Domů     Záhadami opředený Buchlov: Hrad přízraků, zednářů i okultistů
Záhadami opředený Buchlov: Hrad přízraků, zednářů i okultistů
od 29.4.2020
1

Mohutné zdi jednoho z nejstarších hradů u nás skrývají řadu záhad a byly také svědkem mnoha tajemných jevů. Provázejí jej legendy o přízracích černé paní a černého rytíře, najít tu můžete i tajemnou egyptskou mumii a také stopy po tom, že buchlovští páni studovali okultní vědy a magii!

Mezi hradními pány na Buchlově, který již osm století stojí na kopci nedaleko Buchlovic na Uherskohradišťsku, můžete najít i takové, které přitahovaly okultní vědy, magie a nadpřirozeno.

Někteří se z nich se prý navíc s jeho zdmi nechtějí rozloučit ani po smrti! Možná to souvisí s tím, že jeden ze správců buchlovského panství Jindřich Prakšický ze Zástřizl (†1582) se stal obětí dodnes nevyjasněné vraždy.

Vrah, kterému se podařilo uniknout spravedlnosti, však prý nedokázal uniknout věčnému prokletí. Kdo podle pověsti na Buchlově dosud pyká za svůj strašlivý hřích?

Záhadný vrah

Roku 1582 je buchlovský pán Jindřich Prakšický na místě zvaném Smraďavka nalezen probodnutý vlastním kordem. Kdo spáchal ten neslýchaný zločin? Soudci bez váhání obviní z vraždy šlechticova zbrojnoše.

Ve skutečnosti zřejmě stopa vede k mnohem výše postavenému pachateli. Na Jindřichově smrti mohl mít zájem například opat velehradského kláštera Jakub Bílský z Bělé (†1587), jenž se zavražděným vedl majetkové spory.

Nebo snad vše měli na svědomí místní lapkové? Služebnictvo na Buchlově má na věc jiný názor. „Tváří se, že truchlí. Přitom všichni vědí, že pána nesnášela,“ šeptají si služky.

Jejich klevety se týkají vdovy po zavražděném šlechtici Kateřiny Rájecké z Mírova (†1593). Ta údajně již za manželova života projevovala značnou náklonnost Vilému Zoubkovi ze Zdětína (†1608). Prý byli snad i milenci. Nemohla Kateřina spolu se svým ctitelem zosnovat vraždu svého manžela?

Tajemství černé paní

Klepy o mileneckém poměru Jindřichovy choti a Viléma Zoubka ze Zdětína se možná zakládají na pravdě. Právě Zoubek se totiž stal dalším manželem ovdovělé šlechtičny. K jejich sňatku ovšem došlo až šest let po smrti Jindřicha Prakšického.

Báli se snad domnělí milenci, že by příliš rychlými námluvami potvrdili všechna podezření o svém podílu na vraždě buchlovského pána? Pověsti jsou o Kateřinině vině přesvědčeny. Jako černá paní se prý dosud na Buchlově zjevuje.

Vždy o půlnoci údajně vypluje ze stěny takzvaného pokoje mrtvých, kde byli dříve vystavováni zesnulí, a vydá se na pochůzku po chodbách. Skutečně měla Kateřina Rájecká něco společného s vraždou svého manžela, a proto ji po smrti stihl spravedlivý trest?

Ať už je přízrak skutečný, či nikoliv, pokoj mrtvých působí zlověstně sám o sobě. Je v něm totiž vystavena egyptská mumie.

Pradávná zlá moc?

Tuto zvláštní trofej přivezl v roce 1828 Josef Wratislav z Mitrovic jako svatební dar své sestře z Alexandrie. Pravá mumie je od té doby součástí docela rozsáhlé egyptologické sbírky, kterou se podařilo hradním pánům nashromáždit.

Mumie to ale není jen tak ledajaká. Nejdříve se myslelo, že Nefersobek byl původně mužem, moderní výzkumy ale odhalily, že ve skutečnosti jde o ostatky dcery kněze Psamteka z egyptského města Mendés.

Podle psychotroniků však mumie vyzařuje silnou negativní energii. Citlivý lidé, kteří s ní zůstanou o samotě, prý z ní mohou cítit silnou touhu po pomstě. Mohou za tím být nějaké okolnosti ohledně její smrti?

Podle odborníků se v těle našly důkazy o tom, že zřejmě čtyřicetiletá žena zemřela na vážnou chorobu. Mohlo jít i o rakovinu. Podaří se zjistit něco víc z hieroglyfů na jejím náhrobku? Zatím totiž byly rozluštěny jen tři pětiny textu na její rakvi.

Která je ta pravá?

Jedna záhada se týká také přízraku, který se v pokoji s egyptskou mumií prý objevuje. Není totiž jasné, která černá paní se na hradě vlastně zjevuje.

Může totiž jít také o ducha paní Hildegrdy, která se zamilovala do ženicha své sestry Hilgundy, rytíře Jaroslava z Buchlovic.

Hildgerda dlouho přemýšlela, jak si jejího muže získat, až jí tamní kouzelník poradil, aby probodla Jaroslavovi srdce kouzelnou dýkou. Díky tomu se prý do ní zamiluje. Upozornil ji ale, že pokud Jaroslav dýku spatří, kouzlo pomine.

Hildegarda se pak jednou v noci odhodlala a spícího rytíře devětkrát bodla do srdce. Kouzlo fungovalo a Jaroslav se do Hildegardy skutečně zamiloval. Vzali se a žili spolu šťastně devět let, ale Hilgunda zatím zemřela žalem. Ani manželům se ale dobře nevedlo.

O devátém výročí svatby Jaroslav náhodou otevřel skříňku své ženy a uviděl v ní nůž. Rázem si na vše vzpomněl a svou manželku v zlobě dýkou probodl. Od té doby se prý její přízrak zjevuje na Buchlově.

Naplněná proroctví

Zvláštností je také to, že zjevení takzvané černé paní má vždy pro pány Buchlova zvěstovat blížící se velké neštěstí. Její přízrak se například objevil v 15. století na Velehradě. Téhož dne tam přitáhli husité a Velehrad vypálili.

Při jejich útoku zahynul i Hildegardin manžel, rytíř Jaroslav. Prý to byla její pomsta. Podruhé se zjevila černá paní v rytířském sále majiteli Buchlova, Jindřichovi Prakšickému ze Zástřizl, kterému zvěstovala smrt jeho bratra Zikmunda.

Předem varovala v roce 1763 i barona Bernarda Jana Nepomuka Petřvaldského, který byl následně otráven. Záhadnou a většinou násilnou smrtí skončila celá řada majitelů Buchlova a černá paní většinou přišla předem s varováním.

Není ale jediným hradním přízrakem. Legendární je také černý rytíř, který měl mít hrad na nedalekém Čertově sedle, kam unášel dívky z okolí. Jedné noci prý vyděsil všechny v okolí mohutný výbuch a hrad černého rytíře zmizel v plamenech.

V jeho rozvalinách pak našli lidé kostry zmizelých dívek. Děsivý rytíř se prý zjevuje na Buchlově i v jeho podhradí.

Mágové a okultisté

Poslední majitelé hradu z rodu Berchtoldů, kteří hradu vládli v 18. století, pak nejspíše patřili k tajnému společenství zednářů. Byli také velmi vzdělaní a ovládali několik cizích jazyků.

Na hradě se po jejich panování dochovala spousta nejrůznějších magických předmětů, lektvarů, amuletů talismanů, pomůcek a spiritistických knih, spojovaných se zednáři a okultismem.

Významné místo mezi nimi zaujímá pergamen se jmény andělů, kteří mu měli propůjčit magické vlastnosti. Zřejmě ochraňovat majitele i hrad před zlými silami.

Všechno nasvědčuje tomu, že se na hradě pořádaly spiritistické seance, vyvolávali se duchové a prováděly nejrůznější magické rituály. A to nejen tehdy, ale také za doby panování Rudolfa II., tedy na konci 16. století.

Poklad na Buchlově

Co by to bylo za středověký hrad, aby se na něm neskrýval nějaký ten poklad a ani Buchlov není výjimkou. Pokladů by tam mělo být hned několik.

Kousek od hradu se nachází kopec, zvaný Farkačka, kde skrýš zakopaného bohatství označují v noci malé, zelené plamínky, vyskakující ze země. Zjevují se tu hlavně na Veliký pátek, a to je také jediný den, kdy je prý možné poklad vyzvednout.

Další pověsti mluví o zlatě v tajné chodbě vedoucí až na Velehrad. Vstup do ní byl opravdu objeven nedaleko Hrádku na Velehradě a měla by skrývat tajné komory, do kterých ukryli mniší zlaté a stříbrné církevní poklady.

Jednou se prý jakési partě kluků podařilo dostat až k pokladu a otevřít jednu z truhel, naplněných zlatem. Pak je ale vyrušily podivné zvuky a oni utekli. Když se na místo vypravili odborníci, našli už chodbu zasypanou.

Třetí podzemní chodba by se měla táhnout ze sklepů ve Starém městě až pod hrad. Také tam má být tajná komora s pokladnicí. Hlídá ji však prý pekelný pes. Podaří se některý z pokladů opravdu objevit?

Foto: Wikipedia
reklama
Související články
4.5.2023
Nejen ty známé a honosné zámky, a kdysi mohutné hrady, mají své „bílé paní“ či jiné všeobecně známé duchy. Takovou bílou paní může mít i skromný zámeček. Pro příklad se podíváme do malé obce Kaštice. Obec leží jedenáct kilometrů jihozápadně od města Žatce a šest kilometrů severně od Podbořan. Ves je připomínaná v listinách již v roce 1348 a od patnáctého století zde stávala tvrz spolu s hospod
8.2.2023
Jsou místa, která vyzařují energii. A lidé je vyhledávají, aby jim pomohla ulevit od bolestí těla a někdy i duše. Pojďme se na některá podívat. Panenský Týnec Během 13. století tu založili Žerotínové klášter klarisek a začali stavět gotický chrám, který ovšem nebyl nikdy dokončen. Prý stojí v místě, kde se protínají dvě zóny pozitivní energie, což násobí její sílu. Energie chrámu prý pomáhá při
9.12.2022
Zachovalý hrad na vysokém ostrohu nad Sázavou skrývá podle pověstí hned tři pohádkové poklady. A to není všechno. Má tu dokonce být brána do jiných světů! Vede k ní prý tajemná podzemní chodba, kterou lze projít jen se znalostí správné šifry. Cinkot dukátů se rozléhá hradní komnatou. V mihotavé záři louče se rýsuje postava muže, shrbeného nad truhlou s penězi. Občas se bázlivě ohlédne za sebe.
18.11.2022
V jejím nitru prý odpočívá bájné vojsko rytířů vedené sv. Václavem, které vyrazí na pomoc ohrožené vlasti ve chvíli nejkritičtější a nastolí věčný klid a mír. Pověst vznikla patrně v 15. století, kdy bylo na úpatí hory za tajemných okolností poraženo nepřátelské vojsko. Na horu se můžeme vydat například cestou z Louňovic pod Blaníkem, která vede kolem pověstmi opředené Veřejovy skály. Právě tad
Poustevnická jeskyně byla prý původně obývaná zlými duchy, které se snažil vypudit tajemný poustevník známý jako sv. Ivan. Nakonec se mu povedlo nad temnými silami zvítězit s pomocí dřevěného kříže, který mu věnoval sv. Křtitel, jenž se náhle zjevil v jeskyni. Podle pověsti z 9. století se měl na tomto místě navíc objevit i přemyslovský kníže Bořivoj, jehož sem dovedla zázračná laň. Každopádně
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Praskliny potřebují opravu
panidomu.cz
Praskliny potřebují opravu
Je tu jaro a s ním nejen toulky přírodou, ale také spousta práce na chatách a chalupách. Mezi nejčastější problémy, které po zimě objevíme, patří praskliny ve zdi. Ale není to jen otázka venkovských stavení, i v bytě se nějaká ta prasklina vždycky najde a zejména před malováním je potřeba ji vyspravit. Možností, jak to udělat, je
Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné: Šlo o rituální vraždu?
epochalnisvet.cz
Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné: Šlo o rituální vraždu?
Případ, který je přes 120 let starý, ale stále se řeší. Úmrtí Anežky Hrůzové z Polné. Byla obětí starobylého židovského rituálu? Nebo mohlo jít o prostou vraždu z vášně, či zášti? A proč se po tolika
Adéla Gondíková ví, jak na chlapy, předsudky háže stranou!
nasehvezdy.cz
Adéla Gondíková ví, jak na chlapy, předsudky háže stranou!
Vedle herečky a moderátorky Adély Gondíkové (49) známý proutník Jiří Langmajer (56) zkrotl jako beránek. Adéla má jasnou vizi, jak manželovi dávat pocit nepostradatelnosti, on se zase patřičně stará o
Utopená minulost: Tři nejslavnější památky pod vodou
epochaplus.cz
Utopená minulost: Tři nejslavnější památky pod vodou
Navléknout se do neoprenu, nasadit brýle a do úst vložit dýchací přístroj. Následně překonat téměř 40metrovou hloubku a najít správný tunel. Po pár minutách odvážlivci doplavou ke svému cíli s pomalov
VARHANNÍ SOBOTA NA ZÁMKU.
epochanacestach.cz
VARHANNÍ SOBOTA NA ZÁMKU.
Během prohlídky okruhu Reprezentační prostory na zámku Hrubý Rohozec můžete vyslechnout hudební ukázku na původní zámecké varhany a také něco z jejich historie. http://zamek-hrubyrohozec.cz/cs
Ořechová másla
tisicereceptu.cz
Ořechová másla
Lze je dělat z nejrůznějších druhů ořechů, třeba z kešu či pistácií. Suroviny 500 g ořechů sklenice mixér Postup Připravte si vybrané ořechy a buď je použijte ve stavu, v jakém jste je k
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Herečce Stankové se jen tak někdo nelíbí
nasehvezdy.cz
Herečce Stankové se jen tak někdo nelíbí
V minulosti vystřídala náruče několika slavných mužů, v posledních letech se ale herečce Alžbětě Stankové (44) v lásce nedaří. Od rozchodu s otcem její dcery Alžběty (10) uplynulo už devět let a to
Kostnice – složiště kosterních pozůstatků
enigmaplus.cz
Kostnice – složiště kosterních pozůstatků
Pod pojmem „kostnice“ se obvykle rozumí prostor, kam byly ukládány lidské kosterní ostatky. Kostnice většinou vznikaly v obdobích, kdy docházelo k hromadným úmrtím lidí, například při morových epidemi
Vnučce jsem unáhlenou svatbu překazila
skutecnepribehy.cz
Vnučce jsem unáhlenou svatbu překazila
Ivanka byla moc zamilovaná a hrnula se do svatby. Moje intuice mi ale říkala, že s tím klukem není něco v pořádku. Ta svatba by byla unáhlená! Lukáš byl moc pěkný, chytrý, zabezpečený a o pět let starší než naše dvacetiletá Ivanka. Že ji miluje, jí sdělil hned na prvním rande. Bombardoval ji telefonáty i zprávami s takovou intenzitou, že mu nakonec
Připravte se, vychází planeta Temnalóna
21stoleti.cz
Připravte se, vychází planeta Temnalóna
Na počátku byla tma. A pak vzniklo světlo. Tak začíná jeden z nejznámějších příběhů. Rozdíl mezi světem bdění a spánku, slunným dnem a ponurou nocí, místy s přirozenou tmou a oblastmi, které se dávno
Alcron Restaurant nově nabízí Business Lunch
iluxus.cz
Alcron Restaurant nově nabízí Business Lunch
Alcron Restaurant je novou hvězdou pražské kulinární scény. Oficiálně otevřen byl v březnu letošního roku a nachází se v prostorách legendárního Alcronu, který byl znovuotevřen jako exkluzivní hotel A