Domů     Klášter Plasy: Budova jednoho z největších architektů je postavena na vodě
Klášter Plasy: Budova jednoho z největších architektů je postavena na vodě
od 25.5.2020
1

Dlouhá staletí nezměrné slávy i tragického úpadku, taková je dlouhá a pestrá historie unikátního klášterního komplexu ležícího pětadvacet kilometrů od Plzně. Byly doby, kdy vládl celému širokému okolí. A dnes do jeho prostor naplněných dějinnými událostmi můžeme vstoupit i my.

Když se kníže Vladislav II s manželkou Gertrudou roku 1144 rozhodli založit v Plasích na Plzeňsku klášter, bylo logickou volbou nabídnout ho cisterciákům.

Ti se o půlstoletí předtím odtrhli od benediktinů, aby mohli ještě tvrději dodržovat zásady askeze a řeholní kázně. Právě oni se proto usazovali nejčastěji v odlehlých a nehostinných krajích. A Plasy se svými močály pro ně byly ideální.

Klášter v oněch dobách fungoval jako samostatné panství a rychle bohatl. Ovšem že jsou mniši vždycky jen bytosti svaté a bohabojné? I mezi nimi se může najít provinilec, který je ostatními odsouzen za nějaký špatný čin.

A pro takové odpadlíky bylo v přízemí zbudováno klášterní vězení. Menší provinění přivedlo hříšníka do temnice izolované od světa dvojitými dveřmi. Jídlo dostával vězeň pomocí otočného dřevěného bubnu.

Za těžší zločin čekalo nešťastníka spuštění do šachty hluboké 3,5 metru, v níž bylo po pás vody. Po zaklopení šachty těžkým kamenným kvádrem zůstal odsouzenec v naprosté tmě.

Feudálové v řeholním šatu

Mniši na svých pozemcích hospodařili dobře, a tak postupně svůj majetek rozšiřovali odkupováním okolních vesnic.

Klášter se tak stal rovnocennou feudální vrchností, zvláště když od 30. let 14. století opustil staré tradice a začal vybírat feudální peněžní rentu.

Ve 14. století už cisterciáci vlastnili 70 vsí v okolí a zdálo se, že klášter bude ve svém rozmachu jenom pokračovat. Za vlády krále Václava I., který do kláštera ostatně rád občas zavítal, vznikla i gotická Královská kaple podle francouzských vzorů.

Ale dějiny svým kolem otáčejí nemilosrdně a sláva kláštera v Plasích se měla brzy vytratit.

Pozvánka pro největšího z mistrů

Přišly husitské války. V roce 1421 byl klášter vypálen a většina mnichů Plasy opustila. Zchudlá komunita sotva zvládala platit vysoké daně a veškerý majetek musel být zastaven, obyvatelé okolních vesnic už odmítali poslušnost, do toho přišly povodně i mor.

Na počátku 17. století zůstali v klášteře pouze dva řeholníci a i ti museli sledovat, jak ho za třicetileté války plení nizozemští žoldnéři. Až po bitvě na Bílé Hoře nastal konečně obrat k lepšímu. Císař Ferdinand II. nařídil vrátit klášteru ztracený majetek.

Za pár desetiletí se klášter vzpamatoval a začal pomýšlet na nový rozvoj. A nutno říci, že ho pojal opravdu velkoryse. Na počátku 18. století byl do Plas povolán jeden z nejslavnějších architektů své doby Jan Blažej Santini-Aichel.

Voda je základ života i této stavby

Budovat rozsáhlý klášterní komplex v močálech nevypadá jako správná volba. V údolní nivě řeky Střely musel Santini vynaložit veškerý stavitelský um, aby budovy v těžkých podmínkách vydržely.

Pro projekt nové budovy konventu místo původní gotické stavby zvolil vskutku netradiční řešení. Základy byly zpevněny 5100 dubovými kůly zatlučenými hluboko do podmáčené země. Teprve na ně byl položen trámový rošt a mohlo se stavět.

Jak ale zabránit hnilobě dřevěné konstrukce? Mniši svedli pod budovu vodu z několika pramenů pomocí dřevěného potrubí přes důmyslné pískové filtry a zajistili tak, že dřevo bylo neustále pod vodou, bez přístupu vzduchu.

Konvent se budoval od roku 1711 skoro třicet let a sám architekt se dokončení nedožil. Po jeho smrti převzal řízení stavby nástupce neméně znělého jména: Kilián Ignác Dientzenhofer.

Už od Santiniho dob však platí varování, které zdobí jeden z průduchů určených ke sledování stavu spodní vody: Aedificium hoc sine aquis ruet neboli Bez vody se stavba zřítí.

Běsnění ohnivého živlu nad střechami

Možná by mniši z Plasů nestavěli tak nadšeně, kdyby tušili, co přijde za pár desítek let. Klášter byl totiž v roce 1785 výnosem Josefa II. zrušen a stal se majetkem státu.

Pánem bývalého kláštera včetně pozemků o rozloze 10 tisíc hektarů se pak na čas stal i kancléř Klemens Metternich. Přispěl k rozvoji Plasů, kde založil svou huť a obnovil výrobu piva.

Bývalou prelaturu přestavěl na zámek, z pyšné budovy Santiniho konventu však udělal služební byty a sklady. Kancléř si zdejší kraj natolik oblíbil, že si ho dokonce zvolil i za místo svého posledního odpočinku a je tu pochován v rodinné hrobce.

Avšak ani toto slavné období nemělo osudem vyměřen čas navždy. V srpnu 1894 postihl klášter obrovský požár, který vznikl v sousedním pivovaru.

Týden s ohnivým živlem bojovali nejen místní občané, ale také setnina 35. plzeňského pluku, stovka příslušníků sboru zákopníků a 28 stříkaček z Plzně a Žatce. Budova konventu byla zle poškozena stejně jako ostatní okolní stavby.

V krytu se na vlhko nehledí

Další neradostné období čekalo na klášterní budovy v době druhé světové války. Na jejím konci se zde usadila Rudá armáda, po jejím odchodu už klášter jen chátral, vzácný mobiliář byl zčásti rozkraden a zčásti rozvezen do nejrůznějších stran.

Nájemníci se tu střídali, usídlila se tu knihovna a zřejmě nejkontroverznějším zásahem do historické budovy konventu bylo v 60. letech vybudování podzemního krytu civilní ochrany.

Důmyslné Santiniho řešení s kůly ponořenými ve vodě tenkrát mělo namále, protože řada funkčních průduchů byla zazděna a budova na to reagovala rychlým chátráním. Naštěstí o dvě dekády později už se našli osvícenější mocní.

Odborníci dostali možnost věnovat se výzkumu, začala se rozbíhat rekonstrukce, od roku 1993 pak konečně došlo i na obnovu Santiniho vodního systému, který dnes už opět funguje tak, jak si geniální architekt představoval. Od roku 1995 je areál Národní kulturní památkou.

Čtyři cesty k poznání kláštera

Neznamená to ovšem, že by byl uzavřen před veřejností. Naopak. Na návštěvníky čekají hned čtyři prohlídkové okruhy. První je zavede do historické budovy barokního konventu – obytné budovy mnichů.

Podrobnější prohlídka nabízí také starý královský palác, barokní sýpky, kaple a unikátní hodinový stroj z roku 1686 ve věži sýpky. Je sestaven bez jediného šroubku, jednou denně se natahuje a na čtyřech cifernících ukazuje hodiny, na dvou menších pak minuty.

Pomocí táhel, kladívek a tří cimbálů odbíjí hodiny i čtvrthodiny.

Zájemce o umění jistě potěší prohlídka umělecká galerie a zřejmě nejvíce zájemců bude mít prohlídka základů s unikátním vodním systémem včetně větracích chodeb a vodních zrcadel – nádrží, na jejichž hladině se nepřetržitě sleduje stav spodní vody pod základy konventu.

Klapot mlýna je cestou k bohatství

Možná právě příchozí, kteří navštíví základy konventu, si vzpomenou na starou pověst o pokladu ukrytém kdesi v klášteře. Uschoval prý ho tu poslední opat Werner těsně před tím, než byl na sklonku 18. století klášter oficiálně zrušen.

Podle legendy si tenkrát pozval na pomoc místního zedníka Křížka, kterého se zavázanýma očima dovedl do sklepení, nechal ho tam cisterciácký poklad zazdít a zase ho poslepu odvedl na denní světlo.

Křížek po celý zbytek života dodržel slib, že se o své nočním melouchu nikdy živé duši nezmíní. Až na smrtelné posteli se cítil být ze své přísahy vyvázán a svěřil se svým potomkům.

„Kdybyste, milé děti, měly možnost ten poklad hledat, vydejte se po zvuku tam, kde nejjasněji uslyšíte klapot strojů klášterního mlýna,“ poradil jim. Víc už však prozradit nestačil, a tak cisterciácké klenoty nezměrné ceny dodnes zůstávají neobjeveny.

Co nesmíte minout při návštěvě kláštera v Plasech?

Zámek Manětín

Necelých dvacet kilometrů od Plasů stojí ve stejnojmenné obci půvabný zámek Manětín. Původně středověká tvrz byla několikrát přestavována, naposled v barokním stylu.

Prostory zámku jsou přístupné veřejnosti, zaujme třeba bohatá knihovna s pěti tisíci svazky, lovecký salon, pracovny hraběte Karla Maxmiliána Lažanského i jeho ženy Marie Gabriely a také unikátní soubor obrazů zámeckého služebnictva.

Množství památek ale najdeme i v samotném městečku Manětín, kterému se ostatně přezdívá barokní perla západních Čech.

Zámek Kaceřov

Na místě původní tvrze zhruba 15 kilometrů od Plasů vznikl v polovině 16. století zámek, jedna z prvních renesančních staveb tohoto druhu na našem území a i v evropském měřítku pozoruhodná.

Kaceřov dlouho patřil cisterciákům z kláštera v Plasech, kteří neprováděli velké stavební úpravy a změny dispozic či výzdoby.

Dodnes tak můžeme obdivovat cenné ukázky jemné kamenické práce a dochovaly se také části unikátního potrubí, které přivádělo vodu z tři kilometry vzdáleného pramene. K zámku patřila rozsáhlá francouzská zahrada se sochou Neptuna na fontáně.

Foto: Shutterstock
Štítky:
reklama
Související články
Gotická Vlkova věž v centru města Znojma je místem zasvěceným vínu. Platí to již 12 let a za tu dobu si zde vína s označením VOC Znojmo zvykli ochutnávat a nakupovat nejen místní, ale i četní turisté, kteří do našeho města zavítají často právě kvůli vínu. Již od 1. dubna, kdy Informační centrum VOC Znojmo zahajuje 12. sezónu, Vlkova věž opět vítá své návštěvníky, ať už jde o jednotlivce, kteří z
Kolonáda Maxima Gorkého je se svými 180 metry je nejdelší lázeňskou kolonádou v republice a na rozdíl od mnoha jiných není kamenná, ale litinová. Neobarokní konstrukce na sklonku 19. století nahradila původní starší kolonádu, její jednotlivé části byly odlity v železárnách Blansko a montovány přímo na místě. Mariánské Lázně: Procházka za zpěvu fontány O vybudování kolonády podle projektu víd
Podle pověsti získal Zbiroh své jméno, když se do zdejších lesů vydala na lov šlechtická družina, zabloudila a byla nucena venku přenocovat. Když se lovci ráno probudili, všude kolem ležely jelení parohy, které pán nařídil sesbírat. A tak se zrodil Zbiroh. Jestli je na dávné pověsti něco pravdy, už asi nezjistíme, zvěře ale v okolních brdských lesích pobíhá stále dost a dost. Samotný zámek Zbiroh
Jižně od Jičína v obci Libáň stojí původně gotický hrad s renesančním zámkem Staré Hrady. Stejně jako samotný Jičín i zdejší místo dokonale zapadá do pohádkového kraje. Staré Hrady u Jičína  Vybírat si můžeme hned z několika pohádkových prohlídkových okruhů, v nichž se seznámíme s více než čtyřmi stovkami pohádkových bytostí. Čekají opravdu všude. Vypravit se za nimi můžeme do sklepení, v němž j
Románský hrad Vildštejn v okrese Cheb býval kdysi obklopen uměle vytvořeným jezerem, příjezdovou cestu pak přehrazoval hluboký vodní příkop s padacím mostem. Po druhé světové válce byl objekt zcela zničen, ale na přelomu tisíciletí se hrad dostal do soukromých rukou a po rekonstrukci se opět otevřel veřejnosti. Slavnostního otevření se účastnila i zástupkyně rodu zakladatelů hradu baronka Marie
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pikantní tuňáková pomazánka
tisicereceptu.cz
Pikantní tuňáková pomazánka
Nevíte, co si počít s konzervovaným tuňákem? Máme pro vás připravený opravdu chutný recept. Suroviny 1 velká tuňáková konzerva 1 větší červená cibule 2 lžíce citronové šťávy 4 lžíce jogurtu n
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
panidomu.cz
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
Bolesti mají různé příčiny, ale obvykle jen jedno společné řešení – tabletku. Ta ne vždy pomůže, zato při častějších bolestech uškodí především játrům a ledvinám. Proto se vyplatí dát šanci alternativním metodám tišení bolesti. Jak uvidíte, není jich málo. Pomáhá i obyčejný pohyb – a to zejména u nejrozšířenějších typů bolesti, které postihují hlavu nebo
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
nasehvezdy.cz
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
Během natáčení seriálu Zlatá labuť trávila Kristýna Ryška (38) většinu času ve vlaku. Jedna jízda z Rožnova pod Radhoštěm do pražských ateliérů jí zabrala čtyři hodiny – a takto jezdila i dvacetkrát
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
iluxus.cz
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
Už za 100 dní odstartují Olympijské hry 2024 v Paříži a atmosféra se už nyní elektrizuje přípravami a očekáváním. Hodinářská značka Omega, jako oficiální časoměřič her, přichází s novinkou: hodinkami
Kuře na citronech
nejsemsama.cz
Kuře na citronech
Suroviny: 1 kuře 3 citrony 1 svazek petrželky 2 snítky čerstvého tymiánu 2 snítky rozmarýnu 2 stroužky česneku 2 palice česneku 200 g másla cibule olivový olej sůl, pepř mletý Postup: Kuře omyjte a důkladně osušte. Nastrouhejte kůru z jednoho citronu, nasekejte petrželku, polovinu tymiánu a rozmarýnu, rozdrťte dva stroužky česneku a vše důkladně promíchejte
Poprvé na kameru: Vědci zachytili rozmnožování mořských korálů v laboratorních podmínkách
epochalnisvet.cz
Poprvé na kameru: Vědci zachytili rozmnožování mořských korálů v laboratorních podmínkách
Vůbec první přímý přenos rozmnožování mořských korálů v umělých podmínkách se podařilo zachytit vědcům z londýnského Mordenu. Cílem projektu laboratoře Coral Spawning Lab a společnosti Canon je porozumět životním cyklům těchto organismů klíčových pro udržení ekosystému na planetě a poskytnout informace a nástroje, které umožní je zachránit.   Laboratoř Coral Spawning Lab se zabývá záchranou
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
skutecnepribehy.cz
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
Když jsem slavila šedesáté narozeniny, číšník mi přinesl obálku. Ale nebyly tam peníze. Uvnitř se skrýval můj nejkrásnější narozeninový dárek. Celý život jsem neměla kamarádku. Tedy když nepočítám Bohunku, ale o tu jsem přišla. S Bohunkou jsme byly spřízněné duše. Než ta první něco dořekla, ta druhá se tomu už smála, až se za břicho popadala. Bohunku
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
21stoleti.cz
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
Kdo by nechtěl být zamilovaný, cítit motýly v břiše, neustále myslet na protějšek bez nutnosti spát či jíst. I když zamilovanost netrvá věčně, protože pro tělo je velmi vyčerpávající, přináší řadu zdr
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
historyplus.cz
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
Dlouhá plavba je u konce, lodě zakotvily nedaleko Nového Edinburghu. Skotští kolonisté se těší na svoje krajany, kteří sem připluli už před rokem. Čeká je však obrovské zklamání. Místo vzkvétající osady plné pohody a smíchu je přivítají stovky hrobů…   Skotové by ze své země rádi udělali hospodářskou velmoc. Chtějí – stejně jako Anglie, Nizozemí
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
enigmaplus.cz
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
Příznivci konspiračních teorií jim říkají chemtrails – chemické stopy. Údajně jsou napuštěny chemikáliemi, viry či kovy a mohou mít nejrůznější účely. Pomalé trávení lidstva, šíření nemocí či steriliz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
epochaplus.cz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených