Domů     Klášter Kladruby: Chrám, ve kterém kreslí světlo
Klášter Kladruby: Chrám, ve kterém kreslí světlo
od 20.1.2022
1

Klášterní areál v Kladrubech je dokladem toho, že výjimečné památky mohou vzniknout i stranou královských dvorů a metropolí. Ale působení největších architektů své doby nás přesvědčí, že tohle místo vždycky platilo za prestižní.

Už ve 11. století to v Čechách chodívalo podobně jako dnes. Většina politického, společenského i ekonomického života se odehrávala především v Praze a několika dalších menších centrech, zatímco okrajové oblasti nikoho příliš nezajímaly.

Za dobrý příklad mohla posloužit třeba oblast západního pohraničí. Až kníže Vladislav I. se rozhodl situaci změnit a v roce 1115 založil benediktinský klášter v Kladrubech.

Byl to krok veskrze prozíravý, protože klášter začal výrazně přispívat k zakládání vesnic, osídlování kraje a zřizování obchodních cest.

Ostatně místo pro klášter bylo vybráno obzvlášť pečlivě poblíž silně využívané evropské obchodní tepny, takzvané Norimberské obchodní stezky.

Ani král nemohl chybět

První románský komplex budov byl dokončen roku 1233 současně s trojlodní gotickou bazilikou a klášter vzápětí osídlili benediktini z bavorského Zwiefaltenu.

I tentokrát se projevil zájem nejvyšších kruhů na prosperitě kláštera, a tím i zvyšování vlivu na celý region.

Vysvěcení baziliky se totiž spolu s vysokými církevními hodnostáři a státními úředníky zúčastnil i sám tehdejší panovník Václav I. Na počátku 14. století patřil kladrubský klášter mezi nejbohatší v českém království. Další roky jeho existence ale nebyly příliš optimistické.

Nechceme tu žádné umění!

Klášter vyplenili a pobořili husité a to, co z jeho bohatství zbylo, se v následujícím období stalo obětí takzvaných obrazoborců – fanatiků usilujících o zničení náboženských symbolů.

Byla to doba, v níž bylo nenávratně zničeno množství gotických uměleckých památek v kostelích a klášterech.

Ostatně, o rozsahu ničení svědčí a architektonický nález z roku 1996, kdy bylo v kladrubském klášteře odhaleno 1400 fragmentů opukových skulptur a stavebních zlomků z druhé poloviny 14. století.

Tohle těžké období ale klášter přestál, dočkal se renovace a opravený kostel byl roku 1504 znovu vysvěcen. Ani tentokrát to ovšem neznamenalo, že už navždy bude nad Kladrubami jen svítit slunce.

Rozsáhlý požár v roce 1590 si zase vzal hodně z toho, co bylo v nedávné době zachráněno, a to, co zůstalo, zdevastovaly armády během třicetileté války. A tak se nejslavnější časy kláštera teprve chystaly.

Souboj nejlepších architektů

S nástupem nového století byl v roce 1701 zvolen nový opat Maur Fintzgut, osvícený muž, který se rozhodl pozvednout poněkud zašlou slávu kladrubského kláštera. A začít chtěl od stavby, která bývala pýchou celého areálu – od chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Ten byl v notně pošramoceném stavu, nemluvě o jeho zastaralé gotické podobě. O pomoc opat požádal renomovaného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Ten při patnáct let trvající rekonstrukci využil původní románsko-gotické zdivo, ale výslednou podobu už chrámu vtiskl v souladu s dobou i svým vlastním stylem, tedy barokně gotickou.

Výběrového řízení se tenkrát neúspěšně účastnila ještě další hvězda dobové architektury Kryštof Dientzenhofer, ukázalo se ale, že právě Santini byl dokonalou volbou.

Jeho obdiv ke gotice se totiž neomezoval jen na napodobování, ale stavitel dokázal oživit osvědčené postupy zcela novými nápady. Ostatně dokázal to nejen v Kladrubech, ale třeba také při obnově chrámu v Sedlci u Kutné Hory nebo svým projektem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.

Kolik přichází čistých duší?
Kolik přichází čistých duší?

Chrám v Kladrubech byl slavnostně vysvěcen v roce 1726 a dodnes je se svou délkou 93 metrů třetím největším chrámem v českých zemích. Santini na podlahu chrámu umístil velkou osmicípou hvězdu.

Je to takzvaná Mariánská hvězda, symbol Panny Marie, ale je to také architektův oblíbený symbol, který najdeme na většině jeho staveb.

Pokud se zúčastníme prohlídky, možná nás průvodce vyzve, abychom se postavili do středu hvězdy a vyzkoušeli si, zda nepatříme k těm, kteří v tu chvíli pocítí příliv pozitivní energie.

A současně si můžeme vyzkoušet i jednu pověru, která se ke zdejšímu chrámu vztahuje. Položí-li poutník minci na hladinu vody ve zdejší nádobě a mince zůstane ležet na hladině, pak to znamená, že dotyčný má čistou duši.

Svatostánek plný světla

Santini si projekt obnovy kostela vzal opravdu za svůj. Osobně totiž navrhl kromě základní architektonické koncepce také mnoho detailů stavby i vnitřního vybavení. Podle jeho návrhů tak vznikly hlavní oltář, kazatelna či varhanní skříň, ale i chórové lavice.

Právě proto chrám zapůsobí na návštěvníka stylovou jednotou a sladěností. A záležet si dal i ve své parádní disciplíně – práci se světlem. Chrám tak překvapí pokaždé jinou atmosférou podle toho, jaké je počasí či v kterou denní dobu ho navštívíme.

Sám Santini by ovšem vytvořit veškerou výzdobu sotva zvládl. Měl však zdatného a rovnocenného pomocníka rovněž zvučného jména.

Byl jím sochař Matyáš Bernard Braun, z jehož dílny pochází nejen několik oltářů a dřevěné sochy světců v nadživotní velikosti nebo výzdoba mauzolea Vladislava I.

Koruna může nahradit věže

Při pohledu na chrám Nanebevzetí Panny Marie, svatého Benedikta a svatého Wolfganga, jak oficiálně zní celý jeho název,nás okamžitě zaujme, že na rozdíl od většiny podobných staveb vlastně nemá žádné věže.

Ty původní gotické Santini nemilosrdně zboural a nahradil je překrásnou kopulí, kterou navíc zakončil korunou.

Podle některých tato koruna symbolizuje zakladatele kláštera, knížete Vladislava I., podle jiných je vyjádřením zasvěcení kostela Panně Marii, královně nebes. Vnitřní výška kupole dosahuje téměř čtyřiceti metrů a nahoře je v ní osvětlovací otvor neboli oculus.

Když klášter patří vojevůdci

Přestavět celý klášter je samozřejmě nad síly jediného člověka, a tak rekonstrukce pokračovala i po Santiniho smrti. Práce na novém konventu se ujal Kylián Ignác Dientzenhofer.

Konečnou podobu klášter dostal až v roce 1770, ale příliš dlouho se z ní jeho obyvatelé i návštěvníci netěšili.

O patnáct let později císař Josef II. v rámci svých reforem klášter zrušil a vnitřní zařízení kromě oltářů byla rozprodáno nebo umístěno do jiných kostelů. Kladrubský klášter čekala neslavná doba, kdy se postupně stal kasárnami, nemocnicí či invalidovnou.

Příliš se toho nezměnilo, ani když v roce 1825 celý objekt spolu s panstvím a 23 vesnicemi získal v dražbě známý polní maršál Alfréd Windischgrätz.

Sice tu zřídil rodinnou hrobku a pivovar, ale správě majetku neměl příliš času se věnovat, a podle toho také klášter zanedlouho vypadal. Nicméně Windischgrätzové si Kladruby ponechali až do roku 1945, kdy o ně přišli na základě Benešových dekretů.

Novým majitelem byl tedy stát, ovšem to neznamenalo, že majitelem pečlivějším, natož pak bohatším.

Zmohl se jen na přeměnu kláštera na sídlo státního statku, a přestože už v průběhu 80. let se začalo s některými nutnými opravami, až po roce 1989 se poměry přece jen zlepšily.

Přivoňte si k sochám

Klášter se stal národní kulturní památkou a dnes ho každoročně navštíví na dvacet tisíc lidí.

Prohlídky je zavedou nejen do chrámu, ale i do opatského bytu, kaple Všech svatých, zimního refektáře, lapidária Braunových soch či do knihovny rodu Windischgrätzů.

Příchozí se zajímají nejen o vnitřní prostory, ale přijíždějí i na pravidelné akce, jakou je historický jarmark, a především na koncerty vážné hudby včetně festivalu Kladrubské léto.

Prostory kláštera dnes v přízemí bývalé latinské školy nabízejí také jednu atraktivní expozici, kterou hned tak někde neuvidíme. I když zrak nebude tím hlavním smyslem, kterým ji budeme vnímat.

Nese název Archiv vůní a je to přehlídka vonných látek vůní a parfémů. Na vlastní nos si můžeme prohlédnout a očichat 120 aromatických látek a esencí včetně speciálních parfémů, vyvinutých právě pro účely této výstavy a pro prostory kláštera.

Můžeme si tak přivonět třeba k deseti vůním, vytvořených podle zdejších soch Matyáše Bernarda Brauna.

Klášter žije i po setmění

Klášter Kladruby najdeme v okrese Tachov nedaleko Stříbra, z něhož sem snadno trefíme po silnici číslo 193. Parkoviště je přímo před hlavním vstupem do kláštera. A jedna malá pozvánka na závěr:

Pokud se v areálu budete pohybovat po setmění, určitě vám neunikne přítomnost velké kolonie netopýrů. Klášter je zimovištěm mnoha vzácných druhů a netopýr velký se tu tradičně ve velkém počtu drží i v letní sezoně.

Foto: Shutterstock

Foto:
reklama
Související články
Některé hrady jsou dnes už jen hromadami kamení, jiné ani v rozvalinách neztratily svou atmosféru a úctyhodnost. Přesně takový je Krašov, jehož kouzlo nevyprchalo ani téměř po tisíci letech od jeho založení. Málokterý český hrad se může pochlubit tak dlouhou historií jako Krašov, vypínající se na skalním ostrohu nad řekou Berounkou. Založil ho už někdy kolem roku 1232 rod Hroznatovců a měl nejen
Zámek ve Veltrusích bývá označován za jedno z vrcholných barokních děl na našem území. Možná si při prohlídce této úžasné stavby a okolního parku ani neuvědomíme, že celý areál vlastně stojí na ostrově. Na počátku 18. století začal nápadně vzrůstat vliv rodu Chotků, příslušníků staré české rytířské šlechty. Zvláště Václav Antonín Chotek, císařský komoří a postupně hejtman hned několika krajů, poz
25.5.2023
Už přes sto třicet let tvoří dominantu našeho hlavního města. Petřínská rozhledna měla několikrát namále, ale nezlikvidoval ji požár ani nacistická okupace, a tak se stále pyšně vypíná nad Prahou a láká další a další návštěvníky k rozhledu, jaký nemá obdoby. Když se Francouzi v 80. letech 19. století připravovali na pořádání své Světové výstavy v Paříži, toužili světu pořádně vytřít zrak a předvé
Projedeme-li třebíčskou ulicí U Větrníku, už zdálky uvidíme důvod jejího pojmenování. Na mírném návrší se tu vypíná stavba, kterou bychom očekávali spíš v Holandsku, domovině větrných mlýnů. Ale tenhle větrný mlýn je místní a má dlouhou historii. Na počátku 19. století bychom v Třebíči našli mnoho řemeslníků, ale docela velkou část z nich tvořili koželuhové. Poptávka po jejich produktech stále ro
Památkově chráněných objektů od gotiky po baroko bychom v Kutné Hoře našli na tři stovky. Jeden si zaslouží ale přece jen ještě o něco větší pozornost. Chrám svaté Barbory patří k nejcennějším architektonickým dílům v Čechách a snad každý Čech ho už podle siluety okamžitě pozná. Kutná Hora byla od svého počátku spojena s těžbou stříbra. Byla dokonce tak významná, že ve středověku zajišťovala celo
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Praskliny potřebují opravu
panidomu.cz
Praskliny potřebují opravu
Je tu jaro a s ním nejen toulky přírodou, ale také spousta práce na chatách a chalupách. Mezi nejčastější problémy, které po zimě objevíme, patří praskliny ve zdi. Ale není to jen otázka venkovských stavení, i v bytě se nějaká ta prasklina vždycky najde a zejména před malováním je potřeba ji vyspravit. Možností, jak to udělat, je
Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné: Šlo o rituální vraždu?
epochalnisvet.cz
Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné: Šlo o rituální vraždu?
Případ, který je přes 120 let starý, ale stále se řeší. Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné. Byla obětí starobylého židovského rituálu? Nebo mohlo jít o prostou vraždu z vášně, či zášti? A proč se po tolika
Adéla Gondíková ví, jak na chlapy, předsudky háže stranou!
nasehvezdy.cz
Adéla Gondíková ví, jak na chlapy, předsudky háže stranou!
Vedle herečky a moderátorky Adély Gondíkové (49) známý proutník Jiří Langmajer (56) zkrotl jako beránek. Adéla má jasnou vizi, jak manželovi dávat pocit nepostradatelnosti, on se zase patřičně stará o
Utopená minulost: Tři nejslavnější památky pod vodou
epochaplus.cz
Utopená minulost: Tři nejslavnější památky pod vodou
Navléknout se do neoprenu, nasadit brýle a do úst vložit dýchací přístroj. Následně překonat téměř 40metrovou hloubku a najít správný tunel. Po pár minutách odvážlivci doplavou ke svému cíli s pomalov
VARHANNÍ SOBOTA NA ZÁMKU.
epochanacestach.cz
VARHANNÍ SOBOTA NA ZÁMKU.
Během prohlídky okruhu Reprezentační prostory na zámku Hrubý Rohozec můžete vyslechnout hudební ukázku na původní zámecké varhany a také něco z jejich historie. http://zamek-hrubyrohozec.cz/cs
Ořechová másla
tisicereceptu.cz
Ořechová másla
Lze je dělat z nejrůznějších druhů ořechů, třeba z kešu či pistácií. Suroviny 500 g ořechů sklenice mixér Postup Připravte si vybrané ořechy a buď je použijte ve stavu, v jakém jste je k
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Herečce Stankové se jen tak někdo nelíbí
nasehvezdy.cz
Herečce Stankové se jen tak někdo nelíbí
V minulosti vystřídala náruče několika slavných mužů, v posledních letech se ale herečce Alžbětě Stankové (44) v lásce nedaří. Od rozchodu s otcem její dcery Alžběty (10) uplynulo už devět let a to
Kostnice – složiště kosterních pozůstatků
enigmaplus.cz
Kostnice – složiště kosterních pozůstatků
Pod pojmem „kostnice“ se obvykle rozumí prostor, kam byly ukládány lidské kosterní ostatky. Kostnice většinou vznikaly v obdobích, kdy docházelo k hromadným úmrtím lidí, například při morových epidemi
Vnučce jsem unáhlenou svatbu překazila
skutecnepribehy.cz
Vnučce jsem unáhlenou svatbu překazila
Ivanka byla moc zamilovaná a hrnula se do svatby. Moje intuice mi ale říkala, že s tím klukem není něco v pořádku. Ta svatba by byla unáhlená! Lukáš byl moc pěkný, chytrý, zabezpečený a o pět let starší než naše dvacetiletá Ivanka. Že ji miluje, jí sdělil hned na prvním rande. Bombardoval ji telefonáty i zprávami s takovou intenzitou, že mu nakonec
Připravte se, vychází planeta Temnalóna
21stoleti.cz
Připravte se, vychází planeta Temnalóna
Na počátku byla tma. A pak vzniklo světlo. Tak začíná jeden z nejznámějších příběhů. Rozdíl mezi světem bdění a spánku, slunným dnem a ponurou nocí, místy s přirozenou tmou a oblastmi, které se dávno
Alcron Restaurant nově nabízí Business Lunch
iluxus.cz
Alcron Restaurant nově nabízí Business Lunch
Alcron Restaurant je novou hvězdou pražské kulinární scény. Oficiálně otevřen byl v březnu letošního roku a nachází se v prostorách legendárního Alcronu, který byl znovuotevřen jako exkluzivní hotel A