Záhada vrchu Bacín: Komu byly určeny kruté oběti?
Záhada vrchu Bacín: Komu byly určeny kruté oběti?

Na Bacíně se v minulosti zřejmě odehrávaly obřady plné krve a utrpení. Dodnes zde mají návštěvníci zvláštní pocit, jako by je někdo sledoval…

Bacín je jeden z nejtajemnějších vrchů Česka. Nachází se nad Vinařicemi (12 kilometrů od Berouna) a různé hypotézy uvádějí, že mohl být starobylou svatyní, rituálním obětištěm, či sídlem démonů. Z jakého důvodu?

Berounsko je kdysi údajně kolébkou Keltů. Ti si jak známo pro své pohanské obřady vždy vybírali nejvyšší místa. A Bacín je se svou výškou 449 metrů nejvyšším kopcem v okolí. Navštěvovali ho skutečně Keltové?

Jaké rituály zde prováděli?

Václav Matoušek

Unikátní pohřebiště

V roce 1988 zde Miroslav Hahn a Vladimír Procházka, členové speleologické skupiny z nedalekého Tetína, nacházejí lidskou kost. Následné archeologické průzkumy v tomto místě pak přinášejí dalších 2500 různých nálezů.

Jedná se jak o střepy z tisíce let starých keramických nádob, tak i o lidské pozůstatky. Jejich součástí je i několik koster, a to i dětských. Může snad jít o dávné oběti bohům? Nejstarší nálezy pocházejí z pozdního paleolitu (9150–8600 př. n.

l.) a nejmladší pak ze starší doby železné (asi z období 7. století př. n. l.). Znamená to snad, že místo sloužilo pro pohřbívání téměř 10 000 let? Jak uvádí vedoucí výzkumu doc. Václav Matoušek z Fakulty humanitních studií UK v Praze: Nikde jinde v Čechách nebyly nalezeny doklady využívání jednoho a téhož místa k pohřbům po tak dlouhou dobu.

Lze uvažovat o nepřetržité tradici posvátného místa od 10. tisíciletí až po 7. století př. n. l. To je naprosté unikum!“ Jaké kulty zde mohly působit? Podle některých teorií zdejší oběti zmíraly krutou smrtí.

Jak ukonejšit duchy

Z mladší doby kamenné se zachovaly kosti mladého muže ve věku 20–30 let, v mladší době kamenné bylo obětováno 10–12 let staré dítě a v době železné na dně jámy skončilo asi dvouleté batole. Zdá se, že těla lidí i zvířat byla rozsekána na malé kousky a v obřadních nádobách uložena na dno jámy.

Další nádoby byly možná naplněny jejich krví. Podobné prohlubně jsou hojně nalézány v Alpách, kde v nich skončila nejméně stovka obětí. Některé z těchto koster nesou stopy žáru, a tak je pravděpodobné, že jedinci byli obětováni duchům, přičemž byly napřed upraveny.

Není rovněž vyloučena možnost rituálního kanibalismu. Toho se dopouštěly různé kmeny i u nás. Koho přesně měly nakrmit oběti z vrchu Bacín?

Otomar Dvořák

Pozor na skřítky!

Bacín je tajemný nejen kvůli zdejším nálezům, ale rovněž díky pověstem, které se k němu vážou. V místních skalních puklinách prý žijí Gónové, ochranní skřítkové puklin, propastí a jeskyní Českého krasu.

Podle českého záhadologa Otomara Dvořáka (* 1951) „jsou velcí jako dvouleté děti, mají však veliké hlavy, vrásčité tváře starců a hluboké oči bez panenek. Jsou zlí a škodolibí, ale tomu, kdo je obdaruje, prý prozradí skrytá tajemství o všem, co ještě nebylo zrozeno.

“ Gónové jsou prý ve zdejších lesích pozorováni ještě v 19. století. Lidé však dosvědčují i dnes, že mají v bacínském lese podivné pocity. Přijde jim prý, jako by je někdo sledoval. Když se však otočí, nikdo za nimi nestojí.

Říká se, že Gónové se dokážou perfektně maskovat – splynou s okolním prostředím. Je možné, že se zde něco takového opravdu vyskytuje? Nebo tudy snad bloudí duše dávných obětí pohanských rituálů?

Něco navíc: Zlatý kůň a Koněpruské jeskyně

Nedaleko Bacína se nachází naučná stezka Zlatý kůň, která začíná u východu z Koněpruských jeskyní.

Podle pověsti zde kdysi bývala svatyně bílých koní, odkud měl svého koně Šemíka i vladyka Horymír známý ze starých pověstí českých.

Kde zdejšímu kopci se váže pověst, která praví, že je v jejím nitru ukrytý zlatý kůň.

reklama

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Hora Blaník: Spí v ní bájní rytíři?

Hora Blaník: Spí v ní bájní rytíři?

Spirituální Svatý Jan pod Skalou

Spirituální Svatý Jan pod Skalou

Štramberk: Moravský Betlém

Štramberk: Moravský Betlém

Pekelná skála v Chudenicích: Jaká skrývá tajemství?

Pekelná skála v Chudenicích: Jaká skrývá tajemství?

Tajemné znojemské podzemí

Tajemné znojemské podzemí

Krvavé pohřební orgie na Býčí skále: Pohani v Česku

Krvavé pohřební orgie na Býčí skále: Pohani v Česku

Nenechte si ujít další zajímavé články