Domů     Klášter Plasy: Budova jednoho z největších architektů je postavena na vodě
Klášter Plasy: Budova jednoho z největších architektů je postavena na vodě
od 25.5.2020
1

Dlouhá staletí nezměrné slávy i tragického úpadku, taková je dlouhá a pestrá historie unikátního klášterního komplexu ležícího pětadvacet kilometrů od Plzně. Byly doby, kdy vládl celému širokému okolí. A dnes do jeho prostor naplněných dějinnými událostmi můžeme vstoupit i my.

Když se kníže Vladislav II s manželkou Gertrudou roku 1144 rozhodli založit v Plasích na Plzeňsku klášter, bylo logickou volbou nabídnout ho cisterciákům.

Ti se o půlstoletí předtím odtrhli od benediktinů, aby mohli ještě tvrději dodržovat zásady askeze a řeholní kázně. Právě oni se proto usazovali nejčastěji v odlehlých a nehostinných krajích. A Plasy se svými močály pro ně byly ideální.

Klášter v oněch dobách fungoval jako samostatné panství a rychle bohatl. Ovšem že jsou mniši vždycky jen bytosti svaté a bohabojné? I mezi nimi se může najít provinilec, který je ostatními odsouzen za nějaký špatný čin.

A pro takové odpadlíky bylo v přízemí zbudováno klášterní vězení. Menší provinění přivedlo hříšníka do temnice izolované od světa dvojitými dveřmi. Jídlo dostával vězeň pomocí otočného dřevěného bubnu.

Za těžší zločin čekalo nešťastníka spuštění do šachty hluboké 3,5 metru, v níž bylo po pás vody. Po zaklopení šachty těžkým kamenným kvádrem zůstal odsouzenec v naprosté tmě.

Feudálové v řeholním šatu

Mniši na svých pozemcích hospodařili dobře, a tak postupně svůj majetek rozšiřovali odkupováním okolních vesnic.

Klášter se tak stal rovnocennou feudální vrchností, zvláště když od 30. let 14. století opustil staré tradice a začal vybírat feudální peněžní rentu.

Ve 14. století už cisterciáci vlastnili 70 vsí v okolí a zdálo se, že klášter bude ve svém rozmachu jenom pokračovat. Za vlády krále Václava I., který do kláštera ostatně rád občas zavítal, vznikla i gotická Královská kaple podle francouzských vzorů.

Ale dějiny svým kolem otáčejí nemilosrdně a sláva kláštera v Plasích se měla brzy vytratit.

Pozvánka pro největšího z mistrů

Přišly husitské války. V roce 1421 byl klášter vypálen a většina mnichů Plasy opustila. Zchudlá komunita sotva zvládala platit vysoké daně a veškerý majetek musel být zastaven, obyvatelé okolních vesnic už odmítali poslušnost, do toho přišly povodně i mor.

Na počátku 17. století zůstali v klášteře pouze dva řeholníci a i ti museli sledovat, jak ho za třicetileté války plení nizozemští žoldnéři. Až po bitvě na Bílé Hoře nastal konečně obrat k lepšímu. Císař Ferdinand II. nařídil vrátit klášteru ztracený majetek.

Za pár desetiletí se klášter vzpamatoval a začal pomýšlet na nový rozvoj. A nutno říci, že ho pojal opravdu velkoryse. Na počátku 18. století byl do Plas povolán jeden z nejslavnějších architektů své doby Jan Blažej Santini-Aichel.

Voda je základ života i této stavby

Budovat rozsáhlý klášterní komplex v močálech nevypadá jako správná volba. V údolní nivě řeky Střely musel Santini vynaložit veškerý stavitelský um, aby budovy v těžkých podmínkách vydržely.

Pro projekt nové budovy konventu místo původní gotické stavby zvolil vskutku netradiční řešení. Základy byly zpevněny 5100 dubovými kůly zatlučenými hluboko do podmáčené země. Teprve na ně byl položen trámový rošt a mohlo se stavět.

Jak ale zabránit hnilobě dřevěné konstrukce? Mniši svedli pod budovu vodu z několika pramenů pomocí dřevěného potrubí přes důmyslné pískové filtry a zajistili tak, že dřevo bylo neustále pod vodou, bez přístupu vzduchu.

Konvent se budoval od roku 1711 skoro třicet let a sám architekt se dokončení nedožil. Po jeho smrti převzal řízení stavby nástupce neméně znělého jména: Kilián Ignác Dientzenhofer.

Už od Santiniho dob však platí varování, které zdobí jeden z průduchů určených ke sledování stavu spodní vody: Aedificium hoc sine aquis ruet neboli Bez vody se stavba zřítí.

Běsnění ohnivého živlu nad střechami

Možná by mniši z Plasů nestavěli tak nadšeně, kdyby tušili, co přijde za pár desítek let. Klášter byl totiž v roce 1785 výnosem Josefa II. zrušen a stal se majetkem státu.

Pánem bývalého kláštera včetně pozemků o rozloze 10 tisíc hektarů se pak na čas stal i kancléř Klemens Metternich. Přispěl k rozvoji Plasů, kde založil svou huť a obnovil výrobu piva.

Bývalou prelaturu přestavěl na zámek, z pyšné budovy Santiniho konventu však udělal služební byty a sklady. Kancléř si zdejší kraj natolik oblíbil, že si ho dokonce zvolil i za místo svého posledního odpočinku a je tu pochován v rodinné hrobce.

Avšak ani toto slavné období nemělo osudem vyměřen čas navždy. V srpnu 1894 postihl klášter obrovský požár, který vznikl v sousedním pivovaru.

Týden s ohnivým živlem bojovali nejen místní občané, ale také setnina 35. plzeňského pluku, stovka příslušníků sboru zákopníků a 28 stříkaček z Plzně a Žatce. Budova konventu byla zle poškozena stejně jako ostatní okolní stavby.

V krytu se na vlhko nehledí

Další neradostné období čekalo na klášterní budovy v době druhé světové války. Na jejím konci se zde usadila Rudá armáda, po jejím odchodu už klášter jen chátral, vzácný mobiliář byl zčásti rozkraden a zčásti rozvezen do nejrůznějších stran.

Nájemníci se tu střídali, usídlila se tu knihovna a zřejmě nejkontroverznějším zásahem do historické budovy konventu bylo v 60. letech vybudování podzemního krytu civilní ochrany.

Důmyslné Santiniho řešení s kůly ponořenými ve vodě tenkrát mělo namále, protože řada funkčních průduchů byla zazděna a budova na to reagovala rychlým chátráním. Naštěstí o dvě dekády později už se našli osvícenější mocní.

Odborníci dostali možnost věnovat se výzkumu, začala se rozbíhat rekonstrukce, od roku 1993 pak konečně došlo i na obnovu Santiniho vodního systému, který dnes už opět funguje tak, jak si geniální architekt představoval. Od roku 1995 je areál Národní kulturní památkou.

Čtyři cesty k poznání kláštera

Neznamená to ovšem, že by byl uzavřen před veřejností. Naopak. Na návštěvníky čekají hned čtyři prohlídkové okruhy. První je zavede do historické budovy barokního konventu – obytné budovy mnichů.

Podrobnější prohlídka nabízí také starý královský palác, barokní sýpky, kaple a unikátní hodinový stroj z roku 1686 ve věži sýpky. Je sestaven bez jediného šroubku, jednou denně se natahuje a na čtyřech cifernících ukazuje hodiny, na dvou menších pak minuty.

Pomocí táhel, kladívek a tří cimbálů odbíjí hodiny i čtvrthodiny.

Zájemce o umění jistě potěší prohlídka umělecká galerie a zřejmě nejvíce zájemců bude mít prohlídka základů s unikátním vodním systémem včetně větracích chodeb a vodních zrcadel – nádrží, na jejichž hladině se nepřetržitě sleduje stav spodní vody pod základy konventu.

Klapot mlýna je cestou k bohatství

Možná právě příchozí, kteří navštíví základy konventu, si vzpomenou na starou pověst o pokladu ukrytém kdesi v klášteře. Uschoval prý ho tu poslední opat Werner těsně před tím, než byl na sklonku 18. století klášter oficiálně zrušen.

Podle legendy si tenkrát pozval na pomoc místního zedníka Křížka, kterého se zavázanýma očima dovedl do sklepení, nechal ho tam cisterciácký poklad zazdít a zase ho poslepu odvedl na denní světlo.

Křížek po celý zbytek života dodržel slib, že se o své nočním melouchu nikdy živé duši nezmíní. Až na smrtelné posteli se cítil být ze své přísahy vyvázán a svěřil se svým potomkům.

„Kdybyste, milé děti, měly možnost ten poklad hledat, vydejte se po zvuku tam, kde nejjasněji uslyšíte klapot strojů klášterního mlýna,“ poradil jim. Víc už však prozradit nestačil, a tak cisterciácké klenoty nezměrné ceny dodnes zůstávají neobjeveny.

Co nesmíte minout při návštěvě kláštera v Plasech?

Zámek Manětín

Necelých dvacet kilometrů od Plasů stojí ve stejnojmenné obci půvabný zámek Manětín. Původně středověká tvrz byla několikrát přestavována, naposled v barokním stylu.

Prostory zámku jsou přístupné veřejnosti, zaujme třeba bohatá knihovna s pěti tisíci svazky, lovecký salon, pracovny hraběte Karla Maxmiliána Lažanského i jeho ženy Marie Gabriely a také unikátní soubor obrazů zámeckého služebnictva.

Množství památek ale najdeme i v samotném městečku Manětín, kterému se ostatně přezdívá barokní perla západních Čech.

Zámek Kaceřov

Na místě původní tvrze zhruba 15 kilometrů od Plasů vznikl v polovině 16. století zámek, jedna z prvních renesančních staveb tohoto druhu na našem území a i v evropském měřítku pozoruhodná.

Kaceřov dlouho patřil cisterciákům z kláštera v Plasech, kteří neprováděli velké stavební úpravy a změny dispozic či výzdoby.

Dodnes tak můžeme obdivovat cenné ukázky jemné kamenické práce a dochovaly se také části unikátního potrubí, které přivádělo vodu z tři kilometry vzdáleného pramene. K zámku patřila rozsáhlá francouzská zahrada se sochou Neptuna na fontáně.

Foto: Shutterstock
Štítky:
reklama
Související články
Některé hrady jsou dnes už jen hromadami kamení, jiné ani v rozvalinách neztratily svou atmosféru a úctyhodnost. Přesně takový je Krašov, jehož kouzlo nevyprchalo ani téměř po tisíci letech od jeho založení. Málokterý český hrad se může pochlubit tak dlouhou historií jako Krašov, vypínající se na skalním ostrohu nad řekou Berounkou. Založil ho už někdy kolem roku 1232 rod Hroznatovců a měl nejen
Zámek ve Veltrusích bývá označován za jedno z vrcholných barokních děl na našem území. Možná si při prohlídce této úžasné stavby a okolního parku ani neuvědomíme, že celý areál vlastně stojí na ostrově. Na počátku 18. století začal nápadně vzrůstat vliv rodu Chotků, příslušníků staré české rytířské šlechty. Zvláště Václav Antonín Chotek, císařský komoří a postupně hejtman hned několika krajů, poz
25.5.2023
Už přes sto třicet let tvoří dominantu našeho hlavního města. Petřínská rozhledna měla několikrát namále, ale nezlikvidoval ji požár ani nacistická okupace, a tak se stále pyšně vypíná nad Prahou a láká další a další návštěvníky k rozhledu, jaký nemá obdoby. Když se Francouzi v 80. letech 19. století připravovali na pořádání své Světové výstavy v Paříži, toužili světu pořádně vytřít zrak a předvé
Projedeme-li třebíčskou ulicí U Větrníku, už zdálky uvidíme důvod jejího pojmenování. Na mírném návrší se tu vypíná stavba, kterou bychom očekávali spíš v Holandsku, domovině větrných mlýnů. Ale tenhle větrný mlýn je místní a má dlouhou historii. Na počátku 19. století bychom v Třebíči našli mnoho řemeslníků, ale docela velkou část z nich tvořili koželuhové. Poptávka po jejich produktech stále ro
Památkově chráněných objektů od gotiky po baroko bychom v Kutné Hoře našli na tři stovky. Jeden si zaslouží ale přece jen ještě o něco větší pozornost. Chrám svaté Barbory patří k nejcennějším architektonickým dílům v Čechách a snad každý Čech ho už podle siluety okamžitě pozná. Kutná Hora byla od svého počátku spojena s těžbou stříbra. Byla dokonce tak významná, že ve středověku zajišťovala celo
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
DĚTSKÝ DEN.
epochanacestach.cz
DĚTSKÝ DEN.
Letošních 700 let od založení obce Kly (okres Mělník) je pozvánkou na jednu z akcí. Dětský den. Den plný  soutěží, odměn a závěrečného překvapení. Možná přiletí i vrtulník. Kdy? V sobotu 3.6. od 12:30 Kde? Hřiště TJ Kly  
Moskevský Kreml: Rejdiště duchů despotických vládců i revolucionářů?
enigmaplus.cz
Moskevský Kreml: Rejdiště duchů despotických vládců i revolucionářů?
Snad každé starobylé sídlo mívá svoje obyvatele z jiné dimenze. Výjimkou tedy není ani moskevský Kreml, který je jedním z nejstarších hradů v Evropě, navíc s poměrně krvavou historií. V průběhu dlouhý
PRU58 má zahrádku
iluxus.cz
PRU58 má zahrádku
Vyhlášená holešovická restaurace PRU58 je klenotem po všech stránkách. Fusion asijská kuchyně z převážně českých surovin s nejrozkvetlejším interiérem se stali hlásnou troubou, která láká každý den kr
Jak se mi vymstila zrcadlová magie?
skutecnepribehy.cz
Jak se mi vymstila zrcadlová magie?
Musela jsem si zkusit ten zajímavý magický rituál, a to bez ohledu na varování mé známé. To, co se poté dělo, mě upřímně děsí dodnes. Stalo se to před dvanácti lety. Tehdy jsem se na jednom večírku ocitla ve společnosti podivných lidí, byly to samé nadšené fanynky všeho magického. Já byla těmi věcmi nepolíbená. Jedna
Brooklynský most: Newyorský symbol likviduje své stavitele
epochaplus.cz
Brooklynský most: Newyorský symbol likviduje své stavitele
Říká se, že právě z něj je ten nejkrásnější výhled na Manhattan, jaký můžete v New Yorku najít. Symbol hrdého města, zrozený z potu a krve amerických dělníků. To je Brooklynský most. Stejně jako Nuse
Jeden rostlinný gen tam, druhý sem…
21stoleti.cz
Jeden rostlinný gen tam, druhý sem…
Za posledních 50 let se lidská populace více než zdvojnásobila. Momentálně se po planetě Zemi pohybuje přes 8 miliard jedinců. Predikce nastiňují, že do roku 2050 číslo „poskočí“ k hranici 10 miliard.
Se zajíčkem to není tak žhavé?
nasehvezdy.cz
Se zajíčkem to není tak žhavé?
Už několikrát musela zpěvačka čelit otázkám, zda se rozešla se svým mladým partnerem. Lucie Bílá (57) to sice vždy popřela, ale nedávno se objevily dohady o tom, zda je mezi ní a Radkem Filipim (39
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Nad chystanou svatbou Sáry Affašové se prý stahují mračna
nasehvezdy.cz
Nad chystanou svatbou Sáry Affašové se prý stahují mračna
Ještě si ani herečka Sára Affašová (28) a herec Martin Donutil (31) neřekli své ano, a jejich vztah už dostává první trhliny. Herečka ze seriálu Specialisté se totiž nedokáže rozhodnout, jaké příjm
Stubby chytal zvědy za zadek
epochalnisvet.cz
Stubby chytal zvědy za zadek
„To přece nejde! Sem psi nesmějí!“ rozčílí se recepční luxusního hotelu v New Yorku, když uvidí dveřmi procházet staršího a poněkud vystrašeného bulteriéra. Desátník Conroy, který jde za ním, si recep
Žlutá byt rozsvítí
panidomu.cz
Žlutá byt rozsvítí
A také vám spraví náladu. Vnese totiž do vašeho příbytku slunce. Letos se navíc stala jednou z barev roku, doplněná neutrální šedou. Pusťte si ji do interiéru a uvidíte, co dokáže. Nejde jen o úpravu stěn, žlutý může být i nábytek, bytové doplňky a drobnosti. Při úvahách, jak žlutou využít, je důležité řídit se charakterem
Lískové oříšky v těstíčku
tisicereceptu.cz
Lískové oříšky v těstíčku
Zdravé zobání večer k televizi Suroviny 200 g lískových ořechů 250 g hladké mouky 20 g cukru moučky 1 vanilkový cukr kůra z 1/2 citronu 200 g másla 1 žloutek moučkový cukr na obalování