Domů     Hrad Svojanov: Mnoho podob historie
Hrad Svojanov: Mnoho podob historie
od 18.2.2022
1

Romantický hrad Svojanov nedaleko Poličky patří k nejstarším hradům u nás a současně představuje nevídanou stylovou kombinaci gotiky a empíru. Přezdívá se mu občas také Vila českých královen.

Malebná krajina kolem říčky Křetínky už ve 13. století přímo lákala k usazení. Využil toho královský purkrabí Svéslav z Bořitova a založil tu nad údolím hrad Svojanov, který dnes patří k našim nejstarším kamenným hradům vůbec.

Svéslav tak o pěkných pár let předběhl krále Přemysla Otakara II., který až o čtyřicet let později nedaleko založil město Poličku.

Pokusil se zasáhnout i do osudu Svojanova, když ho oficiálně a podle poslední módy přejmenoval na německý Fürstenberg, ale tohle nové jméno se nikdy neujalo.

Po králově smrti tu nějaký čas přebývala jeho vdova královna Kunhuta se svým druhým manželem Závišem z Falkenštejna.

Historie propojená staletími

Hrad coby strážní pevnost hlídal zemskou obchodní stezku, spojující Brno s Litomyšlí, a stále nabýval na významu.

Svědčí o tom třeba i to, že sám Karel IV. ve svém zákoníku Majestas Carolina později zahrnul hrad Svojanov mezi jedenáct hradů, které nesmějí být vyjmuty z majetku koruny. Za jeho života se toto nařízení dodržovalo, později už se ale majitelé měnili.

Patřili mezi ně třeba páni z Boskovic, kteří se postarali o důmyslný systém pozdně gotického opevnění se sedmi baštami a Domem zbrojnošů, který patřil v té době k nejpokrokovějším u nás, nebo Trčkové z Lípy, po nichž tu zase zůstal dodnes zčásti zachovaný renesanční palác s psaníčkovými sgrafity.

A zapomenout nesmíme ani na manžele Kriestenovy, kteří po požáru v roce 1842 nechali hrad renovovat v empírovém stylu, čímž nevědomky vytvořili unikát – jediný hrad u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím.

Nemíchat pány a dámy, prosím!

Dávná obchodní stezka ale ztratila s rozvojem železnice smysl, a tak i Svojanov už nebyl tak významnou pevností jako kdysi. Nakonec ho v roce 1910 zakoupilo město Polička, a zachránilo ho tak zřejmě před zánikem.

A díky tomu ho dnes také můžeme obdivovat v plné kráse. Hrad stojí za to projít opravdu pečlivě. Ostatně, přilákají nás sem možná četné kulturní akce a také například šermířské slavnosti.

Prohlídka je rozdělena do dvou okruhů a my si můžeme vybrat, co nás zajímá více.

Pokud se rozhodneme spíš pro reprezentační prostory, pak je pro nás nejlepší vstoupit do empírového paláce s komnatami zařízenými stylovým inventářem včetně doplňků každodenní potřeby.

O celkové podobě hradu v době jeho největší slávy na konci 16. století si můžeme udělat představu v přízemním sále, kde na návštěvníky čeká velký model areálu.

V tomto podlaží určitě nemineme gotickou sloupovou síň, používanou jako romantický lovecký salonek, kuchyň se spižírnou, sbírku loveckých trofejí a pro mnohé možná bude překvapením i dochovaný záchod z 19. století.

Pak už se vydáme do soukromých prostor v patře. Brzy si uvědomíme, že v 19. století bývalo zvykem oddělovat soukromě prostory a členit je na pánské, dámské a společenské. Přesně tak postupovali i majitelé Svojanova.

Jak pánská, tak dámská část měly svůj salon i ložnici, dámám navíc přibyl i dětský koutek a pánům zase pracovna, společenskou část pak tvořila jídelna se sousední přípravnou jídel.

Ve všech místnostech samozřejmě nechybějí velká kachlová kamna a všechny stropy zdobí dokonalé malby.

U Kateřiny už se zase zvoní

Druhý prohlídkový okruh se věnuje spíše zázemí hradu, což ovšem vůbec není tak nudné, jak by se mohlo zdát. Součástí prohlídky je totiž také sestup do nejhlubších sklepení včetně středověké mučírny se skřipcem, rumpálem nebo pranýřem.

Sklepení je využíváno také jako lapidárium, představující fragmenty původní výzdoby dodnes bohužel nedochované hradní kaple sv. Kateřiny. Po té nám zůstala pouze zvonička z moderní doby, díky které se v roce 2014 po 444 letech opět na Svojanově rozezněl zvon.

Koně zahřívají zbrojnoše

Průvodce nás zavede také do ceněného Domu zbrojnošů z konce 15. století, a ten je něčím, čím se Svojanov může opravdu chlubit. Dochoval se totiž ve zcela nedotčeném stavu včetně původních omítek a dřevěných prvků.

Zůstal neporušen díky tomu, že v pozdějších dobách sloužil jako pivovar a sýpka, a vyhnul se tak všudypřítomným modernizacím a dobovým stavebním úpravám. Památkáři o Domě zbrojnošů občas hovoří jako o jedné z nejvýznamnějších památek v naší zemi.

Byl vybudován jako patrový. Hradní posádka přebývala v prvním poschodí, zatímco v přízemí byly umístěny stáje. To mělo tu výhodu, že koně svým teplem vyhřívali i prostory o patro výš.

Ze svého stanoviště měla posádka přístup na jednotlivé hradní ochozy a současně ovládala i přístup do hradu samotného.

Po službě se hrají karty

Dnes v přízemí nahradila stáje výstava klasicistních vyřezávaných dveří a horní sál, kdysi ubytovna zbrojnošů, se proměnil v expozici života hradní posádky.

K vidění tu jsou dobové zbroje, brnění či zbraně, výjimečná je také kroužková košile, sestavená z 16 000 kroužků. Vystavená sbírka přiblíží chladné zbraně od 14. do 16. století – sekyry, halapartny, cepy s ostrými hroty nebo kopí se železnými špicemi.

Mezi unikáty patří i rakouská jezdecká leštěná zbroj a pěšácká trabantská půlzbroj.

Návštěvníka pak možná překvapí kolekce starých her, jimiž se zbrojnoši ve volném čase bavili a mezi nimiž jsou například vyřezávané šachy nebo karty na ručním papíře. Nad horním sálem ještě můžeme nahlédnout i do podkroví se zachovalými krovy z doby výstavby.

Kastelán v roli malíře

Venku můžeme nahlédnout do hradní studny, kterou se podařilo objevit při stavebních úpravách před deseti lety.

Zastavíme se také u voliér s dravými ptáky a dojdeme až do hradní zahrady, jediné na území střední Evropy, v níž se dochovalo původní tradiční gotické členění. A hned pod ní čekají rozsáhlé parkány s obrannými baštami.

Na té západní stojí odpočinkový altán, na východní zase vyhlídková besídka, nabízející pohled na město.

Vynechat bychom rozhodně neměli ani výstavní síň, kde jsou soustředěny obrazy Aloise Živného, který na hradě strávil dlouhá léta nejprve jako provozovatel hradní restaurace a po znárodnění jako kastelán. Expozice jeho děl je umístěna právě v prostorech, kde až do své smrti bydlel.

Dělostřelci mají smůlu

Zvláštností Svojanova je hradní věž, vysoká 26 metrů, na které nás bezpochyby zaujme její nezvyklý půdorys s jednou ostrou hranou. Takové věži se říkalo břitová a ta hrana byla velice důležitá při obraně.

Byla totiž natočena směrem, odkud se dala očekávat nejtěžší dělostřelecká palba. Dělové koule měly po ostré hraně sklouznout, aniž by věž výrazně poškodily. Na hradní věž dnes můžeme vystoupit i my a užít si rozhledu z jejího ochozu.

Na obléhání byl hrad připraven i v jiných směrech. Jeho hradby totiž na některých místech dosahují tloušťky až osmi metrů.

Přízrak nešťastné Kateřiny

Pokud by se nám podařilo setrvat v hradu, zvláště pak v jeho sklepení po setmění, pak bychom mohli narazit na průsvitný přízrak smutné dámy, který se tu podle pověsti zjevuje. Je to Kateřina, vdova po hradním pánovi Bohuslavovi, který zahynul při obraně hradu.

Po jeho smrti o ni usiloval jeho bratr Karel, a přivedl ji dokonce do jiného stavu, ale potom zahořel zištnou láskou k bohaté panně z rytířského rodu a nebohou Kateřinu nechal zavřít do nejhlubšího sklepení.

Mladá žena tam zešílela a zemřela, ani Karel však svému osudu neunikl. Zrazená Kateřina se mu od té doby každou noc zjevovala a zanedlouho i on opustil tento svět. Nešťastná postava v bílém rouchu ovšem prý hradem nepřestala bloudit dodnes.

Hrad si může užít každý

Hrad Svojanov si zaslouží ocenění za to, že myslí i na handicapované návštěvníky. Nejen že pro ně na různých místech připravil bezbariérové vstupy, nebo jim poskytuje takzvaný schodolez, aby si mohli užít i prohlídku vyšších pater.

Hodně toho dělá i pro nevidomé, kteří si mohou vyzkoušet bronzové hmatové modely, nebo použít speciální sluchátka s informacemi. Neslyšícím jsou zase k dispozici tablety s výkladem ve znakové řeči.

Foto: Shutterstock

Foto:
reklama
Související články
Socha Samsona se lvem se uprostřed největšího českobudějovického náměstí odráží ve vodní hladině zdejší historické kašny už téměř tři sta let. Kašna je jednou z největších v zemi a je také symbolem města. Nikdo z návštěvníků Českých Budějovic nemůže minout náměstí Přemysla Otakara II. Leží přece přímo v centru města a navíc je druhým největším čtvercovým náměstím v republice. Ten čtverec je pravi
Některé hrady jsou dnes už jen hromadami kamení, jiné ani v rozvalinách neztratily svou atmosféru a úctyhodnost. Přesně takový je Krašov, jehož kouzlo nevyprchalo ani téměř po tisíci letech od jeho založení. Málokterý český hrad se může pochlubit tak dlouhou historií jako Krašov, vypínající se na skalním ostrohu nad řekou Berounkou. Založil ho už někdy kolem roku 1232 rod Hroznatovců a měl nejen
Zámek ve Veltrusích bývá označován za jedno z vrcholných barokních děl na našem území. Možná si při prohlídce této úžasné stavby a okolního parku ani neuvědomíme, že celý areál vlastně stojí na ostrově. Na počátku 18. století začal nápadně vzrůstat vliv rodu Chotků, příslušníků staré české rytířské šlechty. Zvláště Václav Antonín Chotek, císařský komoří a postupně hejtman hned několika krajů, poz
25.5.2023
Už přes sto třicet let tvoří dominantu našeho hlavního města. Petřínská rozhledna měla několikrát namále, ale nezlikvidoval ji požár ani nacistická okupace, a tak se stále pyšně vypíná nad Prahou a láká další a další návštěvníky k rozhledu, jaký nemá obdoby. Když se Francouzi v 80. letech 19. století připravovali na pořádání své Světové výstavy v Paříži, toužili světu pořádně vytřít zrak a předvé
Projedeme-li třebíčskou ulicí U Větrníku, už zdálky uvidíme důvod jejího pojmenování. Na mírném návrší se tu vypíná stavba, kterou bychom očekávali spíš v Holandsku, domovině větrných mlýnů. Ale tenhle větrný mlýn je místní a má dlouhou historii. Na počátku 19. století bychom v Třebíči našli mnoho řemeslníků, ale docela velkou část z nich tvořili koželuhové. Poptávka po jejich produktech stále ro
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Zámek Vrbičany spjatý s nacistickou minulostí: Zůstává zde snad negativní energie ponurých událostí až do dnešních dnů?
enigmaplus.cz
Zámek Vrbičany spjatý s nacistickou minulostí: Zůstává zde snad negativní energie ponurých událostí až do dnešních dnů?
Zámek Vrbičany najdeme nedaleko Lovosic na Litoměřicku. Tento pozdně barokní zámek byl postaven v 18. století Františkem Kresselem, svobodným pánem z Kvaltenberku, a to velice pravděpodobně na místě b
Krásna saunování: Horká alchymie a umění ceremoniálů
epochalnisvet.cz
Krásna saunování: Horká alchymie a umění ceremoniálů
Sauna. Nejdemokratičtější chrám, jaký kdy lidé postavili. Přináší odreagování, jaké může poskytnout hladovému jídlo, žíznivému voda, básníkovi čistý list papíru. A k tomu vyvolává v těle neuvěřitelné
BMW Alpina B5 GT: nejvýkonnější Alpina pro 250 vyvolených
iluxus.cz
BMW Alpina B5 GT: nejvýkonnější Alpina pro 250 vyvolených
Už více než 50 let se značka ALPINA věnuje vývoji a výrobě výjimečných automobilů pro znalce a nadšence. Firma obohacující automobilový svět prostřednictvím unikátních vozů, které charakterizuje dynam
Věnečky z kvítí jsem vysvobodila zakleté duše
skutecnepribehy.cz
Věnečky z kvítí jsem vysvobodila zakleté duše
To kvílení v noci mi nedalo spát, musela jsem zjistit, co se ve starém domě stalo. Kronika mi odhalila příběh tří nešťastných dívek, které neměly ani po smrti klid. Tehdy jsem jela na služební cestu do západních Čech. Pracovní jednání včetně setkání s německými kolegy se mělo uskutečnit během tří dnů a já našla ubytování v malém penzionu na
Usmíření až těsně před jeho smrtí
nasehvezdy.cz
Usmíření až těsně před jeho smrtí
České legendární herce Jiřinu Bohdalovou (92) a Radoslava Brzobohatého (†79) spojil osud. Vypadalo to, že tito dva umělci jsou pro sebe stvoření. Bouřlivé manželství ale nevydrželo a z lásky zbyla záš
Samsonova kašna: Monument uprostřed náměstí v Českých Budějovicích
epochanacestach.cz
Samsonova kašna: Monument uprostřed náměstí v Českých Budějovicích
Socha Samsona se lvem se uprostřed největšího českobudějovického náměstí odráží ve vodní hladině zdejší historické kašny už téměř tři sta let. Kašna je jednou z největších v zemi a je také symbolem města. Nikdo z návštěvníků Českých Budějovic nemůže minout náměstí Přemysla Otakara II. Leží přece přímo v centru města a navíc je druhým největším čtvercovým náměstím v republice. Ten
Wrap se skyrovým dipem
tisicereceptu.cz
Wrap se skyrovým dipem
SKYR slouží nejen jako bílkovinami nabitá svačina, ale také jako ingredience, která má své místo ve sladkých i slaných receptech. Ingredience na salátovou směs – 4 porce 2 kuřecí prsa 1 konzerv
Člověk vs. robot: Má smysl posílat lidi do vesmíru?
epochaplus.cz
Člověk vs. robot: Má smysl posílat lidi do vesmíru?
Vytvořili kráter na kometě 9P/Tempel. Postávají na Venuši, Titanu, asteroidu Eros i kometě Čurjumov-Gerasimenko. V současnosti prozkoumávají Měsíc i Mars a dva z nich vstoupili do mezihvězdného prosto
Ilona Svobodová věří v další lásku
nasehvezdy.cz
Ilona Svobodová věří v další lásku
Herečka ze seriálu Ulice Ilona Svobodová (62) v posledních letech velmi milovala dva muže. Bohužel kvůli nepřízni osudu o oba přišla. Nejprve pochovala svého milovaného manžela, hudebního skladatel
Proč je bolest v noci intenzivnější?
21stoleti.cz
Proč je bolest v noci intenzivnější?
Bolest vnímáme negativně, jako něco nepříjemného, co nám nedovoluje podávat stoprocentní výkon v práci či při sportu. Bolesti zubu, hlavy, zad či kloubů jsou zkrátka obtěžující, a tak často saháme po
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Minizahrádka ve skle
panidomu.cz
Minizahrádka ve skle
Je půvabná, má vlastní mikroklima a může sloužit jako dekorace i v obýváku. Hlavním rizikem skleněných nádob je zálivka. Nemůže odtékat a bude se hromadit u dna. To by rychle vedlo k zahnívání rostlin. Proto je nutné vytvořit dostatečně vysokou drenážní vrstvu, která vodu pojme a bude chránit kořeny. Potřebuje 3 vrstvy: * Na dno dobře