínech.

Zemědělci na poušti

V průběhu 1. století n. l. pronikl vliv paracaské kultury do oblasti náhorní plošiny Nazca. Především do míst, kde dnes leží města Ica, Pisco a Nazca. Jejich propojení je vidět na vyspělé keramice a tkaninách, které obě kultury zhotovovaly.

Nazcové byli zemědělci, kteří své úspěchy v pěstování rádi ztvárňovali na své keramice. Když však dnes přijde turista na náhorní plošinu, kterou obývali, diví se, jak mohli Nazcové v této pustině něco pěstovat. To vrtalo hlavou i mnoha archeologům.

Až tým z britské Cambridge, vedený doktorem Davidem Beresford-Jonesem, byl schopen vysvětlit tuto nesrovnalost.

Nazca není neobydlená, žije zde specifická komunita obyvatel.
Nazca není neobydlená, žije zde specifická komunita obyvatel.

Ve spolupráci s paleoekologem Alexem Chepstow Lustym z Institutu pro Andská studia v Limě se mu na základě analýzy nalezených zbytků pylu podařilo dokázat, že dříve byla náhorní planina pokryta nízkými stromy nazývanými huarangos, česky naditec (z čeledi bobovitých).

Ty byly významné zejména díky své schopnosti fixovat vzdušný dusík, což zvyšovalo úrodnost půdy, jejich kořeny pak navíc zabraňovaly půdní erozi.

Jenže nadměrné odlesňování pampy za účelem získávání ploch pro zemědělství vedlo k vystavení krajiny pouštním větrům a jejich vlivům.

V důsledku toho bylo v krajině čím dál obtížnější nalézt vodu, která je pro přežití v pouštní oblasti esenciální.

Pouštní větry spolu se záplavami vyvolanými fenoménem El Niño se zřejmě staly příčinou zkázy této vyspělé civilizace, která se vedle své keramiky stala světově známou právě díky obřím geoglyfům, které po ní v Nazce zbyly.

Břehy Tichého oceánu v oblasti Peru omývá studený, tzv. Humboldtův proud. Díky jeho teplotě se v něm dobře daří fytoplanktonu, který přitahuje spoustu predátorů, jako jsou lachtani či tučňáci, ale také spoustu ryb.

Ty tvořily významnou součást jídelníčku dávných Peruánců.

V období Vánoc však nepravidelně nastával jev označovaný jako El Niño (což znamená Chlapeček, ve skutečnosti by bylo kvůli načasování události vhodnější mluvit o Ježíškovi, což byl i původní význam tohoto pojmenování).

Ten zeslaboval Humboldtův proud, široký téměř 1 km, a ohříval vody Tichého oceánu, což mělo za následek úbytek ryb, a tím nedostatek potravy pro indiány. Je známo, že dávní Inkové považovali jev za projev hněvu bohů.

Aby si je udobřili, přinášeli obětiny, a to i lidské. Když to nepomohlo, museli oblast opustit.

Kdo sem vyrazí, může si prohlédnout nejen obrazce, ale i další okolní přírodu. Je dech beroucí.
Kdo sem vyrazí, může si prohlédnout nejen obrazce, ale i další okolní přírodu. Je dech beroucí.

Španělé šli jen po zlatě

Zajímavé je, že obrazce v Nazce dlouho zůstaly neobjevené, ač o nich místní věděli. Když totiž v 16. století vtrhli do Jižní Ameriky španělští kolonizátoři, jejich hlavním cílem bylo podmanit si území a obyvatele.

Když zjistili, jaké mají Inkové, kteří mezi 12. a 16. stoletím vytvořili v Jižní Americe největší indiánskou říši, zásoby zlata, začali prahnout hlavně po něm. Nic jiného je prakticky nezajímalo.

Pár se jich o obrazcích zmínilo, ale masivnímu zájmu unikly, stejně jako Španěly neobjevené Machu Picchu.

První linie byly v Nazce de facto znovuobjeveny roku 1927, ale jejich zkoumání započalo až roku 1941. Když se roku 1994 staly součástí Seznamu světového dědictví UNESCO, bylo jich i tak známo pouze třicet.

V průběhu dalších let bylo objeveno na 800 rovných čar, 300 geometrických obrazců a přes 70 geoglyfů, znázorňujících rostliny a živočichy.

V listopadu 2019 se pak japonským vědcům podařilo díky umělé inteligenci nalézt dalších 143 obrazců. Vedle humanoidů znázorňovaly třeba kočku, myš, dvouhlavého hada či dravou velrybu.

Vědci předpokládají, že větší z nich vznikly mezi roky 100 až 300 n. l., menší jsou zřejmě starší a pochází z doby 100 př. n. l. až 100 n. l.

Foto: PX FUEL

Foto:
Lokalita:
reklama
Související články
2.4.2024
Na louce jižně za obcí návštěvníka překvapí kamenný kruh, který jako by z oka vypadl megalitickým památníkům typické například pro anglický venkov. Kruh z 25 obřích kamenů o průměru 30 metrů tu v roce 2008 vytvořil místní stavbař Václav Jílek. Všechny žulové balvany pocházejí ze vzdálenosti maximálně 15 kilometrů od Holašovic a mají různou velikost, ten největší o hmotnosti 19 tun stojí samo
Jsou památky, které nás na místě, kde stojí, docela překvapí. Kdo by třeba uprostřed západočeských lázní čekal výstavný pravoslavný chrám v byzantském stylu? To, že západočeské lázně jsou už dlouho cílem hostů z Ruska, je všeobecně známo. Bylo tomu tak už v 19. století, kdy se sem ruští návštěvníci i pacienti jen hrnuli. V Mariánských Lázních se jim líbilo, ale postrádali důležitou věc: pravoslav
25.8.2023
Fascinující svět optických klamů s více než 150 interaktivními a hlavně zábavnými exponáty. To vše si můžete užít v největším muzeu trikových iluzí v Praze. A věřte, že perfektní zábavu si tu užije opravdu každý bez rozdílu věku. Vydejte se za jedinečným zážitkem do nejzábavnějšího českého muzea. Pořídíte si fakt legrační fotky a videa. “Je to svět neskutečných optických klamů, kde se stane
8.8.2023
Letní archeologický výzkum v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu přinesl, stejně jako loni, zajímavé objevy. „V takzvané Bezejmenné chodbě byly nalezeny nástroje – štípaná industrie z rohovce. Jejich stáří se nyní bude zkoumat. Jednou z teorií je, že jsou dokonce z mladšího paleolitu. V téže chodbě se také našly dva úlomky z břidlice s plastickou rytinou postav. Je to naprostý unikát a archeo
8.6.2023
Jen o pár kilometrů od Krašova nás uprostřed lesů zaujme vypínající se věž zříceniny hradu Libštejn. Byl založen ve 14. století a svého času býval také proslulým vězením. Pro obléhání však neměl ideální umístění, protože sice stál na vysokém kopci, ale několik ještě vyšších bylo poblíž, takže odtud mohlo nepřátelské dělostřelectvo pálit ostošest. V období vrcholného středověku se hrad skládal z 
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
skutecnepribehy.cz
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
Chodila do sedmé třídy, byla velký samotář, podivín a věděla všechno dopředu – i své známky i to, že se stane neštěstí. Nikdy se nemýlila. Ve třídě bylo ticho jako v hrobě. Právě se ke svému cíli blížila hodina matematiky a žáci 7 C. psali náročný test. Následující hodinu jsem měla volno, a tak jsem se v kabinetě chtěla pustit do kontroly
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Salát z červeného zelí a pomeranče
tisicereceptu.cz
Salát z červeného zelí a pomeranče
Tenhle salát potěší nejen tělo, ale díky své krásné barvě i oči. Potřebujete 1 menší červené zelí 2 červené cibule 1 jablko 250 g vařené červené řepy 50 g vlašských ořechů 1 pomeranč 3 lží
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
21stoleti.cz
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
Nejhorší noční můry vědců se pomalu naplňují. Téměř polovina čínských měst se propadá, a to zejména kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Jen nejlidna
Každá někdy „potřebujeme“
nejsemsama.cz
Každá někdy „potřebujeme“
Mluvit o potížích souvisejících s toaletou není vždy snadné. Jako by neměla močový měchýř každá žena. Jeho správná funkce může odrážet vaše celkové zdraví. Jak stárneme, mění se i močový měchýř. Elastická tkáň močového měchýře se stává méně pružnou, a měchýř najednou nedokáže pojmout tolik moči jako dříve. Musíte tedy chodit častěji na záchod. Navíc ochabuje stěna močového měchýře a svaly pánevního
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
historyplus.cz
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
Zadumaně si prohlíží fresky na stěnách rotundy sv. Kateřiny. Připomínají mu slavnou minulost jeho rodu. I Konrád II. Ota by se rád do historie dynastie Přemyslovců zapsal výrazným písmem. Ctižádost mu k tomu nechybí… Ambiciózní povahu nejspíš zdědil po svém otci. Konrád II. Ota (1136/1141–1191) totiž přichází na svět jako dědic vládce znojemského údělu Konráda
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
iluxus.cz
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
Louis Vuitton uvádí novou kolekci kabelek Low Key, která zaujme elegantním a sofistikovaným designem. V úvodu se představují dva modely, které vynikají minimalistickým přístupem a nadčasovým stylem Lo
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
enigmaplus.cz
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v zemi, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti argentinských ufologů i ufologů z různých částí světa. Byl tak pojmenov
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
nasehvezdy.cz
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
Dokonalé štěstí prožívá herečka Beáta Kaňoková (35) ze seriálu Zlatá labuť, která má ve svém partnerovi, kameramanovi Tomášovi Kotasovi (35), velkou oporu. Anonymní zdroj z jejich blízkého okolí nám
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
epochaplus.cz
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
Většina drahých kamenů má za sebou stovky či tisíce let, po které je lidé obdivují. Může být proto překvapením, že od objevu jednoho z nejvzácnějších drahokamů uplynulo teprve 57 let. Na světě přitom existuje jen jediný jeho zdroj a očekává se, že bude vyčerpán během následujících 20 až 30 let. Jak název tohoto kamene napovídá,
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Pátrání po biblických záhadách pokračuje: Zničil město Sodoma asteroid?
epochalnisvet.cz
Pátrání po biblických záhadách pokračuje: Zničil město Sodoma asteroid?
Slavný biblický příběh o zničení hříšných měst Sodoma a Gomora zná téměř každý. Až do současnosti si ale odborníci lámali hlavu nad tím, jestli si autor této části Bible událost vymyslel, nebo vycházel z něčeho, co se skutečně událo. Podle nejnovějších archeologických objevů se ale zdá, že se celá zkáza stala přesně tak, jak tvrdí Bible!