Hrad Buchlov: Muzeum v kamenných zdech
Hrad Buchlov: Muzeum v kamenných zdech

Hrad Buchlov jen pár kilometrů od Buchlovic byl od poloviny 13. století majetkem českých králů, kteří se ho sice nechtěli vzdát, ale dávali ho často do zástavy svým věřitelům – bohatým moravským rodům.

Buchlova si tak vždycky všichni vážili.

Strategicky umístěná pevnost byla od počátku obdařena některými výsadami, mezi něž patřilo i takzvané lovecké právo a soudní pravomoc, která se vztahovala nejen na lesní pytláctví a nepovolený rybolov, ale i na ostatní přečiny a zločiny, nebezpečné čarodějnictví nevyjímaje.

Nejstarší částí hradu se stal palác se dvěma obrannými věžemi, obytným mázhauzem a kaplí. Její podobu stavitelé odkoukali od slavné St. Chapelle královského hradu v Paříži. I když se v pozdějších staletích majitelé pokoušeli hrad přizpůsobit potřebám doby a modernizovat ho například v renesančním slohu v polovině 16.

století Nebo ještě modernějším trendům v 18. stoletím, Buchlov jako strohá středověká pevnost všem pokusům proměnit ho v komfortní sídlo odolával.

Mnohem víc mu svědčily úpravy v době hrozícího tureckého nebezpečí, které ho dovybavily dalším nádvořím s věžovou bránou a bastionem – částí opevnění vystupující z linie hradeb a umožňující tak ostřelování nepřátel do více stran.

Osudným pro Buchlov se pak stalo vybudování honosného zámku ve stylu italské barokní vily v Buchlovicích na počátku 18. století. Majitelé od té doby raději přebývali tam. Naštěstí ale hrad nepostihl osud mnoha dalších, které nezájem majitelů odsoudil k zapomenutí a chátrání.

Rod hrabat Berchtoldů do něj naopak soustředil mimořádně cenné a rozsáhlé sbírky přírodnin a historických předmětů a proměnil ho tak v rodové muzeum.

Suvenýr z cest? Egyptská mumie!

Hradu dnes vévodí věž vysoká 35 metrů, která se díky otevřené vyhlídkové ploše o čtvercovém půdorysu proměnila ve vyhledávanou rozhlednu. Je prý z ní za dobrého počasí možné dohlédnout až do Vídně. Buchlov nabízí několik prohlídkových tras, které zavedou návštěvníky jak do gotických, tak renesančních prostor, prozkoumají rodinné sbírky Berchtoldů a jejich egyptologické kuriozity včetně tajuplné mumie a nevynechají ani kolekci středověkých deskových maleb, zbrojnici, knihovnu nebo přírodovědné sbírky cestovatelů Leopolda a Bedřicha Berchtoldových.

Za pozornost stojí také přední ozdobná část oltáře z 15. století z kozinkové usně vykládaná stříbrem s medailonem s motivem svatého Petra. Speciální prohlídkový okruh Buchlovská spirála umožňuje navštívit i jinak nepřístupné prostory hradního parkánu.

Spolu s návštěvou hradu bychom se rozhodně měli zastavit u nedaleké kapli sv. Barbory s podzemní hrobkou majitelů z rodů Petřvaldů a Berchtoldů. Je vzdálena zhruba 15 minut chůze, vystavěna na křížovém půdorysu s centrální osvětlovací kupolí a dodnes se u ní konají poutní bohoslužby na svátky Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie.

Lípa je nejlepší soudce

Ty, kteří na každém středověkém hradě vyhledávají tamní pověsti, můžeme potěšit příběhem vztahujícím se k lípě na nádvoří. Ta prý kdysi dávno prokázala nevinu zbrojnoše Vlčka nařčeného ze zrady a odsouzeného k smrti.

Mladík se dovolával Božího soudu a lípa mu dala za pravdu.

I po přesazení kořeny vzhůru na jaře opět vypučela a Vlček byl volný. Pro milovníky drsnějších historek pak poslouží ta o lakotném hradním pánovi, který si vypůjčil značný obnos od templářských rytířů, ale vracet se mu ho nechtělo.

Pozval tehdy své věřitele na hostinu a nechal je povraždit. Od té doby jeho duch bloudí hradem a je nucen neustále přepočítávat své zlaťáky.

Foto: PX FUEL

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Zámek Buchlovice: Dechberoucí barokní podívaná

Zámek Buchlovice: Dechberoucí barokní podívaná

Knížecí rezidence dvou barev: Zámek Hradec nad Moravicí

Knížecí rezidence dvou barev: Zámek Hradec nad Moravicí

Ještěd: Dokonalé retro z budoucnosti

Ještěd: Dokonalé retro z budoucnosti

Betlémská kaple: Slavná historie v moderním hávu

Betlémská kaple: Slavná historie v moderním hávu

Kostel svatého Lukáše

Kostel svatého Lukáše

Zámek Duchcov: Sídlo svůdného knihovníka

Zámek Duchcov: Sídlo svůdného knihovníka

Nenechte si ujít další zajímavé články